X
GO

CVBB bemesting 2020

Ook dit jaar zet het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) zich terug in ten dienste van de land- en tuinbouw.

Waterkwaliteitsgroepen

In 2020 zullen opnieuw Waterkwaliteitsgroepen (WKG) georganiseerd worden. Op deze WKG wordt de lokale waterkwaliteit besproken met de betrokken landbouwers uit de regio. Ook gaat op verschillende locaties in Vlaanderen de Intensieve Aanpak (IA) verder. Hierbij wordt samen met de landbouwers gekeken hoe de bemesting geoptimaliseerd kan worden. De betreffende percelen worden met bodemstalen opgevolgd door het CVBB en het bemestingsadvies wordt besproken met de betrokken landbouwer. Met als voornaamste doel de lokale waterkwaliteit te verbeteren zonder hierbij opbrengstverliezen te ondervinden.

Individuele bedrijfsbegeleiding rond bemesting

In 2020 kunt u nog steeds via het PCG beroep doen op een CVBB begeleidingspakket voor de bemesting.

De inhoud van de begeleiding bestaat uit:

  • Analyses die u kunnen helpen om de bemesting op uw bedrijf op punt te zetten. Opgelet er mogen geen verplichte analyses in het pakket gestoken worden aangezien het deels gesubsidieerd is
  • Telefonisch advies omtrent bemesting
  • Begeleiding door een voorlichter van het PCG op uw bedrijf. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn: bemestingsadviezen, het optimaliseren van de bemesting op perceels- en bedrijfsniveau, wetgeving, berekeningen omtrent normen en adviezen, gebruik van compost en effluent, bodemkwaliteit op punt houden,  … 

De voorwaarde om beroep te kunnen doen op het begeleidingspakket:

  • U heeft nog nooit beroep gedaan op het pakket
  • U heeft de laatste 3 jaar een overschrijding gehad van de nitraatresidunorm op een van uw percelen

De kostprijs van het pakket bestaat uit 350 euro waarvan 300 euro gesubsidieerd is. U betaalt als landbouwer 50€ + de BTW (6%) op de totale kostprijs.

Bent u geïnteresseerd in deze individuele bedrijfsbegeleiding, dan kan u het pakket aanvragen via de website van het CVBB : https://cvbb.be/aanvraagbedrijfsbegeleiding/
Hier kan u het PCG kiezen als het proefcentrum waarvan u de begeleiding graag wil ontvangen. Wij kunnen deze aanvraag ook samen met u via de telefoon invullen. Hiervoor kan u contact opnemen met een van de begeleiders van het PCG:

Openluchtteelten:

Biologische beschutte teelten:

 

Folder CVBB