Rolex be the precious on the treasurer. check out www.iapac.to here.

X
GO

Overzicht smaakonderzoek tomaat

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek smaak- en consumentenonderzoek vruchtgewassen tomaat: smaak, smakelijkheid, textuur, uiterlijk, zoetheid, zuurheid, aantrekkelijkheid.

Tomaat grove en fijne tros, tussentype en vleestomaat consumentenonderzoek 2019

Tomaat grove en fijne tros, tussentype en vleestomaat consumentenonderzoek 2019

Consumentenonderzoek tomaat 2019

Auteur: Van Steenkiste Jana/dinsdag 1 september 2020/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Vruchtgroenten_GG, tomaat_GG, Smaak, Vruchtgewassen_SM, tomaat_SM, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

In het segmentatieonderzoek tomaat werd nagegaan welke nieuwe tomatenrassen het best beantwoorden aan de eisen om opgenomen te worden in de Flandria segmentatie 2020. Naast goede productie- en teelteigenschappen dienen Flandria tomaten ook een goede kwaliteit en smaak te hebben. Via acceptatietesten werd driemaal in het seizoen (voorjaar, zomer, najaar) nagegaan welke tomaten het best beantwoorden aan de wensen van de consumenten op gebied van smakelijkheid, smaak, textuur en kleur. Ook werd het opgeloste stofgehalte gemeten, als maat voor de zoetheid van de tomaten.

 

Objecten

Referentie: Daltoma (Rijk Zwaan).

Vleestomaat: Rebelski (De Ruiter), DRTH 5013 (Axia Vegetable Seeds), TCBS 15050 (De Ruiter), HTL 1606899 (Gautier Semences).

Tussentype: Kanavaro (Enza Zaden), Ezanzo = TCC 14533 (Syngenta), DRTH 7016 (De Ruiter), EZ 1699 (Enza Zaden), T 815640 (Syngenta), Solaboll (Nunhems).

Trostomaat fijn: Foundation (Nunhems), HTL 1504248 (Axia Vegetable Seeds), Confiance (De Ruiter), EZ 1613 (Enza Zaden), EZ 1636 (Enza Zaden), HA 27458 (Hazera), HA 27459 (Hazera), HTL 1606406 (Axia Vegetable Seeds), RZ 72-734 (Rijk Zwaan), RZ 72-735 (Rijk Zwaan), TCC 14145 (Syngenta).

Trostomaat grof: Merlice (De Ruiter), DRTH 1011 = Marinice (De Ruiter), HTL 1505400 = Xaverius (Axia Vegetable Seeds), EZ 1602 (Enza Zaden), EZ 1593 (Enza Zaden), HA 27460 (Hazera), HTL 1708271 (Axia Vegetable Seeds), HTL 1505394 (Axia Vegetable Seeds), T 815211 (Syngenta).

 

Bespreking

In het segmentatieonderzoek tomaat werd nagegaan welke nieuwe tomatenrassen het best beantwoorden aan de eisen om opgenomen te worden in de Flandria segmentatie 2020. Naast goede productie- en teelteigenschappen dienen Flandria tomaten ook een goede kwaliteit en smaak te hebben. De losse tomaten en trostomaten uit de rassenproeven doorteelt van het Proefcentrum Hoogstraten en het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver werden beoordeeld door het consumentenpanel van het PCG. Via acceptatietesten werd driemaal in het seizoen (voorjaar, zomer en najaar) nagegaan welke tomaten het meest beantwoorden aan de wensen van de consumenten op gebied van smakelijkheid, smaak, textuur en kleur. Ook werd het opgeloste stofgehalte gemeten, als maat voor de zoetheid. Het ras Bonaparte werd in de smaakproeven van de trostomaten meegenomen als referentie voor een lekkere tomaat. Alle resultaten zijn weergegeven onder 3.1 en in de bijlages.

Vleestomaten (segment Flandria Baron)

De vleestomaten (segment Flandria Baron) die qua smakelijkheid het best scoorden dit seizoen waren de tomaten van het ras DRTH 5013, deze tomaten waren heel lekker. Minst lekker en matig lekker waren de tomaten van het ras TCBS 15050.

Het hoogste opgeloste stofgehalte werd op de drie momenten gemeten bij de tomaten van het ras DRTH 5013. Het gemiddelde over de drie momenten heen was 4,90 °Brix. Alle geproefde vleestomaten waren te weinig zoet volgens de consumenten gedurende het volledige teeltseizoen.

