X
GO

Overzicht onderzoek bodem en bemesting openlucht

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek bodem en bemesting. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals fosfor, stikstof, rijenbemesting, organische bemesting, erosie, water, ...

Groenbedekkers - deel 1 gewasontwikkeling en opname 2017

Groenbedekkers - deel 1 gewasontwikkeling en opname 2017

Demo vernietiging mengsels groenbedekkers op Werkttuigdagen 2017 - deel 1 gewasontwikkeling en opname

Auteur: Lauwers Lore/vrijdag 15 december 2017/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem en bemesting, Thema, bemesting, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

 

 

 

 

Het demonstratieproject ‘Het ABC (Actie Bodemonderhoud C (koolstof)) in Vlaamse percelen’ bevat 3 thema’s om op bedrijfsniveau het koolstofgehalte te doen toenemen:

  • Teeltrotatie: groenbedekkers en de mogelijkheid van tussenzaai/onderzaai
  • Composteren, fermenteren en toepassen van koolstofrijk materiaal
  • Gebruik van bewerkte mestproducten om meer organisch materiaal aan te brengen


 

Binnen het eerste thema is in Oudenaarde een demonstratieveld aangelegd met 21 mengsels van groenbedekkers. 20 daarvan zijn commerciële mengsels en 1 is een eigen samengesteld mengsel. Alle mengsels voldoen aan de voorwaarden om een EAG mengsel te zijn. De laatste jaren worden steeds meer groenbedekkers ingezaaid op de percelen wat ten goede komt van de bodem- en waterkwaliteit. Het tijdig inzaaien van de groenbedekker blijft een must om een goed ontwikkeld gewas te bekomen. Anders bestaat de kans dat je meer nadelen dan voordelen ondervind.

 

Op geregelde tijdstippen zijn grondstalen genomen om het stikstofverloop in de bodem te monitoren. Ook zijn bovengrondse en ondergrondse gewasstalen geanalyseerd op stikstof-, fosfor-, koolstof- en organische stofgehalte.

 

De groenbedekkermengsels met een groter aandeel gele mosterd nemen na zes weken groei reeds veel nitraatstrikstof op uit de bodem. Mengsels met meer grasachtige groenbekkers hebben meer tijd nodig om te ontwikkelen en nemen later een groter aandeel nitraatstikstof op. Maar al de mengsels, op 3 na, behalen een nitraatresidu onder de norm van 90 kg NO3-N/ha.

 

In het algemeen bevatten de bovengrondse gewasdelen meer stikstof dan de wortels. Het omgekeerde geldt voor de fosforinhoud, koolstofgehalte en organische stofgehalte, op enkele objecten na.

 

De objecten liggen niet aan in herhalingen waardoor er voorzichtig omgesprongen moet worden met de resultaten. Ze kunnen niet ondersteunt worden door statistische analyse.

 

Tijdens de twee dagen van de Werktuigendagen 2017 konden de 21 mengsel bezocht worden door de bezoekers. De tussentijdse resultaten van het stikstofverloop waren er ter beschikking. Er vond een vernietigingsdemonstratie plaats waar 12 machines allen hetzelfde mengsel vernietigden. De resultaten van deze demonstratie kan je terugvinden in ‘Demo groenbedekkermengsels WTD, deel 2 : vernietigingsdemonstratie met machines.’


Lees het volledig rapport Demo vernietiging mengsels groenbedekkers op Werkttuigdagen 2017 - deel 1 gewasontwikkeling en opname en Demo vernietiging mengsels groenbedekkers op Werkttuigdagen 2017 - deel 2 vernietigingsdemo met machines


In samenwerking met
Het demonstratieproject ‘Het ABC (Actie Bodemonderhoud C (koolstof)) in Vlaamse percelen’.

  


 

 

 

Het demonstratieproject ‘Het ABC (Actie Bodemonderhoud C (koolstof)) in Vlaamse percelen’ bevat 3 thema’s om op bedrijfsniveau het koolstofgehalte te doen toenemen:

  • Teeltrotatie: groenbedekkers en de mogelijkheid van tussenzaai/onderzaai
  • Composteren, fermenteren en toepassen van koolstofrijk materiaal
  • Gebruik van bewerkte mestproducten om meer organisch materiaal aan te brengen

 

 

 

Het demonstratieproject ‘Het ABC (Actie Bodemonderhoud C (koolstof)) in Vlaamse percelen’ bevat 3 thema’s om op bedrijfsniveau het koolstofgehalte te doen toenemen:

  • Teeltrotatie: groenbedekkers en de mogelijkheid van tussenzaai/onderzaai
  • Composteren, fermenteren en toepassen van koolstofrijk materiaal
  • Gebruik van bewerkte mestproducten om meer organisch materiaal aan te brengen

 

publicatiejaar2017
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Groenbedekkers / bemesting
Print

Aantal keer bekeken (2661)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x