X
GO

Actueel nieuws

Vragenlijst Bemisia tabaci

Vragenlijst Bemisia tabaci

In het kader van het het Europese project VIRTIGATION, dat gesubsidieerd wordt door het H2020 programma van de Europese commissie.

Het doel van deze vragenlijst is om een geoptimaliseerde IPM strategie te kunnen ontwikkelen tegen Bemisia tabaci. In vele landen is Bemisia een drager van virussen, waardoor het dus belangrijk is om de verspreiding zo veel mogelijk te beperken.

maandag 10 januari 2022/Auteur: BUYSENS SASKIA/Aantal keer bekeken (940)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

Actueel proeven bio beschutte teelten augustus 2021

Op dinsdag 6 juli 2021 vond naar goede jaarlijkse gewoonte het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats op PCG. De lopende proeven in zowel de verwarmde serres als de koepels werden toegelicht.

dinsdag 31 augustus 2021/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (3480)/Commentaren (0)/
Telers met Verticillium problemen in aubergine gezocht!

Telers met Verticillium problemen in aubergine gezocht!

Herken je onderstaande symptomen en zie je het zitten om in 2022 een proefje aan te leggen op jouw bedrijf?

In 2022 willen we de meest beloftevolle rassen zowel geënt als ongeënt valideren op praktijkbedrijven die last hebben van Verticillium. Praktisch houdt dit in dat het PCG planten en een bodemanalyse voorziet en van jou verwachten we enkel dat je op regelmatige basis de gezondheid van de verschillende planten bijhoudt.

dinsdag 10 augustus 2021/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (2700)/Commentaren (0)/
Bedrijfsbezoeken Vitaetom en Bio-Garant biologische glasgroenten

Bedrijfsbezoeken Vitaetom en Bio-Garant biologische glasgroenten

Maandag 30 augustus 2021 - Vitaetom (Zwijndrecht) en Bio-Garant (Londerzeel)

Omschakelen naar biologische groenteteelt gaat gepaard met zowel kansen als uitdagingen. Een eerste vereiste in het omschakelproces is dat de geïnteresseerde teler weet wat hem of haar te wachten staat. Tijdens deze bedrijfsbezoeken brengen we het omschakelproces dan ook in beeld, en luisteren we naar de ervaringen van twee biologische glasgroentetelers.

donderdag 8 juli 2021/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (4809)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2021

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2021

Bezoek aan de proeven: komkommer, paprika, aubergine en kurkuma

Op dinsdag 6 juli 2021 organiseerden we een proefveldbezoek in de bio beschutte teelt. Het programma omvatte het bezoek van de diverse komkommer-, paprika-, aubergine- en kurkumaproeven die aanliggen op PCG.

dinsdag 6 juli 2021/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (6508)/Commentaren (0)/
Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Proeven lopende in de serres en tunnels in juni 2021

Zo hebben we op het proefcentrum een eigen primeur te pakken met de hydroteelt van aubergine, waarbij we de combineerbaarheid van deze teelt nagaan met deze van omegabaars. We testen hierbij verschillende auberginerassen en ook natriumgehaltes in de voedingsoplossing.

dinsdag 6 juli 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (7216)/Commentaren (0)/
Une culture intercalaire de poireaux peut protéger les poivrons contre les pucerons

Une culture intercalaire de poireaux peut protéger les poivrons contre les pucerons

Visite des champs d'essai rétrospective dans le cadre du projet "ZERO-PH(F)YTO F&L(G)".

Dans cet essai spécifique d’association poireaux-poivrons, nous avons d'abord examiné si une culture intercalaire de poireaux peut aider à protéger les poivrons (jusqu'à une certaine limite) contre les pucerons (principalement Myzus persicae) par rapport à la monoculture classique. Et si l'utilisation des pesticides peut être réduite en tant que telle. En partant de cette question, on a également voulu savoir quelle distance minimale  entre les poireaux et les poivrons permettrait  d’exprimer un effet d’une protection suffisante ?. Enfin, un effet synergique positif possible a été évalué sur le rendement du poivron lorsque les poireaux sont utilisés comme culture intercalaire dans la culture du poivron.

woensdag 12 mei 2021/Auteur: Ellen Dendauw/Aantal keer bekeken (8816)/Commentaren (0)/
Tussenteelt van prei in paprika’s tegen bladluizen

Tussenteelt van prei in paprika’s tegen bladluizen

Terugblik proefveldbezoek in het kader van het “ZERO-PH(F)YTO F&L(G)"-project.

In deze specifieke prei-paprikaproef werd ten eerste bekeken of een tussenteelt van prei de paprika’s (tot op een zekere grens) kan beschermen tegen bladluizen (vnl. Myzus persicae) in vergelijking met monocultuur. En of het middelengebruik als dusdanig verminderd kan worden. Voortbouwend op deze vraag werd ook onderzocht wat de kritische afstand tussen prei en paprika is waaronder nog een duidelijke bescherming geboden wordt. Ten laatste werd ook geëvalueerd of er eventueel een positief synergetisch effect is op de opbrengst van paprika wanneer prei als tussenteelt wordt gebruikt in de paprika.

woensdag 12 mei 2021/Auteur: Ellen Dendauw/Aantal keer bekeken (7493)/Commentaren (0)/
Monitoring cruciaal in het beheersen van schildwantsen

Monitoring cruciaal in het beheersen van schildwantsen

Actualiteiten beschutte teelten april 2020

Nu het weer zijn koers richting lente lijkt te hebben ingezet en de onbelichte vruchtgroenteteelten volop in productie zijn, is het zaak alert te zijn voor plaaginsecten die de teeltwissel hebben overleefd of de serre komen ingevlogen. Besteed hierbij bijzondere aandacht aan de schildwantsen (Pentatomidae), die met hun stekend-zuigende monddelen ernstige schade en verliezen kunnen veroorzaken in de fruit- en groenteteelt.

donderdag 22 april 2021/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (4419)/Commentaren (0)/
Courgette teelttechniek vervroeging voorjaar minitunnels bio 2020

Courgette teelttechniek vervroeging voorjaar minitunnels bio 2020

Minitunnels voor vervroeging teeltseizoen bio courgette voorjaar 2020

In een proef met minitunnels courgette werd nagegaan welk type minitunnel het meest geschikt is om een courgetteteelt te vervroegen in het voorjaar. Bijkomend werd nagegaan of de extra materiaal- en arbeidskost van dergelijke minitunnels opweegt tegen de gerealiseerde meeropbrengst.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (2459)/Commentaren (0)/
Komkommer bio gewasbescherming Meloidogyne resistente onderstam 2020

Komkommer bio gewasbescherming Meloidogyne resistente onderstam 2020

Beheersing van Meloidogyne in biologische komkommerteelt in verwarmde kas door gebruik te maken van resistente onderstammen 2020

Onderstammen: TRC 11550 (The Rootstock Company), TRC 11542 (The Rootstock Company), Ancora (Takii), TRC 1401 (The Rootstock Company).

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (5867)/Commentaren (0)/
Paprika bio gewasbescherming bladluis Zero-Fyto methode 2020

Paprika bio gewasbescherming bladluis Zero-Fyto methode 2020

Validatie Zero-Fyto methodes voor de bescherming van paprika tegen bladluis 2020

Objecten: Controle: interventie met GB-product tegen bladluis bij kritische toestand en Intercropping met prei & interventie met GB-product tegen bladluis bij kritische toestand.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (4773)/Commentaren (0)/
Trostomaat bio onderstam 2020

Trostomaat bio onderstam 2020

Onderstammenproef biologische trostomaat 2020

Emperador (Rijk Zwaan), Suzuka (Rijk Zwaan), Radar (Takii), TD-4 (Takii), TRC51747 (TRC), Ubari (TRC), TOM 02627 (Sakata), TOM 02826 (Sakata), TOM 03030 (Sakata), Fortamino (Vitalis), Maxifort (De Ruiter), DRO141TX (De Ruiter), Zaroten op Ubari (Van Den Berg), Zaroten volgens octrooi - ongeënt (Van Den Berg), Zaroten zonder octrooi - ongeënt (Van Den Berg).Allen met ras Codino (Vitalis), behalve object 13, 14, 15

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (5101)/Commentaren (0)/
Tomaat bio bemesting natuurlijke middelen tegen Meloidogyne 2020

Tomaat bio bemesting natuurlijke middelen tegen Meloidogyne 2020

Natuurlijke middelen tegen Meloidogyne in biotomaat 2020

Welke invloed hebben verschillende types compost, chitine en mycorrhiza op de populatie Meloidogyne? Objecten: Compost ILVO / Chitine / Rootella / Wormencompost Philip / CMC compost Philip / blanco.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (6028)/Commentaren (0)/
Tomaat bio gewasbescherming Meloidogyne (1) 2020

Tomaat bio gewasbescherming Meloidogyne (1) 2020

Gewasbeschermingsmiddelen ter beheersing van Meloidogyne in biotomaat (1) 2020

De momenteel toegepaste beheersmaatregelen zoals het gebruik van gekende resistente rassen, grondstomen, of niet-chemische bodemontsmetting zijn ontoereikend. Bij tomaat is resistentie aanwezig in sommige cultivars maar deze is vaak onvolledig, nl. niet voor alle soorten wortelknobbelnematoden. Bij grondstomen wordt het volledige bodemleven afgedood, ook het nuttige, terwijl net dat nuttige bodemleven in de biologische teelt van groot belang is. Eenmaal een teler overgaat tot stomen, wordt hij automatisch verplicht om dit op regelmatige basis te doen daar er telkens een onevenwicht gecreëerd wordt: dit is dus geen duurzame methode. Stomen kost de teler tevens veel energie en geld (Vandevelde et al., 2016). Daarom wordt in deze proef de effectiviteit van gewasbescherming op basis van natuurlijke middelen onderzocht.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (5843)/Commentaren (0)/
Tomaat bio gewasbescherming Meloidogyne (2) 2020