De tomaten van de rassen Rebelski en TCBS 15050 waren net iets te zuur. De zuurheid van de tomaten van het ras HTL 1606899 was zo goed als ideaal. De zuurheid van de vleestomaten van het ras DRTH 5013 was ideaal in het voorjaar, maar deze tomaten waren iets te weinig zuur in de zomer en in het najaar.

De tomaten van de rassen DRTH 5013 en TCBS 15050 waren iets te stevig gedurende het volledige teeltseizoen. De tomaten van de rassen Rebelski en HTL 1606899 waren iets te weinig stevig in voorjaar maar te stevig in het najaar.

De tomaten van de rassen TCBS 15050 en HTL 1606899 waren te bleek gedurende het volledige teeltseizoen. De tomaten van het ras Rebelski waren ideaal rood in de zomer, maar te bleek in het voorjaar en het najaar. De tomaten van het ras DRTH 5013 waren te donker in het voorjaar, maar te bleek in zomer en najaar.

Tussentype tomaten (segment Flandria Prince)

De smakelijkste tussentype tomaten (segment Flandria Prince) kwamen van de rassen T 815640 en Kanavaro. Over het volledige seizoen het minst lekker van alle tussentype tomaten waren de tomaten van het ras Solaboll, deze tomaten waren niet lekker.

Het hoogste opgeloste stofgehalte werd zowel in voorjaar, zomer als najaar gemeten bij de tomaten van de rassen T 815640 en Kanavaro, gemiddeld respectievelijk 4,60 en 4,44 °Brix. Het laagste opgeloste stofgehalte werd zowel in het voorjaar, de zomer als het najaar gemeten bij de tomaten van de rassen DRTH 7016 en EZ 1699, gemiddeld respectievelijk 3,83 en 3,96 °Brix. Alle geproefde tussentype tomaten waren te weinig zoet volgens de consumenten gedurende het volledige teeltseizoen.

Qua zuurheid waren vooral de tomaten van het ras T 815640 ideaal tijdens het volledige seizoen. Bij de andere rassen varieerde de zuurheid gedurende het seizoen.

De tomaten van het ras Solabol waren te weinig stevig gedurende het volledig teeltseizoen. De tomaten van het ras Mattinaro waren te stevig gedurende het volledig seizoen. De tomaten van de rassen T 814640 en Kanavaro schommelden rond de ideale stevigheid.

De tomaten van het ras Mattinaro waren te bleek van kleur tijdens het volledige teeltseizoen. De tomaten van het ras T 814640 waren te donker van kleur gedurende het volledig teeltseizoen.

Grovere trostomaten (segment Flandria Princess)

Over het volledige teeltseizoen waren de lekkerste grovere trostomaten (segment Flandria Princess) van het ras Marinice. Deze tomaten waren heel lekker. Niet lekker en het minst lekker gemiddeld gezien over het volledige seizoen waren de tomaten van de rassen HTL 1708271, Xaverius, HTL 1505394 en Merlice.

Het gemiddeld hoogste opgeloste stofgehalte (gemiddeld 4,6 °Brix) werd gemeten bij de tomaten van het ras EZ 1593, namelijk 4,35 °Brix. Het gemiddeld laagste opgeloste stofgehalte werd gemeten bij de tomaten van het ras HTL 1505394, namelijk gemiddeld 3,84 °Brix. Alle geproefde grovere trostomaten waren te weinig zoet volgens de consumenten gedurende het volledige teeltseizoen.

De tomaten van het ras DRTH 1011 hadden een ideale zuurheid gedurende het volledige teeltseizoen. De tomaten van de rassen Xaverius, HTL 1708271 en HTL 1505394 waren te weinig zuur tijdens het volledige teeltseizoen.

In het voorjaar waren alle grovere trostomaten te stevig, op deze van het ras T 815211 na. In het najaar waren alle grovere trostomaten te stevig, op deze van het ras Marinice na. In de zomer waren er sommige tomaten te stevig, andere ideaal stevig en anderen te weinig stevig. Over het algemeen waren vooral de tomaten van de rassen Xaverius en HA 27460 te stevig over het volledige seizoen.

Veel te bleek van kleur over het volledige teeltseizoen waren de tomaten van de rassen Merlice, EZ 1602 en T 815211. Ook de andere rassen waren gemiddeld gezien te bleek over het volledige seizoen.

Fijnere trostomaten (segment Flandria Elite)

Bij de fijnere trostomaten (segment Flandria Elite) scoorden de tomaten van het ras Foundation het best, op de voet gevolgd door de tomaten van het ras TCC 14145. Deze tomaten waren heel lekker. Minst lekker (matig tot niet lekker) waren de tomaten van de rassen EZ 1613, EZ 1636, HA 27460 en HTL 1606406.

