X
GO

Lees meer ...

Hygiëneprotocol Fusarium in sla Versie 4: 2 juni 2022

Hygiëneprotocol Fusarium in sla Versie 4: 2 juni 2022

In het kader van het LA-traject 'Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten'

Auteur: Ellen Dendauw/vrijdag 17 juni 2022/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Bladgewassen_GG, kropsla_GG, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), FOSSY, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Brochure, Niet-leden

In Nederland werd tijdens het winterseizoen van 2014-2015 een toename van uitval geconstateerd in de grondgebonden teelt van serresla. De aantasting is in de loop van 2015 doorgezet en in het najaar van 2015 werd geschat dat 50-60% van de Nederlandse serreslabedrijven licht of zwaar besmet zijn (Bron: Hygiëneprotocol Fusarium, Groen Agro (Control).

In België kwamen in 2015 de eerste meldingen binnen van grote stroken kropsla die verwelking vertoonden. Na staalname bleek dat het om Fusarium oxysporum f. sp. lactucae ging. In 2017 wordt het probleem over gans Vlaanderen vastgesteld: provincie Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, met een zwaartepunt in de provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De Fusarium kwam in het begin vooral voor bij jaarrond bedrijven en daar zijn er ondertussen al veel bedrijven gestopt. Elk jaar worden nog steeds vaststellingen gedaan van nieuwe bedrijven met Fusarium, waardoor we nu in 2020 op 75% van het nu nog geproduceerde areaal grondteelt sla en alternatieve sla Fusarium is vastgesteld in België.

Zowel in Nederland als in België kwam het probleem uitsluitend voor in de jaarrondteelt van serresla in de grond. Nu merken we de ziekte echter ook op in bedrijven met 2 tot 3 teelten per jaar. Onderzoek aan de Universiteit Gent (Labo Fytopathologie) toonde aan dat hier in België vooral fysio 4 (Fol 4) aanwezig is. Sinds de zomer van 2018 werd ook voor het eerst fysio 1 vastgesteld op enkele bedrijven (Fol 1). In Vlaanderen zijn beide fysio’s aanwezig, hierbij is fysio 4 (Fol 4) het meest verspreid. In 2021 zijn er een beperkt aantal nieuwe bedrijven met Fusarium aantasting in de serre bijgekomen. Wel is er een duidelijke toename van de aangetaste bedrijven met een zware aantasting op hun bedrijf.

Voor de aanpak van Fusarium moet gezocht worden naar oplossingen door hygiëne, resistentie en (groene) gewasbeschermingsmiddelen. Ook door de grond te stomen, kan je het inoculum sterk terugdringen en zo de symptomen onder controle houden.

Om verdere uitbreiding op het bedrijf en tussen bedrijven van de verschillende fysio’s zo veel mogelijk te beperken zijn hygiënemaatregelen noodzakelijk. Dit is belangrijk voor fysio 4, maar zeker ook voor fysio 1 of eventueel andere fysio’s die in de toekomst zouden kunnen inslepen. Wanneer menginfectie voorkomt is de rassenkeuze momenteel zeer beperkt.

 

Inhoudsopgave

 • 1 Inleiding
 • 2 Achtergrondinformatie
  • 2.1. Voorkomen
  • 2.2. Voortplanting
  • 2.3. Symptomen
  • 2.4. Verspreiding
  • 2.5. Invloedsfactoren
 • 3 Bedrijfshygiëne
  • 3.1 Ontsmettingsmiddelen
  • 3.2 Hygiëne tijdens de teelt
  • 3.3 Hygiëne samen met bodembehandeling
 • 4 Rassenkeuze
 • 5 Reductie van Fol in de bodem
  • 5.1 Stomen
   • 5.1.1 Zeilstomen
   • 5.1.2 Zeilstomen met onderdruk
  • 5.2 Verschillende bodembehandelingen in een tabel
  • 5.3 Gewasbeschermingsmiddelen
   • 5.3.1 Chemische gewasbeschermingsmiddelen
   • 5.3.2 Biologische gewasbeschermingsmiddelen
  • 5.4 Vruchtafwisseling
  • 5.5 Teelt op hydrocultuur

 

Hygiëneprotocol Fusarium in sla Versie 4: 2 juni 2022

 

Meer info?

Ellen Dendauw

 

In samenwerking met

     

Een eerste versie van dit hygiëneprotocol om het optreden en verspreiden van Fusarium oxysporum f. sp. lactucae zo veel mogelijk tegen te gaan, werd opgemaakt dankzij een samenwerkingsverband tussen de partners van het FUNSLA project (Inagro, PCG, UGent, ILVO en PSKW). Hiervoor werd gebruik gemaakt van het Hygiëneprotocol opgesteld in Nederland door Groen Agro Control in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland. Deze geupdate versie werd gemaakt in het kader van het FoSSy project met dezelfde Belgische partners.

 

Met de steun van

Print

Aantal keer bekeken (618)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x
soap2day