Tomaat bio gewasbescherming Meloidogyne (2) 2020

Gewasbeschermingsmiddelen ter beheersing van Meloidogyne in biotomaat (2) 2020

Bij grondstomen wordt het volledige bodemleven afgedood, ook het nuttige, terwijl net dat nuttige bodemleven in de biologische teelt van groot belang is. Eenmaal een teler overgaat tot stomen, wordt hij automatisch verplicht om dit op regelmatige basis te doen daar er telkens een onevenwicht gecreëerd wordt: dit is dus geen duurzame methode. Stomen kost de teler tevens veel energie en geld (Vandevelde et al., 2016). Daarom wordt in deze proef de effectiviteit van gewasbescherming op basis van natuurlijke middelen onderzocht.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (5819)/Commentaren (0)/
Cherrytomaat bio irrigatie koepel 2020

Cherrytomaat bio irrigatie koepel 2020

Irrigatie in cherrytomaat in koepels 2020

Naast algemene vragen over irrigatieschema, starttijdstip per teelt, …, zijn telers ook op zoek naar zuinigere irrigatiemethoden. Daarbij wordt gekeken in de richting van druppelirrigatie met behulp van druppelirrigatieslang.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (5001)/Commentaren (0)/
Irrigatie in biologische cherrytomaat in koepels

Irrigatie in biologische cherrytomaat in koepels

Beschutte teelten proeven februari 2021

Naast algemene vragen over irrigatieschema en starttijdstip per teelt zijn telers ook op zoek naar zuinigere irrigatiemethoden. Daarbij wordt gekeken in de richting van druppelirrigatie met behulp van een druppelirrigatieslang. Verder biedt mulch tussen de planten ook mogelijkheden om het vochtgehalte in de bodem beter te bewaren, doordat het de verdamping van bodemvocht vermindert. Over de invloed van mulch op bodemvocht en over geschikte toedieningstechnieken van deze mulch in verschillende teeltsystemen ontbreekt momenteel nog kennis.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Anne Waverijn/Aantal keer bekeken (256)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Geschiktheid van onderstammen tomaat voor de biologische teelt

Geschiktheid van onderstammen tomaat voor de biologische teelt

Onderstammenproef biologische trostomaat 2020

In een proef in 2020 op het PCG werden een aantal tomatenonderstammen die op dit ogenblik aangeboden worden door de zaadhuizen met elkaar vergeleken. De bovenstam was Codino (Vitalis).

vrijdag 22 januari 2021/Auteur: Anne Waverijn/Aantal keer bekeken (1210)/Commentaren (0)/
Wees ook in folietunnels alert voor ToBRFV!

Wees ook in folietunnels alert voor ToBRFV!

Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus, kortweg ToBRFV, is een relatief nieuw virus dat kan voorkomen op tomaat, Spaanse peper en paprika.

Recent werd een nieuwe vondst van ToBRFV gedaan bij een Duitse bioteler met folietunnels. Het ging hierbij om een besmetting in het ras San Marzano. De planten vertoonden niet de typische bladsymptomen die men kent van ToBRFV, maar de vruchten vertoonden wel verkleuringen die bij het virus horen. In België is er tot op heden nog geen melding gebeurd van aanwezigheid van het virus, maar we verwachten dat het vroeg of laat ook bij ons zal opduiken. Reden genoeg dus om ook in tunnels alert te blijven op de typische virussymptomen die hieronder nog eens op een rijtje gezet worden.

vrijdag 23 oktober 2020/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (2045)/Commentaren (0)/
Zéro-fyto bladluisbeheersing in paprika: nuttigen effectiever dan intercropping met prei

Zéro-fyto bladluisbeheersing in paprika: nuttigen effectiever dan intercropping met prei

In het kader van het Interreg V-project France-Wallonie-Vlaanderen 'Zero Phyto: synthese en validatie van de grensoverschrijdende kennis en praktijken in de groente- en fruitproductie'

Meerdere studies hebben aangetoond dat in het algemeen de vluchtige organische stoffen (‘VOS’) van Allium spp. een afstotend effect hebben op insecten, waaronder de groene perzikluis (Myzus persicae). Daarom hebben we, gelijktijdig met Université Picardie die een proef op laboschaal uitvoerde, een veldproef opgezet waarbij we beiden kozen voor prei als aanverwante plant met paprika. De proef op het PCG was een biologische tunnelteelt, waarbij we voor paprika het ras Sprinter (Vitalis) geënt op Scarface (Vitalis) kozen, en voor prei het ras Oslo (Vitalis).

vrijdag 23 oktober 2020/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (1676)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2020

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2020

Bio beschutte teelten in tomaat, paprika en GreenResilient/Irrigatie in bio - Dinsdag 18 augustus 2020

Op 18 augustus 2020 ging het proefveldbezoek rond de bio beschutte teelten in tomaatpaprika en GreenResilient/Irrigatie in bio door op het PCG.

woensdag 2 september 2020/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (14583)/Commentaren (0)/
Paprika bioteelt tussenteelten beheersing wortelknobbelnematoden 2019

Paprika bioteelt tussenteelten beheersing wortelknobbelnematoden 2019

Praktische haalbaarheid van tussenteelten ter beheersing van wortelknobbelnematoden in paprika 2019

Onderzoek naar de haalbaarheid van het integreren van verschillende soorten tussenteelten: Braak / Stengelui (De Koster) / Tagetes patula (Vreeken) / Bladrammenas "Doublemax" (ILVO) / Ageratum houstonianum "Blue ball" (Vreeken) / Cineraria maritima "Silverdust" (Vlaams Zaadhuis) / Aubergine MAO (GrowGroup) / Basilicum (De Koster) / Rolklaver "Leo" (Vreeken).

dinsdag 1 september 2020/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (3053)/Commentaren (0)/
Biologische teelt gewasbescherming beheersing van Meloidogyne 2019

Biologische teelt gewasbescherming beheersing van Meloidogyne 2019

Vanggewas tijdens de winter ter beheersing van Meloidogyne in verwarmde kas 2019

Onderzoek met volgende objecten: braak, mengeling, rogge, wilde rucola, mosterdblad, veldsla, bladrammenas.

dinsdag 1 september 2020/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (3937)/Commentaren (0)/
Voorlopige resultaten vervroeging in courgette door het plaatsen van minitunnels

Voorlopige resultaten vervroeging in courgette door het plaatsen van minitunnels

In het kader van het CCBT-project 'Zorgen minitunnels voor maxi rendement?'

In een proef met minitunnels courgette werd nagegaan welk type minitunnel het meest geschikt is om een courgetteteelt te vervroegen in het voorjaar. Courgettes van het ras Tosca werden op 3 april 2020 geplant op zwarte plastiek ruggen met een plantafstand van 75 cm in de rij. De tussenafstand tussen de rijen was 3 meter, dit om invloeden van de verschillende minitunnels op elkaar zoveel mogelijk te beperken. De verschillende types minitunnels (zie tabel 1) werden geplaatst op 3 april, vlak na plant. Op 15 mei 2020 werden alle minitunnels weggenomen.

vrijdag 19 juni 2020/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (7726)/Commentaren (0)/
Aandachtspunten voor vruchtgroenten in onverwarmde koepels

Aandachtspunten voor vruchtgroenten in onverwarmde koepels

Actualiteiten beschutte teelten mei 2020

Half mei, na de Ijsheiligen, is traditioneel het moment om de warmtebehoevende vruchtgroenten (tomaat, paprika, komkommer en aubergine) aan te planten in onverwarmde koepels. Enkele aandachtspunten op een rijtje ...

woensdag 20 mei 2020/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (2281)/Commentaren (0)/
Praktische haalbaarheid van tussenteelten in paprika

Praktische haalbaarheid van tussenteelten in paprika

In het kader van het Vlaio LA-trajet 'Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas'

Bij een krappe teeltrotatie met een groot aandeel vruchtgroenten is het belangrijk om de populatie wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) onder controle te houden. Als de populatie aaltjes te groot wordt, gaat dit ten koste van de productie en de kwaliteit van het gewas, met economische verliezen tot gevolg. Door het inzetten van tussenteelten (= teelten die tussen de hoofdteelt vruchtgroenten gezaaid of geplant worden) die de wortelknobbelaaltjes sterker aantrekken dan de hoofdteelt kan deze laatste beter beschermd zijn. Idealiter doet de tussenteelt ook dienst als vanggewas en worden de aaltjes als het ware weggevangen waardoor de populatie daalt.

vrijdag 24 april 2020/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (8698)/Commentaren (0)/
Voorlopige resultaten proeven bio beschutte teelten

Voorlopige resultaten proeven bio beschutte teelten

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

Op vrijdag 28 juni vond op PCG het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats. De ideale gelegenheid om de lopende proeven in de bio serres en koepels van naderbij te bekijken en er een woordje uitleg te krijgen. Momenteel liggen in de beide biologische serrecompartimenten proeven aan waarbij het potentieel van vanggewassen en tussenteelten ter beheersing van Meloidogyne spp. (wortelknobbelaaltjes) bekeken wordt. In de koepels staan vruchtgewassen en wordt binnen het GreenResilient project op zoek gegaan naar een meer agro-ecologische teelttechniek.
vrijdag 9 augustus 2019/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (13134)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2019

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2019

Komkommer - paprika - GreenResilient - minitunnels - 28 juni 2019

Op 28 juni 2019 kwamen de biotelers met beschutte teelten samen om de biologische paprika en komkommerteelt te bekijken. Tevens werd een korte bespreking gegeven over het GreenResilient project en het gebruik van minitunnels. Een overzicht van deze bioproeven zijn terug te vinden in de bezoekersgids.

vrijdag 5 juli 2019/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (15460)/Commentaren (0)/
Dubbele uitdaging voor Barver in slechts enkele jaren: bio telen en uittesten verschillende soorten compost

Dubbele uitdaging voor Barver in slechts enkele jaren: bio telen en uittesten verschillende soorten compost

Biokasteler Peter Bartels teelt reeds 3 jaar biologische vruchtgroenten in Rumst. In samenwerking met het PCG in Kruishoutem loopt er een tweejarige compostproef op zijn bedrijf. Op 23 augustus 2018 zette Peter zijn deuren open voor een bedrijfsbezoek met inclusief een bezoek aan de proef. 

donderdag 25 oktober 2018/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (14686)/Commentaren (0)/
Gezocht: Natuurlijke vijanden voor tomatengalmijt!

