GO

Lees meer ...

Netwerkdag & beurs 'Techniek in de bio tuinbouw' 2022

Netwerkdag & beurs 'Techniek in de bio tuinbouw' 2022

'Klein en professioneel' groenten, fruit & bloemen

Auteur: PCG bio beschutte teelt/donderdag 25 augustus 2022/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, algemeen_bioteelt_BIO, Projecten, CCBT, Actueel, Niet-leden, Agenda

Datum evenement: 13-9-2022 10:30 - 18:30 Exporteer evenement

De Netwerkdag 'Techniek in bio tuinbouw' gaat door op dinsdag 13 september 2022, op bio tuinbouwbedrijf Aardevol in Tongeren! De Netwerkdag is een beurs- en demonstratiedag rond mechanisatie voor biologische tuinbouw op kleine en middelgrote schaal. Verschillende teelten op een beperkte oppervlakte? Ontdek innovatieve mechanisatie op maat, gedemonstreerd in het veld! Welkom vanaf 10:30 en om 11:00 starten de eerste workshops en demo's. Een meer gedetailleerd programma volgt nog. Gericht naar telers en sectorgerelateerden.

 

 

Programma

 • 10.30 u Onthaal open
   
 • 11.00 u
  • Workshop 1: Techniek en klimaat in tunnels
  • Workshop 2: Kleinschalige pluimveehouderij
    
 • 12.00 u
  • Workshop 3: Bodembeheer
  • Workshop 4: Omschakelen naar of starten met bio
    
 • 13.00 u
  • Middagpauze
  • Voorstelling deelnemers innovatieprijs
    
 • 14.30 u Uitreiking innovatieprijs
   
 • 15.00 u Bedrijfsvoorstelling Aardevol en korteketenverkoop
   
 • 16.00 u
  • Workshop 5: Onkruidbeheersing
  • Workshop 6: Fruitteelt
    
 • 17.00 u
  • Workshop 7: Irrigatie en mechanisatie voor druppelslangen
  • Workshop 8: Zaai – en plantmachines
    
 • 18.30 u Einde (aansluitend feestelijkheden 10 jaar CCBT)

Doorlopend: (11.00 u – 18.00 u)
Workshop: Bio snijbloementeelt
Beurs met standhouders en kennisplein
Food corner en bar

 

Workshops

 • Workshop ‘Bio snijbloementeelt’: doorlopend van 11u tot 18u
  Gedurende de volledige dag staan medewerkers van het Proefcentrum voor Sierteelt klaar om alle vragen te beantwoorden over de teelt van biobloemen. Ook zullen ze hun proeven toelichten met mulchmaterialen en het lopend onderzoek naar combinatieteelten.
   
 • Workshop 1 ‘Techniek en klimaat in tunnels’: Start om 11u, einde om 12u
  Waar vroeger een tunnel hoofdzakelijk diende om teelten te beschermen tegen regen en koude en zo de teelten te vervroegen, te verlaten of ziekteproblemen te beperken, vragen de veranderende klimaatomstandigheden, met hete en droge zomers, het concept tunnels op een andere manier te bekijken.
  In deze workshop richten we ons voornamelijk op manieren om gewassen tegen hoge temperaturen en lichtintensiteiten te beschermen. In de demo “irrigatie en mechanisatie voor druppelslangen” kom je meer te weten over hoe om te gaan met droogte.
   
 • Workshop 2 ‘Kleinschalig houden van pluimvee’: Start om 11u, einde om 12 u
  Naast groenten en fruit willen meer en meer bedrijven ook eieren en/of vlees aanbieden aan hun klanten. In deze workshop krijg je tips voor het kleinschalig houden van pluimvee: van huisvesting, over voeder tot rassenkeuze!
   
 • Workshop 3 ‘Bodembeheer’: Start om 12u, einde om 13u
  Bij bodembewerking denken we vaak in de diepte. Voor een succesvol resultaat zijn een gepaste ondiepe voorbewerking en de zaaibedbereiding minstens zo belangrijk. Bodemvocht sparen is hierbij een nieuwe uitdaging.
   
