X
GO

Overzicht onderzoek bladgewassen openlucht

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek bladgewassen. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, rassen, gewasbescherming, ...

Alternatieve sla

 Alternatieve sla bemesting stikstof 2021

Alternatieve sla bemesting stikstof 2021

Stikstofbemestingsproef in alternatieve sla 2021

In deze stikstofbemestingsproef alternatieve sla worden twee rondes groene eikenbladsla (Kiribati) na elkaar geteeld op het PCG. In de proef liggen verschillende stikstoftrappen aan en wordt er ook gevarieerd in de meststoffen.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (1096)/Commentaren (0)/
Resultaten tweede ronde alternatieve sla stikstofbemestingsproef 2021

Resultaten tweede ronde alternatieve sla stikstofbemestingsproef 2021

In het kader van het demoproject 'Groente-N-advies' van het Departement Landbouw en Visserij.

Tijdens de gewasbeoordeling drie en een halve week na planten kan je het onbemest N object er visueel uithalen. De sla staat er kleiner en bleker bij dan de andere objecten. Het object met KNS advies toegediend met KAS staat het grootste in volume, het donkerste van kleur en het uniformst.

maandag 21 februari 2022/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (720)/Commentaren (0)/
PCG stelt het lopende onderzoek voor in openlucht

PCG stelt het lopende onderzoek voor in openlucht

Actualiteiten proeven openluchtteelten augustus 2021

Op 29 juni vond op het PCG een proefveldbezoek plaats om het lopende onderzoek toe te lichten. Er werd een grote verscheidenheid aan veldproeven voorgesteld binnen diverse thema’s waaronder onkruid- en plaagbestrijding, irrigatie, teelttechniek en bemesting. De meeste proeven worden dan ook aangelegd om antwoorden te vinden op huidige problemen in de sector zoals het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen, droogte en strengere wetgeving.

maandag 30 augustus 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (9128)/Commentaren (0)/
Resultaten eerste ronde stikstofbemestingsproef alternatieve sla

Resultaten eerste ronde stikstofbemestingsproef alternatieve sla

In het kader van demonstratieproject Groente-N-advies van het Departement Landbouw en Visserij.

In de proef liggen verschillende stikstof-trappen aan en wordt er ook gevarieerd in de meststoffen. Zo is er een onbemest N-object meegenomen, dat alleen de stikstofvrijstelling van de bodem ontvangt. Daarnaast is er een object waarin het KNS-bemestingsadvies wordt gevolgd, een object aan -40% van dit advies en een object met +40% van dit advies. Bemesten gebeurt vóór het planten met kalkammonsalpeter 27-0-0. Het KNS-advies is ook ingevuld met een breedwerpige grondbespuiting met Urean 30-0-0 vóór planten. De Urean werd ook aan -40% van het advies toegepast in de rij met een slangenpomp direct na het planten.

donderdag 26 augustus 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (6307)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021

Bezoek aan de proeven: uien, prei, oregano, basilicum, koolgewassen, wortelen en bladgewassen

Op dinsdag 29 juni 2021 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten groenten. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG. Teelttechniek en irrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

dinsdag 29 juni 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (14767)/Commentaren (0)/
Alternatieve sla versnijderij bemesting stikstof 2018

Alternatieve sla versnijderij bemesting stikstof 2018

Stikstofbemesting in sla 4e gamma versnijderij 2018

Tijdens een overlegmoment met de versnijderijen werd de bemerking gemaakt dat de kwaliteit van de aangeleverde sla niet altijd voldoet aan de verwachtingen. Te dikwijls krijgen ze sla binnen die rood verkleurt na versnijding. Men vermoedt dat de oorzaak te maken heeft met de stikstofbemesting.

maandag 15 april 2019/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (13448)/Commentaren (0)/
Kropsla rassen najaar 2017 - vierde gamma

Kropsla rassen najaar 2017 - vierde gamma

Kropsla rassenproef najaarsteelt vierde gamma 2017

Kropsla rassen onderzoek vierde gamma najaarsteelt 2017 met 43-116 (Rijk Zwaan), 43-138 (Rijk Zwaan), 43-147 (Rijk Zwaan), 43-158 (Rijk Zwaan), Almagro (Rijk Zwaan), Antedis (Bejo), Elisian (Syngenta), Gisela (Rijk Zwaan), Sotalis (Bejo).

vrijdag 15 december 2017/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (9798)/Commentaren (0)/
Alternatieve sla gewasbescherming rupsen 2016

