X
GO

Overzicht onderzoek bodem en bemesting gangbaar glas

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek bodem en algemene bemesting in de beschutte teelt. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals plantsapmeting, bodemziekten, MAP, ...

Veldsla bestrijding Rhizoctonia, Pythium en Sclerotinia lage druk grondstomen (4) 2020

Veldsla bestrijding Rhizoctonia, Pythium en Sclerotinia lage druk grondstomen (4) 2020

Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van Rhizoctonia solani, Pythium sylvaticum en Sclerotinia sclerotiorum in veldsla door middel van lagedruk grondstomen (4) 2020

Auteur: PCG glasteam/donderdag 18 maart 2021/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Bladgewassen_GG, veldsla_GG, Bodem_en_bemesting_GG, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), ALTCHEM, Thema, gewasbescherming, ziekten, Bodem, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Leden

De voorbije jaren hebben we gezien dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden. Dit dwingt telers soms tot het stopzetten van de activiteiten. Doordat heel wat van deze pathogenen overlevingsvormen kunnen vormen en zo jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen en dwingen andere methoden voor bodemontsmetting, of “resetten” van de bodem, zich op.

Diverse omringende landen bouwden in de voorbije jaren al kennis op rond alternatieve bodemontsmettingsmethoden. De reeds beschikbare kennis zou echter moeten gevalideerd worden en vertaald naar de Vlaamse omstandigheden. Zodoende kunnen deze methoden hun intrede vinden bij de Vlaamse telers.

Rhizoctonia solani blijft een probleem vormen in de teelt van kropsla. Niettegenstaande er recentelijk nog veel kennis is vergaard rond deze ziekte, zoals het identificeren van verschillende anastomose groepen, is de beheersing er enkel nog complexer door geworden. Een resetten van de bodem is met de huidige kennis daarom nog steeds noodzakelijk om een rendabele teelt te garanderen.

Pythium geeft reeds een tiental jaar problemen bij de teelt van veldsla in België, Frankrijk, Duitsland en Italië. Het merendeel van de telers in België die geconfronteerd wordt met deze problematiek doet reeds aan teeltrotatie met een hele reeks andere gewassen, maar toch zien ze het probleem jaarlijks toenemen tot het punt dat de teelt op heel wat bedrijven onmogelijk is geworden. Preliminaire testen gaven in het buitenland positieve resultaten weer voor solarisatie en stomen.

Voor grondwitloof gebeurt het forceren van de witloofwortels tot eetbare kroppen in de grondschuur. Eens de bodem daar besmet is met een ziekte als Sclerotinia sclerotiorum nemen de opbrengst- en kwaliteitsverliezen jaar na jaar toe. In deze teelt is geen enkele chemische bodemontsmetting meer toegelaten. Het uitgraven van de grond tot een halve meter diepte is een ingrijpende maatregel, weinig praktisch, niet altijd effectief. Bovendien mist de aangevoerde grond een normale bodemstructuur, wat heel wat nieuwe kwaliteitsproblemen zoals zwartverkleuring van het witloof met zich meebrengt.

De kernvragen zijn:

  • Is het mogelijk om Rhizoctonia solani, Pythium en Sclerotinia sclerotiorum te vernietigen in de veldslateelt d.m.v. lagedruk grondstomen?
  • Welke bodembewerkingsmachine(s) is/zijn het meest effectief voor de bestrijding van Rhizoctonia solani, Pythium en Sclerotinia sclerotiorum?

 

Objecten

Object

Bodempathogenen

Behandeling

1

Rhizoctonia solani, Pythium en Sclerotinia sclerotiorum

Breken + spitfrezen

2

Rhizoctonia solani, Pythium en Sclerotinia sclerotiorum

Stoombreken + spitfrezen

3

Rhizoctonia solani, Pythium en Sclerotinia sclerotiorum

Breken + stoomspitfrezen

4

Rhizoctonia solani, Pythium en Sclerotinia sclerotiorum

Stoombreken + stoomspitfrezen

 

Dit artikel is alleen zichtbaar voor leden. Gelieve in te loggen

 

Samenwerking

Deze proef ligt aan in het kader van het VLAIO LA-traject ALTCHEM ‘Duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting’.

      

publicatiejaar2020
afdelingGangbaar glas
Teelt of thema
  • Veldsla
Print

Aantal keer bekeken (3912)/Commentaren (0)

Links

x