GO

Nieuws

GREENGROWING: reduced energy use in the NSR horticultural greenhouse industry

Project met de steun van Interreg IVb North Sea Region - Looptijd: 01/10/2011 - 30/06/2015

Energiekosten maken tot 25 % van de omzet uit van een glastuinbouwbedrijf. Energie-efficiëntie, kostenreductie en productiviteitsverbetering dringen zich op. Het project zorgt voor disseminatie van kennis, technologie en eco-innovatie naar KMO's en aanverwante industrieën. Het project beoogt reductie van het energieverbruik met ten minste 10 % en bijgevolg een vermindering van de CO2 emissie. Technieken zoals een verbeterde klimaatsturing, telen in gesloten kassen, meerlagen teelt, tolerantere teelten in combinatie met ICT zullen in dit kader geëvalueerd worden samen met betrokken KMO's.

dinsdag 30 juni 2015/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (1286)/Commentaren (0)/
Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk! dinsdag 16 juni 2015

Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk!

Innovatiegids met alle facetten van belichting in de glastuinbouw

Het Proefcentrum voor Sierteelt lanceert de innovatiegids 'Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk!'. Deze gids is een aanrader voor elke sierteler die de belichting op zijn bedrijf wenst te optimaliseren om zo de plantkwaliteit en rendabiliteit  te verhogen. Alle facetten van belichting in de glastuinbouw komen erin aan bod, gaande van lichtkwaliteit, plantreacties en lichtproductie tot het correct uitvoeren van een lichtmeting en het investeren en onderhouden van een belichtingsinstallatie.

dinsdag 16 juni 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (28064)/Commentaren (0)/
Emma Gazet nr 03 2014 vrijdag 24 april 2015

Emma Gazet nr 03 2014

Promoten van een geïntegreerde duurzame groente- en aardbeiteelt in Oost- en West-Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais.

Telers worden aan beide zijden van de Frans-Vlaamse grens geconfronteerd met strenger wordende eisen op vlak van gewasbescherming. Zo wordt bijvoorbeeld het gebruik van  middelen, die een impact hebben op de bijenpopulaties, aan strengere restricties onderworpen en eisen warenhuizen lagere residuwaarden op groenten dan de wettelijke toegelaten normen. In onze grensoverschrijdende regio worden dezelfde tendensen vastgesteld: een significante daling van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

vrijdag 24 april 2015/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (32474)/Commentaren (0)/
Emma Gazette n° 03 2014 vrijdag 24 april 2015

Emma Gazette n° 03 2014

Un guide pour les producteurs de légumes et de fraises dans la région de Flandre-Occidentale, Flandre Orientale et le Nord Pas-de-Calais.

Ce projet vise à constituer un socle de références répondant à la volonté de réduction notable des produits phytosanitaires pour les cultures légumières et la culture de fraises (grâce à un travail de compilation de travaux et méthodes y répondant) et à élaborer des nouvelles références pour répondre aux attentes en matière d’innovation et aux nombreuses questions restées sans réponse.

vrijdag 24 april 2015/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (29270)/Commentaren (0)/
Technologische toepassingen aquaponics woensdag 25 februari 2015

Technologische toepassingen aquaponics

Innovaties aquacultuur deel 3

In de reeks over de evoluties in de aquacultuur- en aquaponicswereld bekijken we deze maand de ontwikkelingen op het gebied van aquaponics gaat over het technologische niveau. Op zich zijn alle evoluties die we in de glastuinbouw meemaken op het gebied van energie-efficiëntie, natuurlijke bestrijders, raseigenschappen en recirculatietechnologie (ontsmetters, filters en sensoren) interessant voor aquaponicstoepassingen.

woensdag 25 februari 2015/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (41372)/Commentaren (0)/
Duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel vrijdag 16 januari 2015

Duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel

Innovaties aquacultuur deel 2

In de reeks over de evoluties in de aquacultuur- en aquaponicswereld bekijken we deze maand de ontwikkelingen op het gebied van consumentenbewustzijn. Een groeiende aandacht van de consumenten voor de duurzaamheid en het lokale karakter van de voedselproductie biedt immers kansen voor het creëren van toegevoegde waarde. 

vrijdag 16 januari 2015/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (36839)/Commentaren (0)/
Guide pratique la protection intégrée donderdag 18 december 2014

Guide pratique la protection intégrée

Réalisé dans le cadre du projet Interreg IV ‘Echanges transfrontaliers pour le Maraîchage et la culture de fraise, favorisant les Méthodes Alternatives’

Le projet EMMA vise principalement à promouvoir la production intégrée durable de légumes et de fraises dans la Flandre orientale, la Flandre occidentale et le Nord Pas-de-Calais. Ce type de culture est très exigeant en terme de qualité visuelle, de sécurité pour le consommateur.

Ce projet vise donc à constituer un socle de références répondant à la volonté de réduction notable des produits phytosanitaires pour les cultures légumières et la culture de fraises (grâce à un travail conséquent de compilation de travaux et méthodes y répondant) et à élaborer des nouvelles références pour répondre aux attentes en matière d’innovation et aux nombreuses questions restées sans réponse.

donderdag 18 december 2014/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (39238)/Commentaren (0)/
Praktijkgids geïntegreerde bestrijding donderdag 18 december 2014

Praktijkgids geïntegreerde bestrijding

in het kader van Interreg IV project ‘Grensoverschrijdende samenwerking rond alternatieve teeltmethodes in de groente- en aardbeienteelt’

In het grensoverschrijdend project werd gestreefd om een reeks technieken op punt te stellen. Enerzijds om tegemoet te komen aan de vraag naar reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (door een compilatie te maken van reeds bestaande methodes) en anderzijds om nieuwe technieken te ontwikkelen die voldoen aan de verwachtingen naar innovatie en aan talrijke onbeantwoorde vragen.

Dit project doet daarom zowel een beroep op de competenties en de complementariteit van de projectpartners, als op de ervaringen van de telers uit beide productieregio’s. Het doel is om de kennisuitwisseling en -verspreiding over de grenzen heen te verbeteren en nieuwe technieken te introduceren door het uitvoeren van onderzoek.

donderdag 18 december 2014/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (40954)/Commentaren (0)/
Aquacultuur: Evoluties in de vismarkt dinsdag 16 december 2014

Aquacultuur: Evoluties in de vismarkt

Innovaties aquacultuur deel 1

Een aantal recente ontwikkelingen bieden echter kansen voor de ontwikkeling van aquacultuur in Vlaanderen, die ook voor glastelers interessant kunnen zijn. Die evoluties bevinden zich op het gebied van marktontwikkeling, consumentenbewustzijn en de beschikbaarheid van technologie. In een reeks artikelen zal telkens één van die aspecten worden belicht. We starten met de evoluties in de markt.

dinsdag 16 december 2014/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (36648)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Bloemkool gewasbescherming knolvoet 2014 maandag 15 december 2014

Bloemkool gewasbescherming knolvoet 2014

Control of clubroot (Plasmodiophora brassicae / PLADBR) in cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis / BRSOB) 2014

This trial has been set up to control clubroot (Plasmodiophora brassicae / PLADLBR) in cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis / BRSOB).

