GO

Onderzoek innovaties

Binnen het onderzoek innovaties worden alle ideeën, nieuwigheden, … uitgetest en beoordeeld op hun praktijkwaarde alvorens ze een ingang vinden in de Vlaamse land- en tuinbouw. Hierbij wordt snel gereageerd op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kennis. Voor telers is dit onderzoek zeker een meerwaarde omdat zo een snelle inschatting gemaakt wordt van de praktijkwaarde van nieuwe ontwikkelingen en kennis zonder dat ze op het eigen bedrijf dit toch wel risicovolle onderzoek moeten uitvoeren.

Binnen de kenniseenheid innovaties wordt vooral ingezet op nieuwe(re) teelten (bijvoorbeeld kruiden, algen, yacon, …) en nieuwe(re) teeltconcepten (bijvoorbeeld aquaponics) met een meerwaarde zowel economisch, ecologisch of naar inhoudsstoffen. We willen ook pro-actief op zoek gaan naar toekomstgerichte, innovatieve ideeën, technologieën of gewassen. Alleen zo kunnen we telers maximaal begeleiden naar een toekomstgerichte, innovatieve, concurrentiële en duurzame land- en tuinbouw.

123movies