Gezocht: Natuurlijke vijanden voor tomatengalmijt!

In het kader van het LA-traject ‘BALTO, Beheersing van Aculops lycopersici in tomaat’

Tomatengalmijt (Aculops lycopersici) is de laatste twee jaren sterk toegenomen in de Vlaamse tomatenteelt met een belangrijk economisch verlies als resultaat. Tomatengalmijt is niet zichtbaar met het blote oog of met een standaard loep. Telers merken hierdoor een aantasting te laat op, waardoor de mijt reeds in grote aantallen aanwezig is en zich heeft verspreid in de serre. Dit maakt de bestrijding des te moeilijker.

zondag 16 september 2018/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (10843)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek Bio beschutte teelten

Terugblik proefveldbezoek Bio beschutte teelten

Serres bio beschutte teelten PCG - 21.06.2018

Op donderdag 21 juni 2018 organiseerde het PCG een proefveldbezoek voor de bio beschutte teelten. Hierbij een korte terugblik over de bladluisproef in paprika en de bladbemestingsproef in komkommer.

zondag 16 september 2018/Auteur: Louis Lippens/Aantal keer bekeken (12213)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2018

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2018

Serres bio beschutte teelten PCG - 21.06.2018

Op 21 juni 2018 kwamen de biotelers met beschutte teelten samen om de biologische gewasbeschermingsmiddelen tegen bladluis in paprika en het gebruik van bladmeststoffen in de biologische komkommerteelt te bekijken. Tevens werd een korte inleiding gegeven over het GreenResilient project. Een overzicht van deze bioproeven zijn terug te vinden in de bezoekersgids.

maandag 25 juni 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (14253)/Commentaren (0)/
Paprika bemesting compost (kalium) 2017

Paprika bemesting compost (kalium) 2017

Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5: beschutte teelt paprika 2017

De proef lag aan bij een teler die net het verkorte programma voor omschakeling naar bio heeft doorlopen. Hierbij is de bodem genivelleerd geweest. De proef lag aan op het slechte gedeelte van de serre. Het is het eerste jaar dat er in de grond geteeld wordt nadat deze jaren onder plastiek gelegen heeft. De teler past voornamelijk breedwerpige irrigatie toe in de paprika.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (10445)/Commentaren (0)/
Paprika bemesting compost (fosfor) 2017

Paprika bemesting compost (fosfor) 2017

Tweejaarlijkse compostproef (fosfor) bio beschutte teelt: paprika 2017

Kastelers die willen omschakelen naar biologische teelt streven ernaar hun bodem in een zo kort mogelijke tijdspanne klaar te krijgen voor een robuuste teelt. Zeker voor telers die een verkorting van de omschakelingsperiode kregen en die intensief vruchtgroenten willen gaan telen, is dit een hele uitdaging. De bodem die lang onder plastiek heeft gelegen heeft vaak een laag organische stofgehalte, weinig voedingselementen en weinig bodemleven.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (10990)/Commentaren (0)/
Tomaat gewasbescherming biofungiciden echte meeldauw 2017

Tomaat gewasbescherming biofungiciden echte meeldauw 2017

Efficacy of biofungicides against powdery mildew in tomato 2017

Tomaat gewasbescherming onderzoek met biofungiciden ter bestrijding van echte meeldauw met Kumulus, Karma, Agricolle, AQ10, Fytosave, Limocide, PM17/006 en PM14/008.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (13565)/Commentaren (0)/
Tomaat rassen bio koepel- vs buitenteelt 2017

Tomaat rassen bio koepel- vs buitenteelt 2017

Rassenproef biologische tomaat: vergelijkende proef in koepel en in open lucht naar resistentie tegen phytophtora, opbrengst en smaak 2017

Tomaten rassen onderzoek dat buitenteelt versus koepelteelt met Bartelly (De Bolster), Bernemo (Van Den Berg Seeds), Bolstar Sensatica (De Bolster), Crimson Crush (Sutton Seeds, Dobies, Wallogreen), Mountain Magic (Johnny's Seeds, Wallogreen), Mountain Merit (Johnny's Seeds, Wallogreen), Vandos (Van Den Berg Seeds).

vrijdag 15 december 2017/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (14091)/Commentaren (0)/
Tomaat bemesting compost (fosfor) 2017

Tomaat bemesting compost (fosfor) 2017

Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5: beschutte teelt tomaat 2017

Tomaat bemestingsonderzoek met geen compost / groencompost / gecomposteerde paardenmest aangereikt met zwavel / uitgerijpte biostimulator groenkeurcompost / groencompost / wormencompost en champost. De proeven lagen in 2016-2017 aan op 2 praktijkbedrijven die omgeschakeld zijn van substraatteelt vruchtgroenten naar biologische vruchtgroenten. In dit verslag zijn de gegeven van de tomatenteler verzamelt. Hij is reeds in 2015 omgeschakeld naar bio en teelde nu het tweede jaar in de bodem die 30 jaar onder plastiek gelegen heeft.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (7893)/Commentaren (0)/
Tomaat bemesting compost (kalium) 2017

Tomaat bemesting compost (kalium) 2017

Tweejaarlijkse composttoepassing bio beschutte teelt: tomaat 2017

Koolstofopbouw in de bodem is een verhaal van lange adem. De teler moet jaarlijks blijven inzetten om het koolstofgehalte in de bodem te verhogen of op peil te houden. Er zitten grote verschillen in de samenstelling en prijzen van compost. Hier moet rekening mee gehouden worden bij de bepaling van de dosering en bestelling van compost. Je geeft met compost meer nutriënten mee dan enkel koolstof. Ook hier moet rekening mee gehouden worden in de dosering.
vrijdag 15 december 2017/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (8411)/Commentaren (0)/
Presentatie proefveldbezoek biologische middelen

Presentatie proefveldbezoek biologische middelen

Biologische gewasbescherming voor de gangbare en biologische teelt in tomaat en komkommer - vrijdag 25.08.2017

Het programma van het proefveldbezoek op vrijdag 25 augustus 2017 omvatte het bezoeken van de teelten tomaat en komkommer in de gangbare en in de bioteelt. Voor de start van de demo werden eerst de biologische beschermingsmiddelen toegelicht. Ook de beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer (LA traject 140982) kwam aan bod.

dinsdag 5 september 2017/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (14312)/Commentaren (0)/
Stand van zaken project Mycospaerella

Stand van zaken project Mycospaerella

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Beheersing van Didymella bryoniae (Mycospaerella) in de teelt van komkommer'

Indien je echter vragen hebt of twijfel of er al dan niet Mycosphaerella aanwezig is op je bedrijf kan je nog altijd contact opnemen met jouw contactpersoon. We informeren je met alle plezier en komen indien gewenst een bezoek brengen. Ook kan een uitplating gebeuren om na te gaan of de vruchten al dan niet latent of actief aangetast zijn.

woensdag 12 juli 2017/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (13373)/Commentaren (0)/
Tags: ziekten
Bodemverbeterende middelen tegen aaltjes Beter inzetten op frequente Basis

Bodemverbeterende middelen tegen aaltjes Beter inzetten op frequente Basis

In het kader van het CCBT-project: ‘BBB’: Bodemgebonden plagen Beheersen en Bestrijden

Wortelknobbelaaltjes zijn een toenemend probleem voor bio beschutte telers door de intensieve teelt van vruchtgroenten. Ondertussen zijn er enkele natuurlijke middeltjes op de markt waar slechts beperkt praktijkonderzoek is op uitgevoerd. Aan de hand van proefopstellingen op het PCG werd door middel van bodemanalyses in kaart gebracht of er veelbelovende middeltjes/technieken tussen zitten.

woensdag 26 april 2017/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (16914)/Commentaren (0)/
Paprika bemesting plantaardig versus dierlijk, maaimeststoffen bioteelt 2016

Paprika bemesting plantaardig versus dierlijk, maaimeststoffen bioteelt 2016

Bemestingsproef biologische teelt – kans voor maaimeststoffen in de teelt van paprika 2016

In de ene kas werd verteerde runderstalmest gebruikt als basisbemesting; voor de bijbemesting werd de kas opgesplitst in 2 waarbij de ene helft bloedmeel toegediend kreeg, de andere helft kippenmestkorrels. De andere kas kreeg in het verleden groencompost als basisbemesting; de bijbemesting in deze plantaardige kas bestond uit sojaschroot en moutkiemen. Het laatste jaar werd de basisbemesting in beide afdelingen vervangen door deels maaimeststoffen in te werken, om de kansen voor maaimeststoffen in de teelt van vruchtgroenten in verwarmde kas te bekijken.

donderdag 15 december 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (12501)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
Trostomaat rassen bioteelt 2016