Alternatieve sla gewasbescherming rupsen 2016

Bestrijding van rupsen in rode eikenbladsla 2016

Deze proef werd aangelegd om de efficiëntie van diverse middelen tegen rupsen in rode eikenbladsla na te gaan.

donderdag 15 december 2016/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (11429)/Commentaren (0)/
Alternatieve sla bemesting opvolging bijbemesting 2015

Alternatieve sla bemesting opvolging bijbemesting 2015

Demo: Opvolging bijbemesting in alternatieve sla 2015

Alternatieve sla is een moeilijke teelt om het nitraatresidu in de controleperiode (1 oktober-15 november) beneden de norm van 90 kg NO3-N/ha te houden. Het is een korte, intensieve teelt (8-10 weken) met een oppervlakkig wortelstel. De volledige N-behoefte van de teelt (100-120 kg N/ha) moet op korte termijn opgenomen worden. Zeker bij het telen van verschillende rondes sla na elkaar op hetzelfde perceel, kan er veel nitraatuitspoeling optreden tussen de slateelten. Nitraat dat uitspoelt beneden de 30 cm is niet meer opneembaar voor de volgende rondes. Zo ontstaat tijdens het seizoen een geleidelijke opstapeling van het nitraatresidu in de diepere lagen.

dinsdag 15 december 2015/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (15991)/Commentaren (0)/
Alternatieve sla bemesting nitraatuitspoeling 2015

Alternatieve sla bemesting nitraatuitspoeling 2015

Waterbufferend vermogen in sla: effect op nitraatresidu en opbrengst 2015

In een dubbele teelt van alternatieve sla werd het effect van het waterabsorberend granulaat ZEBA nagegaan op de nitraatuitspoeling tijdens en tussen de teelten. Voor het planten van de eerste teelt werd 50 kg/ha ZEBA breedwerpig toegepast en ingewerkt met de rotoreg. Deze behandeling werd vergeleken met de blanco behandeling waar geen ZEBA toegepast werd.

dinsdag 15 december 2015/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (17085)/Commentaren (0)/
RSS
12

Andijvie

 Andijvie bemesting (start)fosfor voorjaar 2018

Andijvie bemesting (start)fosfor voorjaar 2018

Efficiëntere (start)fosforbemesting in andijvie voorjaarsteelt 2018

 Er wordt nagegaan welk effect een bemesting met startfosfor heeft op de kwaliteit en de opbrengst van andijvie. Triple Super Fosfaat werd breedwerpig toegepast als referentie, ammoniumpolyfosfaat werd na het planten aangegoten aan de plantvoet en Algospeed werd als plantbakbehandeling uitgevoerd voor het planten.

maandag 15 april 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (499)/Commentaren (0)/
Andijvie bemesting fosfor 2017

Andijvie bemesting fosfor 2017

Optimaliseren van P bemestingsadvies: pottenproef met andijvie 2017

Deze proef heeft als doel om de uitmijningsefficiëntie van fosfor te verhogen. Enerzijds wordt gekeken naar wat het effect is van APP als startfosfor, anderzijds naar het effect van additieven die de uitmijningsefficiëntie zouden moeten verhogen.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (11099)/Commentaren (0)/
Andijvie (blad) rassen voorjaar versnijderij 2016

Andijvie (blad) rassen voorjaar versnijderij 2016

Bladandijvie voor verwerking door versnijderij rassenproef voorjaar 2016

Bladandijvie rassen onderzoek voorjaarsteelt voor versnijderijen met Anconi (Rijk zwaan), Lempika (Clause), Parmance (Enza), Seance (Enza), Mendes (Syngenta), Brillantes (Syngenta), ES13246 (Syngenta).

donderdag 15 december 2016/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (12454)/Commentaren (0)/
Andijvie (blad) rassen zomer versnijderij 2016

Andijvie (blad) rassen zomer versnijderij 2016

Bladandijvie voor verwerking door versnijderijen rassenproef zomer 2016

Bladandijvie rassen onderzoek zomerteelt voor versnijderijen met Anconi (Rijk zwaan), Forbes (Syngenta), Lempika (Clause), Nuance (Enza), Parmance (Enza), Seance (Enza), Terres (Syngenta).

donderdag 15 december 2016/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (13993)/Commentaren (0)/
Andijvie (blad) rassen najaar versnijderij 2016

Andijvie (blad) rassen najaar versnijderij 2016

Bladandijvie voor verwerking door versnijderijen rassenproef najaar 2016

Bladandijvie rassen onderzoek najaarsteelt voor versnijderijen met Anconi (Rijk zwaan), Lempika (Clause), Nuance Enza), Parmance (Enza), Seance (Enza), Terres (Syngenta), Mendes (Syngenta).