Gemiddeld over de drie tijdstippen hadden de tomaten van het ras HA 2749 het laagste opgeloste stofgehalte (4,05 °brix) en deze van het ras TCC 14145 het hoogste opgeloste stofgehalte (4,41 °Brix). Alle geproefde fijnere trostomaten waren te weinig zoet volgens de consumenten gedurende het volledige teeltseizoen.

De tomaten van de rassen EZ 1636 en TCC 14145 hadden een ideale zuurheid gedurende het volledige teeltseizoen. Iets te zuur waren de tomaten van het ras Confiance. Iets te weinig zuur waren de tomaten van het ras HTL 1606406.

Te stevig tijdens het volledige seizoen waren de tomaten van het ras EZ 1636. De tomaten van het ras TCC 14145 waren te weinig stevig tijdens het volledige seizoen.

Te donker van kleur over het volledige teeltseizoen waren de tomaten van het ras Confiance. Te bleek over het volledige teeltseizoen waren de tomaten van de rassen Foundation, HA 27460, RZ 72-734 en RZ 72-735.

 

Besluit

De vleestomaten (segment Flandria Baron) die qua smakelijkheid het best scoren dit seizoen zijn de tomaten van het ras DRTH 5013 (De Ruiter), deze tomaten zijn heel lekker. Minst lekker en matig lekker zijn de tomaten van het ras TCBS 15050 (Syngenta).

De smakelijkste tussentype tomaten (segment Flandria Prince) komen van de rassen T 815640 (Syngenta) en Kanavaro (Enza Zaden). Over het volledige seizoen het minst lekker van alle tussentype tomaten zijn de tomaten van het ras Solaboll (Nunhems), deze tomaten zijn niet lekker.

Over het volledige teeltseizoen zijn de lekkerste grovere trostomaten (segment Flandria Princess) van het ras Marinice (De Ruiter). Deze tomaten zijn heel lekker. Niet lekker en het minst lekker gemiddeld gezien over het volledige seizoen zijn de tomaten van de rassen HTL 1708271, Xaverius, HTL 1505394 (alle drie van Axia Vegetable Seeds) en Merlice (De Ruiter).

Bij de fijnere trostomaten (segment Flandria Elite) scoren de tomaten van het ras Foundation (Nunhems) het best, op de voet gevolgd door de tomaten van het ras TCC 14145 (Syngenta). Deze tomaten zijn heel lekker. Minst lekker (matig tot niet lekker) zijn de tomaten van de rassen EZ 1613 (Enza Zaden), EZ 1636 (Enza Zaden), HA 27460 (Hazera) en HTL 1606406 (Axia Vegetable Seeds).

 

Lees het volledig rapport Consumentenonderzoek tomaat 2019

 

Bijlagen

Bijlage 1: Resultaten smaakonderzoek vleestomaten voorjaar 2019 (SM19TORS07)
Bijlage 2: Resultaten smaakonderzoek tussentype voorjaar 2019 (SM19TORS08)
Bijlage 3: Resultaten smaakonderzoek fijne trostomaten voorjaar 2019 (SM19TORS09)
Bijlage 4: Resultaten smaakonderzoek grove trostomaten voorjaar 2019 (SM19TORS10)
Bijlage 5: Resultaten smaakonderzoek vleestomaten zomer 2019 (SM19TORS11)
Bijlage 6: Resultaten smaakonderzoek tussentype tomaten zomer 2019 (SM19TORS12)
Bijlage 7: Resultaten smaakonderzoek fijne trostomaten zomer 2019 (SM19TORS13)
Bijlage 8: Resultaten smaakonderzoek grove trostomaten zomer 2019 (SM19TORS14)
Bijlage 9: Resultaten smaakonderzoek vleestomaten najaar 2019 (SM19TORS15)
Bijlage 10: Resultaten smaakonderzoek tussentype najaar 2019 (SM19TORS16)
Bijlage 11: Resultaten smaakonderzoek fijne trostomaten najaar 2019 (SM19TORS17)
Bijlage 12: Resultaten smaakonderzoek grove trostomaten najaar 2019 (SM19TORS18)

 

Samenwerking

Het gebruikswaardeonderzoek tomaten belichte teelt werd uitgevoerd in samenwerking met het Proefstation voor de Groenteteelt (Sint-Katelijne-Waver), het Proefcentrum Hoogstraten (Meerle) en het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (Heverlee).

publicatiejaar2019
afdelingSmaak
Teelt of thema
  • Tomaat
Print

Aantal keer bekeken (6586)/Commentaren (0)

Tags: rassen

Documenten

Links

x
soap2day