GO

Onderzoek smaak en consumenten

Sensorische analyse en consumentenonderzoek

Het kenniscentrum smaak- en consumentenonderzoek onderzoekt wat de invloed is van rassenkeuze, bemesting, klimaat, teelttechniek, na-oogstbehandelingen, … op de smaak en smakelijkheid  van groenten en fruit. Daarnaast  wordt ook nagegaan aan welke criteria groenten en fruit moeten voldoen om door een Belgische consument lekker bevonden te worden. Deze informatie kan, wanneer toegepast in veredeling of productie, leiden tot (nog) meer smakelijke producten verkrijgbaar in het handelskanaal.

Het onderzoek speelt in op vragen vanuit de praktijk via veilingen, zaadhuizen, overheid en industrie. De resultaten zijn confidentieel of beschikbaar voor de volledige sector afhankelijk van de wens van de klant.

Infrastructuur en panel

PCG beschikt over gekwalificeerd en goed opgeleid personeel, een infrastructuur conform ISO 8589 en een databank met panelleden om het smaak- en consumentenonderzoek goed te kunnen uitvoeren.

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt onder gecontroleerde omstandigheden zodat de bekomen acceptatieverschillen wel degelijk aan de producten zelf liggen en niet aan een variabele invloedfactor. Panelleden proeven daarom in aparte testcabines, zodat er geen onderlinge beïnvloeding is. De werkbladen worden individueel en homogeen verlicht met daglicht of met een kleurmaskering (groene of rode kleurfilter). Iedereen wordt individueel bediend via een oproeplichtje en een bedieningsluik.

Afhankelijk van de bedoeling van het sensorisch onderzoek bestaat het panel uit:

  • Een beperkte groep getrainde panelleden of experten (objectieve kwantificering van sensorische producteigenschappen)
  • Een uitgebreide groep consumenten (subjectieve acceptatie- en voorkeurspeiling)
  • Een middelgrote groep gekwalificeerde, ervaren proevers (objectieve verschiltesten)

De doelgroep voor een bepaald onderzoek wordt geselecteerd uit onze paneldatabase.

Verschillende testen

Consumentenonderzoek
Een grote groep consumenten wordt uitgenodigd voor een subjectieve acceptatie- en voorkeurspeiling.

Verschilanalyse
In deze test wordt nagegaan of er een verschil  sensorisch waarneembaar is tussen twee producten.

Analytisch sensorisch onderzoek
Via analytisch sensorisch onderzoek, de zogenaamde profilering, worden smaakprofielen van de producten opgesteld.  Deze smaakprofielen zijn de meest nauwkeurige beschrijving van het product in termen van uiterlijk, smaak, geur, aroma en textuur. Voor dit onderzoek is een geselecteerd en  getraind panel nodig.

Kwalitatief consumentenonderzoek - focusgroep
Een gestructureerde discussie onder een kleine groep van mensen (4 – 12 personen), begeleid door een ervaren gespreksleider. De methode is ontworpen om informatie te verkrijgen over de voorkeuren en waarden van (uiteenlopende) mensen met betrekking tot een bepaald onderwerp en om te kunnen verklaren waarom ze die mening hebben.

Inschrijven voor smaaktesten