donderdag 15 december 2016/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (12527)/Commentaren (0)/
Andijvie (krul - grof) rassen vierde gamma (versnijderij) voorjaar 2016

Andijvie (krul - grof) rassen vierde gamma (versnijderij) voorjaar 2016

Grove krulandijvie (vierde gamma) voor verwerking versnijderijen rassenproef voorjaar 2016

Grove krulandijvie rassen onderzoek vierde gamma voor verwerking versnijderijen voorjaarsteelt 2016 met Marjory = CLX1157 (Clause), Milady (Clause), Minelly (Clause), Myrna (Enza), Bessie (Syngenta), Jolie (Syngenta).

donderdag 15 december 2016/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (13223)/Commentaren (0)/
Andijvie (krul - grof) rassen vierde gamma (versnijderij) najaar 2016

Andijvie (krul - grof) rassen vierde gamma (versnijderij) najaar 2016

Grove krulandijvie (vierde gamma) voor verwerking versnijderijen rassenproef najaar 2016

Grove krulandijvie (vierde gamma) voor verwerking versnijderijen rassen najaar 2016 met : Marjory (Clause), Minelly (Clause), Myrna (Enza).

donderdag 15 december 2016/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (12287)/Commentaren (0)/
Krulandijvie (fijn-verse markt of grof-versnijderij) rassen vierde gamma zomer 2016

Krulandijvie (fijn-verse markt of grof-versnijderij) rassen vierde gamma zomer 2016

Krulandijvie (fijn-verse markt of grof-versnijderij) rassenproef zomer 2016

Krulandijvie (fijn-verse markt of grof-versnijderij) rassenproef zomer 2016 met Marjory (Clause), Minelly (Clause), Myrna (Enza).

donderdag 15 december 2016/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (12786)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek openlucht: enkele resultaten

Terugblik proefveldbezoek openlucht: enkele resultaten

Proefveldbezoek aan de rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven in bladgewassen, prei en uien - donderdag 01.09.2016

Op donderdag 1 september 2016 organiseerde de openluchtafdeling van het PCG een bezoek aan de rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven in bladgewassen, prei en uien. Een veertigtal aanwezigen woonden het bezoek bij. Hieronder vindt u een samenvatting van de proefresultaten.

maandag 19 september 2016/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (14357)/Commentaren (0)/
Andijvie (blad) rassen voorjaar versnijderij 2015

Andijvie (blad) rassen voorjaar versnijderij 2015

Bladandijvie voor verwerking door versnijderijen rassenproef voorjaar 2015

Andijvierassen onderzoek voorjaarsteelt voor versnijderijen met Anconi (Rijk Zwaan), Brillantes (Syngenta), Mendes (Syngenta), Olmos (Bejo), Parmance (Enza), Seance (Enza), Kalinka (Clause), Lempika (Clause), Maruchka (Clause).

dinsdag 15 december 2015/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (16948)/Commentaren (0)/
RSS
12345Laatste

Ijsbergsla

 IJsbergsla rassen voorjaar 2015

IJsbergsla rassen voorjaar 2015

Rassenproef ijsbergsla voorjaarsteelt 2015

IJsberslarassen onderzoek voorjaarsteelt 2015 met 45-193(Rijk Zwaan), LR 4767 = 48-011 (Uniseeds), Damion (Enza), Faunas (Rijk Zwaan), Icedancer (Vilmorin), LR 4706 (Uniseeds), LR 4734 (Uniseeds), LS 14507 (Syngenta), LS12521 (Syngenta).

dinsdag 15 december 2015/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (11186)/Commentaren (0)/
IJsbergsla rassen voorjaar 2013

IJsbergsla rassen voorjaar 2013

IJsbergsla rassenproef voorjaar 2013

IJsbergslarassen voorjaarsteelt 2013 onderzoek met Affic (Seminis), Altemira (Uniseeds), Bombastic (Seminis), Cellist (Enza), Damion (Enza), David (Agrisemen), ICE 16870 (Nickerson Zwaan), Iceduke (Syngenta), Kavir (Uniseeds), LR 4697 (Uniseeds), LR 4698 (Uniseeds), LR 4706 (Uniseeds), Robert (Agrisemen), Silvinas (Rijk Zwaan), Skater (Nickerson Zwaan), Tassic (Seminis), Umbrinas (Rijk Zwaan).

