X
GO

CVBB bemesting 2019

Ook dit jaar zet het CVBB zich terug in ten dienste van de land- en tuinbouw.

Waterkwaliteitsgroepen

De werking rond de rode en groene MAP-meetpunten in Vlaanderen blijft bestaan. Naast de waterkwaliteitsgroepen die vorige jaren reeds opgericht werden, zullen bepaalde afstroomgebieden van slechte MAP-meetpunten dit jaar intensiever opgevolgd worden. Het voornaamste doel is het optimaliseren van de bemesting in het afstroomgebied om zo een beter MAP-meetpunt te bekomen.

Hebt u percelen in de buurt van een slecht MAP-meetpunt dan kan u lid worden van de waterkwaliteitsgroep in uw buurt en meehelpen om het MAP-meetpunt te verbeteren.

Begeleiding bemesting

In 2019 kunt u nog steeds via het PCG beroep doen op een CVBB begeleidingspakket voor de bemesting.

De begeleiding bestaat uit:

  • Een zestal bodemanalyses met bemestingsadvies
  • Telefonisch advies omtrent bemesting
  • Begeleiding door een voorlichter van het PCG op uw bedrijf. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn: bemestingsadviezen, het optimaliseren van de bemesting op perceels- en bedrijfsniveau, wetgeving, berekeningen omtrent normen en adviezen, gebruik van compost en effluent, bodemkwaliteit op punt houden,  …

Kostprijs begeleidingspakket bemesting?

U betaalt 50€ + de BTW (6%) op de totale kostprijs, de rest wordt door het CVBB gedragen.  Er kan voor maximaal 350€ begeleiding aangeboden worden. 

Waar kan u terecht voor individuele bedrijfsbeleiding bemesting?

Bent u geïnteresseerd in deze individuele bedrijfsbegeleiding, dan kan u het aanvraagformulier voor bedrijfsbegeleiding PCG of kan u terecht bij de erkende praktijkcentra van uw provincie of bij de partners van het CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting). Zie de contactgegevens hieronder voor het PCG:

Openluchtteelten:

Biologische beschutte teelten:

 

Folder CVBB