X
GO

Overzicht onderzoek bodem en bemesting openlucht

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek bodem en bemesting. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals fosfor, stikstof, rijenbemesting, organische bemesting, erosie, water, ...

Terugblik infomoment vernietiging groenbedekkers demoveld Lierde

Terugblik infomoment vernietiging groenbedekkers demoveld Lierde

In het kader van het Leader-project 'Boeren op een helling'

Auteur: De Boever Maarten/maandag 4 juni 2018/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem en bemesting, Projecten, Leader, EVA, Thema, Bodem, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Op het infomoment “Groenbedekkers vernietigen en niet-kerende bodembewerking” op 15 maart op het bedrijf van de familie Vindevoghel in Lierde in het kader van het Leader-project “Boeren op een Helling” deelde onafhankelijk landbouwadviseur Stefan Muijtjens zijn inzichten over groenbedekkers en niet-kerende bodembewerking. Hij heeft hiermee een jarenlange ervaring.

 


Groenbedekkers

Groenbedekkers nemen wateroplosbare voedingselementen op en voeden op hun beurt de bodem met hun wortelsappen die het bodemleven en biodiversiteit stimuleren. Tot 10 jaar geleden werden voornamelijk monoculturen van groenbedekkers ingezaaid. Nadien werd overgeschakeld naar mengsels van groenbedekkers. Deze genieten de voorkeur gezien ze beter kunnen omgaan met plaatsspecifieke bodemcondities en wisselende klimaatsomstandigheden. Met bijvoorbeeld een mengsel van facelia, wikke, Alexandrijnse klaver, gele mosterd en bladrammenas zal op plaatsen met onvoldoende stikstof of meer compactie de gele mosterd minder goed ontwikkelen. Hier groeien facelia en Alexandrijnse klaver beter door.

Begin maart zit er onder gras maar weinig stikstof in het profiel: een 20-tal eenheden zoals op het demoveld in Lierde. Onder een afgestorven groenbedekker kan dit oplopen tot 80 eenheden. Door het koude weer vroren de groenbedekkers namelijk volledig kapot en lekte stikstof naar de bodem. Gezien de lage temperaturen is hier van mineralisatie nog geen sprake. Groenbedekkers zijn belangrijke vanggewassen maar een streng en nat voorjaar zoals in 2018 kan er alsnog voor zorgen dat grote hoeveelheden stikstof in een korte tijdspanne in het bodemprofiel vrijkomen met verhoogd risico op uitspoeling.

 

Grafiek: Stikstof in bodemprofiel (0-90 cm) in voorjaar onder de 10 mengsels groenbedekker op het demoveld in Lierde

Grafiek: Stikstof in bodemprofiel (0-90 cm) in voorjaar onder de 10 mengsels groenbedekker op het demoveld in Lierde

Ook voor kalium kan de voorraad 20-30 eenheden hoger liggen onder een groenbedekker. Voor zwavel zijn er onvoldoende cijfers, maar is de situatie waarschijnlijk analoog. Besparingen op meststoffen kan je spenderen aan een groenbedekker.

Het vernietigen van de groenbedekker is zeer belangrijk om te kunnen zaaien. Landbouwers beschikken echter niet altijd over de geschikte zaai- en planttechniek om rechtstreeks te zaaien of te planten in een groenbedekker. Als dit wel het geval is, kan de groenbedekker langer blijven staan en blijven mineralen langer vastgehouden en zijn er bovendien minder onkruidproblemen.

De zaaitechniek bepaalt dus de manier van vernietigen en inwerken. Wanneer het aan een geschikte zaaitechniek ontbreekt, moet je de groenbemester meer gaan inwerken. Het streven moet echter zijn om groenbedekker bovenop te houden door niet-kerend te gaan werken. Een hogere productie in vergelijking met kerende bodembewerking is dan mogelijk gezien een betere doorgroei van het gewas later in het seizoen (juli en augustus) wordt verzekerd.

