Rolex be the precious on the treasurer. check out www.iapac.to here.

X
GO

Overzicht smaakonderzoek tomaat

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek smaak- en consumentenonderzoek vruchtgewassen tomaat: smaak, smakelijkheid, textuur, uiterlijk, zoetheid, zuurheid, aantrekkelijkheid.

Krijg de smaak te pakken!

Krijg de smaak te pakken!

Feest van 20 jaar sensorisch onderzoek

Auteur: Jana Van Steenkiste & Saskia Buysens/woensdag 30 januari 2019/Categorieën: Smaak, Vruchtgewassen_SM, tomaat_SM, Projecten, Provincie Oost-Vlaanderen, MAGR, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), TARO, Thema, rassen, Voorlichting, projectinfo, studiedag, Actueel, Niet-leden

Om het 20-jarig bestaan van de afdeling smaak- en consumentenonderzoek van PCG te vieren organiseerden we op 14 december een studiemoment en op 15 december 2018 een feest voor de panelleden. Tijdens het studiemoment werd het onderzoek op het PCG voorgesteld en vervolgens lichtten Loes van der Velden van tomatenbedrijf Den Berk en Hannes Decadt van zuivelbedrijf Milcobel het belang van smaak en smaakonderzoek toe in het bedrijf waar zij werken.

 

 

PCG, 20 jaar expertise in sensorisch onderzoek

In 1998 startte het PCG met smaakonderzoek, of juister sensorische analyse, van groenten en fruit. De term sensorische analyse duidt op het meten van de productkwaliteit met behulp van de menselijke zintuigen. Consumenten, maar ook de handel en de producenten, hechten veel belang aan de kwaliteit van groenten en fruit. Zeker voor de consumenten moeten de producten er niet alleen goed uitzien, ze moeten ook lekker zijn.

Het onderzoek speelt in op vragen vanuit de praktijk via veilingen, zaadhuizen, overheid en industrie. Hierdoor laten we een gamma aan groenten en fruit beoordelen op het PCG. Dit onderzoek wordt gefinancierd in het kader van projecten, via privéopdrachten, via sectorbijdragen of subsidies. Resultaten van het openbaar onderzoek zijn steeds na te lezen op onze website.

Jaarlijks komen verschillende rassen tomaat, paprika en komkommer aan bod. Dit betreft zowel nieuwkomers als gevestigde waarden die we meermaals in het teeltseizoen laten proeven. Dit consumentenonderzoek kadert in het gebruikswaardeonderzoek dat LAVA (Logistieke en Administratieve Veilingassociatie) coördineert. In dit onderzoek evalueren onderzoekers van verschillende proefcentra kritisch aspecten zoals productie, groei, teeltmethode en vruchtkwaliteit van nieuwe rassen. Eén aspect van vruchtkwaliteit is smaak. Het smaakonderzoek op het PCG moet ervoor zorgen dat LAVA geen rassen met slecht smakende tomaten in de segmentatie of minder lekkere komkommers en paprika’s in de rassenlijst opneemt.

Via projecten deden we ook al een uitgebreid onderzoek naar tomaat, aardbei en witloof. Op dit moment loopt er het LA-traject ‘Naar een meer uniforme kwaliteit van tomaten gedurende het volledige seizoen’ waarbij de smaak van tomaat centraal staat, zowel gemeten met panels als met toestellen.

Ook voor nieuwe teelten voor Vlaanderen zoals bataat en yacon doet het PCG smaakonderzoek. Dit levert bruikbare informatie op om deze teelten in de markt te zetten of om er een markt voor te ontwikkelen.

 

Smaaktomaten

Tomatenbedrijf Den Berk zet sterk in op smaak want zij willen 365 dagen per jaar de lekkerste smaaktomaten leveren. Hun aanbod bestaat voor meer dan 90 % uit specials. Om hun streefdoel te realiseren testen ze jaarlijks zo’n honderd rassen om de meest geschikte tomatenrassen te selecteren. Ze zetten in op de teeltparameters want deze bepalen meer dan de helft van de smaak van de tomaten. Ze oogsten zo rijp mogelijk en houden de keten zo kort mogelijk. Ook volgen ze de smaak van hun producten nauwgezet op via metingen van het opgelostestofgehalte (Brix-waarde), intern en extern smaakonderzoek en houdbaarheidstesten. Al hun inspanningen vertalen ze naar de markt onder één merk, Den Berk Délice, waarmee ze zich willen onderscheiden van de andere marktspelers.

 

Brugge Oud

Hannes Decadt van Milcobel vertelde ons aan de hand van het voorbeeld van ‘Brugge Oud’-kaas over de transitie die het bedrijf momenteel maakt op weg naar een betere smaakanalyse. De kazen bij Milcobel worden tijdens en na rijpen meermaals gekeurd en geproefd. Allereerst is er de fabriekskeuring die uitgebreid werd van één persoon, de kaasmeester, tot een team van minstens vier personen die voor Brugge Oud alle batches en ook de kazen met een afwijkend productieproces beoordelen op basis van een voor hun kazen ontwikkeld kaasprofiel. Deze beoordelingen gebeuren dagelijks. Daarnaast is er ook een benchmark-team dat tweewekelijks diverse kazen, waaronder de afgekeurde kazen, keurt en vergelijkingen maakt met concurrerende kazen op de markt. Dit panel is nog in opleiding en dient verder en beter getraind te worden om minder variatie in de resultaten te hebben. Milcobel gebruikt de smaakanalysen dus enerzijds om de kwaliteit van hun product te garanderen maar wil anderzijds hiermee ook inzicht krijgen in het effect van alle productieparameters op de smaak van hun producten.

 

Feestje voor de panelleden

Om al de proeven rond smaak en consumentenvoorkeuren te kunnen uitvoeren op PCG doen we beroep op vrijwilligers. Iedereen kan zich bij ons inschrijven als panellid om producten te komen beoordelen tegen een onkostenvergoeding. Op 15 december 2018 bedankten we de panelleden voor hun inzet met een feest. Na een uiteenzetting over de resultaten van het onderzoek, konden de 160 aanwezigen deelnemen aan verschillende workshops rond smaak en werden ze getrakteerd op een feestelijke receptie.

 

 

 
20 jaar smaak: Uiteenzetting over de resultaten van het smaakonderzoek
    
20 jaar smaak:Panelleden konden deelnemen aan diverse workshops
 
  Foto: Uiteenzetting over de resultaten van het smaakonderzoek   Foto: Panelleden konden deelnemen aan diverse workshops  

 

 

Bekijk de reportage '20 jaar smaakonderzoek' vanPlattelands Pret uitgezonden op 24 december 2018.

 

In samenwerking met

Print

Aantal keer bekeken (11714)/Commentaren (0)

Links

x
soap2day