X
GO

Agenda nieuws

Resultaten proeven zaaiui en wortelen 2018 binnen ‘Leve(n)de bodem’

Resultaten proeven zaaiui en wortelen 2018 binnen ‘Leve(n)de bodem’

Proeven rond het toepassen van mulch bij zaaiui en het gebruik van bokashi als meststof bij wortelen

Auteur: PCG team/donderdag 7 maart 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Schermbloemigen_OL, wortel_OL, Uien_ajuin_OL, Projecten, Europa, Interreg V, Vlaanderen-Nederland, LIFE, Thema, bemesting, teelttechniek, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

In 2018 werden drie demoproeven aangelegd in kader van het Interreg project ‘Leve(n)de bodem’.
In dit artikel blikken we terug op de belangrijkste resultaten bij de proeven rond het toepassen van mulch bij zaaiui en het gebruik van Bokashi als meststof bij wortelen.

 

Toepassen van mulch bij zaaiui
Zaaiui kan beschouwd worden als een sterk erosiegevoelige teelt aangezien het een zeer fijn zaaibed vereist en weinig bodembedekking biedt gedurende het teeltseizoen. Daarnaast is er op teelttechnisch vlak weinig marge voor aanpassingen om erosie te voorkomen.

Met een demo wou PCG het effect van mulch ter bescherming van de bodem tegen verslemping en erosie op opkomst en opbrengst van zaaiui nagaan. Eind mei werd Hytech (Bejo) ingezaaid. De proef was opgebouwd uit vier stroken van 3m breed, waaronder een referentiestrook en drie objecten met toepassing van verschillende types mulch, namelijk stro, groencompost en populierenschors. De mulch werd handmatig toegediend aan 10-15 ton per ha.

 

Opkomst 
De opkomst van zaaiui is het grootst bij het object zonder toepassing van mulch. Het verschil met de objecten groencompost en populierenschors is beperkt (Grafieken 1 en 2). Het object met stro heeft een significant lagere opkomst. Dit was voornamelijk te wijten aan de kwaliteit van het stro dat te sterk aan elkaar geklonterd was waardoor de verspreiding niet optimaal verliep.

 

 
Grafiek 1 - Opkomst na toepassing mulch bij zaaiui

    
Grafiek 2 - Opbrengst na toepassing mulch bij zaaiui

 
  Grafiek 1: Opkomst na toepassing mulch bij zaaiui
  Grafiek 2: Opbrengst na toepassing mulch bij zaaiui
 

 

 

Doorheen het teeltseizoen trad sterke vergeling van het loof op in het object met stro en in beperkte mate in het object met populierenschors. De vergeling kan wijzen op een stikstoftekort (Figuur 1). Stro en populierenschors zijn materialen met een hoge C/N-verhouding waardoor stikstofvastlegging door het bodemleven kan optreden tijdens de vertering.

 

Figuur 1 - Dronebeeld op 27 juli 2018 van gewasstand proeven wortelen en zaaiui

 

Opbrengst
De objecten groencompost en populierenschors hadden met 70 ton/ha de beste opbrengst. Het verschil met het object zonder mulch is eerder beperkt. Dit kan door het ‘mulch-effect’ zijn, wat het  vochtverlies uit de bodem beperkt. Het object met stro behaalde met 60 ton/ha de laagste opbrengst en dit is te verklaren door een minder goede opkomst en stikstoftekort.

Voor toepassing van mulch op erosiegevoelige percelen gaat de voorkeur naar groencompost. Hierbij wordt best gewerkt met een voldoende fijne fractie.


Gebruik Bokashi bij wortelen
Op het PCG wordt er al enkele jaren geëxperimenteerd met het opzetten van een Bokashihoop. Bokashi is Japans voor ‘goed gefermenteerd materiaal’ en heeft als doel het bewaren van oogstresten met minimale verliezen aan droge stof en nutriënten om nadien te kunnen toepassen als bodemverbeteraar/meststof. Voor deze demo werd stalmest aangevoerd en gemengd met groenteresten afkomstig van het PCG.

Het effect van Bokashi op opkomst en opbrengst bij wortelen werd onderzocht. De proef bestond uit drie objecten: een referentiestrook, een strook met boerderijcompost (18 ton/ha) en een strook met Bokashi (25 ton/ha). Voor het berekenen van de dosis werd uitgegaan van de maximaal toegelaten hoeveelheid fosfor op het proefperceel. Bij de start hadden alle objecten voldoende minerale stikstof (50 eenheden in 0-30 cm laag) en werd er bijgevolg geen minerale bemesting uitgevoerd. Nerac van Bejo werd half mei gezaaid aan 1,8 eenheden.


Opkomst

Gezien de verschillen in opkomst niet kunnen gelinkt worden aan minerale nutriëntenstatus van de bodem, kan de lagere opkomst in de objecten boerderijcompost en Bokashi enkel te wijten zijn aan een slechtere zaadafleg en weggroei (Grafieken 3 en 4). De compost en Bokashi werden mogelijks onvoldoende ondergewerkt en verteerd. Toediening vond namelijk plaats na het ploegen en slechts 7 dagen voor het trekken van de ruggen en het zaaien. De opkomst in object Bokashi is lager dan bij boerderijcompost maar het verschil is niet groot.

 

 
Grafiek 3 - Opkomst na toepassing Bokashi bij wortelen

    
Grafiek 4 - Opbrengst na toepassing Bokashi bij wortelen

 
  Grafiek 3: Opkomst na toepassing Bokashi bij wortelen
  Grafiek 4: Opbrengst na toepassing Bokashi bij wortelen
 

 

 

Opbrengst
De opbrengst en opkomst zijn duidelijk aan elkaar gelinkt. De referentie scoort het best met een gemiddelde opbrengst van 70 ton/ha. Objecten boerderijcompost en Bokashi vertonen een gelijkaardige, maar lagere gemiddelde opbrengst van ongeveer 60 ton/ha. Bokashi heeft potentieel om ingezet te worden als meststof in de groenteteelt maar herhaling is nodig om dit te bevestigen.Met de steun van
Het Interreg V Vlaanderen-Nederland ‘Leve(n)de bodem’

  

Print

Aantal keer bekeken (11610)/Commentaren (0)

Links

x

Kalender

«mei 2021»
madiwodovrzazo
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456