Trostomaat rassen bioteelt 2016

Rassenproef biologische trostomaat 2016

Rassenproef biologische trostomaat 2016 met 72-720 rz  (Rijk Zwaan), Almadir (Uniseeds), Cappricia (Rijk Zwaan), E15M.40763 (TOVIT1433) (Enza), E15M.40770 (TOVIT1411) (Enza), Extension (Bayer), Foundation (Bayer), Sevance (Monsanto), Tica G419 (Bingenheimer). Geënt op Fortamino (Vitalis).

donderdag 15 december 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (13551)/Commentaren (0)/
Tags:
Trostomaat onderstam bioteelt 2016

Trostomaat onderstam bioteelt 2016

Onderstammenproef trostomaat biologische teelt 2016

Onderstammenproef trostomaat biologische teelt 2016 met Bruce (Rijk Zwaan), E16R.40408 (Enza), Fortamino (Vitalis), Kaiser (Rijk Zwaan), Multifort (De Ruiter), RS 3558 (Uniseeds), TRC21501 (The Rootstock Company), TRC21502 (The Rootstock Company). Allen met ras Cappricia (Rijk Zwaan). Trossnoei: alles op 6, vanaf week 24 alles op 5 om uitscheuren van de trossen te voorkomen eind augustus.

donderdag 15 december 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (12488)/Commentaren (0)/
Tags: onderstam
Bio-aubergines onderzoek rassen en snoeitechniek

Bio-aubergines onderzoek rassen en snoeitechniek

Actueel proeven teelten onder beschutting oktober 2016

Over de teelt van aubergines wordt niet zo heel veel onderzoek gedaan. Nochtans stijgt de consumptie ervan en wint de aubergineteelt aan belangstelling. Aan de hand van een rassenproef werd nagegaan welk ras momenteel het meest geschikt is. Naast gewone aubergines werd eveneens een graffiti-aubergine en een mini-aubergine meegenomen in proef. Tijdens de teelt werden twee snoeiwijzen aangehouden, zodat ook hier een vergelijking kon gemaakt worden naar opbrengst en sortering.

donderdag 20 oktober 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (13949)/Commentaren (0)/
Eerste ervaringen van kersvers omgeschakelde biotuinder

Eerste ervaringen van kersvers omgeschakelde biotuinder

Verslag bedrijfsbezoek Barver - Bioteler Peter Bartels koos voor de stap naar bio te zetten

Peter Bartels teelde 33 jaar gangbare groenten, maar zette 15 februari dit jaar de stap naar omschakeling tot biologische teelt. Het bedrijf telt 8000 m². Tijdens het bezoek werd de teelt van tomaat, komkommer en courgette toegelicht worden.
donderdag 20 oktober 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (19534)/Commentaren (0)/
Aubergines: Mao spant de kroon

Aubergines: Mao spant de kroon

Onderstammenonderzoek in de biologische teelt van aubergine 2015

Op vraag van de sector werd een biologische onderstamproef aubergine aangelegd op PCG. De keuze van de onderstammen gebeurde op basis van de wensen van de telers, aangevuld met deze die de zaadhuizen aanleverden.

dinsdag 13 september 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (14096)/Commentaren (0)/
Kans voor maaimeststoffen in biopaprika

Kans voor maaimeststoffen in biopaprika

Bemestingsproef toepassing maaimeststoffen in de teelt van paprika

Sinds 6 jaar ligt een bemestingsproef aan in de bioserres van het PCG met verschillende soorten bijbemesting, telkens in vruchtgroenten. Dit jaar is het tweede seizoen dat de kans van maaimeststoffen ook wordt bekeken.

donderdag 14 juli 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15392)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
Rassen- en onderstammen in de biotrostomaat

Rassen- en onderstammen in de biotrostomaat

De belangrijkste tussentijdse onderzoeksresultaten

Tomaten in de biologische teelt belangrijkste tussentijdse resultaten rassen - en onderstammen onderzoek met Tica G419 (Bingenheimer), 72-720 rz (Rijk Zwaan), Cappricia (Rijk Zwaan), Extension (Bayer), Almadir (Uniseeds), Sevance (Monsanto), E15M.40770 = TOVIT1411 (Enza), E15M.40763 = TOVIT1433 (Enza), Foundation (Bayer).

donderdag 14 juli 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (12505)/Commentaren (0)/
Alternatief voor witziekte in komkommer

Alternatief voor witziekte in komkommer

Actualiteiten proeven bio beschutte teelten juni 2016

Witziekte is in biologische komkommerteelt niet zo gemakkelijk te behandelen. Zwavel is erkend in komkommer maar bij frequente behandeling gaan vruchten aborteren. Ook de bladeren gaan parasolvormig krullen. Om die reden werd op het PCG een proef aangelegd om de effectiviteit van witziektemiddelen in een biologische komkommerteelt na te gaan. In de proef zijn zowel erkende, als (nog) niet erkende 'natuurlijke' middelen opgenomen. Onderzoek met Serenade ASO + bitterzout, Serenade ASO, FytoSave, Microsulfo, Fenicur, onbehandeld, Karma, Vacciplant, Agricolle en Prev Am.

woensdag 15 juni 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (14107)/Commentaren (0)/
Weerbaarheid en opbrengst in komkommer

Weerbaarheid en opbrengst in komkommer

Welke onderstammen komkommer zijn er op de markt die geschikt blijken voor biologische teelt?

In deze proef werd nagegaan welke onderstammen komkommer er op de markt zijn die geschikt blijken voor biologische teelt met Ancora F1 (Takii), Azman (Rijk Zwaan), Ficifolia (Grow Group), Flexifort (Vitalis), TRC 1401 (TRC), TRC Cucuos 1 (TRC), Mendosa (Uniseeds), Nemafree (Grow Group), Status F1 (Takii), TRC 11503 (TRC), Tokita 2 = Ulisse (TRC), VDB No 31 (Van Den Berg Seeds). Alle onderstammen waren geënt met Carambole (Rijk Zwaan).

donderdag 19 mei 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (19410)/Commentaren (0)/
Tags: onderstam
Enten van tomaten: meerwaarde in koepel?

Enten van tomaten: meerwaarde in koepel?

Teelten onder beschutting actualiteiten maart 2016

Bij tomaten in tunnelteelt is de teeltduur tenslotte veel korter en er hangt uiteraard een extra kostenplaatje aan het plantgoed van geënte planten. Tijdens een rassenproef Coeur de Boeuf in tunnel op het PCG werden twee herhalingen geënt en twee herhalingen niet geënt. Binnen deze proef werd de productie en kwaliteit van geënte en ongeënte planten met elkaar vergeleken.

vrijdag 6 mei 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (12152)/Commentaren (0)/
Buitenteelt tomaat … Wie durft het aan?

Buitenteelt tomaat … Wie durft het aan?

In het kader van het CCBT project R² - robuuste rassen

Binnen het CCBT-project 'R² - Robuuste Rassen' zal uitgezocht worden of dit, door een combinatie van robuustere rassen en verwachte warmere zomers, een optie kan zijn. Op die manier kan de rotatie ruimer genomen worden doordat deze kan opgenomen worden binnen de open lucht teelten. Het onderzoek moet eveneens uitwijzen of de investering van een koepel al dan niet een noodzaak is.

vrijdag 22 april 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (20824)/Commentaren (0)/
Coeur de Boeuf in tunnel is een uitdaging

Coeur de Boeuf in tunnel is een uitdaging

Actualiteiten teelten onder beschutting februari 2016

Vruchtgroenterassen zoals tomaten uit de verwarmde kas zijn niet zonder meer te gebruiken in een tunnelteelt.

woensdag 10 februari 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15098)/Commentaren (0)/
Biorassen vroege teelt komkommer

Biorassen vroege teelt komkommer

Waardevolle biorassen beschikbaar voor vroege teelt komkommer

Komkommerrassen biologisch onderzoek in de vroege teelt met Carambole (Rijk Zwaan), E23L.2216 F1 (Vitalis), El Toro F1 (Van Den Berg Seeds bv.), Proloog (Rijk Zwaan), Toploader (Vitalis).
donderdag 7 januari 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (10221)/Commentaren (0)/
Aubergine rassen bio 2015

Aubergine rassen bio 2015

Rassenproef aubergines biologische teelt 2015

Aubergine rassen onderzoek bioteelt 2015 met Anet F1 (Hild), Bartok F1 (Vitalis), Black Pearl F1 (Vitalis), Cristal (Uniseeds), Elisa F1 (Hild), Esmeralda - Graffiti aubergine Uniseeds), HA 110180 F1 (Uniseeds), Monarca (Rijk Zwaan), Orlando  - mini aubergine (Hild), Scorpio (Monsanto), Taurus (De Ruiter), Adele (Rijk Zwaan).

dinsdag 15 december 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (6981)/Commentaren (0)/
Aubergine onderstam bio 2015

Aubergine onderstam bio 2015

Onderstammenproef aubergine bioteelt 2015

Aubergine onderstammenproef bioteelt  2015 onderzoek met Javah F1 (Takii), Mao (Grow Group), Mao nieuw =  Torvum Vigor (Grow Group).
dinsdag 15 december 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (14527)/Commentaren (0)/
Komkommer rassen vroege teelt bio 2015

Komkommer rassen vroege teelt bio 2015

Waardevolle biorassen beschikbaar voor vroege teelt komkommer 2015

Komkommer onderzoek met Carambole* (Rijk Zwaan), E23L.2216 F1 (Vitalis), El Toro F1* (Van Den Berg Seeds bv.), Proloog (Rijk Zwaan), Toploader (Vitalis). Alle rassen zijn geënt op Azman (Rijk Zwaan).