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (25785)/Commentaren (0)/
Witte kool gewasbescherming trips 2014 maandag 15 december 2014

Witte kool gewasbescherming trips 2014

Bestrijding trips in witte kool 2014

Voorlopig zijn de middelen Mesurol (500 g/l methiocarb, SC), Spruzit (144 g/l piperonylbutoxide + 36 g/l pyrethrinen, EC) en Bio-Pyretrex (255 g/l piperonylbutoxide + 20 g/l pyrethrinen, EW) erkend. De werkzaamheid van de erkende middelen Mesurol en Bio-Pyretrex werd onderzocht. De werkzaamheid van de erkende middelen Mesuro en Bio-Pyretrex werd onderzocht. Eind mei 2013 werd het gebruik van Mesurol in de teelten prei, uien en sjalotten beperkt van 3 naar 2 toepassingen per teelt. Voorlopig mag Mesurol nog 4 keer gebruikt worden in witte kool. Daarom werden in deze proef een aantal andere insecticiden getest op hun nevenwerking tegen trips.

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (24724)/Commentaren (0)/
Spruitkool rasgevoeligheid bladluizen en ziekten 2014 maandag 15 december 2014

Spruitkool rasgevoeligheid bladluizen en ziekten 2014

Rasgevoeligheid voor bladluizen en ziektes in spruitkool 2014

Deze proef werd aangelegd om de rasgevoeligheid voor luizen en ziektes in spruitkool (Brassica Oleracea var. Gemmifera / BRSOF) na te gaan met de rassen: Albarus (Syngenta), AS 340 (Sanac), AS 345 (Sanac), Aurelius (Syngenta), Bowintus (Syngenta), Brenden (Nickerson Zwaan), Clodius (Syngenta), Cobelius (Syngenta), Cobus (Syngenta), Crispus CRR (Syngenta), Cryptus (Syngenta), Dagan (Bejo), Divino (Bejo), Faunus (Bejo), Gladius (Syngenta), Lewitus (Syngenta), Marte (Bejo), NiZ 16-565 (Nickerson Zwaan), NiZ 16-628 (Nickerson Zwaan), Octia (Sanac), Profitus (Syngenta), Sofia (Sanac), Steadia (Sanac).

maandag 15 december 2014/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (20101)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming trips 2014 maandag 15 december 2014

Prei gewasbescherming trips 2014

Bestrijding van trips in prei: alternatieve middelen 2014

Trips is elk jaar opnieuw een grote plaag in prei. Een gerichte en beredeneerde bestrijding is noodzakelijk. Voor de bestrijding van trips in prei zijn er momenteel drie groepen bestrijdingsmiddelen erkend, namelijk Mesurol 500 SC (methiocarb), Vertimec (abamectine) en middelen op basis van spinosad (Tracer,Conserve Pro, Boomerang). Het is noodzakelijk om de drie middelen (afwisselend) te gebruiken om de druk onder controle te houden. Sinds mei 2014 mag Mesurol slechts 2 maal gebruikt worden i.p.v. 3 keer. Er is nood aan alternatieve middelen om tot een goede bestrijding te komen.

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (13046)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming trips 2014 maandag 15 december 2014

Prei gewasbescherming trips 2014

Tripsbestrijding in prei: zoektocht naar alternatieve middelen 2014

Deze proef werd uitgevoerd om de efficiëntie van diverse middelen tegen trips in prei na te gaan. Er werden zowel biologische als synthetische middelen getest.

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (13887)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming groenbemester 2014 maandag 15 december 2014

Prei gewasbescherming groenbemester 2014

Invloed van diverse groenbemesters op ziektedruk van verschillende bodemgebonden ziektes in prei 2014

Italiaans raaigras, Japanse haver, Nemat, Caliente mosterd, Blend (mix Caliente & Nemat), Phacelia, Bladrammenas, Bruine mosterd, Bengaalse hennep als groenbemester ingezaaid in het voorjaar met als volgteelt prei. Na de oogst van de prei werd aan de hand van bodemstalen nagegaan of er al dan niet een stijging was van het aantal scleroten van sclerotinia en de aanwezige bodemaaltjes.

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (22328)/Commentaren (0)/
Wortel gewasbescherming wortelvlieg 2014 maandag 15 december 2014

Wortel gewasbescherming wortelvlieg 2014

Efficiëntie van zaadcoating diverse middelen ter bestrijding van wortelvlieg in wortelen 2014

Sinds enkele jaren is Cruiser (70% thiamethoxam, WS) erkend als zaadcoating van wortel tegen wortelvlieg. Deze coating werd in deze proef getest in combinatie met de erkende bladbespuitingen tegen wortelvlieg: Decis (25 g/l deltamethrin, EC), Perfekthion (400 g/l dimethoaat, EC), Karate Zeon (100 g/l lambda-cyhalothrin, CS) en Coragen (200 g/l, chloorantraniliprole, SC). Het idee was dat de zaadcoating bescherming zou bieden tegen de 1ste vlucht en dat bladbespuitingen nodig zijn om de 2de (en 3de vlucht) onder controle te houden. Deze proef werd uitgevoerd om de efficiëntie van de zaadcoating en van de diverse middelen na te gaan.

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (19800)/Commentaren (0)/
Spruitkool gewasbescherming bladluizen 2014 maandag 15 december 2014

Spruitkool gewasbescherming bladluizen 2014

Bestrijding van bladluizen in spruitkool 2014

Deze proef werd aangelegd om het belang van vroegtijdige behandeling ter bestrijding van bladluizen - de melige koolluis (Brevicoryne brassicae / BRVCBR) en de groene perzikluis (Myzus persicae / MYZUPE) - in spruitkool (Brassica oleracea var. gemmifera / BRSOF) aan te tonen.

