X
GO

Overzicht onderzoek kropsla gangbaar glas

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek kropsla. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, rassen, gewasbescherming, ...

Afbraak van gewasbeschermingsmiddelen verloopt trager tijdens de donkere wintermaanden

Afbraak van gewasbeschermingsmiddelen verloopt trager tijdens de donkere wintermaanden

In het kader van het LA-traject 'Geïntegreerde beheersingsstrategie voor grondgebonden schimmels en nematoden in bladgroenten onder glas'

Auteur: Crappé Sara/donderdag 3 januari 2019/Categorieën: Gangbare glasteelt, Bladgewassen, kropsla, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), SLIP, Thema, gewasbescherming, onkruiden, plagen, ziekten, Voorlichting, gezien op het veld, projectinfo, Actueel, Leden

Bladgewassen die de komende periode geoogst worden, hebben er een lange groeiperiode opzitten tijdens de donkerste maanden van het jaar. De groei verloopt opvallend trager dan tijdens de zomer en de teelt vraagt een aangepaste teelttechniek. Die donkere maanden zorgen ook voor een tragere afbraaksnelheid van gewasbeschermingsmiddelen en minder effect van groeiverdunning op het residu. Houd er altijd rekening mee om vroeg genoeg te stoppen met het uitvoeren van behandelingen zodat het geoogste product voldoet aan de geldende residunormen.

Afname van residu door groeiverdunning
Residu wordt uitgedrukt als de concentratie actieve stof uitgedrukt in mg ten opzichte van het totale plantgewicht uitgedrukt in kg. Dit betekent dat het residugehalte van een bepaald gewasbeschermingsmiddel kan dalen door plantengroei alleen. In figuur 1 wordt dit weergegeven aan de hand van een grafiek.

 

Figuur 1: Door groei van de plant treedt verdunning op van de actieve stof en daalt het residugehalte in de tijd

Figuur 1: Door groei van de plant treedt verdunning op van de actieve stof en daalt het residugehalte in de tijd


In de linkse grafiek stelt de gele lijn de absolute hoeveelheid actieve stof voor na uitvoeren van een behandeling. De groene lijn stelt de groei van de plant voor. Er wordt voor dit voorbeeld aangenomen dat de actieve stof niet afgebroken wordt door andere invloeden en dus constant blijft in de tijd. In de rechtse grafiek toont de rode lijn toch een daling van het residu in de plant na verloop van tijd. Dit komt omdat de plant groeit en daardoor de concentratie actieve stof daalt. Het spreekt voor zich dat een behandeling in het begin van de teelt meer effect zal ondervinden van deze groeiverdunning dan een behandeling dichter bij oogst.

 

Invloed van weersomstandigheden op afbraak van gewasbeschermingsmiddelen
Ook weersomstandigheden hebben een invloed op de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen. Neerslag kort na toepassen van gewasbescherming in open lucht kan leiden tot afspoelen van het middel van het gewas met een verminderde werking tot gevolg. In de beschutte teelt is dit uiteraard veel beter te controleren. Licht heeft een belangrijke invloed op de afbraaksnelheid van de actieve stof. Voor sommige actieve stoffen wordt mede daarom aangeraden de behandeling bij voorkeur uit te voeren bij het vallen van de avond. De lage lichtintensiteit tijdens het najaar en de winter in vergelijking met lente- en zomermaanden heeft een vertragend effect op de afbraak van verschillende actieve stoffen. Houd dit steeds in het achterhoofd bij het inplannen van behandelingen, zeker naar het einde van de teelt toe.

 

Model residu-arme teelt
In het VLAIO-project ‘Teeltspecifieke webapplicatie ter ondersteuning van residu-arm telen van groenten’, werd door het PCG, Inagro en het Proefstation Sint-Katelijne-Waver enkele jaren geleden een applicatie ontwikkeld om de teler te ondersteunen bij een residu arme teelt (<10µg/kg). De eisen naar residu worden steeds strenger en bepaalde grote spelers in de markt stellen ook bovenwettelijke residu-eisen voorop. Als teler is het niet eenvoudig om in te schatten of een middel nog voldoende zal afbreken tegen het einde van de teelt om aan deze residu-arme eisen te voldoen. Voor een aantal veel gebruikte middelen in de teelt van prei, komkommer en sla (beschutte teelt, in de grond), werden in het project afbraakcurven opgesteld. Hoewel alle geteste middelen snel voldoen aan de residunorm, duurt het meestal heel lang voordat van een residuarme teelt kan gesproken worden. In figuur 2 en 3 wordt de simulatie van het model weergegeven voor de afbraaksnelheid van enkele middelen in sla in respectievelijk een zomer- en najaarsteelt.

 

Figuur 2: Output van het model voor de afbraaksnelheid van enkele middelen in een slateelt (plantdatum 8/7/2018, behandeling op 15/7/2018)

Figuur 2: Output van het model voor de afbraaksnelheid van enkele middelen in een slateelt (plantdatum 8/7/2018, behandeling op 15/7/2018)

 

Figuur 3: Output van het model voor de afbraaksnelheid van enkele middelen in een slateelt (plantdatum 15/10/2018, behandeling op 15/11/2018)

Figuur 3: Output van het model voor de afbraaksnelheid van enkele middelen in een slateelt (plantdatum 15/10/2018, behandeling op 15/11/2018)


De groene balk geeft de wachttijd aan waarna de teelt met 95% zekerheid residu-arm geoogst kan worden. Het donkergroene deel geeft een extra veiligheidsmarge weer waarna met zekerheid residu-arm geoogst kan worden. Boscalid, één van de twee actieve stoffen van Signum breekt zeer moeilijk af. Er blijft langdurig een resthoeveelheid residu achter waardoor residu-arme oogst na toepassing van Signum niet mogelijk is. Vandaar de rode balk in de winterteelt, maar ook in de zomer duurt de afbraak te lang om tegen oogst een residu-arm product te bekomen.

 

Meer info?
De applicatie is voor alle telers vrij beschikbaar. Als je interesse hebt, kan je altijd contact opnemen met Sara Crappé via sara[at]pcgroenteteelt.be.

 

Met de steun van
Het  LA-traject 'Geïntegreerde beheersingsstrategie voor grondgebonden schimmels en nematoden in bladgroenten onder glas'

  


Print

Aantal keer bekeken (1561)/Commentaren (0)

Links

x