GO

Op deze pagina 'Onderzoek' vindt u alle verschenen informatie over het open kennis onderzoek terug per teelt, gaande van actuele berichten tot gegeven presentaties. Specifieke, uitgebreide proefverslagen, kan u ook terugvinden op de pagina 'Publicaties'. Daar kan u per publicatiejaar, per afdeling en/of per teelt artikels overzichtelijk downloaden. Naast open kennis onderzoek voert het PCG ook onderzoek uit in gesloten kennis, het zogenaamde privé-onderzoek, waaronder het GEP gewasbeschermingsonderzoek en taint studies. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Diensten'.

Het praktijkonderzoek van het PCG is gegroepeerd in 4 kenniseenheden:

  • Openluchtgroenteteelt
  • Groenteteelt onder beschutting (gangbaar en bio)
  • Smaak- en consumentenonderzoek
  • Innovatie.

Binnen openluchtgroenten vindt u per teelt informatie over rassen, bemesting en gewasbescherming. De focus binnen deze afdeling ligt op de teelten prei en ui (Alliaceae), innovatieve teelten, bladgewassen 4de gamma, bloemkool industrie, kruiden en wortel. Ook binnen de afdeling beschutte teelten zijn de thema's rassen, al dan niet in combinatie met onderstammen, bemesting en gewasbescherming, samen met energie prioritair. De voornaamste teelten binnen de afdeling gangbaar glas zijn veldsla en bladgewassen, voornamelijk 4de gamma. In de biologische beschutte teelt staan vruchtgroenten samen met nicheproducten centraal.

De afdeling smaak- en consumentenonderzoek van het PCG, is als enige in Vlaanderen gespecialiseerd in de sensorische analyse van groenten en fruit. In de rubriek smaak staan resultaten van het smaakonderzoek als ook van kwalitatief en kwantitatief consumentenonderzoek via focusgroepen en enquêtes. Andere thema's waar PCG binnen deze afdeling ten volle wil voor gaan zijn marketing en ketenontwikkeling.

Een van de sterke punten van het PCG is het snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. PCG wil echter ook tijd en ruimte vrijmaken om deze nieuwe ideeën verder uit te bouwen en te concretiseren in praktijkwaardige toepassingen. Hiervoor werd de afdeling innovatie opgericht. Binnen innovatie wordt vooral ingezet op nieuwe teelten en nieuwe teeltconcepten met een duidelijke meerwaarde: economisch, ecologisch en/of naar inhoudsstoffen. 


123movies