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (19022)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek IPM maandag 3 november 2014

Bezoekersgids proefveldbezoek IPM

Rondleiding proefveld in het kader van het ADLO project IPM en het Europees Interreg IV-projecten EMMA - 30.10.2014

Op donderdag 30 oktober 2014 organiseerden we een proefveldbezoek in het kader van IPM in vollegrondsgroenten. Het programma omvatte het bezoeken van de proeven over gewasbescherming, ziekten & plagen en bemesting. De proeven liggen o.a. aan in het kader van het ADLO project IPM en het Europees Interreg IV-projecten EMMA.

maandag 3 november 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (26475)/Commentaren (0)/
Internationale praktijkdag prei dinsdag 21 oktober 2014

Internationale praktijkdag prei

Vierde editie ging door op 12.10.2014

Op Zondag 12 oktober 2014 ging de Internationale praktijkdag prei door op het PCG. Tijdens deze vierde editie kon men de hele dag terecht voor demonstraties, rondleidingen langs de proeven of een bezoekje aan de beurs. De voor- en namiddag werden aan elkaar gekoppeld met een seminarie met internationale sprekers.

dinsdag 21 oktober 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (17948)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids Proefveldbezoek op locatie Wannegem vrijdag 17 oktober 2014

Bezoekersgids Proefveldbezoek op locatie Wannegem

Rassen- en gewasbeschermingsproeven herfst- en winterteelt prei - 17.10.2014

Rassen-, bemestings- en gewasbeschermingsonderzoek in de vroege & late herfst- en winterteelt van prei met vermelding van de objecten.

vrijdag 17 oktober 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (11828)/Commentaren (0)/
La brochure Journée du poireau 2014 dinsdag 14 oktober 2014

La brochure Journée du poireau 2014

Les visites de champs d’essai du Centre de Recherche Provincial pour le Maraîchage Flandre Orientale - 12.10.2014

Afin de répondre aux questions pratiques, le PCG réalise chaque année plusieurs essais. Les essais sur le choix variétal, la protection des végétaux et la fertilisation sont expliqués pendant les visites de champs d’essai.

dinsdag 14 oktober 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (22954)/Commentaren (0)/
Brochure Leek Practical Day 2014 dinsdag 14 oktober 2014

Brochure Leek Practical Day 2014

The visits of trial fields on the Provincial Research Centre for Vegetables East-Flanders - Sunday 12th October 2014

On Sunday the 12th of October 2014 PCG organized the biennial Leek Practical Day. This day is organised in collaboration with Boerenbond and the Flemisch Government ADLO.

In order to meet the demand for practical information, many trials are set up at PCG. Trials on variety selection, fertilization and crop protection will be clarified during the trial visits.

dinsdag 14 oktober 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (17220)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids Praktijkdag Prei 2014 dinsdag 14 oktober 2014

Bezoekersgids Praktijkdag Prei 2014

Brochure met de bespreking van de proeven en de demo's - 12.10.2014

Om aan de vraag naar praktijkinformatie te voldoen, worden op het PCG veel praktijkproeven opgezet. Proeven met betrekking tot rassenkeuze, gewasbescherming en bemesting zullen tijdens de proefveldbezoeken worden verduidelijkt.

dinsdag 14 oktober 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (23003)/Commentaren (0)/
Seminarie Praktijkdag Prei: presentaties 2014 dinsdag 14 oktober 2014

Seminarie Praktijkdag Prei: presentaties 2014

Afzetmogelijkheden Vlaamse prei en situatieschets van Frankrijk - Duitsland - Polen - 12.10.2014

Is Vlaanderen nog steeds een ideale regio om prei te telen?
De voorbije decennia werd gesteld dat Vlaanderen een uitstekende regio is om prei te telen. Enerzijds heerst er een gematigd zeeklimaat waardoor de vorst gedurende de winter beperkt blijft en anderzijds is er een afzetgebied binnen een straal van 300 km. De voorbije winters hebben wij echter kunnen vaststellen dat het ook in Vlaanderen heel hard kan vriezen. Tevens zien wij dat de landen waar de prei in het verleden afgezet werd (Frankrijk en Duitsland) meer zelfvoorzienend zijn en dat het areaal en de totale productie in verschillende landen in Europa toegenomen is.

dinsdag 14 oktober 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (24585)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Disseminatie overzicht Interreg IVa Vlaanderen-Nederland project AquaVlan vrijdag 29 augustus 2014

Disseminatie overzicht Interreg IVa Vlaanderen-Nederland project AquaVlan

AquaVlan resultaten binnen 4 thema’s: schelpdierteelt, duurzame viskweek, zilte teelt en onderwijs

Hieronder vindt u terug welke resultaten er geboekt werden binnen dit  Interreg IVa Vlaanderen-Nederland project AquaVlan per thema en waar u de inhoud van het resultaat kunt opvragen en inkijken.

vrijdag 29 augustus 2014/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (24357)/Commentaren (0)/
Tags: innovatie
Nieuwe fytobak in gebruik op het PCG maandag 21 juli 2014

Nieuwe fytobak in gebruik op het PCG

Verwerking van rest- en spoelwater met gewasbeschermingsmiddelen (GBM) door middel van een fytobak

Puntlozing is één van de voornaamste oorzaken van vervuiling van oppervlakte-en grondwater met gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Een belangrijk voorbeeld van puntlozing is lozing van spuitresten en spoelwater in de riool of in de nabijheid van oppervlaktewater. Reductie van dergelijke vervuiling blijft van groot belang om te komen tot een goede grond- en oppervlaktewater kwaliteit en zo te vermijden dat nog meer belangrijke gewasbeschermingsmiddelen van de markt zouden verdwijnen.

maandag 21 juli 2014/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (32283)/Commentaren (0)/
Groenbedekkers: GrintALL-proef dinsdag 27 mei 2014

Groenbedekkers: GrintALL-proef

Start meerjarige proef met verschillende groenbemesters (Interreg project EMMA)

De teelt van groenbemesters is voor vele groentetelers een vaste activiteit binnen het teeltplan. De voornaamste redenen voor het zetten van een groenbedekker zijn de stikstofopname na de hoofdteelt en de bodemverbeterende eigenschappen (opbouw koolstofgehalte). Wat de bijkomende invloed is van deze groenbemesters op bvb. bodemziektes of de vermeerdering van plagen of aaltjes, is echter niet altijd geweten.

dinsdag 27 mei 2014/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (33009)/Commentaren (0)/

Ontwikkeling en promotie van nieuwe fytosanitaire producten voor de biologische bestrijding van plantenziekten

Project met de steun van Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen - Looptijd: 01/01/2010 - 31/03/2014

Het doel van dit project zijn de ntwikkeling en de productie op pré-industriële schaal van nieuwe fytosanitaire biofungiciden voor de biologische bestrijding van ziekten bij bepaalde graangewassen en groenten in de grensoverschrijdende zone.

maandag 31 maart 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (1367)/Commentaren (0)/

Duurzame Aquacultuur in de Grensregio Vlaanderen-Nederland (AQUA-VLAN)

Project met de steun van Interreg IVa Vlaanderen - Nederland - Looptijd: 01/01/2010 - 28/02/2014