zondag 15 december 2013/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (14582)/Commentaren (0)/
Ijsbergsla rassen zomer 2012

Ijsbergsla rassen zomer 2012

Ijsbergsla rassenproef zomerteelt 2012

IJsbergsla zomerrassen met 45-32 RZ (Rijk Zwaan), 45-67 RZ (Rijk Zwaan), 48-305 (Uniseeds), Ametist (Enza), Cellist (Enza), Diamantinas RZ (Rijk Zwaan), E 01E.4012 (Enza), Expression (Enza), ICE 15241 (Vilmorin/NiZ), Million (Enza), RX 3732 (Seminis), RX 3758 (Seminis), Silvinas RZ (Rijk Zwaan), AS 8560 (Sanac), AS 8322 (Sanac).

zaterdag 15 december 2012/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (9566)/Commentaren (0)/
IJsbergsla bemesting, rassen en bodembewerking voorjaar 2011

IJsbergsla bemesting, rassen en bodembewerking voorjaar 2011

Invloed van stikstofbemesting, raskeuze en bodembewerking op kwaliteit en productie van ijsbergsla in voorjaarsteelt 2011

Deze proef werd aangelegd als demonstratieproef om de invloed van stikstofbemesting, raskeuze en bodembewerking op kwaliteit en productie van ijsbergsla in het voorjaar na te gaan. De invloed van drie stikstoftrappen (normale bemesting, -25% en +25%), drie rassen (Farinas, Lerinas en Silvinas), en twee types bewerking (spitfrees en actisol) wordt in deze demoproef in 2 herhalingen nagegaan.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (16586)/Commentaren (0)/
Andijvie (krul - grof) en ijsbergsla optimalisatie bodem 2010

Andijvie (krul - grof) en ijsbergsla optimalisatie bodem 2010

Betere benutting nutriënten door optimalisatie bodemconditie 2010

De hypothese is dat een verbetering van de bodemconditie de stikstofbenutting die uitgaat van de minerale en de organische bemesting verbetert. De variatie in de bodemconditie wordt in het proefopzet verkregen door twee factoren, bodembewerking en koolstofinput. De bodembewerkingen (kerend, niet kerend, gewententeelt) worden in functie van de teelt uitgevoerd. Dit jaar werden twee teelten bladgewassen geteeld: een voorjaarsteelt grove krulandijvie en een volgteelt ijsbergsla.

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (16718)/Commentaren (0)/
Kropsla en ijsbergsla bemesting werking stikstofmeststoffen 2010

Kropsla en ijsbergsla bemesting werking stikstofmeststoffen 2010

Werking van diverse N-meststoffen in kropsla en ijsbergsla 2010

Het doel van deze proef was diverse N-meststoffen met hun specifieke toepassingstechniek testen. Er werd gebruik gemaakt van enkelvoudige of samengestelde N-meststoffen. Per bed werden er 2 rijen kropsla en 2 rijen ijsbergsla geplant. Deze werden afzonderlijk beoordeeld en geoogst.

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (2773)/Commentaren (0)/
RSS

Kropsla

 Kropsla gewasbestrijding bladluizen 2021

Kropsla gewasbestrijding bladluizen 2021

Efficiëntie bestrijding bladluizen in kropsla 2021

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Louis Lippens/Aantal keer bekeken (1757)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbescherming onkruiden 2021

Kropsla gewasbescherming onkruiden 2021

Onkruidbestrijding in sla met focus op klein kruiskruid 2021

De bestaande erkende onkruidbestrijdingsmiddelen in kropsla in openlucht zijn weinig of niet werkzaam tegen klein kruiskruid en knopkruid. Het enige erkende middel met enige werking is 0,3 L/ha Frontier Elite en dat is aan die dosering niet selectief op zware gronden.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Ellen Dendauw/Aantal keer bekeken (1783)/Commentaren (0)/
Bladluisbestrijding in kropsla 2021

Bladluisbestrijding in kropsla 2021

Actualiteiten openluchtteelten proeven december 2021

Naast veldbespuitingen werd ook een product toegediend door middel van een plantbakbehandeling. Deze methode biedt de mogelijkheid reeds bij plant bescherming te bieden, waarbij de toepassing uniform kan gebeuren zonder veel verlies aan efficiëntie door drift of weer.

vrijdag 7 januari 2022/Auteur: Louis Lippens/Aantal keer bekeken (5550)/Commentaren (0)/
Pochette de fiches techniques des produits biologiques pour la protection des cultures en plein air et dans les serres

