GO

Overzicht onderzoek courgette openlucht

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek courgette. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, rassen, gewasbescherming, ...
Courgette bemesting fosfor 2011

Courgette bemesting fosfor 2011

Fosforbemesting in courgette 2011

Auteur: PCG openluchtteam/donderdag 15 december 2011/Categorieën: Openluchtteelt, Andere_gewassen_OL, courgette_OL, Proefverslag, Niet-leden

Op het PCG wordt er al enkele jaren onderzoek gedaan naar het gebruik van fosfaat als startmeststof. Nadat in 2008 het nut van ammoniumpolyfosfaat als startmeststof in andijvie is aangetoond, drong verder onderzoek in 2009 zich op. De verschillende toepassingsmethoden en de verschillende soorten startfosfaten werden breder getest. Uit deze proeven bleek dat een puntbehandeling het beste resultaat leverde. Gezien de arbeidsintensiviteit van het geven van een puntbehandeling na planten zocht het onderzoek naar een eenvoudigere techniek om de startfosfaten toe te passen.

Een behandeling van de jonge planten in de plantbak is gemakkelijker uit te voeren en kan hetzelfde doel tewerkstelligen als de puntbehandeling, namelijk de jonge planten die net geplant zijn stimuleren in hun groei. Bij deze methode trad echter heel wat bladverbranding op. Daarom werd in 2011 getest wat het effect is van het mengen van de fosformeststof in de potgrond.

Startfosfaten hebben een duidelijk effect op de groei en opbrengst van andijvie. In 2010 werd het onderzoek uitgebreid naar andere teelten en werden er ook positieve effecten gevonden bij groene selder. Knolvenkel, courgette en Chinese kool vertoonden een minder duidelijke trend. Toch werd courgette in 2011 terug opgenomen in de proef van de potgrondbehandeling met startfosfaten.

Echter kon in deze proef geen positief effect van startfosfaten op de teelt van courgette aangetoond worden. Zowel de referentieobjecten waarin startfosfaten breedwerpig (TSF) of in het plantgat (APP) toegediend werden als de objecten met de fosfaten gemengd in de potgrond leverden geen meerwaarde. Integendeel, doorgaans scoorden de potgrondbehandelingen slechter op vlak van kwaliteit en opbrengst dan de andere objecten.

Het gebruik van startfosfaten leverde in het verleden mooie resultaten op in verschillende proeven aangelegd op het PCG. In 2008 werd een proef opgezet in andijvie met ammoniumpolyfosfaat als startmeststof, enkele wortelstimulerende middelen zoals Humifirst, Humax Nutri, enz. en specifieke bladvoedingen zoals Kendal, Epso Microtop enz. Toen gaf vooral het gebruik van ammoniumpolyfosfaat uitstekende resultaten. Daarom werden startfosfaten breder getest. Proeven in andijvie zochten naar de ideale toepassingstechniek en diverse soorten startfosfaten werden met elkaar vergeleken. In 2010 breidde het onderzoek uit naar diverse teelten (andijvie, groene selder, knolvenkel, Chinese kool en courgette). De proef vergeleek de meststoffen tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en Novatec Solub 14-48. De startfosfor werd toegediend in een puntbehandeling. Deze proef toonde noch een positief, noch een negatief effect van startfosfaten op de opbrengst van courgette.

Er werd beslist om courgette in 2011 opnieuw mee te nemen in een proef waarbij het effect van het mengen van de fosformeststof in de potgrond bekeken werd. De gebruikte meststoffen waren APP, Novatec Solub, Vivifos en tripelsuperfosfaat. Als positieve referentie diende een puntsgewijze toediening van APP na planten. Bij een puntbehandeling met startfosfaten werden in het verleden al positieve effecten waargenomen op de opbrengst van diverse teelten (stukgewicht en aantal oogstklare vruchten).

Bij een puntbehandeling na planten wordt de fosfor dicht bij de wortel van de groeiende plant toegediend. Er is een betere benutting van de fosfor, die immobiel aanwezig is in de bodem, en de planten kunnen de fosfor sneller opnemen waardoor hun beginontwikkeling sneller gaat. Bij een potgrondbehandeling kan het kiemplantje de aanwezige fosfor nog vroeger benutten dan bij een puntbehandeling. Tevens is het mengen van de meststof met water in de potgrond minder arbeidsintensief dan het toedienen van een puntbehandeling. Er wordt een werkgang uitgespaard.

 

Lees het volledig rapport Fosforbemesting in courgette 2011

publicatiejaar2011
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Courgette
Print

Aantal keer bekeken (16649)/Commentaren (0)

Documenten

Links