Overtuigd van de mogelijke synergiën startte PCG in 2007 in kader van een proefproject van de provincie Oost-Vlaanderen een verkennende studie met een proefopstelling om na te gaan in hoeverre tomaten én vis in één kas konden worden geteeld. Uit dit project leerden we dat de combinatie visteelt en tomatenteelt mogelijk was. Behoudens enkele eenvoudig te verhelpen calamiteiten slaagden we er in oogstbare vis te telen. Het PCG volgde daarbij de waterkwaliteit zowel voor tomaat als voor de visteelt op. In de geleverde installatie werden diverse parameters opgevolgd. Aan de hand van deze metingen werd het prototype aangepast.

vrijdag 28 februari 2014/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (967)/Commentaren (0)/
Energiezuinig ontvochtigen in het voorjaar zaterdag 15 februari 2014

Energiezuinig ontvochtigen in het voorjaar

Stappenplan voor een energiezuinige vochtbeheersing in serre

Vochtbeheersing in de serre is een complex gegeven dat gestuurd wordt door vele parameters. Zo zijn er processen die ingrijpen op de vochtproductie of verdamping bij de plant, waaronder instraling, kastemperatuur, watergift, teelt(fase), etc. Daarnaast zijn er zaken die de afvoer van vocht of waterdamp beïnvloeden, zoals onder andere de serreconstructie, isolatiewaarde, energie-schermen, luchtbehandeling, raamstand, buitenklimaat, ...

zaterdag 15 februari 2014/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (31823)/Commentaren (0)/
Combinatie tomatenteelt en omegabaars woensdag 15 januari 2014

Combinatie tomatenteelt en omegabaars

Combinatieteelt tomaat en vissen

Reeds meerdere jaren werkt PCG aan het optimaliseren van de combinatieteelt van groenten en vissen, aquaponics. Bouwend op die ervaring, startten we vorig jaar met de teelt van omegabaars gekoppeld aan tomaten op organisch substraat.

woensdag 15 januari 2014/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (32399)/Commentaren (0)/
Emma Gazet nr 02 2013 dinsdag 31 december 2013

Emma Gazet nr 02 2013

Promoten van een geïntegreerde duurzame groente- en aardbeiteelt in Oost- en West-Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais.

Telers worden aan beide zijden van de Frans-Vlaamse grens geconfronteerd met strenger wordende eisen op vlak van gewasbescherming. Zo wordt bijvoorbeeld het gebruik van middelen, die een impact hebben op de bijenpopulaties, aan strengere restricties onderworpen en eisen warenhuizen lagere residuwaarden op groenten dan de wettelijke toegelaten normen. In onze grensoverschrijdende regio worden dezelfde tendensen vastgesteld: een significante daling van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

dinsdag 31 december 2013/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (28470)/Commentaren (0)/
Emma Gazette n°2 2013 dinsdag 31 december 2013

Emma Gazette n°2 2013

Un guide pour les producteurs de légumes et de fraises dans la région de Flandre-Occidentale, Flandre Orientale et le Nord Pas-de-Calais.

Le projet 'EMMA' (Echanges transfrontaliers pour le Maraîchage et la culture de fraise, favorisant les Méthodes Alternatives) a pour but de promouvoir la production intégrée durable de légumes et de fraises dans la Flandre orientale, la Flandre occidentale et le Nord Pas-de-Calais. Il a aussi pour but de constituer un socle de références visant à la réduction des intrants pour ces cultures.

dinsdag 31 december 2013/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (25931)/Commentaren (0)/
Boon beheersing Sclerotinia 2013 zondag 15 december 2013

Boon beheersing Sclerotinia 2013

Efficacy of biosurfactants against Sclerotinia (Sclerotinia spp./sclesp) in beans (Phaseolus vulgaris/phsvx) 2013

The trial has been set up to evaluate the efficacy of lipopeptides against Sclerotinia (Sclerotinia spp. / SCLESP) in beans (Phaseolus vulgaris / PHSVX). The trial was set up at a research field in Anzegem, Belgium, in 4 parallels. The plot area was 26.25 m² and the variety used was Bomont. In parallel three and four the cultivation of bean was preceded by a cultivation of ray grass as green manure to evaluate the influence of the incorporation of this green manure on the presence of sclerotia in the soil. Therefore a sample of 500 g soil was taken in each plot. The samples were analyzed by the research institute ILVO.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (21896)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbescherming biologische middelen en lipopeptiden tegen valse meeldauw (Bremia) 2013 zondag 15 december 2013

Kropsla gewasbescherming biologische middelen en lipopeptiden tegen valse meeldauw (Bremia) 2013

Efficacy of biosurfactants against downy mildew in lettuce 2013

A trial has been set up to evaluate the efficacy of biosurfactants and other products against downy mildew (Bremia lactucae / BREMLA) in lettuce (Lactuca sativa var. capitata / LACSA). The trial was set up at a research field in Kruishoutem, Belgium, in 4 parallels in a randomized block design.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (23346)/Commentaren (0)/
Bloemkool gewasbescherming knolvoet alternatieve bestrijding 2013 zondag 15 december 2013

Bloemkool gewasbescherming knolvoet alternatieve bestrijding 2013

Knolvoet in kool groenbemesters: reductie van knolvoet met biologische middelen

Knolvoet, veroorzaakt door een slijmzwam (Plasmodiophora brassicae / PLADBR), vormt een belangrijk probleem in bloemkool (Brassica oleracea var. botrytis / BRSOB). Veel telers worden geconfronteerd met volledig aangetaste percelen, omdat preventieve en curatieve bestrijding dikwijls falen. De efficiëntie van een aantal knolvoetbestrijdingsmiddelen werd getest in een veldproef bloemkool, waarbij ook nagegaan werd of een voorbehandeling met een groenbemester een gunstig effect had op knolvoetaantasting.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (26623)/Commentaren (0)/
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2013 zondag 15 december 2013

Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2013

Efficacy of biosurfactants against downy mildew in basil 2013

Downy mildew infestation is an increasing problem in basil culture in Flanders. A trial has been set up to evaluate the efficacy of biosurfactants and other products against downy mildew (Peronospora belbahrii / PEROBE) in basil (Ocimum basilicum / OCIBA).

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (57727)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming biologische middelen en lipopeptiden beheersing Fusarium 2013 zondag 15 december 2013

Prei gewasbescherming biologische middelen en lipopeptiden beheersing Fusarium 2013

Efficacy of lipopeptides, Prestop, Trianum, Mycostop and Topsin against Fusarium culmorum in leek 2013

The trial has been set up to evaluate the efficacy of treatments with lipopeptides (spraying during emerging stage and dipping before planting), Prestop, Trianum and Mycostop (all three used for seed bed spraying treatment, spraying during emerging stage and dipping before planting), against Fusarium rot in leek.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (20142)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming biologische middelen en biosurfactants beheersing Fusarium productieveld 2013 zondag 15 december 2013

Prei gewasbescherming biologische middelen en biosurfactants beheersing Fusarium productieveld 2013

Efficacy of biosurfactants, Prestop, Trianum, Mycostop, Shellfish and serenade against Fusarium rot in leek 2013

The trial has been set up to evaluate the efficacy of biosurfactants, Prestop, Trianum, Mycostop, shell fish compost (= marine compost) and an antibioticum originating from a Bacillus subtilis strain against Fusarium rot in leek.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (14888)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming biologische middelen en lipopeptiden beheersing Fusarium in zaai- en productieveld 2013 zondag 15 december 2013

Prei gewasbescherming biologische middelen en lipopeptiden beheersing Fusarium in zaai- en productieveld 2013

Efficacy of lipopeptides, Prestop, Trianum, Mycostop and Topsin against Fusarium culmorum in leek

The trial has been set up to evaluate the efficacy of dipping treatments before planting with lipopeptides, Prestop, Trianum and Mycostop against Fusarium rot (Fusarium culmorum / FUSACU) in leek (Allium porrum / ALLPO).

