X
GO

Overzicht onderzoek alternatieve sla gangbaar glas

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek alternatieve sla. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals bemesting, rassen, gewasbescherming, ...
Alternatieve sla (Lollo rossa) LED spectrum 2016

Alternatieve sla (Lollo rossa) LED spectrum 2016

In het kader van het LA-traject (VLAIO) 'LightMan: Management van licht in bedekte teelten'

Auteur: Van Havermaet Robin/donderdag 15 december 2016/Categorieën: Gangbare glasteelt, Bladgewassen, alternatieve sla, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), LIGHT, Thema, teelttechniek, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

Het doel van deze proef is het nagaan van verschillen tussen de LED spectra van de DRB-LB2013 (Philips) en AP673L (Valoya) lichten onderling en met het spectrum van de hogedruk natriumlamp Greenpower SON-T (400V/600W) (Philips)  op het gebied van productie (versgewicht) en kleuring van Lollo rossa, geteeld op een mobiel gotensysteem. De studie maakt onderdeel uit van werkpakket 2 binnen het LA-traject 'LightMan – Management van licht in bedekte teelten'.

De kernvragen zijn:

 • Welke van de twee LEDs levert de grootste hoeveelheid kwaliteitsvolle (i.e. vermarktbare) Lollo rossa op?
 • Is er een significant verschil merkbaar tussen de hogedruk natriumlamp en de LED-belichting betreffende productie en kwaliteit van Lollo rossa?

 

Behandelingsmethode
De proef werd uitgevoerd met het ras Satine (Rijk Zwaan), waarbij jonge plantjes werden aangeleverd door plantenkweker Nollet in een perspot van 6 cm en uitgeplant volgens een split-block design in het PCG op 13/04/2016 (23cm x 23cm). In serre 94 (S94) werden driemaal zes goten naast elkaar geplaatst, waarbij telkenmale wandelruimte tussenin werd voorzien.

Boven elke reeks van zes goten werd zowel een DRB-LB2013 als een AP673L LED opgehangen. In serre 1 (S1) werden tweemaal 21 goten naast elkaar geplaatst. Boven elke reeks van 21 goten hangen twee Greenpower Son-T (400V/600W) lampen.  In totaal werden zodus 3 herhalingen voor elke belichtingstype (object) voorzien. De oogst en bijhorende beoordelingen gebeurden op 19/05/2016  waarbij 24 planten per plot beoordeeld werden.

De ophanging was op dergelijke manier dat de stralingsintensiteit voor alle lamptypes zo identiek mogelijk was op plantniveau. Een eigen meting met PAR-sensoren, uitgevoerd op 06/05/2016, leverde volgende lichtintensiteiten op:

 • DRB-LB2013 (object 1): 52,39 µmol.m-2.s-1
 • AP673L (object 2): 53,01 µmol.m-2.s-1
 • SON-T (object 3): 52,27 µmol.m-2.s-1

De lichtspectra van de gebruikte belichting wordt weergegeven in de figuren hieronder. In wat volgt worden object 1 en 2 geïdentificeerd als respectievelijk nauw-spectrum LED ('LED-nauw') en breed-spectrum LED ('LED-breed').

Figuur: Spectrale verdeling DRB-LB2013 (Philips)

Figuur: Spectrale verdeling DRB-LB2013 (Philips)

Figuur: Spectrale verdeling AP673L (Valoya)

Figuur: Spectrale verdeling AP673L (Valoya)

Figuur: Spectrale verdeling SON-T (Philips)

Figuur: Spectrale verdeling SON-T (Philips)

Beoordelingsmethode
Het betrof een standaard beoordeling bij oogst, zoals bij een rassenproef, hetgeen in zijn geheel gebeurde op 19/05/2016:

 • Gewasbeoordeling: uniformiteit, veldvulling, bladkleur, diepte inkleuring hart, diepte inkleuring buitenste blad, en fijne bladkrul
 • Oogstbeoordeling: rand, droogrand, glazigheid, geel blad, smet en spranten/zijscheuten
 • Opbrengstbeoordeling: kropgewicht (g)a
 • Kropbeoordeling: graterigheid, kropvorm, broekvorm, krophoogte (mm)b, pitlengte (mm)c, schot en de verhouding pitlengte/krophoogte

a 12 kroppen per parallel.
b gemeten van ongeschoond product.
c gemeten vanaf begin groeipunt tot pitsluiting.