Pochette de fiches techniques des produits biologiques pour la protection des cultures en plein air et dans les serres

Dans le cadre du programme Interreg V "Smartbiocontrol - BioProtect : La protection biologique dans la pratique: optimisation de l'efficacité de nouveaux biopesticides au champ"

Une enquête réalisée dans le cadre de ce projet a montré que l'un des facteurs qui freinent l'utilisation des produits biologiques de protection des cultures est le manque de connaissance des produits. Afin de répondre à ce besoin, 15 fiches techniques de 15 produits biologiques, principalement à base de micro-organismes, homologués en Belgique et/ou en France, ont été rédigées dans le cadre du projet. Les informations générales sont combinées aux résultats de tests disponibles et aux conseils des fabricants pour un résultat optimal.

vrijdag 9 juli 2021/Auteur: Louis Lippens/Aantal keer bekeken (15714)/Commentaren (0)/
Actualiteiten proeven juni 2021

Actualiteiten proeven juni 2021

Onderzoek i.v.m. plagen, onkruiden, wortelen, irrigatie en bemesting in de groenteteelt

Zevenbladluis in wortelen / Alternatieve methode om koolvlieg te bestrijden in bloemkool / Onkruidproeven in onder andere basilicum, oregano, sla en ajuin / Ondergrondse druppelirrigatie wordt vergeleken met bovengrondse druppelirrigatie en bovenberegening / Stikstofbemesting in alternatieve sla en het stikstofeffect is in eerste vrucht bloemkool na de vernietiging van groenbedekkers op 2 verschillende tijdstippen.

dinsdag 6 juli 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (11583)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021

Bezoek aan de proeven: uien, prei, oregano, basilicum, koolgewassen, wortelen en bladgewassen

Op dinsdag 29 juni 2021 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten groenten. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG. Teelttechniek en irrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

dinsdag 29 juni 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (14767)/Commentaren (0)/
Technische Product Fiches van het BIOPROTECT-project

Technische Product Fiches van het BIOPROTECT-project

In het kader van het Interreg V 'Smartbiocontrol - BioProtect: Biologische gewasbescherming in de praktijk: optimalisatie van de efficiëntie in het veld van (nieuwe) biologische gewasbeschermingsmiddelen'

Technische Product Fiches: AQ10 WG / Karma / AMYLO-X WG / Contans® WG / ASPERELLO® T34 Biocontrol® / Serenade® ASO / Serenade® MAX / Blossom ProtectTM / LALSTOP K61® (voorheen Mycostop) / TEXIO WP / FytoSave / Prestop® / Trianum-P / NEXY / Proradix WP.

donderdag 22 april 2021/Auteur: Louis Lippens/Aantal keer bekeken (15958)/Commentaren (0)/
Kropsla teelttechniek bodemafdekking 2018

Kropsla teelttechniek bodemafdekking 2018

Bodemafdekking in kropsla 2018

Demo van afdekking met biodegradeerbare folie in kropsla. Het effect van afdekking op de properheid van de onderzijde, groeisnelheid, kwaliteit, opbrengst en N-doorspoeling.

maandag 15 april 2019/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (11902)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek sla en rucola

Terugblik proefveldbezoek sla en rucola

Het effect op de kwaliteit, bewaarbaarheid en opbrengst nagaan van enkele types en invloed van stikstofbnemesting op het nitraatresidu

Doel van deze proef was het effect op de kwaliteit, bewaarbaarheid en opbrengst na te gaan van enkele types en dosissen stikstof alsook de invloed ervan op het nitraatresidu op het einde van de teelt en dit in de twee van de meest geteelde rassen.

vrijdag 5 oktober 2018/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (13314)/Commentaren (0)/
Kropsla rassen voorjaar 2017 - vierde gamma

Kropsla rassen voorjaar 2017 - vierde gamma

Kropsla rassenonderzoek voorjaarsteelt voor versnijderijen 2017 - vierde gamma

Kropslarassen onderzoek voorjaarsteelt vierde gamma met 43-116 (Rijk Zwaan), 43-138 (Rijk Zwaan), 43-147 (Rijk Zwaan), 43-158 (Rijk Zwaan), Antedis (Bejo), Elisian (Syngenta), Sotalis (Bejo), Gisela (Rijk Zwaan), Almagro (Rijk Zwaan).

vrijdag 15 december 2017/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (13070)/Commentaren (0)/
RSS
1234

