X
GO
Water op en naast het landbouwbedrijf

Water op en naast het landbouwbedrijf

Vormt water een belangrijke schakel op uw bedrijf?

Vormt water een belangrijke schakel op uw bedrijf? 
Laat je inspireren op de studienamiddag op 13 februari 2020.
Duurzaam omspringen met water is de rode draad.
13-2-2020 13:00 - 17:00/Auteur: Pieter/Aantal keer bekeken (63)/Commentaren (0)/
Tags: water
Hoe zet jij in op de toekomst?

Hoe zet jij in op de toekomst?

Infomarkt: Land- en tuinbouw in zijn vele facetten

Steeds vaker kiezen land- en tuinbouwers voor inkomens- en activiteitenverbreding op hun bedrijf. Het gaat niet enkel over de verkoop van hoeveproducten of het aanbieden van zorg en educatie. Ook agrarisch natuurbeheer en de productie van energie zorgen voor een bijkomend inkomen en risicospreiding.

28-1-2020 09:45 - 16:00/Auteur: Pieter/Aantal keer bekeken (49)/Commentaren (0)/
Tags:
Provincie lanceert opnieuw groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers

Provincie lanceert opnieuw groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers

Ook gratis nestkasten en bloemenzaad te verkrijgen

Land- en tuinbouwers en imkers kunnen via de groepsaankoop streekeigen bomen, struiken, klimplanten en fruitbomen bestellen aan een voordelige prijs.
woensdag 18 december 2019/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (177)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG januari 2020

Nieuwsbrief PCG januari 2020

Actualiteiten januari 2020

 

 

 

 • Op de Agenda
 • Openluchtteelten - actueel
 • Teelten onder beschutting - actueel
 • Innovatie Projecten
dinsdag 12 november 2019/Auteur: Pieter/Aantal keer bekeken (30)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG november 2019

Nieuwsbrief PCG november 2019

Actualiteiten november 2019

 

 

 

 • Openluchtteelt proeven
  • Bestrijding van preimineervlieg
 • Beschutte teelten actueel
  • Dit jaar extra aandacht vereist voor teeltwissel bij tomaat
 • Aankondigingen
  • Smart Aquaponics opendeur event bij het PTI (Kortrijk)
  • Studiedag ‘Meer met licht’
  • Inspiratiesessie ‘Het potentieel van bataat in de korte keten en biologische landbouw’
  • Nieuw personeelslid ‘Elke Devos’
  • Lidmaatschap PCG 2020
dinsdag 12 november 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (210)/Commentaren (0)/
Tags:
Bezoekersgids proefveldbezoek prei 22 oktober 2019

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 22 oktober 2019

In het kader van diverse projecten

Op dinsdag 22 oktober 2019 organiseerden we een proefveldbezoek in prei. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG en het bespreken van de reeds verworven resultaten. Teelttechniek, druppelirrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

vrijdag 25 oktober 2019/Auteur: Cap Nathalie/Aantal keer bekeken (2411)/Commentaren (0)/
Zorgen minitunnels voor een maxi rendement?

Zorgen minitunnels voor een maxi rendement?

Het project ging van start op PCG

Binnen dit project willen we nagaan of kleine koepeltjes potentieel bieden voor biologische tuinbouwers om hun seizoen te verlengen. Een overkapping zorgt voor een verlenging van het seizoen wat maakt dat telers op jaarbasis een grotere omzet kunnen halen. Sommige telers krijgen echter geen bouwvergunning om een permanente overkapping te plaatsen, andere zijn pas gestart en kunnen de investering van grotere koepels niet van bij het begin dragen. Kleine tunnels zijn een optie, maar of dergelijke kleine tunnelconstructies daadwerkelijk interessant zijn, zal afhangen van de grootte van de investering en van de arbeid nodig om deze te plaatsen en af te breken. Een correct gebruik van minitunnels om schimmelziekten zoveel mogelijk te beperken, is ook een uitdaging.

maandag 21 oktober 2019/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (1956)/Commentaren (0)/
Aandacht inkorting uitrijregeling kunstmest in MAP 6

Aandacht inkorting uitrijregeling kunstmest in MAP 6

De volledige uitrijstop geldt voortaan vanaf 1 november en loopt tot 15 januari.

Aandacht inkorting uitrijregeling kunstmest in MAP 6 Binnen MAP 6 is er een aanpassing doorgevoerd van de uitrijregeling. De uitrijregeling is voor alle gebiedstypes dezelfde en er is geen onderscheid meer per type bedrijf (focus / niet- focus). De volledige uitrijstop geldt voortaan vanaf 1 november en loopt tot 15 januari.
maandag 21 oktober 2019/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (1446)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
Nieuwe data voor examen fytolicentie Ps

Nieuwe data voor examen fytolicentie Ps

Wil je als teler zelf deze bodemontsmetting uitvoeren dan moet je dus in het bezit zijn van zo’n fytolicentie Ps.

In januari en februari 2020 worden nieuwe examens voor fytolicentie voor ‘Specifiek professioneel gebruik’ (Ps) georganiseerd. Een fytolicentie Ps heb je nodig voor toepassen van gewasbeschermingsmiddelen met één van onderstaande werkzame stoffen: aluminiumfosfide, magnesiumfosfide, sulfurylfluoride, dazomet, metam-kalium en metam-natrium. Voor de glastuinbouw zijn vooral de bodemontsmettingsmiddelen met de laatste 3 werkzame stoffen relevant. 

vrijdag 18 oktober 2019/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (1349)/Commentaren (0)/
Bloemkool industrie herfstteelt: vroegste rassen minder goed dan de voorbije jaren

Bloemkool industrie herfstteelt: vroegste rassen minder goed dan de voorbije jaren

Rassenproef bloemkool tweede vrucht industrie 2019

De rassenproef bloemkool tweede vrucht industrie ligt dit najaar aan in Ingooigem op een lichte zandleemgrond. De diverse rassen zijn gezaaid op 23 mei 2019 in trays (216 planten per tray). Er is geplant op 2 juli 2019 met een plantafstand van 75 cm tussen de rijen en 55 cm in de rij. Gedurende het droog groeiseizoen werd er regelmatig beregend. De kolen hebben niet afgezien van de droogte. De oogst van de vroegste rassen is gestart eind september. Er werd geoogst op 24 en 27 september en op 1, 4, 8 en 11 oktober.
vrijdag 18 oktober 2019/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (1363)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
RSS
12345Last