GO

Overzicht onderzoek uien openlucht

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek uien. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, rassen, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, ziekten, plagen, onkruidbestrijding, ...

Monitoring en goede gewasgroei zijn de basis van succesvolle tripsbeheersing

Monitoring en goede gewasgroei zijn de basis van succesvolle tripsbeheersing

Actueel nieuws uien 29/05/2023

Een tijdige start en beredeneerde keuze qua behandelingen maakt tripsbeheersing haalbaar in uien.

maandag 29 mei 2023/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (145)/Commentaren (0)/
Tags: plagen
Onkruidbestrijding in uien zonder Xinca (385g/l bromoxynil, sc) 2022

Onkruidbestrijding in uien zonder Xinca (385g/l bromoxynil, sc) 2022

Deze proef werd aangelegd om alternatieven te vinden voor Xinca in uien (Allium cepa / ALLCE). Xinca (385 g/l bromoxynil, SC) is een contactherbicide met een sterke werking op heel wat onkruiden waaronder klein kruiskruid. Daarnaast werd ook gekeken naar andere strategieën met de huidige middelen alsook welke actieve stoffen een goede aanvulling kunnen zijn voor de bodemherbiciden.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (63)/Commentaren (0)/
Late start maar vlotte weggroei van uien

Late start maar vlotte weggroei van uien

Actueel nieuws uien 12/05/2023

Ondertussen zijn op veel plaatsen de zaaiuien in de grond geraakt. Her en der is niet het volledig voorziene areaal uitgezaaid omwille van het late voorjaar en het bijkomend risico op een verlaagde opbrengst. De natte omstandigheden en het laat zaaitijdstip hebben een enorme impact gehad op de zaaiomstandigheden. Regenbuien kort na zaai veroorzaakten in sommige regio’s plassen op het veld. Of dit nat, laat voorjaar een nadelig effect zal hebben op de teelt is nog koffiedik kijken en zeer afhankelijk van weersomstandigheden en regio.

dinsdag 16 mei 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (450)/Commentaren (0)/
Late zaai nefast voor opbrengst?

Late zaai nefast voor opbrengst?

Actueel nieuws uien 28/04/2023

Net als veel praktijkbedrijven is ook PCG er dit seizoen nog niet in geslaagd uien te zaaien in goede omstandigheden. De bodem laat het niet toe bewerkt te worden zonder (langdurige) schade aan te richten. Ook de voorspellingen spelen niet in ons voordeel, wanneer de bodem bekwaam is om te bewerken hangt de volgende bui al boven ons hoofd.

dinsdag 2 mei 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (837)/Commentaren (0)/
Waakzaamheid bij groeistart uien

Waakzaamheid bij groeistart uien

Actueel nieuws uien

Diverse groentevliegen, waaronder bonenvlieg en uienvlieg, kunnen in uien grote schade veroorzaken. Deze schade uit zich in wegval van planten wat rechtstreeks invloed heeft op de opbrengst. Een vlotte opkomst bij warm weer en een fijne bodemstructuur kunnen reeds de schade beperken maar deze factoren heeft men natuurlijk niet allemaal in de hand.

zondag 16 april 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (1309)/Commentaren (0)/
Onkruidbestrijding als eerste uitdaging in de uienteelt

Onkruidbestrijding als eerste uitdaging in de uienteelt

Actueel nieuws uien

Afgelopen dagen is de wind gedraaid. Na een lange periode van zuidelijke wind komt deze nu eerder uit het noorden wat zorgt voor drogende omstandigheden op het veld. Na lang wachten zullen we dan ook snel aan de slag kunnen met de veldwerkzaamheden. Er moeten immers nog veel uien gezaaid worden. Het zal van groot belang zijn niet te ongeduldig te zijn, de ondergrond kan nog tamelijk nat zitten waardoor te vroeg starten nefast is voor de bodemkwaliteit. De kwaliteit en toestand van het zaaibed heeft ook een impact op alles wat volgt na zaai. Zo is de efficiëntie van de onkruidbestrijding deels afhankelijk van de conditie van het zaaibed. Voor tips omtrent de voorbereidende bodembewerkingen kan u terecht in het voorgaand artikel 'Seizoen zaaiuien staat voor de deur'' op onze website.

maandag 3 april 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (1970)/Commentaren (0)/
Seizoen zaaiuien staat voor de deur

Seizoen zaaiuien staat voor de deur

Actueel nieuws uien

Met de omschakeling naar het zomeruur in het verschiet staat ook het voorjaar weer voor de deur. Her en der zijn in de droge periode van februari al wat veldwerkzaamheden uitgevoerd, maar het overgrote deel staat nog op de planning. Hieronder vallen ook de voorbereidende werkzaamheden voor de teelt van zaaiuien. Op de zwaardere grondsoorten (klei) vond al een eerste zaaiperiode plaats. Op de lichte gronden (zand – zandleem) gaan we hiermee van start gedurende de 2de helft van maart, afhankelijk van de klimaatomstandigheden.

dinsdag 21 maart 2023/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (2362)/Commentaren (0)/
Doordachte rassenkeuze ui loont aan het einde van het seizoen

Doordachte rassenkeuze ui loont aan het einde van het seizoen

Actueel nieuws uien

Kwaliteit na bewaring is in de uienteelt van groot belang. Kwaliteitsverlies heeft rechtstreeks invloed op het financiële eindresultaat voor de teler. Naast de teeltomstandigheden en bewaartechniek speelt ook de rassenkeuze een grote rol. Ieder ras beschikt namelijk over z’n eigen specifieke kwaliteiten. De rassenproef van 2022 wordt nog steeds opgevolgd in de bewaring.

dinsdag 7 maart 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (2472)/Commentaren (0)/
Terugblik studienamiddag 'Uien telen in een veranderend klimaat'

Terugblik studienamiddag 'Uien telen in een veranderend klimaat'

De uienteler van vandaag moet gewapend zijn tegen verschillende uitdagingen in de toekomst

Op 24 januari 2023 organiseerde het Departement Landbouw en Visserij een studienamiddag met als thema ‘Uien telen in een veranderend klimaat’. Hiervoor werd samengewerkt met PCG, Inagro, Ingro, Vegras en Boerenbond. Dankzij het gevarieerde programma waarin diverse thema’s als bemesting, irrigatie, bewaring en afzetmarkt aan bod kwamen, konden we rekenen op meer dan 100 aanwezigen.

donderdag 9 februari 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (2820)/Commentaren (0)/
Presentaties studienamiddag 'Uien telen in een veranderend klimaat'

Presentaties studienamiddag 'Uien telen in een veranderend klimaat'

De uienteler van vandaag moet gewapend zijn tegen verschillende uitdagingen in de toekomst.

Op 24 januari 2023 organiseerde het Departement Landbouw en Visserij een studienamiddag met als thema ‘Uien telen in een veranderend klimaat’. Hiervoor werd samengewerkt met PCG, Inagro, Ingro, Vegras en Boerenbond. Dankzij het gevarieerde programma waarin diverse thema’s als bemesting, irrigatie, bewaring en afzetmarkt aan bod kwamen, konden we rekenen op meer dan 100 aanwezigen. 

donderdag 9 februari 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (2899)/Commentaren (0)/
RSS
1345Laatste