X
GO

Projectgerelateerde informatie

Druppelirrigatie aangestuurd door slimme sensoren

Druppelirrigatie aangestuurd door slimme sensoren

Door bodemvochtsensoren te koppelen aan een bodemwaterbalansmodel en weersvoorspellingen, ontstaat een krachtig hulpmiddel voor irrigatiebegeleiding.

Auteur: Vandewoestijne Elise/maandag 24 augustus 2020/Categorieën: Openluchtteelt, Water, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), DRIP, Thema, Water, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

In samenwerking met groentetelers wordt onderzocht hoe druppelirrigatie de plaats kan innemen van haspelirrigatie. Slimme sensoren, gekoppeld aan een bodemwaterbalansmodel, zorgen er voor dat de installatie van druppelirrigatie optimaal wordt aangestuurd.

Het LA-traject “Datagedreven Regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw”, kortweg DRIP, is op 1 april 2020 van start gegaan. Bodemkundige Dienst van België (BDB), Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG), Proefstation voor de groenteteelt (PSKW), KU Leuven Afdeling Bodem en Waterbeheer en Praktijkpunt Landbouw werken hiervoor samen.

 

Waterefficiëntie moet omhoog
Water is een cruciale productiefactor voor circa 4000 tuinbouwbedrijven die groenten telen in openlucht. De voorbije drie jaren waren allemaal droger dan gemiddeld. Uitzonderlijk droge jaren, zoals 2018, die nu één keer per 20 jaar voorkomen, zullen in de 1 toekomst eens om de vier jaar voorkomen. Ook de start van het groeiseizoen 2020 was opnieuw droog, waardoor irrigatie noodzakelijk was om in de vroege teelten een optimale groei te garanderen.

Opnieuw blijkt dat watergebruik door de tuinbouwsector sterk onder druk komt te staan. Het is dus noodzakelijk om de waterefficiëntie te verhogen om zo tot een duurzame rendabele bedrijfsvoering te komen.

 

Slimme sensoren als hulpmiddel voor irrigatiebegeleiding
Door bodemvochtsensoren te koppelen aan een bodemwaterbalansmodel en weersvoorspellingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van data-assimilatie, ontstaat een krachtig hulpmiddel voor irrigatiebegeleiding. Bijkomend kan de irrigatie-efficiëntie worden verhoogd door haspelirrigatie om te vormen naar druppelirrigatie, althans voor teelten waarvan het gewas pas laat in het seizoen volledig de bodem bedekt zoals prei, selder, ui, venkel en bloemkool. Voor deze teelten kunnen de verdampingsverliezen door evaporatie vanuit de bodem ingeperkt worden door water gericht toe te dienen in de wortelzone. Doorrekeningen, literatuuronderzoek en praktijkervaring duiden op een waterefficiëntiewinst van 10 tot 30% bij de toepassing van druppelirrigatie ten opzichte van haspelberegening. Gedurende het project gaan pioniersbedrijven aan de slag met druppelirrigatie om obstakels te overwinnen zodat druppelirrigatie een praktisch en economisch evenwaardig alternatief wordt voor haspelberegening.

 

Meer info?
Elise Vandewoestijne


Met de steun van
Project gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), met cofinanciering van Boerenbond, LAVA, Spranco Matic, Bodata, Versasense en 30-tal tuinbouwbedrijven

Print

Aantal keer bekeken (808)/Commentaren (0)

Tags: water

Links

x