GO

Onderzoek gangbaar glas

Het onderzoek van de gangbare glasgroenten richt zich voornamelijk op bladgewassen, al krijgen ook vruchtgewassen een plaats binnen de werking. De thema’s gewasbescherming, bemesting en rassenkeuze komen aan bod, maar ook teelttechnische proeven staan op onze agenda. We hebben zowel serres met grondteelt als serres met hydroteelt ter beschikking. Op de hangende goten met substraatteelt is er plaats voor vruchtgewassen, op het mobiele gotensysteem planten we vooral bladgewassen en kruiden.

Het thema gewasbescherming omvat een groot deel van het onderzoek in de gangbare serres. We streven naar meer gericht inzetten van gewasbeschermingsmiddelen, zonder dat moet ingeboet worden aan kwaliteit bij oogst. Dankzij de GEP-erkenning werken we ook mee aan de erkenning van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, zowel voor bladgewassen als voor vruchtgewassen. Deze GEP-proeven worden betaald door firma’s en gebeuren in gesloten kennis.

In ons bemestingsonderzoek staan zowel grondteelt als hydroteelt op het programma. Beperking van nitraatuitspoeling in een grondgebonden teelt en de ideale samenstelling van een voedingsoplossing bij hydroteelt zijn hier voorbeelden van. Bij het onderzoek naar de combinatie van visteelt met vruchtgewassen is het doel om een besparing in het meststoffenverbruik te verwezenlijken.

Rassenonderzoek doen we enkel op bladgewassen. Hierbij komen hoofdzakelijk kropsla, alternatieve sla, veldska en krulandijvie aan bod. Niet alleen de teelt op het veld en de kwaliteit bij oogst wordt onder de loep genomen, maar ook de bewaring van de geoogste producten wordt op regelmatige tijdstippen getest.