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (18544)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming trips vroege herfstteelt 2013 zondag 15 december 2013

Prei gewasbescherming trips vroege herfstteelt 2013

Efficacy of biological and chemical control of thrips (Thrips tabaci / THRITB) in leek (Allium porrum / allpo)

The trial has been set up in order to evaluate the efficacy of biological and chemical control agents on thrips (Thrips tabaci / THRITB) in leek (Allium porrum / ALLPO). The trial was set up at a research field in Kruishoutem, Belgium, in 4 parallels in a randomized block design.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (16506)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbeschermingsmiddelen valse meeldauw (Bremia) 2013 zondag 15 december 2013

Kropsla gewasbeschermingsmiddelen valse meeldauw (Bremia) 2013

Use of test product against Bremia lactucae in lettuce indoor 2013

This trial was set up to evaluate the efficacy of a test product on Bremia lactucae in lettuce indoor. Bremia lactucae is the agent of downy mildew in lettuce. In addition to the test product one chemical reference and the biological product LID1 based on Saccharomyces cerevisiae were integrated in the trial.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (11659)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbescherming Bacillus subtilis lipopeptides tegen valse meeldauw (Bremia) 2013 zondag 15 december 2013

Kropsla gewasbescherming Bacillus subtilis lipopeptides tegen valse meeldauw (Bremia) 2013

Use of Bacillus subtilis lipopeptides (mixture of mycosubtilin and fengicin) against Bremia lactucae in lettuce indoor 2013

This trial was set up to evaluate the efficacy of a mixture of lipopeptides mycosubtilin and fengicin on Bremia lactucae in lettuce indoor. Bremia lactucae is the agent of downy mildew in lettuce. Is there an effect on Bremia in lettuce?

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (18842)/Commentaren (0)/
Lancering nieuwe pesticiden door Belgische en Franse onderzoekers zondag 15 december 2013

Lancering nieuwe pesticiden door Belgische en Franse onderzoekers

Onderzoek naar lipopeptiden in het kader van het Interreg IV-project Phytobio

Belgische en Franse wetenschappers, verbonden aan vijf universiteiten en twee proefcentra, lanceerden een nieuwe familie moleculen van natuurlijke oorsprong die klassieke schimmelwerende fungiciden (deels) kunnen vervangen. Deze lipopeptiden, afkomstig uit bacteriën, zullen ten vroegste over vier jaar vaak voorkomende schimmels kunnen aanpakken op sla, druiven, gerst, tarwe, tomaat en prei.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (10867)/Commentaren (0)/
Tomaat gewasbescherming Bacillus subtilis en lipopeptiden tegen Botrytis cinerea 2013 zondag 15 december 2013

Tomaat gewasbescherming Bacillus subtilis en lipopeptiden tegen Botrytis cinerea 2013

Efficacy of bacillus subtilis lipopeptides against Botrytis cinerea stem infections in tomato 2013

This trial was set up to evaluate the efficacy of Bacillus subtilis lipopeptides against Botrytis cinerea stem infections in greenhouse tomatoes in comparison to the chemical reference Scala and the biological reference Prestop.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (19511)/Commentaren (0)/
Tomaat bemesting reductie door gebruik proceswater omegabaars 2013 zondag 15 december 2013

Tomaat bemesting reductie door gebruik proceswater omegabaars 2013

Berekening reductie meststoffengebruik tomatenteelt door gebruik van proceswater omegabaarsteelt 2013

Het doel van deze proef is het bepalen van de reductie in het verbruik van kunstmest in de jaarrondteelt van tomaten op substraat door het gebruik van proceswater uit de teelt van omegabaars.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (29268)/Commentaren (0)/
Ontwikkeling en promotie van nieuwe fytosanitaire producten voor de biologische bestrijding van plantenziekten zondag 10 november 2013

Ontwikkeling en promotie van nieuwe fytosanitaire producten voor de biologische bestrijding van plantenziekten

Demofilm over het onderzoek in het Interreg IV project Phytobio - 11.10.2013

Demofilm ivm het Interreg IV project PHYTOBIO: ontwikkeling en promotie van nieuwe fytosanitaire producten voor de biologische bestrijding van plantenziekten.

zondag 10 november 2013/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (17043)/Commentaren (0)/

Totaalaanpak in de realisatie van integraal waterbeheer

Project met de steun van Interreg IVa Vlaanderen - Nederland - Looptijd: 01/11/2010 - 31/10/2013

Integraal waterbeleid is het beleid gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van watersystemen met het oog op het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van dit watersysteem als zodanig, en met het oog op het multifunctionele gebruik, waarbij de behoeften van de huidige en komende generaties in rekening worden gebracht. De Europese Kaderrichtlijn Water schept een kader waarmee iedere lidstaat aan de slag is om tegen eind 2015 te komen tot een goede oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit. Iedere lidstaat / regio vult dit momenteel op zijn manier in.

donderdag 31 oktober 2013/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (837)/Commentaren (0)/
Energiezuinige glastuinbouw in Europa woensdag 30 oktober 2013

Energiezuinige glastuinbouw in Europa

Terugblik workshop & studiedag in het kader van het Interreg IVB North Sea Region project GreenGrowing

In het kader van het Interreg IVB North Sea Region project GreenGrowing organiseerden PCG en PCS op woensdag 23 oktober een studiedag die geheel in het teken stond van energiezuinige glastuinbouw in de Noordzee regio. De opzet van de studiedag was alle kennis uit verschillende deelnemende landen (België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen) omtrent energiebesparing te bundelen en over te brengen naar onze regio.

woensdag 30 oktober 2013/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (24093)/Commentaren (0)/
Stro als biobrandstof: "Hernieuwbaar natuurlijk" maandag 15 april 2013

Stro als biobrandstof: "Hernieuwbaar natuurlijk"

Brochure in het kader van Interreg IVa-project: Groene grondstoffen: innovatief gebruik van landbouwgewassen