*Ncb: niet chemisch behandeld maar niet vermeerderd in biologische productieomstandigheden

 

dinsdag 15 december 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (13826)/Commentaren (0)/
Komkommer onderstam bio 2015

Komkommer onderstam bio 2015

Onderstamproef in komkommer biologische teelt 2015

Komkommer bioteelt onderstammenonderzoek met Ancora F1 (takii), Azman (Rijk Zwaan), Ficifolia (Grow Group), Flexifort (Vitalis), TRC 1401 (TRC The Rootstock ompany), TRC Cucuos 1 (TRC The Rootstock Company), Mendosa (Uniseeds), Nemafree (Grow Group), Status F1 (takii), Tokita 1 = Oceano (TRC The Rootstock Company), Tokita 2 = Ulisse (TRC The Rootstock Company), VDB No 31 (Van Den Berg Seeds). Alle onderstammen geënt met Carambole (Rijk Zwaan).

dinsdag 15 december 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (8016)/Commentaren (0)/
Tags: onderstam
Komkommer wortelknobbelaaltjesbeheersing – bestrijding bio 2015

Komkommer wortelknobbelaaltjesbeheersing – bestrijding bio 2015

Oriënterende proef wortelknobbelaaltjesbeheersing – bestrijding in komkommer biologische teelt 2015

Komkommer met Onbehandeld, Compost wood chip (ILVO), Enriched biochar Soil Improver (Carbon Gold), Maxstim for Salads (Maxstim LTD), Nemater (Pireco), Profunda + Nemamix (Natugro Koppert).

dinsdag 15 december 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (8320)/Commentaren (0)/
Komkommer gewasbescherming witziekte natuurlijke middelen 2015

Komkommer gewasbescherming witziekte natuurlijke middelen 2015

Effectiviteit witziektemiddelen komkommer (Cucumis sativus / CUMSA) BIO

Komkommer bestrijding witziekte onderzoek  met natuurlijke middelen: Serenade ASO (met bitterzout), Serenade ASO, FytoSave, Microsulfo, Fenicur, Onbehandeld, Karma, Vacciplant, Agricolle, Prev Am.

dinsdag 15 december 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (13533)/Commentaren (0)/
Tomaat rassen Coeur de Boeuf tunnel 2015

Tomaat rassen Coeur de Boeuf tunnel 2015

Rassenproef tomaat Coeur de Boeuf in koepel 2015

Tomatenrassen Coeur de Boeuf onderzoek in koepel met Cauralina (Gautier Semences), Corazon (Clause), Country Taste F1 (Hild), Deko (Uniseeds), EXP 868 (Clause), Gourmandia (Clause), Rugantino (Rijk Zwaan), Tovit 1411 (Enza), Voluptuoso (Clause). Onderzoek teelttechniek 'enten of niet' een meerwaarde in tunnel?


dinsdag 15 december 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (24227)/Commentaren (0)/
Tomaat bemesting maaimeststoffen bioteelt 2015

Tomaat bemesting maaimeststoffen bioteelt 2015

Bemestingsproef biologische teelt – kans voor maaimeststoffen in de teelt van tomaat 2015

In de ene kas werd verteerde runderstalmest gebruikt als basisbemesting; voor de bijbemesting werd de kas opgesplitst in 2 waarbij de ene helft bloedmeel toegediend kreeg, de andere helft kippenmestkorrels. De andere kas kreeg in het verleden groencompost als basisbemesting; de bijbemesting in deze plantaardige kas bestond uit sojaschroot en moutkiemen. Het laatste jaar werd de basisbemesting in beide afdelingen vervangen door deels maaimeststoffen in te werken, om de kansen voor maaimeststoffen in de teelt van vruchtgroenten in verwarmde kas te bekijken.

dinsdag 15 december 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (11378)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
Rassenaanbod bio rode blokpaprika op een rijtje

Rassenaanbod bio rode blokpaprika op een rijtje

Rode blokpaprika rassen 2014

Rode blokpaprika rassenonderzoek met Artega (Vitalis), E20B.4541 (Enza), Maduro (Vitalis), Maranello (Enza), Muley (Enza), Nagano (Rijk Zwaan), PR6650 (Uniseeds), Sapporo (Rijk Zwaan). Allen waren geënt op Scarface (Vitalis).

maandag 14 september 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (13602)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Aanbod onderstammen tomaat blijft analoog

Aanbod onderstammen tomaat blijft analoog

Onderstammenproef trostomaat bioteelt 2014

Trostomaat onderstammenonderzoek bioteelt 2014 met Brigeor (Gauthier), Emperador (Rijk Zwaan), Estamino (Enza), Fortamino (Enza), Kaiser = 61-077 (Rijk Zwaan), Maxifort (De Ruiter), Multifort (De Ruiter), RS 3546 (Uniseeds).
maandag 14 september 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (12173)/Commentaren (0)/
ENZA investeert in resistente rassen

ENZA investeert in resistente rassen

Trostomaat rassenproef bioteelt 2014

Recentelijk hebben telers opnieuw meer en meer te kampen met Cladosporium bij tomaten. Deze schimmelziekte bleef een tijdje weg maar steekt duidelijk terug de kop op. Niet alle rassen zijn echter even gevoelig; enkelen zijn zelfs resistent tegen Cladosporium.

maandag 14 september 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (7392)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Vaste waarden blijven bij de onderstammen paprika

Vaste waarden blijven bij de onderstammen paprika

Paprika onderstammenproef 2014

Onderstammenproef paprika met Foundation = RZ 52-03 (Rijk Zwaan), Eminent nr 10 (Eminent Seeds), RS 3524 (Uniseeds), Scarface (Vitalis), Snooker (S&G) en ongeënt. Alle objecten waren geënt, behalve obj 26; ras Maranello (Enza).

maandag 14 september 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (16224)/Commentaren (0)/
Oproep biologische komkommertelers

Oproep biologische komkommertelers

In het kader van het IWT-project Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer

Didymella bryoniae, beter gekend onder de naam Mycosphaerella, vormt al vele jaren één van de belangrijkste problemen in de komkommerteelt. Tijdens het IWT-project  “Beheersing van D. bryoniae in de teelt van komkommer” dat op 1 juli 2015 van start is gegaan, is de doelstelling om na 4 jaar onderzoek tot een beheersingsstrategie te komen dat toepasbaar is binnen elk type komkommerbedrijf. Om dit te realiseren zal er naast onderzoek op PSKW ook jaarlijks één bezoek plaatsvinden op alle komkommerbedrijven.

maandag 14 september 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (12298)/Commentaren (0)/
Goedgekeurde ADLO-projecten beschutte teelt

Goedgekeurde ADLO-projecten beschutte teelt

Projecten onder beschutting actualiteiten januari 2015

De glastuinbouw is één van de koplopers op het gebied van de toepassing van IPM. Zowel in de vruchtgroenteteelt als in de sierteelt werken veel telers al jaren met biologische gewasbescherming door het inzetten van nuttige insecten. Die technieken hebben hun praktijkwaarde doorheen de jaren ruimschoots bewezen. Toch is het af en toe nodig om bij te sturen.

vrijdag 16 januari 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (18687)/Commentaren (0)/
Tags:
Courgette rassen najaar koepel 2014

Courgette rassen najaar koepel 2014

Rassenproef courgette in tunnel tijdens het najaar 2014

Courgette onderzoek rassen najaarsteelt in koepel met Ariane (Gautier Semences), Calnegre (Uniseeds), Cavili (Hild), Dunja (Vitalis), Green Tiger (Hild), Milos (Syngenta), Partenon (Hild), Perseo (Gautier Semences), Sebring (Hild), Zelia (Vitalis).


maandag 15 december 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (6799)/Commentaren (0)/
Rode blokpaprika rassen bio 2014

Rode blokpaprika rassen bio 2014

Rassenproef rode blokpaprika biologische teelt 2014

Rode blokpaprika rassenonderzoek biologische teelt met Artega (Vitalis), E20B.4541 (Enza), Maduro (Vitalis), Maranello (Enza), Muley (Enza), Nagano (Rijk Zwaan), PR6650 (Uniseeds), Sapporo (Rijk Zwaan). Allen geënt op Scarface (Vitalis).

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (12186)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Rode blokpaprika rassen 2014

Rode blokpaprika rassen 2014

Rode blokpaprika rassenproef biologische teelt 2014

Rode blokpaprika rassenonderzoek met Artega (Vitalis), E20B.4541 (Enza), Maduro (Vitalis), Maranello (Enza), Muley (Enza), Nagano (Rijk Zwaan), PR6650 (Uniseeds), Sapporo (Rijk Zwaan). Allen waren geënt op Scarface (Vitalis).

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (9669)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Rode blokpaprika onderstam bio 2014

Rode blokpaprika onderstam bio 2014

Onderstammenproef rode blokpaprika 2014

Maranello (Enza) geënt op de onderstammen: Foundation = RZ 52-03 (Rijk Zwaan), Eminent nr 10 (Eminent Seeds), RS 3524 (Uniseeds), Scarface (Vitalis), Snooker (S&G) en één object ongeënt.

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (14168)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Paprika onderstam bioteelt 2014

Paprika onderstam bioteelt 2014

Onderstammenonderzoek paprika biologische teelt 2014

Onderstammenproef paprika met Foundation = RZ 52-03 (Rijk Zwaan), Eminent nr 10 (Eminent Seeds), RS 3524 (Uniseeds), Scarface (Vitalis), Snooker (S&G) en ongeënt. Alle objecten waren geënt, behalve obj 26; ras Maranello (Enza).