Rucola

 Terugblik proefveldbezoek sla en rucola

Terugblik proefveldbezoek sla en rucola

Het effect op de kwaliteit, bewaarbaarheid en opbrengst nagaan van enkele types en invloed van stikstofbnemesting op het nitraatresidu

Doel van deze proef was het effect op de kwaliteit, bewaarbaarheid en opbrengst na te gaan van enkele types en dosissen stikstof alsook de invloed ervan op het nitraatresidu op het einde van de teelt en dit in de twee van de meest geteelde rassen.

vrijdag 5 oktober 2018/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (13314)/Commentaren (0)/
Rucola rassen industrie 2016

Rucola rassen industrie 2016

Wilde rucola (Eruca sativa) rassenproef voor de industrie 2016

Rucola rassenproef industrieteelt 2016 met Uber (CN Seeds), Dentellata (CN Seeds), Speedy = referentieras (Hild), Venetia (Hild).

donderdag 15 december 2016/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (10821)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Rucola rassen bio open lucht 2012

Rucola rassen bio open lucht 2012

Rucola rassenproef bio open lucht 2012

Er is een trend waarneembaar dat wanneer een ras goed scoort in opbrengst, inboet in schotresistentie. De verscheidenheid tussen de rassen is duidelijk groter voor de gecultiveerde types en minder voor de wilde typesGecultiveerde types in de proef waren: Coltivata (Enza), Esmee (De Bolster), Sativa (Bingenheimer). Wilde types rucola opgenomen in de rassenproef waren: Diplotaxis tenuifolia (Enza), Grazia (Enza), Tricia (Enza), Wild Tiger (Sanac).

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (17458)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Rucola en babyleaf gewasbescherming onkruiden 2009

Rucola en babyleaf gewasbescherming onkruiden 2009

Screening herbiciden in rucola en kruisbloemige babyleafgewassen 2009

Op dit ogenblik zijn er eigenlijk geen herbiciden erkend in deze teelten, daarom ligt er specifiek een proef aan voor de screening van een achttal verschillende herbiciden, toegepast aan lage dosis, naar gewasveiligheid en werkzaamheid. Volgende babyleafsoorten werden in de proef opgenomen: wilde rucola, gecultiveerde rucola, Black cabbage, Mizuna greens Kyoto, Mibuna greens, Mustard red Giant, Pak choi Hannakan en Tatsoi tah tsai.

 
dinsdag 15 december 2009/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (16261)/Commentaren (0)/
RSS

Selder

 120 dagen toelatingen VERIMARK - BENEVIA - CHALLENGE

120 dagen toelatingen VERIMARK - BENEVIA - CHALLENGE

Actualiteiten openluchtteelten april 2018

In welke teelten kunnen de middelen VERIMARK 20 SC (cyantraniliprole), BENEVIA en CHALLENGE toegepast worden?

donderdag 19 april 2018/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (14550)/Commentaren (0)/
Selder bemesting startfosfaten 2013

Selder bemesting startfosfaten 2013

Optimalisatie toepassingsmethode startfosfaten in selder 2013

Deze proef werd aangelegd ter herhaling van een gelijkaardige proef in 2012 (OL12 SEBM01) met veelbelovende resultaten van een plantbakbehandeling met een lage dosis startfosfor. Gezien de dalende normen voor fosfor in de groenteteelt en de hoge kostprijs van kunstmeststof valt er veel winst te halen als de dosis startfosfor kan verminderd worden.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (16565)/Commentaren (0)/
Andijvie, bloemkool, courgette en selder bemesting startfosfor plantbak 2012

Andijvie, bloemkool, courgette en selder bemesting startfosfor plantbak 2012

Startfosfor in andijvie, bloemkool, courgette en selder: toepassing op plantbak 2012

Om bladverbranding te voorkomen is het belangrijk om de planten met voldoende water nat te zetten voor de behandeling en af te regenen na de behandeling. Verschillende dosissen water werden getest. Deze proef diende als voorproef voor de proeven OL12 ANBM01 en OL12 SEBM01, toepassing van startfosfaten bij andijvie en selder.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (24133)/Commentaren (0)/
Selder bemesting startfosfaten 2012

Selder bemesting startfosfaten 2012

Toepassing van startfosfaten bij selder 2012

Een behandeling van APP in het plantgat bevestigt met een meeropbrengst van ongeveer 70 %. De breedwerpige toepassing van TSF blijkt nog maar eens weinig nut te hebben.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (11374)/Commentaren (0)/
Selder bemesting fosfor 2011