De keuze voor de toepassing van stro als (CO2-neutrale) biobrandstof ligt enigszins voor de hand: stro is in grote hoeveelheden aanwezig op de landbouwbedrijven als nevenstroom van enkele courante akkerbouwteelten. Het vereist daardoor geen bijkomende kennis en als restproduct vormt het bovendien geen concurrentie met de voedselproductie. De laatste jaren is stro echter schaars en duur geworden, en wordt het als bron van organische stof voor de bodem ook sterker gewaardeerd, waardoor alternatieven in beeld zijn gekomen voor toepassing als biobrandstof. Het gaat hierbij om de zogenaamde C4-gewassen, die dankzij een efficiënte fotosynthese een hoge biomassaproductie kunnen realiseren. Vooral miscanthus lijkt mogelijkheden te bieden. De teelt van miscanthus is eenvoudig en interessant voor landbouwers die op zelf geteelde biomassa willen verwarmen, of die hiervoor in een lokaal project kunnen stappen.

maandag 15 april 2013/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (17504)/Commentaren (0)/
Koolzaad als biobranstof: “Klimaatvriendelijk en boordevol energie” maandag 15 april 2013

Koolzaad als biobranstof: “Klimaatvriendelijk en boordevol energie”

Brochure in het kader van Interreg IVa-project: Groene grondstoffen: innovatief gebruik van landbouwgewassen

Koolzaad is een low-cost teelt die weinig onderhoud vraagt. Dankzij de penwortel is het gewas gunstig voor de bodemstructuur: het helpt bodemverdichting voorkomen en het risico op erosie verminderen. In de vruchtwisseling geeft koolzaad als voorvrucht een merkbare meeropbrengst van graangewassen. Het is ook een goed vanggewas voor reststikstof. Koolzaad is met andere woorden een welgekomen en interessante verruiming in de teeltrotatie. De energierijke, oliehoudende zaden maken van koolzaad een logische keuze in de zoektocht naar geschikte energiegewassen. Koolzaad is voorlopig het enige gewas in Vlaanderen dat in aanmerking komt als bron van biobrandstof voor motoren.

maandag 15 april 2013/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (25902)/Commentaren (0)/
Energiebieten een nieuwe teelt: “Een concentratie van energie” maandag 15 april 2013

Energiebieten een nieuwe teelt: “Een concentratie van energie”

Brochure in het kader van Interreg IVa-project: Groene grondstoffen: innovatief gebruik van landbouwgewassen

Een alternatief energiegewas dat toenemende interesse kent zijn suikerbieten of de zogenaamde energiebieten. Bieten zijn met het oog op diversiteit een goed alternatief voor energiemaïs, is een uitstekend rotatiegewas en de teelt is door de  landbouwer gekend. Ook het nitraatresidu in het najaar is over het algemeen lager dan bij maïs.

maandag 15 april 2013/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (25376)/Commentaren (0)/
Yacon een alternatieve voedingsbron: "Zoet en weinig calorieën" maandag 15 april 2013

Yacon een alternatieve voedingsbron: "Zoet en weinig calorieën"

Brochure in het kader van Interreg IVa-project: Groene grondstoffen: innovatief gebruik van landbouwgewassen

Yacon (Smallanthus sonchifolius, Asteraceae, waartoe ook aardpeer en zonnebloem behoren) - ook wel Boliviaanse zonnewortel of grondappel genoemd - is een knolgewas dat groeit in het Andesgebied (Zuid- Amerika). bij ons is de plant nog zo goed als onbekend. Ze duikt hier en daar wel al op in een moestuintje van een hobbyboer. Het is een zeer veelzijdige plant. in Zuid-Amerika worden alle delen van de plant gebruikt en op verschillende manieren verwerkt. Zo worden de knollen geoogst om rauw te eten als fruit of om te koken zoals aardappelen. Ook het bakken of frituren van stukjes yacon levert een lekker product. De knollen worden ook gebruikt om te verwerken tot lekker zoet sap of siroop. De siroop kan ook gebruikt worden als zoetstof (bv. in de thee of koffie). De bovengrondse plantendelen kunnen verhakseld en ingekuild worden om dienst te doen als veevoeder. De bladeren worden ook soms gedroogd om er thee van te maken.

maandag 15 april 2013/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (22145)/Commentaren (0)/
Prei(afval) bron van inhoudsstoffen? “Ongekende bron van nutriënten en antioxidanten” maandag 15 april 2013

Prei(afval) bron van inhoudsstoffen? “Ongekende bron van nutriënten en antioxidanten”

Brochure in het kader van Interreg IVa-project: Groene grondstoffen: innovatief gebruik van landbouwgewassen

Uit onderzoek uitgevoerd door het ILVO blijkt namelijk dat het groene gedeelte van prei een belangrijke bron is van nutriënten en antioxidanten, zoals polyfenolen, vitamine C en organosulfiden. De identificatie en isolatie van de aanwezige waardevolle componenten in deze afvalstroom creëert dus kansen voor bestaande en nieuwe markten in onder andere de voedingsindustrie, chemie en cosmetica.

maandag 15 april 2013/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (12936)/Commentaren (0)/
Hennep, een lekkere voedingsbron?! “Onverwachte voedingsbron” maandag 15 april 2013

Hennep, een lekkere voedingsbron?! “Onverwachte voedingsbron”

Brochure in het kader van Interreg IVa-project: Groene grondstoffen: innovatief gebruik van landbouwgewassen

Hoewel hennep algemeen geassocieerd wordt met zijn hallucinogene eigenschappen, vertoont deze bijzondere plant vooral potentieel in andere toepassingsgebieden. In deze non-drugstoepassingen spreekt men van industriële hennep, duidend op variëteiten die quasi vrij zijn van THC (tetrahydrocannabinol, de chemische stof die voor het roeseffect zorgt) en die geteeld worden voor de productie van grondstoffen zoals vezel en zaad. De vezel kent al een hele toepassingsgeschiedenis in o.a. de bouw-, textiel- en papiersector (tot 8000 jaren geleden zijn er relicten van henneptextiel terug te vinden!). Ook het zaad staat echter reeds lang bekend als een uitstekende bron van allerhande voedingsstoffen. Echter, deze laatste toepassing blijft – zeker in België – vaak onderbelicht en dat is jammer, want het biedt een meerwaarde als aanvulling in ons dieet.

maandag 15 april 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (20606)/Commentaren (0)/
Deder, alternatief oliehoudend gewas: “Nieuwe bron van hoogwaardige olie” maandag 15 april 2013

Deder, alternatief oliehoudend gewas: “Nieuwe bron van hoogwaardige olie”

Brochure in het kader van Interreg IVa-project: Groene grondstoffen: innovatief gebruik van landbouwgewassen