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (11643)/Commentaren (0)/
Tomaten rassen bioteelt 2014

Tomaten rassen bioteelt 2014

Rassenproef biotomaat 2014

Tomatenrassen onderzoek bioteelt met Nr 1 (Enza), Nr 2 (Enza), Nr 3 (Enza), Alcala (Uniseeds), Avalantino (Vitalis), Cappricia (Rijk Zwaan), Diamantino (Enza), E. 1259 (Enza), Mecano (Rijk Zwaan).

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (5200)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Trostomaat onderstam bioteelt 2014

Trostomaat onderstam bioteelt 2014

Onderstammenproef trostomaat biologische teelt 2014

Trostomaat onderstammenonderzoek bioteelt 2014 met Brigeor (Gauthier), Emperador (Rijk Zwaan), Estamino (Enza), Fortamino (Enza), Kaiser = 61-077 (Rijk Zwaan), Maxifort (De Ruiter), Multifort (De Ruiter), RS 3546 (Uniseeds).
maandag 15 december 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (16779)/Commentaren (0)/
Pruimtomaat bemesting bioteelt 2014

Pruimtomaat bemesting bioteelt 2014

Oriënterende bemestingsproef bio pruimtomaat: plantaardig versus dierlijk, afstellen van bemesting op behoefte gewas 2014

Gedurende drie jaar ligt een bemestingsproef aan op het PCG in biologische vruchtgroenten. Deze demonstratieve proef in twee kleine afdelingen, dit jaar in pruimtomaat, heeft als doel de dierlijke en plantaardige vormen van bemesting te vergelijken met elkaar. Ook wordt er bekeken of aan de hand van bladsapanalyses de bemesting nauwer kan afgestemd worden op de behoefte van de plant.

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (10271)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
Onderstam komkommer aan elkaar gewaagd

Onderstam komkommer aan elkaar gewaagd

Onderstammenonderzoek biokomkommer eerste en tweede teelt 2013

Door de eerder beperkte rotatie in verwarmde kas en het intensief teeltsysteem, hebben heel wat telers te kampen met wortelknobbelaaltjes. De meest geteelde en rendabele gewassen in verwarmde kas zijn immers tomaat, komkommer, paprika en eventueel aubergine. Op elk van deze gewassen kunnen de nematoden zich of voortplanten, of in leven blijven. Het blijft een zoektocht naar de best beschikbare onderstam bij komkommer.

dinsdag 18 november 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (23881)/Commentaren (0)/
Toploader haalt de top in bioteelt

Toploader haalt de top in bioteelt

Rassenonderzoek biokomkommer 2013

Het Technisch Comité Bio Beschutte Teelten vroeg zich af welke rassen komkommer op de markt het meest geschikt zijn voor biologische hoge draadteelt in het voorjaar. Voor de selectie van de rassen werd in eerste instantie rekening gehouden met de wensen van de telers, uiteraard werd tevens gekeken naar al dan niet beschikbaarheid van biozaad en het aanbod dat de zaadhuizen zelf als voorstel aanleverden.

dinsdag 18 november 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (9118)/Commentaren (0)/
Tomaat onderstammen bio 2013 en 2014

Tomaat onderstammen bio 2013 en 2014

Onderstammen tomaat zijn aan elkaar gewaagd

In verwarmde kassen is de meest rendabele opstelling een rotatie met volgende gewassen in combinatie: tomaat, komkommer, paprika en/of aubergine. Deze gewassen zijn echter bijna allen van dezelfde familie en op elk van deze gewassen kunnen wortelknobbelaaltjes zich voortplanten en/of overleven. Om die reden is het van uiterst belang een zo resistent mogelijke onderstam te gebruiken.

dinsdag 21 oktober 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (19158)/Commentaren (0)/
Tomaat rassen losse biotomaat en consumentenconderzoek 2013

Tomaat rassen losse biotomaat en consumentenconderzoek 2013

Rassen- en smaakonderzoek losse tomaten biologische teelt 2013

Hoe sterk verschillen opbrengst en kwaliteit? Is smaak afhankelijk van teelt?

Tomatenrassen onderzoek naar opbrengst, kwaliteit & smaak van acht biotomaten met Admiro (De ruiter), Aromata (Rijk Zwaan), Arvento (Rijk Zwaan), Bocati (Vitalis) , DRW 7749 (De Ruiter), EZ 1259 (Vitalis), Kanavaro (Vitalis), V470 HF1 = EDDA (Gautier). Alle rassen werden geënt op de onderstam Multifort (De Ruiter).

dinsdag 21 oktober 2014/Auteur: Jana Van Steenkiste & Saskia Buysens/Aantal keer bekeken (22229)/Commentaren (0)/
Opsporingsbericht… Tuta absoluta gezocht!

Opsporingsbericht… Tuta absoluta gezocht!

In het kader van het IWT project "Beheersing van Tuta aboluta in de Vlaamse tomatenteelt"

Voor de zoektocht naar nieuwe natuurlijke vijanden zijn de betrokken proefcentra op zoek naar biologische bedrijven waar T. absoluta aanwezig is. Door het ontbreken van chemische middelen is de kans groter dat er op deze bedrijven natuurlijke vijanden aanwezig zijn. Wilt u de onderzoekers helpen in hun zoektocht naar natuurlijke vijanden?

dinsdag 21 oktober 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (11312)/Commentaren (0)/
Tags: plagen
Rassenproef losse tomaten bioteelt 2013

Rassenproef losse tomaten bioteelt 2013

Hoe sterk verschillen opbrengst en kwaliteit? Is smaak afhankelijk van teelt?

Aan de hand van een rassenproef losse tomaat werd gekeken welke rassen er op dit ogenblik op de markt zijn en geschikt zijn voor biologische teelt. Bovendien is het niet onbelangrijk dat er biologisch zaaizaad beschikbaar is, omdat het biologisch lastenboek binnenkort zal verplichten om voor enkele gewassen biozaad te gebruiken. Van twee rassen, Admiro en Kanavaro, werden ook de smakelijkheid en de smaak bepaald en vergeleken voor tomaten afkomstig van vijf biotelers.

zaterdag 20 september 2014/Auteur: Jana Van Steenkiste & Saskia Buysens/Aantal keer bekeken (13658)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Tomaat tunnelteelt zomer 2013

Tomaat tunnelteelt zomer 2013

Tunnelteelt kerstomaat waardige invulling in de zomer

Tunnelopstellingen worden vaak ingezet om het seizoen te verlengen. Toch kan, voornamelijk bij afzet via korte keten, de invulling van een zomerteelt met vruchtgroenten ook interessant zijn. De teelt van kerstomaatjes is zeker aangewezen omdat het teeltseizoen net iets langer is dan van andere types tomaat onder tunnel.

dinsdag 1 juli 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (20194)/Commentaren (0)/
Najaarsteelt komkommer: belang van beste ras

Najaarsteelt komkommer: belang van beste ras

Komkommer rassen bioteelt 2013

Het Technisch Comité Bio Beschutte Teelten vroeg zich af welke rassen komkommer er op de markt waren en welk van deze rassen het meest geschikt is voor biologische hoge draadteelt tijdens het najaar.

dinsdag 27 mei 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (8542)/Commentaren (0)/
Kerstomaat waardige invulling in tunnel

Kerstomaat waardige invulling in tunnel

Kleine types tomaat rassenonderzoek koepel

Welke kersttomaat is het meest geschikt is om te telen in koepel: 12-Y-06 (Nunhems), C65 (Gautier), C80 (Gautier), Conchita (De Ruiter), Confetto (Rijk Zwaan), Delicacy (Sakata), Delicassi  (Gautier), Favorita (De Ruiter), Garincha (Enza), Lazarino (Uniseeds), McDreamy (Vitalis), Nun 09011 (Nunhems), Nun 09013  (Nunhems), Perlati  (Vitalis), Sakura  (Vitalis), Sassari (Rijk Zwaan), Sunstream  (Vitalis), Tz 551 (Uniseeds), Vialli  (Vitalis).

 

vrijdag 2 mei 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (18590)/Commentaren (0)/
Fijner afstemmen van bemesting bij biopaprika

Fijner afstemmen van bemesting bij biopaprika

Bemesting in biopaprika: vergelijkingsproef met bloedmeel, kippenmestkorrels, sojaschroot en moutkiemen

In een teelt van biopaprika werd het verschil nagegaan tussen dierlijke en plantaardige bemesting. De toegepaste meststoffen waren: bloedmeel, kippenmestkorrels, sojaschroot en moutkiemen.

woensdag 19 maart 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (23035)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
Tomaat rassen losse biotomaten 2013

Tomaat rassen losse biotomaten 2013

Rassenproef tomaat biologische teelt 2013

Tomatenrassen onderzoek biologische teelt 2013 met in de proef de rassen: Admiro (De ruiter), Aromata (Rijk Zwaan), Arvento (Rijk Zwaan), Bocati (Vitalis), DRW 7749 = Rebelsk (De Ruiter), EZ 1259 (Vitalis), Kanavaro (Vitalis) en V470 HF1 = EDDA (Gautier).

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15816)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Tomaat rassen kleine types biologische teelt 2013

Tomaat rassen kleine types biologische teelt 2013

Tomatenrassen kleine types bio tunnelteelt 2013

Kleine types tomatenrassen in tunnel onderzoek biologische teelt met 12-Y-06 (Nunhems), C65 (Gautier), C80 (Gautierà, Conchita (De Ruiter), Confetto (Rijk Zwaan), Delicacy, (Sakata), Delicassi (Gautier), Favorita (De Ruiter), Garincha (Enza), Lazarino (Uniseeds), McDreamy (Vitalis), Nun 09011 (Nunhems), Nun 09013 (Nunhems), Perlati (Vitalis), Sakura (Vitalis), Sassari (Rijk Zwaan), Sunstream (Vitalis), Tz 551 (Uniseeds), Vialli (Vitalis).