Selder bemesting fosfor 2011

Fosforbemesting in selder 2011

Bemestingsonderzoek naar het gebruik van startfosfaten in selder met de meststoffen tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en Novatec Solub 14-48 te vergelijken. De startfosfor werd toegediend in een puntbehandeling.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (7448)/Commentaren (0)/
Knolselder gewasbescherming wortelvlieg 2011

Knolselder gewasbescherming wortelvlieg 2011

Bestrijding van wortelvlieg in knolselder 2011

Deze proef werd aangelegd om de efficiëntie van diverse insecticiden tegen wortelvlieg (Psila rosea / PSILRO) in knolselder (Apium graveolens var. rapaceaum) na te gaan.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (11392)/Commentaren (0)/
Groenten bemesting tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en novatec solub 14-48 2010

Groenten bemesting tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en novatec solub 14-48 2010

Gebruik van tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en novatec solub 14-48 in diverse teelten 2010

In 2010 werd opnieuw een proef aangelegd met startfosfaten in diverse teelten (andijvie, groene selder, knolvenkel, Chinese kool en courgette). Dit maal werd gekozen om de meststoffen tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en Novatec Solub 14-48 te vergelijken.

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (4704)/Commentaren (0)/
RSS

Spinazie

 Spinazie, gele mosterd en Italiaans raaigras bemesting compost en bokashi 2017

Spinazie, gele mosterd en Italiaans raaigras bemesting compost en bokashi 2017

Demonstratie korte termijneffect compost en bokashi bij spinazie, gele mosterd en italiaans raaigras 2017

De proef bestaat uit de toepassing van 4 types compost en 1 type bokashi. Deze producten zijn toegediend en licht ondergewerkt net voor het inzaaien van de teelten. Er zijn geen minerale meststoffen toegediend in de proef. Het is de bedoeling de compost en bokashi zelf te laten spreken wat ze op korte termijn kunnen betekenen. Er is gekozen om voor eenzelfde dosis te gaan bij de verschillende producten. Dit om aan te tonen dat elk product zijn eigen karakteristieken heeft en het belangrijk is om op voorhand de inhoud ervan op te vragen.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (9919)/Commentaren (0)/
Inzicht rendabiliteit van kleine teelten met rekentool en teeltfiches

Inzicht rendabiliteit van kleine teelten met rekentool en teeltfiches

Fiches met betrouwbare cijfers staan je bij in het maken van de juiste keuzes voor jouw bedrijf

Inzicht in de rendabiliteit van kleine teelten is nuttig bij de opmaak van het teeltplan en de teeltkeuze. De rendabiliteit van kleine teelten verschilt immers van teelt tot teelt en van bedrijf tot bedrijf. Fiches met betrouwbare cijfers staan je bij in het maken van de juiste keuzes voor jouw bedrijf.

vrijdag 7 april 2017/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (18311)/Commentaren (0)/
Tags:
Spinazie bemesting reductie reststikstof 2015

Spinazie bemesting reductie reststikstof 2015

Demo: Reductie nitraatuitspoeling in combinatieteelt spinazie boon 2015

In deze demonstratieve proef wordt gekeken of de stikstof die na een spinazieteelt achterblijft in de bodem, of mineraliseert uit de oogstresten, beter beschikbaar kan gemaakt worden voor een late bonenteelt. De proef bestaat er in de spinazie te laten opschieten na oogst (in tussentijd tegen wanneer de bonen gezaaid worden). Op die manier is er opname van het achtergebleven nitraatresidu in de bodem na de spinazieteelt. Voor de zaai van de bonen (zaai 1/08) wordt de opgeschoten spinazie vernietigd. De stikstof die vrijkomt door mineralisatie kan dan benut worden door de bonenteelt.

dinsdag 15 december 2015/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (18988)/Commentaren (0)/
Spinazie gewasbescherming onkruiden 2014

Spinazie gewasbescherming onkruiden 2014

Selectiviteit en efficiëntie van herbiciden in spinazie 2014

Deze proef werd aangelegd om de selectiviteit en efficiëntie van herbiciden en combinaties van herbiciden in spinazie (Spinacia oleracea / SPQOL) na te gaan met PM09/001, PM09/001, Aliacine, Asulox, Aliacine, Venzar, Aliacine, Matrigon, Aliacine en Centium 36 CS.

