X
GO

Lees meer ...

Rapportering CVBB (deel 4): Communicatie

Rapportering CVBB (deel 4): Communicatie

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

Auteur: Lauwers Lore/donderdag 16 augustus 2018/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem_en_bemesting_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, CVBB, Thema, bemesting, Water, Voorlichting, gezien op het veld, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Communicatie rond duurzame bemesting en waterkwaliteit is een belangrijke taak van het CVBB. Ook de Vlaamse overheid, die de CVBB-subsidies voorziet, hecht veel belang aan de laagdrempelige communicatie die CVBB voert op het terrein. De communicatie is in de eerste plaats gericht naar de Vlaamse land- en tuinbouwers, maar ook naar voorlichters en teelt- en bedrijfsbegeleiders, werkzaam in de land- en tuinbouw, de toeleveringssector en de bevoegde overheden. Doordat de Vlaamse land- en tuinbouwers geconfronteerd worden met een grote hoeveelheid aan thema’s, is het belangrijk de boodschap zo gericht en praktisch mogelijk over te brengen.

Door haar sterke lokale werking heeft het CVBB sowieso nauw contact met de plaatselijke telers. Maar ook de landbouwers buiten de afstroomgebieden van de rode MAP-meetpunten moeten bereikt worden. Daarom zet het CVBB sterk in op een bredere communicatie: vulgariserende artikels, voordrachten, aanwezigheid op regionale beurzen, een eigen website, enzovoort. Die brede waaier aan communicatiekanalen zorgt voor een grote draagwijdte.

 

Naambekendheid door verweving praktijkcentra en via partners

Het CVBB dankt haar naambekendheid voor een groot deel aan de verweving met de praktijkcentra. Door die verweving kan het makkelijk aansluiten bij een infoavond of aanwezig zijn op een opendeurdag en de CVBB-werking toelichten. Nieuwtjes en artikels worden ook via de nieuwsbrieven van de praktijkcentra verspreid en op hun websites wordt steeds verwezen naar de CVBB-website. Daarnaast vergroten de individuele contacten op het praktijkcentrum zelf ook al het bereik van het CVBB.

Dankzij de communicatiekanalen van de CVBB-partners namelijk Bioforum, Vereniging der Vlaamse provincies, Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond kunnen we rekenen op een groot draagvlak. Voordrachten tijdens vergaderingen van bijvoorbeeld bedrijfsgilden, vakgroepen, syndicale organisaties, overlegstructuren Vlaamse overheid, milieuraden, … hebben allemaal bijgedragen tot wat het CVBB nu betekent voor de Vlaamse land- en tuinbouwer. Met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft het CVBB een samenwerkingsovereenkomst afgesloten zodat zowel het CVBB als VLM efficiënter kunnen werken op hun eigen vakgebied. Onder andere wordt naar elkaars werking verwezen op diverse communicatiemomenten.

Ook in de toekomst zal het CVBB via al deze diverse kanalen blijven communiceren.

 

Sterke lokale contacten

In vorige artikels is al duidelijk naar voor gekomen dat het CVBB via haar werking met heel wat land- en tuinbouwers in contact komt. Enerzijds zijn de CVBB-medewerkers vaak op het terrein en leggen ze gemakkelijk contact met de plaatselijke telers. Anderzijds organiseert het CVBB ook infomomenten zoals de WKG-bijeenkomsten. Aanvankelijk gingen die door in een vergaderzaaltje onder de kerktoren in kleine groep. Sinds 2016 werd geleidelijk overgeschakeld naar kortere infovergaderingen op het terrein zelf, in het afstroomgebied van een MAP-meetpunt, de zogenaamde ‘tententochten’ . Hierdoor is het CVBB nóg toegankelijker geworden.

CVBB organiseert infomomenten zoals de WKG-bijeenkomsten

Aansluitend op sommige waterkwaliteitsgroepen wordt er een meer  ‘intensieve aanpak’ gehanteerd. Binnen de intensieve aanpak bemonstert het CVBB de percelen die afwateren naar een rood MAP-meetpunt en geeft het bemestingsadvies aan de lokale grondgebruikers. Door die gebiedsgerichte en persoonlijke benadering overtuigt het CVBB telers om beredeneerd om te gaan met meststoffen, wat op termijn moet leiden tot een betere waterkwaliteit aan het MAP-meetpunt. Bij de intensieve aanpak kloppen de CVBB-medewerkers zelf aan bij de land- en tuinbouwers, dus ook bij de minder geëngageerde.
Van starterscursus tot beurs
De CVBB-medewerkers treden vaak op als lesgever over duurzame bemesting tijdens een starterscursus voor jonge of beginnende landbouwers. Via die weg worden starters onmiddellijk betrokken in het verhaal van de waterkwaliteit en het belang van beredeneerd bemesten. Ook op regionale beurzen maken de bezoekers kennis met de CVBB-medewerkers en de algemene werking (figuur 2).

Bezoekers op regionale beurzen maken kennis met de CVBB-medewerkers en de algemene werking

Figuur 2: B op regionale beurzen maken kennis met de CVBB-medewerkers en de algemene werking

 

Groter bereik door vakpers en TV-reportages

De CVBB-artikels gaan over verschillende onderwerpen: van de toestand van het MAP-meetnet over de werking van het CVBB zelf tot tips en informatie over goede bemestingstechnieken. Voor het publiceren van bemestingsgerelateerde artikels kan het CVBB terugvallen op de kennis en praktijkervaring die binnen de praktijkcentra aanwezig is. De artikels worden verspreid via vakbladen, nieuwsbrieven en verschijnen ook op de eigen website www.cvbb.be.

Het CVBB zette ook mee de schouders onder de MAPman-campagne (figuur 3) - een initiatief van: Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenbond, CVBB, de erkende praktijkcentra in Vlaanderen, VLM, VMM, Departement Leefmilieu Natuur en Energie, Departement Landbouw en Visserij, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.Onder de slogan ‘Zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw!’ werd op 21 maart 2016 een sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit gelanceerd. Doordat de grote groep aan partners hun acties en communicatie-initiatieven op mekaar afstemmen is de boodschap naar de land- en tuinbouwers nóg sterker. Vooral de bedrijfsreportages zijn doeltreffend. Een landbouwer die getuigt over een specifieke aanpak werkt inspirerend voor collega’s.

Binnen deze MAPman-campagne maakte PlattelandsTV in het najaar van 2017 een reportage over de werking van het CVBB. De bedoeling is hieraan een vervolg te breien met reportages over onder meer bemesten met behulp van bodemanalyses en over de ecologische inspanningen die landbouwers leveren.


Reportage CVBB werking op PlattelandsTV (najaar 2017)

Figuur 4: Dirk Coomans - Reportage CVBB werking op PlattelandsTV (najaar 2017)

 

Wordt vervolgd

In een volgend artikel stelt het CVBB de intensieve aanpak voor. Waar gebeurt die gebiedsgerichte werking? Wat houdt het precies in? Welke resultaten worden geboekt? Op al deze vragen en andere zal het CVBB een antwoord geven.

Eva Maddens en Wim Franchois namens het CVBB-team

 

Waar kan u terecht voor individuele bedrijfsbeleiding bemesting?

Bent u geïnteresseerd in deze individuele bedrijfsbegeleiding, dan kan u terecht bij de erkende praktijkcentra van uw provincie of bij de partners van het CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting). Zie de contactgegevens hieronder voor het PCG:

 

Openluchtteelten:

Biologische beschutte teelten:

Print

Aantal keer bekeken (12590)/Commentaren (0)

Links

x
soap2day