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (16003)/Commentaren (0)/
Tomaat onderstam 2013

Tomaat onderstam 2013

Onderstammenproef tomaat 2013

Tomaten onderstammenonderzoek in de biologische teelt met Brigeor (Gautier), E 28.33465 (Vitalis), Estamino (Vitalis), Kaiser (Rijk Zwaan), Kingkong (Rijk Zwaan), Maxifort (De Ruiter), Multifort (De Ruiter), Protector = CLX TPG04 (Clause Tezier) allen met het ras Kanavaro (Vitalis).

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (5143)/Commentaren (0)/
Komkommer rassen voorjaar 2013

Komkommer rassen voorjaar 2013

Komkommer rassenproef voorjaarsteelt 2013

Komkommerrassen voor biologische hoge draadteelt in het voorjaar onderzoek met Amazone (Monsanto), Cadence (Rijk Zwaan), Carambole (Rijk Zwaan), E 23L.2216 (Vitalis), Proloog (Rijk Zwaan), Toploader (Vitalis).

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (13743)/Commentaren (0)/
Komkommer onderstam voorjaar 2013

Komkommer onderstam voorjaar 2013

Onderstammenproef komkommer voorjaarsteelt 2013

Komkommer onderstammenonderzoek in de voorjaarsteelt met AX 98-1045 F1 (Agro Tip), Azman (Rijk Zwaan), Flexifort (Vitalis), Gigant F1 (Agro Tip), RS 3535 (Uniseeds), TZ 148 (Clause Tezier), Allen met ras Carambole (Rijk Zwaan).

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (16244)/Commentaren (0)/
Komkommer rassen najaar bio beschutte teelt 2013

Komkommer rassen najaar bio beschutte teelt 2013

Rassenproef biokomkommer najaarsteelt 2013

Komkommerrassen onderzoek voor biologische hoge draadteelt in de najaarsteelt met Amazone (De Ruiter), Cadence (Rijk Zwaan), Cumlaude (Rijk Zwaan), E23L.2198 (Enza), Gulfstream (Vitalis), Proloog (Rijk Zwaan), Shakira (De Ruiter), Toploader (Vitalis). Allen geënt op Azman.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (13223)/Commentaren (0)/
Rode blokpaprika bemesting bioteelt 2013

Rode blokpaprika bemesting bioteelt 2013

Rode blokpaprika bemestingsproef biologische teelt 2013

De bemesting zo fijn mogelijk afstemmen op de behoefte van het gewas blijft een uitdaging. Bladsapanalyses kunnen hier een handige tool voor zijn, hoewel het een heuse leerschool is om de resultaten correct te interpreteren. Wanneer enkel bijbemest wordt aan de hand van bodemanalyses is er de neiging om meer te bemesten met plantaardige meststoffen dan met dierlijke, wellicht omdat de mineralisatie daar over het algemeen trager verloopt. De proef wordt in 2014 verdergezet in de teelt van pruimtomaat.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (18240)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
Tropische vruchten rassen koepel 2013

Tropische vruchten rassen koepel 2013

Rassenproef tropische vruchten in koepel 2013

Tropische vruchten rassen zomerteelt in koepel met: Cucuzzi (De Nieuwe Tuin), Kiwano (Het Vlaams Zaadhuis), Luffa (De Nieuwe Tuin), Okra (De Nieuwe Tuin), Pepino (Het Vlaams Zaadhuis), Pepino (stekmateriaal), Tomatillo (Het Vlaams Zaadhuis), meloensoorten: E81.8141 (Vitalis), G276 Petit Gris de Rennes (Bingenheimer), Gandalf (Hild), LML081 Ogen (Biaugerme), Magenta (Hild), Magnificenza (Vitalis), Minnesota midget (De Nieuwe Tuin), Noir de carme (De Nieuwe Tuin), Sweetheart (Sakata), Alvaro (Uniseeds (ism Semillas Fito), Picasso (Uniseeds (ism Semillas Fito), Physalis: "hybride" (Uniseeds), ananaskers (Het Vlaams Zaadhuis), Cerise de terre = LPC021 (Biaugerme) Prunes des Incas = LPC011 (Biaugerme), Uniseeds (Uniseeds), watermeloen: Golden midget (De Nieuwe Tuin), Jenny F1 (Hild), Sugar baby = LPS011 (Het Vlaamse Zaadhuis), Sugar Belle (Sakata).

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (22197)/Commentaren (0)/
Komkommer bemesting najaar bio 2012

Komkommer bemesting najaar bio 2012

Biologische teelt bemestingsproef komkommer najaarsteelt 2012

Bemestingsonderzoek in biokommer met verteerde stalmest, groencompost, bloedmeel, gedroogde kippenmest, sojaschroot en moutkiemen.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (14620)/Commentaren (0)/
Paprika rode en gele blokpaprika rassen bio 2012

Paprika rode en gele blokpaprika rassen bio 2012

Rassenproef blokpaprika biologische teelt 2012

Rode en oranje paprikarassen onderzoek in de bioteelt met DRP 1630 (Monsanto), DSP 7054 (Monsanto), E 20B.4436 (Vitalis), Magno (Vitalis), Maranello (Vitalis), Nagano (Rijk Zwaan), Veyron (Vitalis), WT 8108 (Westland Seeds), WT 8302 (Westland Seeds), Scirocco (Vitalis).

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (5361)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Paprika onderstam bio 2012

Paprika onderstam bio 2012

Onderstammenproef blokpaprika bioteelt 2012

Onderstammenonderzoek paprika geselecteerd op ziekteresistentie: Onderstam 4 (Eminent), Onderstam 5 (Eminent), Onderstam 6 (Eminent), Onderstam 7 (Eminent), Snooker (S&G).

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (8986)/Commentaren (0)/
Tomaat rassen voor verwerking bio tunnel 2012

Tomaat rassen voor verwerking bio tunnel 2012

Rassenproef tomaat voor verwerking in koepel 2012

Biotomaat rassenonderzoek voor verwerking in tunnel met NUN 3362 (Nunhems pruim), NUN 3395 (Nunhems ronde), NUN 3560 (Nunhems pruim), Pozanno F1 (Vitalis san marzano), Quadro (Bingenheimer ronde), Saint Pierre (Bingenheimer vleestomaat).

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (21391)/Commentaren (0)/
Tomaat rassen kleine types tunnel 2012

Tomaat rassen kleine types tunnel 2012

Rassenproef kleine types tomaat tunnelteelt 2012

Biotomaat rassenonderzoek kleine types in tunnelteelt met Angelle (Syngenta), C65 (Gautier), Capriccio (Gautier), Conchita (De Ruiter), Confetti (Rijk Zwaan), Garincha (Enza), Link (Uniseeds), McDreamy (Vitalis), MiniStar (Sakata), Perlati (Vitalis), Sakura (Vitalis), ST7583 (Uniseeds), Sunstream (Vitalis), Sweetelle (Syngenta), TH10 1997 (Nunhems), TH10 2002 (Nunhems), TH03373 (Nunhems), 28 TM 1026 (Sakata).

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (13805)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Tomaat rassen kleine type bio glas 2012

Tomaat rassen kleine type bio glas 2012

Rassenproef kleine types biotomaat glasteelt 2012

Biotomaat rassenonderzoek kleine types in verwarmde kas met Angelle (Syngenta), Bombonera (Uniseeds), Caprese (De Ruiter), Capriccio (Gautier), Conchita (De Ruiter), Confetto (Rijk Zwaan), Dunne (Syngenta), Flavorino (Monsanto), Garincha (Enza), Link (Uniseeds), McDreamy (Vitalis), MiniStar (Sakata), Nun 03373 (Nunhems), Perlati (Vitalis), RZ 72149 (Rijk Zwaan), Sunstream (Vitalis), Sweetelle (Syngenta), T38162 (Syngenta), TH10 1980 (Nunhems), TH10 1983 (Nunhems), TH10 1997 (Nunhems), TH10 2002 (Nunhems), Tiger (Uniseeds), TM 10261 (Sakata).

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (11774)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Tomaat rassen Coeur de Boeuf bio 2012

Tomaat rassen Coeur de Boeuf bio 2012

Rassenproef biotomaat Coeur de Boeuf 2012

Biotomaat Coeur de Boeuf rassenonderzoek met Arawak (Syngenta), Couralina F1 (Gautier), Corazon (Clause), Rugantino (Rijk Zwaan), ST 7639 (Uniseeds), Tomawak (Syngenta).

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (12055)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Tomaat coeur de boeuf consumentenonderzoek 2012

Tomaat coeur de boeuf consumentenonderzoek 2012

Consumentenonderzoek coeur de boeuf rassen 2012

Consumentenonderzoek tomaten Coeur de boeuf met Cauralina (Gautier), Corazon (Clause),Tomawak (S&G). Rugantina (Rijk Zwaan).

zaterdag 15 december 2012/Auteur: Jana Van Steenkiste & Saskia Buysens/Aantal keer bekeken (15826)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Welke biologische trostomaat is het meest geliefd door de consument?

Welke biologische trostomaat is het meest geliefd door de consument?

Wat de invloed van rassenkeuze is op de acceptatie van tomaten door consumenten?