Deder (Camelina Sativa L.), of ook wel huttentut, vals vlas of cameline genoemd, is een gewas dat vroeger in Europa werd geteeld voor gebruik van de oliehoudende zaden. Momenteel kent deze ‘nieuwe’ teelt een hernieuwde interesse door de stijgende vraag naar oliën voor menselijke voeding met een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren en een goede omega-6/omega-3 verhouding. Deder is hiervoor een geschikte plantaardige bron. Daarnaast staat de olie ook in de belangstelling als grondstof voor tweede generatie biodiesel.

maandag 15 april 2013/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (12270)/Commentaren (0)/
Broccoliplus als functionele voeding: “Supergezond maar nog niet sexy genoeg” maandag 15 april 2013

Broccoliplus als functionele voeding: “Supergezond maar nog niet sexy genoeg”

Brochure in het kader van Interreg IVa-project: Groene grondstoffen: innovatief gebruik van landbouwgewassen

De huidige maatschappij heeft in toenemende mate aandacht voor de gezondheidsaspecten van voeding. Uit onderzoek blijkt steevast dat de consumptie van Brassicasoorten (kruisbloemigen) en met name koolsoorten veel sterker geassocieerd is met een verlaagd risico op diverse soorten kanker dan de consumptie van groenten en fruit. Broccoli is de absolute topper onder de kruisbloemige groenten. Deze koolsoort is rijk aan de bijzondere zwavelstof glucorafanine, behorende tot de glucosinolaten

maandag 15 april 2013/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (13224)/Commentaren (0)/
Miscantus als veelzijdige brandstof: 'Miscanthus, de groene bouwstof' maandag 15 april 2013

Miscantus als veelzijdige brandstof: 'Miscanthus, de groene bouwstof'

Brochure in het kader van Interreg IVa-project: Groene grondstoffen: innovatief gebruik van landbouwgewassen

In deze brochure wordt ingegaan op de mogelijkheden van het gebruik van miscanthus als grondstof voor verschillende toepassingen. Miscanthus is een wat minder bekend gewas maar mag zich de laatste jaren in een hernieuwde belangstelling verheugen. In eerste instantie werd vooral gekeken naar de plant als energieleverancier; men kan het stro eenvoudig verbranden. Meer informatie hierover vind u in de fiche ‘stro’ (van granen, koolzaad of miscanthus).

maandag 15 april 2013/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (18349)/Commentaren (0)/
Inhoudsstoffen uit uien: “Ui, meer dan voedingsbron alleen” zaterdag 13 april 2013

Inhoudsstoffen uit uien: “Ui, meer dan voedingsbron alleen”

Brochure in het kader van Interreg IVa-project: Groene grondstoffen: innovatief gebruik van landbouwgewassen

Bijna 80% van de uien wordt gesorteerd, verpakt en verhandeld. Uien worden voornamelijk geteeld als voedsel voor mensen. De meeste bedrijven richten zich hierop. Wel zijn er enkele bedrijven die ook ingrediënten uit uien verwerken en verhandelen. Zo bestaat er uienolie en uienpoeder.

zaterdag 13 april 2013/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (21049)/Commentaren (0)/
Stevia plantaardige & calorieloze zoetstofbron: “Zoetmaker van natuurlijke oorsprong” zaterdag 13 april 2013

Stevia plantaardige & calorieloze zoetstofbron: “Zoetmaker van natuurlijke oorsprong”

Brochure in het kader van Interreg IVa-project: Groene grondstoffen: innovatief gebruik van landbouwgewassen

Het meerjarig plantje Stevia rebaudiana Bertoni is een bron van nagenoeg calorielozezoetstoffen, die zich hoofdzakelijk in de blaadjes van de plant bevinden. De plant is kruid- tot struikachtig, lid van de composietenfamilie en vindt zijn oorsprong in Paraguay. De zoetstoffen in het plantje, genaamd steviolglycosiden, worden niet gemetaboliseerd in het lichaam, waardoor ze mogelijkheden bieden voor het caloriearmer maken van voeding. De zoetstoffen zijn tevens stabiel bij hogere temperaturen tot 200°C en zouden mogelijks anti-oxidatieve en bacterie- en schimmelwerende eigenschappen bezitten. Sommige bronnen schrijven zelfs positieve gezondheidseffecten aan stevia toe. Algemeen heerst er een toenemende interesse in stevia: enerzijds omwille van de vraag naar natuurlijkere en gezondere zoetstoffen, anderzijds ook als innovatieve teelt binnen de tuinbouw.

zaterdag 13 april 2013/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (9705)/Commentaren (0)/
Vlas en hennep als bouwstof voor biomaterialen: “Natuurlijke kwaliteit” zaterdag 13 april 2013

Vlas en hennep als bouwstof voor biomaterialen: “Natuurlijke kwaliteit”

Brochure in het kader van Interreg IVa-project: Groene grondstoffen: innovatief gebruik van landbouwgewassen

De markt voor lange vlasvezel wordt sterk bepaald door de vraag naar textielvezel. De korte vlasvezels en de lemen (houtig deel van de stengel), die bij de ontsluiting van de lange vlasvezels vrijkomen, werden vroeger als afvalproduct beschouwd. Tegenwoordig is er vanuit de industrie een grote interesse naar natuurlijke grondstoffen ter vervanging van oliegebaseerde grondstoffen voor productie van verschillende materialen. Korte vlasvezels en lemen zijn hiervoor waardevolle producten. Net als vlas kent ook hennep vandaag een afzet als grondstof voor isolatiematerialen, vezelversterkte composieten, technisch textiel en constructiematerialen (technische toepassingen).

zaterdag 13 april 2013/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (20234)/Commentaren (0)/

Groene grondstoffen, innovatief gebruik van landbouwgewassen

Project met de steun van Interreg IVa Vlaanderen - Nederland - Looptijd: 01/01/2010 - 31/03/2013

De komende jaren staan we voor de uitdaging van een steeds groter wordend tekort aan fossiele grondstoffen en dat terwijl de bevolkingsaantallen toenemen en dus ook de vraag naar grondstoffen toeneemt. Dit tekort zorgt voor druk op de energiemarkt en op de markt van de grondstoffen: de synthetische stoffen – die een zeer belangrijke rol spelen in bouw en industrie – zijn niet onuitputtelijk voorradig. De plantaardige productie was in het verleden vooral georiënteerd op het voortbrengen van voedsel (Food) voor de mens en voeder (Feed) voor dieren. In het licht van bovenstaande problematiek ontstond de afgelopen jaren toenemende interesse voor andere toepassingen van biomassa.

zondag 31 maart 2013/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (797)/Commentaren (0)/
Emma Gazet nr 01 2012 maandag 31 december 2012

Emma Gazet nr 01 2012

Promoten van een geïntegreerde duurzame groente- en aardbeiteelt in Oost- en West-Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais.