Statische analyse
Statistische verwerking van de ruwe data gebeurde m.b.v. softwarepakket Statistica. Voor alle parameters waarvoor een score-schaal van 1 tot 9 gebruikt werd, werd het gemiddelde berekend. Voor alle andere parameters (dit zijn kropgewicht, krophoogte, pitlengte en de verhouding [pitlengte/krophoogte]) werd eveneens het gemiddelde bepaald, waarna de voorwaarden voor ANOVA gecontroleerd werden. Nadien werd – indien aan de voorwaarden was voldaan – voor deze parameters een ANOVA uitgevoerd, gevolgd door een post-hoc Tukey HSD test.

Resultaten

Tabel: Gewasbeoordeling onderzoek led spectrum Lollo rossa

Tabel: Gewasbeoordeling onderzoek led spectrum Lollo rossa

Tabel: Oogstbeoordeling onderzoek led spectrum Lollo rossa

Tabel: Oogstbeoordeling onderzoek led spectrum Lollo rossa

Tabel: Krop- en opbrengstbeoordeling onderzoek led spectrum Lollo rossa

Tabel: Krop- en opbrengstbeoordeling onderzoek led spectrum Lollo rossa

 

     Bovenaanzicht
 DRB-LB2013 - fabrikant Philips   
Kleuring Lollo rossa: DRB-LB2013 (Philips)
     
 AP673L - fabrikant Valoya  
Kleuring Lollo rossa: AP673L (Valoya)
     
 Greenpower SON-T - fabrikant Philips  
Kleuring Lollo rossa: hogedruk natriumlamp Greenpower SON-T (Philips)

 

Validiteit van de resultaten
Op 3 mei 2016 werd een bespuiting met Plenum en Fubol Gold uitgevoerd aan de aanbevolen hoeveelheid (0,4 en 1,9 kg respectievelijk) in beide serres. Twee dagen nadien waren sporen te zien van fytotoxiciteit in de serre met LED-belichting, voor beide LED-types, binnen alle plots. Op de nacht van 12 naar 13 mei raakte een druppelaar voor een goot binnen parallel 2 van de LEDs verstopt door algen, hetgeen de dag nadien verholpen werd. Op 15 mei vond er opnieuw een verstopping plaats, hetgeen zorgde voor een droogstand van enkele uren binnen parallel 1 en 2 van de LEDs.

Voor het trekken van conclusies m.b.t. het lichtspectrum is er noodzaak aan een vergelijking van de lichtintensiteit en –strategie tussen de objecten.

Vergelijking lichtintensiteit:

 • S1:
  - Totaal # mol PAR-fotonen/m² = 708,77 (95% zon - 5% SON-T)
 • S94:
  - LED-nauw: totaal # mol PAR-fotonen/m² = 564,87 (89% zon - 11% LED)
  - LED-breed: totaal # mol PAR-fotonen/m² = 565,58 (89% zon - 11% LED)

Vergelijking lichtstrategie:

 • Alle lamptypes werden aangestuurd op 13 u belichting (met een stralingsgrens ingesteld voor de SON-T)
 • Donkerperiode: 8 uren

Aangezien er een groot verschil zit op beide parameters, kan gesteld worden dat de genomen conclusies m.b.t. het lichtspectrum niet geldig zijn.

Bespreking
Een bespreking van de resultaten m.b.t. het lichtspectrum is hier onmogelijk door de minieme bijdrage van de belichting t.o.v. het natuurlijk zonlicht. De oorzaak hiervan was dat de teelt te laat in het belichtingsseizoen werd opgezet.

Besluit
Er kan geen besluit genomen worden m.b.t. de invloed van het lichtspectrum op het productieniveau en de kwaliteit van Satine (Rijk Zwaan) (zie deel 3.2 Validiteit van de resultaten), geteeld op een mobiel gotensysteem. De reden hiervoor is omwille van de minieme bijdrage van de belichting t.o.v. het natuurlijk zonlicht, doordat de teelt te laat in het belichtingsseizoen werd opgezet.

 

Volledig verslag Alternatieve sla (Lollo rossa) LED spectrum 2016

 

Meer info?
Robin Van Havermaet

Samenwerking
Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door Agentschap Innoveren & Ondernemen, VLAIO (IWT).

publicatiejaar2016
afdelingGangbaar glas
Teelt of thema
 • Alternatieve sla
Print

Aantal keer bekeken (13060)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x