Consumentenonderzoek biotomaat met Beaumonde (Rijk Zwaan), Bonaparte (Rijk Zwaan), Doloress (Monsanto), Levanzo (Rijk Zwaan), Locatelli (Rijk Zwaan), Mauritius (Rijk Zwaan), RZ 72-487 (Rijk Zwaan), Success (Monsanto), Vandos (Van den Berg). Er werd nagegaan wat de invloed van rassenkeuze is op de acceptatie van deze tomaten door consumenten.

vrijdag 30 maart 2012/Auteur: BUYSENS SASKIA/Aantal keer bekeken (16329)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Beredeneerde bemesting bij tomaat in bioteelt

Beredeneerde bemesting bij tomaat in bioteelt

Stikstofbemesting afstemmen op de behoefte van de plant

Op dit ogenblik wordt de bemesting voornamelijk uitgevoerd op basis van bodemanalyses, toch zet de trend zich meer en meer naar bemesting aan de hand van bladsapanalyses zodat tijdig gereageerd kan worden bij tekort. Om op al deze vragen een antwoord te bieden werd een demoproef, teelt bio trostomaat, aangelegd in twee kleinere afdelingen.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (9314)/Commentaren (0)/
Eindrapport: Bemestings- en smaakonderzoek in bio trostomaat 2011

Eindrapport: Bemestings- en smaakonderzoek in bio trostomaat 2011

Demo: aard bemesting in biologische teelt trostomaat 2011

Bemesting en bijbemesting in biotrostomaat onderzoek met verteerde runderstalmest, groencompost, bloedmeel, gedroogde kippenmest, kippenmest en sojamoutkiemen aan de hand van bodem- en bladsapanalyses. Smaakonderzoek om de invloed van de bemesting, dierlijk en/of plantaardig, op de sensorische eigenschappen van de tomaten in een biologische teelt na te gaan.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (12157)/Commentaren (0)/
Paprika rassen diverse types 2011

Paprika rassen diverse types 2011

Rassenonderzoek allerhande types paprika 2011

Paprikarassen alternatieve types onderzoek met Acrobat F1 (Vitalis), Bianca (Vitalis), Blondy (S&G), Campari (S&G), Corno Di Toro (Gautier), Doux des Landes (Gautier), PP 6120 (Uniseeds), E 49.2950 (Vitalis), E 49.9531 (Vitalis), G299 = Pantos (Bingenheimer), Gepetto (Monsanto), Luigi (Monsanto), Mini GV 49803 F1 (Graines Voltz), Oranos (Vitalis), Palermo (Rijk Zwaan), E 49.3461 (Vitalis), Rubiero (Vitalis), Xanthi (Vitalis), G304 = De Cayenne (Bingenheimer), Mini GV 49800 F1 (Graines Voltz), Poxigo (Uniseeds).

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (5438)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Tomaat bemesting bio 2011

Tomaat bemesting bio 2011

Biologische teelt bemestingsproef trostomaat 2011

Bemestingsonderzoek in bio trostomaat met plantaardige en dierlijke meststoffen. Voor de basisbemesting werd het gebruik van verteerde runderstalmest en groencompost onderzocht. De bijbemesting werd uitgevoerd met bloedmeel, gedroogde kippenmest, soja en moutkiemen.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (14370)/Commentaren (0)/
Paprika biologische teelt consumentenonderzoek 2011

Paprika biologische teelt consumentenonderzoek 2011

Consumentenonderzoek paprika bioteelt 2011

Consumentenonderzoek met 7 paprikarassen bioteelt met: Acrobat F1 (Vitalis),  E49.3461 (Vitalis), E49.2950 (Vitalis),  Oranos (Vitalis), Palermo (Rijk Zwaan),  Rubiero (Vitalis), Xanthi (Vitalis).

Vervolgens bepaalden ze ook hoe aantrekkelijk ze 21 verschillende paprikarassen vonden: Acrobat F1 (Vitalis), Bianca (Vitalis), Blondy (S&G), Campari (S&G), Corno di Toro (Gautier), Doux des Landes (Gautier), E49.3461 (Vitalis), E49.2950 (Vitalis), E 499531 (Vitalis), G299 Pantos  (Bingenheimer), Gepetto (Monsanto), Luigi (Monsanto), Mini GV 49803 F1 NT (Grainesvoltz), Oranos (Vitalis), Palermo (Rijk Zwaan), PP 6120 (Uniseeds), Rubiero (Vitalis), Xanthi (Vitalis), G304 De Cayenne (Bingenheimer), Mini GV 49800 F1 NT (Grainesvoltz), Pogico (Uniseeds).

donderdag 15 december 2011/Auteur: Jana Van Steenkiste & Saskia Buysens/Aantal keer bekeken (7604)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Tomaat biologische teelt consumentenonderzoek 2011

Tomaat biologische teelt consumentenonderzoek 2011

Consumentenonderzoek biotomaat 2011

In het consumentenonderzoek biotomaat werd nagegaan wat de invloed van bemesting, dierlijk en/of plantaardig, is op de acceptatie van tomaten van het ras Capricia (Rijk Zwaan) door consumenten. Er werd gekeken naar de smakelijkheid, de smaak en de textuur van de vruchten. Daarnaast werd ook het opgelostestofgehalte, als maat voor de zoetheid van de vruchten, gemeten.

donderdag 15 december 2011/Auteur: Jana Van Steenkiste & Saskia Buysens/Aantal keer bekeken (12741)/Commentaren (0)/
Beheersing van aaltjes in de bodem, een hele klus!

Beheersing van aaltjes in de bodem, een hele klus!

De keuze voor de juiste onderstam blijft uiterst belangrijk.

Komkommer en aubergine onderstammen onderzoek, in afwachting van andere methoden om de opbouw van nematoden populaties te beheersen, blijft de keuze voor de juiste onderstam uiterst belangrijk.

zaterdag 10 december 2011/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (16969)/Commentaren (0)/
Tomaat biologische teelt consumentenonderzoek 2010

Tomaat biologische teelt consumentenonderzoek 2010

Consumentenonderzoek tomaten bioteelt 2010

Consumentenonderzoek biotomaat met de rassen: Vandos (Van den Berg) , Beaumonde (Rijk Zwaan), Levanzo (Rijk Zwaan), Doloress (Monsanto), Success (Monsanto), Locatelli (Rijk Zwaan), Mauritius (Rijk Zwaan), Bonaparte (Rijk Zwaan) en RZ 72-487 (Rijk Zwaan).

woensdag 15 december 2010/Auteur: BUYSENS SASKIA/Aantal keer bekeken (10849)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Komkommer consumentenonderzoek bioteelt 2010

Komkommer consumentenonderzoek bioteelt 2010

Consumentenonderzoek komkommer biologische teelt 2010

Komkommer consumentenonderzoek in een biologische teelt onderzoek: rassen en onderstam. Onderstam Harry (Syngenta) met de rassen: Amazone (Monsanto), Demarrage (Rijk Zwaan), DRL 1163 (Monsanto), HA 09-010 (Uniseeds) en de onderstam RS 3518 (Uniseeds) met het ras Amazone (Monsanto).

woensdag 15 december 2010/Auteur: BUYSENS SASKIA/Aantal keer bekeken (12732)/Commentaren (0)/
Tomaat (tros) rassen biologische teelt 2010

Tomaat (tros) rassen biologische teelt 2010

Rassenproef trostomaat biologische teelt 2010

Trostomaat onderzoek in de bioteelt met de rassen Beaumonde (Rijk Zwaan), Bonaparte (Rijk Zwaan), Doloress (Monsanto), Levanzo (Rijk Zwaan), Locatelli (Rijk Zwaan), Mauritius (Rijk Zwaan), RZ 72-487 (Rijk Zwaan), Succes (Monsanto), Vandos (VDB Seeds).

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (6259)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Tomaat (pruim) rassen biologische teelt 2010

Tomaat (pruim) rassen biologische teelt 2010

Rassenproef pruimtomaat biologische teelt 2010

Pruimtomaat biologische teelt onderzoek rassen met E24.34564 (Vitalis), HB 09-292 (Uniseeds), Espino (Vitalis), Savantas (Vitalis), TG 8597 (Uniseeds).

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (6561)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Paprika bemesting stikstof invloed bladluisaantasting bio 2010

Paprika bemesting stikstof invloed bladluisaantasting bio 2010

Invloed van stikstofbemesting op bladluisaantasting in de biologische teelt van paprika 2010

Bemestingsonderzoek of het stikstof bemestingsniveau een invloed heeft op de graad van aantasting, het voortplantingsvermogen van de bladluis en uiteraard de opbrengst van de paprikateelt.

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (10353)/Commentaren (0)/
Komkommer rassen biologische teelt 2010

Komkommer rassen biologische teelt 2010

Rassenproef komkommer biologische teelt 2010

Komkommer bioteelt onderzoek rassen met Amazone (Monsanto), Demarrage (Rijk Zwaan), DRL 1163 (Monsanto), Gulfstream (Enza), HA 09-010 (Uniseeds), RZ 24-176 (Rijk Zwaan), Shakira (Monsanto), Torreon (Vitalis).

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (7547)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Aubergine rassen en onderstam bio 2010

Aubergine rassen en onderstam bio 2010

Rassen- en onderstammenproef aubergines biologische teelt 2010

Aubergine in de biologische teelt onderzoek rassen op de onderstam Unifort (Monsanto) met Angela (Rijk Zwaan), DRA 2099 (Monsanto), Gabriella (Rijk Zwaan), Taurus (Monsanto), RZ 10112 (Rijk Zwaan), RZ 10906 (Rijk Zwaan); op de onderstam DRO 135 (Monsanto) met DRA 2099 (Monsanto), Taurus (Monsanto), Scorpio (Monsanto); op de onderstam Big Power (Rijk Zwaan) met Angela (Rijk Zwaan), Gabriella (Rijk Zwaan), Taurus (Monsanto); op de onderstam Grow Group (Grow Group) met Angela (Rijk Zwaan), Taurus (Monsanto); op de onderstam  RZ 61074 (Rijk Zwaan) met Gabriella (Rijk Zwaan).

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (14694)/Commentaren (0)/
RSS