 

De Crosscutter van Väderstadt zorgt voor een effectieve vernietiging van de groenbedekker met een ondiepe inwerking in de bodem

Foto: De Crosscutter van Väderstadt zorgt voor een effectieve vernietiging van de groenbedekker met een ondiepe inwerking in de bodem

Niet-kerende bodembewerking: diepwoelen
Diepwoelen voer je bij voorkeur uit direct na de oogst, ook onder natte omstandigheden. Wanneer suikerbieten nat gerooid worden bijvoorbeeld, is het aan te raden nadien direct te diepwoelen. De verdichte grond wordt op die manier extensief losgemaakt. Door extensief te werken krijg je verschillende fracties kluiten in de bodem wat zorgt voor meer stabiliteit en minder insporing. Dit in tegenstelling tot een intensieve  bodembewerking waarbij je meer kluiten van gelijkmatige vorm krijgt waardoor de draagkracht wegvalt. Door een niet-kerende bodembewerking uit te voeren neemt de draagkracht van de grond in het voorjaar aanzienlijk toe, ook als je in december nog gaat lostrekken. Als er in het voorjaar opnieuw verdichting ontstaat bijvoorbeeld tijdens het uitrijden van mest, dan dien je de grond opnieuw los te maken.

 

Stefan Muijtjens (onafhankelijk landbouwadviseur) geeft uitleg bij de diepwoeler Profondus van Steeno

Foto: Stefan Muijtjens (onafhankelijk landbouwadviseur) geeft uitleg bij de diepwoeler Profondus van Steeno

Diepwoelen voer je best uit met een smalle tand. Een micheltand trekt lichter dan een rechte tand in droge, harde bodemomstandigheden zoals tijdens de zomer. Dit resulteert tevens in een lager brandstofverbruik. De micheltand is dan ook ideaal om te gebruiken op percelen die vrijkomen na granen. Ook in het voorjaar kan je deze tand inzetten. Onder natte omstandigheden in het najaar levert de micheltand echter risico op versmering. Bij ploegen is dit zichtbaar, omdat je de versmeerde grond boven legt, maar bij diepwoelen gebeurt dit ondergronds en dus onzichtbaar. Na maïs, bieten, aardappelen en kolen werk je bijgevolg beter met bijvoorbeeld 4 rechte tanden. In het voorjaar schakel je dan eventueel over naar 6 tanden om ondieper te kunnen werken. Voor groenten en aardappelen gebruik je in het voorjaar dan weer best 4 tanden, waarbij je tot 30-35 cm diep werkt, gevolgd door een cultivatorbewerking tot 15-18 cm diepte.

Een belangrijk aandachtspunt bij diepwoelen is de bewerkingsdiepte. Vaak is deze onvoldoende en idealiter is deze 3-4 cm dieper dan de normale ploegdiepte. Belangrijk is om na het breken van de grond in het najaar steeds een groenbedekker in te zaaien om een goede doorworteling van de bodem te krijgen. Op die manier voorkom je dat de bodem dichtslaat en er versmering optreedt tijdens het bewerken van de bodem.

Het vernietigen van de groenbedekker is zeer belangrijk om te kunnen zaaien. Landbouwers beschikken echter niet altijd over de geschikte zaai- en planttechniek om rechtstreeks te zaaien of te planten in een groenbedekker. Als dit wel het geval is, kan de groenbedekker langer blijven staan en blijven mineralen langer vastgehouden en zijn er bovendien minder onkruidproblemen. Tijdens het infomoment werden verschillende machines gedemonstreerd om groenbedekkers te vernietigen, nl. klepelmaaier, roller-crimper en twee types schijveneggen. Bij de schijveneggen wordt naast het vernietigen van de groenbedekker de bodem oppervlakkig bewerkt. Om een goede werking van de roller-crimper te verzekeren dient de groenbedekker voldoende verdroogd te zijn. Het filmpje van tijdens de machinedemo kan hier teruggevonden worden.
 
De zaaitechniek bepaalt dus de manier van vernietigen en inwerken. Wanneer het aan een geschikte zaaitechniek ontbreekt, moet je de groenbemester meer gaan inwerken. Het streven moet echter zijn om groenbedekker bovenop te houden door niet-kerend te gaan werken. Een hogere productie in vergelijking met kerende bodembewerking is dan mogelijk gezien een betere doorgroei van het gewas later in het seizoen (juli en augustus) wordt verzekerd.
Meer info?
Maarten De Boever


In samenwerking met

  

   

 

Met de steun van

       

Print

Aantal keer bekeken (4722)/Commentaren (0)

Links

x