X
GO

Overzicht onderzoek bodem en bemesting openlucht

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek bodem en bemesting. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals fosfor, stikstof, rijenbemesting, organische bemesting, erosie, water, ...

Spinazie bemesting organische bodemverbetering 2010

Spinazie bemesting organische bodemverbetering 2010

Organische bodemverbetering in kropsla - lange termijnproef seizoen 2010 - tiendede proefjaar

Auteur: Erwin De Rocker/donderdag 15 december 2011/Categorieën: Bodem en bemesting, Thema, bemesting, Bodem, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

In een lange termijnproef wordt de bodemverbeterende werking van GFT-compost, groencompost en champost nagegaan en de invloed ervan op de opbrengst en kwaliteit van groenten in openlucht.

In 2010 werd een voorjaarsteelt en een najaarsteelt spinazie gezaaid.

In de voorjaarsteelt gaven alle objecten met organische bodemverbetering een significant hogere gewasopbrengst ten opzichte van het blanco-object.

De beste opbrengstresultaten werden bekomen met GFT-compost, gevolgd door groencompost en ten slotte champost.

Ten gevolge van de vele regenval en de zeer natte bodemomstandigheden vanaf de maand augustus waren er algemeen in de najaarsproef te grote problemen met de groei van de zaailingen, waardoor besloten is om de najaarsteelt vroegtijdig te beëindigen. 

In het voorjaar werd sinds 2001 telkens 30 m3/ha GFT-compost, groencompost of champost als organische bodemverbetering toegepast op de betreffende objecten..

Volledig rapport Organische bodemverbetering in spinazie - lange termijnproef seizoen 2010 - tiende proefjaar

publicatiejaar2010
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Spinazie
Print

Aantal keer bekeken (7284)/Commentaren (0)

Documenten

x