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (17547)/Commentaren (0)/
Spinazie bemesting startfosfor en bladvoeding 2014

Spinazie bemesting startfosfor en bladvoeding 2014

Toepassing van startfosfor en bladvoeding in vroege spinazie 2014

Het effect van een toepassing met vloeibare meststoffen in de teelt van vroege spinazie met startfosfor (ammoniumpolyfosfaat, APP) direct na zaai met twee verschillende dosissen (25 kg P2O5/ha en 50 kg P2O5/ha) en een bladbespuiting met sporenelementen met de producten Mantrac Pro (Yara), Hydromag 500 (Yara) en Epso Microtop toegepast in het 4-6 bladstadium en in het 6-8 bladstadium.

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (15231)/Commentaren (0)/
Spinazie rassen industrie voorjaar 2013

Spinazie rassen industrie voorjaar 2013

Spinazie industrieteelt rassenproef voorjaarsteelt 2013

Spinazierassen voor de industrie in de voorjaarsteelt met Boa (Rijk Zwaan), Dromedary (Rijk Zwaan), Eagle (Rijk Zwaan), Mouflon (Rijk Zwaan), Puma (Rijk Zwaan), Silverwhale (Rijk Zwaan), Sparrow (Rijk Zwaan), Whale (Rijk Zwaan), Apollo (Sakata), Caladonia (Seminis), Molokai (Seminis), Acosta (Syngenta), El Cajon (Syngenta), Goya (Syngenta), Matisse (Syngenta).

zondag 15 december 2013/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (17725)/Commentaren (0)/
Spinazie gewasbescherming onkruiden 2012

Spinazie gewasbescherming onkruiden 2012

Selectiviteit en efficiëntie van herbiciden in spinazie 2012

Deze proef werd uitgevoerd om de selectiviteit en efficiëntie van herbiciden in spinazie na te gaan.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (10646)/Commentaren (0)/
Spinazie en bonen bemesting volgens KNS 2012

Spinazie en bonen bemesting volgens KNS 2012

Bemesting volgens KNS in spinazie en bonen 2012

De spinazie die bemest werd volgens het KNS systeem stond redelijk snel volumineuzer en haalde een hogere opbrengst.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (19682)/Commentaren (0)/
Spinazie (babyspinazie) rassen zomer 2009

Spinazie (babyspinazie) rassen zomer 2009

Rassenproef babyspinazie zomerteelt 2009

Babyspinazie onderzoek voorjaarsteelt met de rassen Bejo 2759 (Bejo), El Forte (Syngenta), El Grinta (Syngenta), Regatta (Bejo), RZ 51313 (Rijk Zwaan), RZ 51315 (Rijk Zwaan), RZ 51704 (Rijk Zwaan), Toucan (Rijk Zwaan),  Yabi  (Enza).

dinsdag 15 december 2009/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (8827)/Commentaren (0)/
Spinazie (babyspinazie) rassen voorjaar 2009

Spinazie (babyspinazie) rassen voorjaar 2009

Rassenproef babyspinazie voorjaarsteelt 2009

Babyspinazie onderzoek voorjaarsteelt met de rassen Bonbini (Enza), El Forte (Syngenta), Grandi  (Enza), Marabu (Rijk waan), Request (Bejo), RZ 51313 (Rijk Zwaan), Silverwhale (Rijk Zwaan), Toucan (Rijk Zwaan), Yabi (Enza), Regatta Bejo), Reverre (Bejo).

dinsdag 15 december 2009/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (8846)/Commentaren (0)/
RSS
12

Veldsla

 Courgette gewasbescherming onkruiden (volggewas veldsla) 2011

Courgette gewasbescherming onkruiden (volggewas veldsla) 2011

Selectiviteit van centium 36 (clomazon, cs), toegepast na planten in courgette, op het volggewas veldsla 2011

Deze proef werd aangelegd om de selectiviteit van Centium 36 CS, toegepast in courgette na planten, na te gaan in het volggewas veldsla

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (16650)/Commentaren (0)/
Veldsla gewasbescherming onkruiden en grondontsmetting 2010

Veldsla gewasbescherming onkruiden en grondontsmetting 2010

Selectiviteit en efficiëntie van herbiciden en grondontsmetting in veldsla 2010

Voor onkruidbestrijding in de veldsla zijn geen herbiciden toegelaten in België. Het doel van deze proef is de selectiviteit/werkzaamheid van sommige herbiciden en de werkzaamheid van bodemontsmetting in veldsla na te gaan. Rapport enkel in Engelstalige versie beschikbaar: Selectivity and efficacy of herbicides and soil fumigation against weeds in lamb's lettuce (Valerianella locusta var. Oleracea / vlllo).

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (12649)/Commentaren (0)/
RSS
soap2day