X
GO

Overzicht onderzoek water gangbaar glas

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek water. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals gewasbescherming, ...


Tijd om de watergift op punt te zetten

Tijd om de watergift op punt te zetten

Actualiteiten beschutte teelten april 2020

Auteur: Waverijn Anne/maandag 27 april 2020/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Water_GG, Bio_beschutte_teelt, Water_BIO, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, DOBI, Actueel, Niet-leden

Nu de temperatuur aan het stijgen is en de grondwatertafel al een kleine terugslag heeft gekend, is het des te belangrijker om efficiënt met de voorraad opgevangen regenwater om te gaan.

 

 

 

Controleer de uniformiteit van je bovenberegening

Bij bladgewassen is de uniformiteit van de beregening des te belangrijker. Een klein vuiltje in de beregeningsdoppen kan al een grote invloed hebben op de afgifte van deze doppen. Controleer de doppen regelmatig en probeer ze zeker één keer per jaar allemaal te reinigen. Een niet uniforme beregening kan in de komende maanden al snel voor droge plekken in de serre zorgen. De zoutconcentratie zal plaatselijk oplopen en de planten krijgen het moeilijker om water op te nemen.

Door een goed onderhoud van de volledige beregeningsinstallatie kan je productieverliezen vermijden. Elk type dop heeft ook een bepaalde levensduur met garantie op een goede werking. Vraag dit zeker na bij je leverancier, zo kan je zelf al een inschatting maken van hoe goed jouw doppen nog zouden moeten presteren en kan je op tijd nieuwe doppen bestellen en installeren.

 

Geef je gewas exact het water dat het nodig heeft

Het is niet altijd even eenvoudig om de bodem in de zomermaanden voldoende vochtig te houden. Te veel irrigeren verhoogt het risico op uitspoeling van nutriënten en op bodemziektes. Te weinig water remt de gewasgroei en levert je evenmin een optimale opbrengst. Stel jij jezelf soms ook de vraag: hoeveel water moet ik mijn kropslateelt geven? Of spring ik wel efficiënt om met mijn irrigatiewater? Dan kan de MIRLET-app jou hierbij helpen. De app baseert zich op een model dat de werkelijke verdamping van je kropslagewas berekent en zet dit om in een irrigatieadvies.

Bij de opstart van de teelt plaatsen we een sensormodule in je serre die de essentiële klimaatdata zal gaan opmeten waarmee het model wordt gevoed (Figuur 1). Als teler log je vervolgens in op de MIRLET-app en krijg je onmiddellijk te zien hoeveel water de afgelopen dagen werd verdampt. Door deze hoeveelheid aan te vullen, geef je het gewas exact wat het nodig heeft. De irrigatie aansturen doe je nog steeds zoals vroeger, alleen heb je nu meer zekerheid dat je effectief geeft wat de plant nodig heeft.

 

De sensormodule registreert de klimaatdata en via de MIRLET-app kom je dan te weten hoeveel water jouw teelt de afgelopen dagen heeft verdampt.

Figuur 1. De sensormodule registreert de klimaatdata en via de MIRLET-app kom je dan te weten hoeveel water jouw teelt de afgelopen dagen heeft verdampt.

 

Ondertussen werd het model ook uitgebreid voor toepassing in alternatieve slasoorten en andere gewassen (lollo bionda, lollo rossa, eikenbladsla, selder …). Dit jaar worden op de proefstations verschillende van deze teelten aangelegd om het model te valideren zodat we jullie ook kunnen ondersteunen bij deze gewassoorten.

Wil je graag achterhalen of jij als teler de irrigatiebehoefte van je gewas juist kan inschatten, aarzel dan niet en contacteer Anne Waverijn (tel. 09/331 60 92; anne.waverijn [at] pcgroenteteelt.be.
Of je nu wel of niet gebruik maakt van de MIRLET-app, het blijft interessant om in het begin van de teelt de vochtigheid van de bodem goed op te volgen en regelmatig ‘in de bodem’ te kijken. Gebruik hiervoor een grondboor en bekijk de laag van 0 tot 30 cm, in deze laag zit het grootste deel van de wortels van de bladgewassen (Figuur 2). Zo kan je het effect van een gietbeurt het best evalueren en kan je een meer beredeneerde beslissing nemen voor een volgende gietbeurt. Wanneer je de bodem gemakkelijk kan kneden, is de bodem meer dan vochtig genoeg, valt de bodem uit elkaar, dan is deze aan de droge kant.

 

Met een grondboor kan je de vochtigheid van de bodem controleren, steek voor bladgewassen tot 30 cm diep.

Figuur 2. Met een grondboor kan je de vochtigheid van de bodem controleren, steek voor bladgewassen tot 30 cm diep.

 

Een regelmatige staalname van jouw bodem helpt ook om op een evenwichtige manier te bemesten. Zo kan je evalueren of de toegediende meststoffen ook effectief opgenomen werden door het gewas en vermijd je opstapeling van nutriënten in de bodem. Gebruik in de zomermaanden zeker meststoffen met een laag zoutgehalte om de bodem niet aan te rijken en de planten niet extra te belasten.

 

Meer info?

Anne Waverijn

 

Met de steun van

In het kader van het Dept. L& V-project 'Demonstratie van een ondersteuningstool voor beredeneerde irrigatie in bladgewassen onder glas'

Print

Aantal keer bekeken (6375)/Commentaren (0)

Links

x
yesmovies