X
GO

Overzicht onderzoek water gangbaar glas

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek water. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals gewasbescherming, ...


Start demonstratieproject over vermijden van puntvervuilingen

Start demonstratieproject over vermijden van puntvervuilingen

Sensibilisering rond puntvervuiling en biozuiveringssystemen in alle land- en tuinbouwsectoren in West- en Oost-Vlaanderen

Auteur: Vandewoestijne Elise/woensdag 19 maart 2014/Categorieën: Openluchtteelt, Water_OL, Gangbare_glasteelt, Water_GG, Bio_beschutte_teelt, Water_BIO, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, BIRE, Thema, Water, Voorlichting, projectinfo, Niet-leden

Door puntvervuilingen komen nog steeds gewasbeschermingsmiddelen in de Belgische waterlopen terecht, vaak in hoge, norm-overschrijdende concentraties. Dat vormt een probleem voor de waterkwaliteit en zet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder druk. Strengere toepassingsvoorwaarden en een verbod op het gebruik van bepaalde actieve stoffen zijn mogelijke gevolgen. Nochtans spelen gewasbeschermingsmiddelen een belangrijke rol bij het maximaliseren van opbrengsten en de kwaliteit van gewassen, en dus moeten we er alles aan doen om voldoende gewasbeschermingsmiddelen op de markt te houden.

Aan de hand van twee demonstratieprojecten, die kortweg 'Bioremediatie West' en 'Bioremediatie Oost' heten, willen we alle land- en tuinbouwers in Vlaanderen grondig informeren en sensibiliseren omtrent het belang van het beheersen van puntvervuiling en praktisch tools aanreiken om knelpunten aan te pakken.

De twee projecten startten op 1 maart 2014 en lopen tot 28 februari 2016. Het projectgebied van 'Oost' omvat de Provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant en wordt uitgevoerd door PC fruit (coördinator), PCH, PSKW, NPW en LCV en het projectgebied van 'West' bestaat uit West- en Oost-Vlaanderen en wordt uitgevoerd door PCG in samenwerking met Inagro (coördinator), PCS en PCA. De twee projecten hebben eenzelfde doel:

 • Verdere sensibilisering rond puntvervuiling
  Puntvervuiling blijkt nog steeds de grootste bron van vervuiling van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen. Daarom willen we via dit project verdere sensibiliseren rond het vermijden van puntvervuiling. Daarbij zullen wij in het bijzonder aandacht besteden aan sectoren waar de problematiek van puntvervuiling nog minder onder de aandacht werd gebracht, zoals bijvoorbeeld serreteelten, sierteelt op substraat, aardbeienteelt en witloofteelt. Via een bevraging willen we een beter zicht krijgen op mogelijke knelpunten in deze sectoren om gerichte sensibiliseringscampagnes uit te voeren.
   
 • Biozuivering voor de verwerking van restwater van het spuittoestel
  Een belangrijk knelpunt blijft het vullen en reinigen van het spuittoestel. Dat moet gebeuren in het veld of op een daartoe voorziene vul- en spoelplaats met opvang voor restwater. Het restwater kan dan verwerkt worden aan de hand van een (bio-)zuiveringssysteem (biofilter, fytobak, sentinel, enz. ...).
   
 • Via demonstraties, publicaties en voorlichtingsvergaderingen willen we de telers informeren over het correct vullen en reinigen van het spuittoestel, en hen stimuleren en ondersteunen om een biozuiveringssysteem aan te leggen. De resterende hoeveelheid water belast met gewasbeschermingsmiddelen verschilt sterk naargelang de sector, en moet passen in de bedrijfsvoering. Daarom zullen bedrijven een beroep kunnen doen op de projectpartner in hun regio voor individueel advies en begeleiding bij de keuze, de aanleg en onderhoud van zo’n systeem. Er zal ook een praktische gebruikersgids en een filmpje over de aanleg en het gebruik van biozuiveringssystemen worden gemaakt. Ook wordt binnen deze projecten aandacht besteed aan het zoeken naar mogelijke nieuwe oplossingen voor de verwerking van restwater.

 

We houden u op de hoogte!

Via publicaties in de vakpers en de websites van de projectpartners zult u op de hoogte gehouden worden van de vorderingen in het project en de georganiseerde studiedagen en informatieavonden. Maar hebt u nu reeds vragen over het project, over biozuiveringssystemen of hebt u plannen om een vul- en spoelplaats of biozuiveringssyteem aan te leggen op uw bedrijf, neem dan zeker contact op met:

Regio West:
Elise Vandewoestijne

Start demonstratieproject over vermijden van puntvervuilingen

Print

Aantal keer bekeken (17424)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x
soap2day