GO

Onderzoek openlucht

Binnen de kenniseenheid openlucht richten we ons voornamelijk op praktijkonderzoek en voorlichting in de thema’s rassenkeuze, bemesting en gewasbescherming. Duurzaamheid speelt hierbij een erg belangrijke rol. We hebben aandacht voor zowel ecologische, economische als sociale duurzaamheid.

Onderzoek openluchtgroenten voor verse markt en industrieteelten

Onafhankelijk rassenonderzoek gebeurt zowel voor verse markt als voor industrieteelten. Binnen dit onderzoek is er niet alleen aandacht voor kwaliteit, productie en houdbaarheid. Ook de gevoeligheid voor ziekten en plagen wordt in rekening gebracht. Door een doordachte rassenkeuze kan er immers aanzienlijk bespaard worden op gewasbeschermingsmiddelen.
Binnen bemesting wordt onderzoek gevoerd in functie van het behouden van kwaliteit, productie en bodemvruchtbaarheid.

Het bemestingsonderzoek wordt voornamelijk gestuurd door de wetgeving. De uitdaging blijft het omgaan met de normen voor nitraatresiduin de groenteteelt. Daarnaast wordt ook op zoek gegaan naar alternatieve bemestingsstrategieën.

Jaarlijks worden meer dan 50 proeven opgezet in het kader van erkenning van fytoproducten onder de GEP-vlag. De meeste van deze proeven worden betaald door firma’s en gebeuren in een gesloten kennissysteem. Deze proeven zijn voor de sector uitermate belangrijk om snel voldoende erkende gewasbeschermingsmiddelen te bekomen, vooral in kleine teelten. Daarnaast worden ook heel wat open kennis proeven aangelegd rond het gebruik van nieuwe middelen, problemen met (nieuwe) ziekten & plagen en alternatieve bestrijdingsstrategieën.

123movies