X
GO

Projectgerelateerde informatie

Intercropping van ui met suikererwt

Intercropping van ui met suikererwt

In het kader van het Interreg V-project Ecopad 'Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie'

Auteur: Tack Annelien/maandag 22 oktober 2018/Categorieën: Openluchtteelt, Uien, Projecten, Europa, Interreg V, France-Wallonie-Vlaanderen, ECOPAD, Thema, gewasbescherming, plagen, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

In het kader van het Interreg V project ‘ECOPAD’ testten we dit seizoen het potentieel van intercropping als preventieve maatregel in een geïntegreerde teelt. Bij intercropping worden twee verschillende gewassen gecombineerd op het zelfde perceel in rijen of stroken. Met de combinatie wordt een positief effect beoogt ten opzichte van de afzonderlijke teelt.

De laatste jaren zien we dat trips grote schade kan veroorzaken in uien, zeker wanneer er erg warme en droge omstandigheden zijn en de werking van de middelen daardoor beperkt is. In de proef werd daarom de hypothese nagegaan dat suikererwten als lokgewas kunnen gebruikt worden voor trips in een teelt van uien.

We legden de proef aan volgens het plan in figuur 1.

Figuur 1: Proefplan intercropping ui - suikererwt


De uien (cultivar Hytech) zaaiden we op 26 april. Op 11 juni werden twee stroken van anderhalve meter ondergewerkt om vervolgens suikererwten (cultivar Delikett) in te zaaien. Door de droge weersomstandigheden werden ze een tweetal weken later gezaaid dan voorzien.  De suikererwten zaaiden we later dan de uien om een jong en fris gewas te hebben op het moment dat de tripsdruk in de uien toeneemt. De proef is niet behandeld tegen trips. We beoordeelden de tripsschade op de uien op verschillende afstanden ten opzichte van de suikererwten.

Bij beoordeling op 2 augustus was een duidelijke gradiënt waar te nemen in het veld. De tripsschade in de uien nam geleidelijk aan toe met de afstand tot de suikererwten. Het effect van de suikererwten op de tripsschade bleef min of meer gelijk van 0 m tot 9 m verwijderd van de suikererwten. In deze zone liep het percentage aangetast bladoppervlak op van gemiddeld 5,8 tot   8,0 %. Verder verwijderd van de suikererwten nam het percentage aangetast bladoppervlak duidelijk toe: 13,3 % op 12 m, 16,0 % op 15 m en 22,9 % op 18 m. 

Op 17 augustus voerden we een tweede beoordeling uit. De schade was op twee weken tijd sterk toegenomen. We troffen nog steeds de zelfde gradiënt aan in het veld met gemiddeld 17,1 % van het bladoppervlak aangetast door trips op 0 m van de suikererwten en 36,8 % op 18 m van de suikererwten.


Meer info?
Annelien Tack
annelien[at]pcgroenteteelt.be 
+32 (0)9 331 60 83
www.ecopad.be


In samenwerking met 
Dit project wordt uitgevoerd met steun van het Europees fonds voor reginale ontwikkeling.

 

Print

Aantal keer bekeken (5397)/Commentaren (0)

Links

x