 • Workshop 4 ‘Omschakelen naar of starten met bio’: Start om 12u, einde om 13u
  Doelpubliek: Telers met interesse in bio Wat zijn de basisprincipes van biolandbouw? In welke wetgeving resulteert dit? Hoe laat je je certificeren? En hoe verloopt de omschakeling en de bijhorende biocontrole? Ontdek het in deze workshop!
   
 • Workshop 5 ‘Onkruidbeheersing’: Start om 16u, einde om 17u
  Tot eind 2022 loopt de VLIF-regeling voor niet productieve investeringen met een steunpercentage van 50 % voor de aankoop van onder andere een wiedeg, een schoffelmachine of een  wiedbed. We brengen een overzicht van enkele actuele machines en brengen de aandachtspunten in beeld om tot een zinvolle investering te komen. Anderzijds kun je ook kiezen om machines zelf te ontwikkelen en blijft handmateriaal erg belangrijk.
   
 • Workshop 6 ‘Fruitteelt’: Start om 16u, einde om 17u
  Monitoring van nuttige en schadelijke insecten aan de hand van een monitoringstool. Mogelijke strategieën van behandelingen en uitzetten van nuttigen wordt toegelicht met ondersteuning van Karen Dockx van de firma Koppert. Recent hebben een aantal kleinfruittelers een vingerwieder met hakrol aangekocht. Voor een goede werking is een correcte afstelling noodzakelijk. Peter Kuijlen van de firma ZHE trading legt uit hoe dit best gebeurt met een demonstratie in kleinfruit.
   
 • Workshop 7 ‘Irrigatie en mechanisatie voor druppelslangen’: Start om 17u, einde om 18u
  Samen met gastheer Bert kijken we naar zijn manier van werken om druppelslangen onder te werken. Daarnaast komen enkele praktische oplossingen voor tunnelsystemen aan bod en is er
 • ruimte voor jullie inbreng en voor discussie. Ten slotte brengen onderzoekers van PSKW, PCG en Inagro kort wat theoretische informatie uit de proeven in het kader van het CCBT project “irrigatie in bio”.
   
 • Workshop 8 ‘Zaai- en plantmachines’: Start om 17u, einde om 18u
  Goed plant- en zaaiwerk is doorslaggevend voor een geslaagde teelt. In deze interactieve workshop worden enkele plant- en handzaaimachines gedemonstreerd en rekenen we vooral op de inbreng van ervaren gebruikers om tot een leerrijke uitwisseling van praktische ervaringen en tips te komen.

 


Kennisplein

Sinds 2014 is de netwerkdag en beurs “techniek in de bio tuinbouw” een tweejaarlijks evenement dat georganiseerd wordt door CCBT, Inagro, PCG, Proefcentrum Pamel en pcfruit. Voor de editie van 2022 nemen ook PSKW, het PCS en Pibo deel aan de organisatie. Op het kennisplein, in de buurt van de grote tent, vind je alle informatie over het CCBT, de organiserende praktijkcentra, alsook van enkele keten-ondersteunende organisaties waaronder BioForum, Bio zoekt boer en Boerenbond.

Verder vind je op het kennisplein ook een standje van vzw Vitale Rassen. Deze organisatie brengt (bio)boeren en -tuinders samen om de zoektocht naar bestaande en nieuwe zaadvaste rassen aan te gaan.

Kom zeker even langs!

 

Affiche Netwerkdag & beurs 'Techniek in de bio tuinbouw' 2022

 

Wanneer?

Dinsdag 13 september 2022 van 10:30 tot 18.30 u

 

Waar?

Aardevol
Rosbergstraat
3700 Tongeren ('s Herenelderen)

 

Meer info?

Jeroen van Mullem - Jeroen.VanMullem[at]pcgroenteteelt.be - +32 (0)9 381 86 86

Bekijk alvast de sfeerbeelden van de vorige editie: 

 

Organisatie

de gedreven biologische sector ondersteund door

    

       

 

Met de steun van

           

       

Print

Aantal keer bekeken (1650)/Commentaren (0)

Documenten