In het grensoverschrijdend project wordt gestreefd om een reeks technieken op punt te stellen om tegemoet te komen aan de vraag naar reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (door een compilatie te maken van reeds bestaande methodes) en worden nieuwe technieken ontwikkeld die voldoen aan de verwachtingen rond innovatie en aan talrijke onbeantwoorde vragen.

maandag 31 december 2012/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (26930)/Commentaren (0)/
Emma Gazette n° 01 2012 maandag 31 december 2012

Emma Gazette n° 01 2012

Un guide pour les producteurs de légumes et de fraises dans la région de Flandre-Occidentale, Flandre Orientale et le Nord Pas-de-Calais.

Ce projet vise à constituer un socle de références répondant à la volonté de réduction notable des produits phytosanitaires pour les cultures légumières et la culture de fraises (grâce à un travail de compilation de travaux et méthodes y répondant) et à élaborer des nouvelles références pour répondre aux attentes en matière d’innovation et aux nombreuses questions restées sans réponse.

maandag 31 december 2012/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (23546)/Commentaren (0)/
Alternatieve sla (groene eikenbladsla) gewasbescherming bladluizen 2012 zaterdag 15 december 2012

Alternatieve sla (groene eikenbladsla) gewasbescherming bladluizen 2012

Efficiëntie van allternatieve middelen methoden t.o.v. klassieke bespuitingen tegen luizen in eikenbladsla 2012

De efficiëntie van een aantal luisbestrijdingsmiddelen - waaronder een biologisch middel - werden vergeleken in een proef herfstteelt groene eikenbladsla open lucht. Uit de proef komt naar voren dat een behandeling bij zaai een goede bescherming biedt tegen bladluizen.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (12383)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbescherming valse meeldauw 2012 zaterdag 15 december 2012

Kropsla gewasbescherming valse meeldauw 2012

Efficacy of lipopeptides against downey mildew in lettuce 2012

In this trial there was a severe infestation of Bremia lactucae. Only the chemical references Fenomenal (fenamidone + fosethyl) and Proplant (propamocarb) reduced the disease-index significantly. The biological product PM12/002 also reduced Bremia lactucae but this could not be statistally proven.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (9648)/Commentaren (0)/
Courgette gewasbescherming echte meeldauw 2012 zaterdag 15 december 2012

Courgette gewasbescherming echte meeldauw 2012

Efficacy of lipopeptides produced by Bacillus subtilis, biological fungicides and fungicides against powdery mildew (Erysiphe cichoracearum) in courgette 2012

This trial has been set up to evaluate the efficacy of lipopeptides produced by Bacillus subtilis against powdery mildew (Erysiphe cichoracearum) in courgette. In addition to the lipopetides a chemical reference and two biological products based on seaweed extracts were integrated in the trial.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (20064)/Commentaren (0)/
Spruitkool gewasbescherming bladluis en koolvlieg 2012 zaterdag 15 december 2012

Spruitkool gewasbescherming bladluis en koolvlieg 2012

Invloed van diverse middelen op bladluis en koolvlieg in spruitkool 2012

De groene perzikluis en melige koolluis zijn belangrijke plagen in spruitkool. Behandelingen starten best vroeg, aangezien aanwezigheid van luizen - zowel levend als dood - op de spruiten niet getolereerd wordt. De efficiëntie van een gecombineerd gebruik van een aantal luisbestrijdingsmiddelen werd getest in een teelt spruitkool, waarbij nagegaan werd of behandeling bij zaai effectief kan zijn.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (16678)/Commentaren (0)/
Hennep teelttechniek zaadproductie 2012 zaterdag 15 december 2012

Hennep teelttechniek zaadproductie 2012

Teelttechnische aspecten: zaadproductie in hennep (Cannabis sativa L.) 2012

Er werd nagegaan of er vroeger geoogst kan worden indien men het zaad in zwad (= in rijen op het veld) laat rijpen. Een belangrijke variabele i.v.m. zaadkwaliteit is het gehalte droge stof (DS). Houdt men enkel rekening met het gehalte DS, dan tonen de resultaten van deze verkennende veldproef inderdaad aan dat het oogsttijdstip vervroegd kan worden. Een tweede onderzoeksvraag - 'Induceert het toppen van de planten tijdens het groeiseizoen een hogere zaadopbrengst?' - werd in deze veldproef beantwoord.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (21255)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming lipopeptiden tegen roest 2012 zaterdag 15 december 2012

Prei gewasbescherming lipopeptiden tegen roest 2012

Efficacy of lipopeptides against rust (Puccinia allii) in leek 2012

This trial has been set up to evaluate the efficacy of the lipopeptide PM12/003 and the mixture PM12/003 - PM12/004 against leek rust (Puccinia allii) in leek (Allium porrum / ALLPO). In addition to the lipopeptides a number of chemical references were integrated in this trial.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (13404)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming papiervlekken 2012 zaterdag 15 december 2012

Prei gewasbescherming papiervlekken 2012

Efficacy of lipopeptides by Bacillus subtilis and fungicides against Phytophthora in leek 2012

This trial was set up to evaluate the efficacy of the lipopeptide surfactin and the mixture surfactin + mycosubtilin against Phytophthora Porri in leek (Allium porrum / ALLPO). In addition to the lipopeptides, chemical references and the biological product Mycocell (based on Saccharomyces cerevisiae) were integrated in the trial.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (7563)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming Bacillus en Prestop, Trianum en Mycostop tegen Fusarium 2012 zaterdag 15 december 2012

Prei gewasbescherming Bacillus en Prestop, Trianum en Mycostop tegen Fusarium 2012

Efficacy of lipopeptides produced by Bacillus subtilis and Prestop, Trianum and Mycostop against Fusarium culmorum (FUSACU) in leek (Allium porrum / ALLPO)

This trial was set up to evaluate the efficacy of lipopeptides (PM12/003, PM12/005 and the mixture PM12/003-PM12/004) and Prestop, Trianum and Mycostop against Fusarium culmorum (FUSACU) in leek (Allium porrum / ALLPO).

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (7860)/Commentaren (0)/
Witte kool gewasbescherming trips najaar 2012 zaterdag 15 december 2012

Witte kool gewasbescherming trips najaar 2012

Tripsbestrijding in witte kool najaarsteelt 2012: alternatieve methodes

In een volleveldsproef witte kool werd nagegaan of verschillende behandelingen de kolen konden beschermen tegen tripsaantastingen.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (11701)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbescherming: gebruik van Bacillus lipopeptiden tegen valse meeldauw (Bremia) 2012 zaterdag 15 december 2012

Kropsla gewasbescherming: gebruik van Bacillus lipopeptiden tegen valse meeldauw (Bremia) 2012

Use of Bacillus subtilis lipopeptides against Bremia lactucae in lettuce indoor 2012

This trial was set up to evaluate the efficacy of lipopeptides mycosubtilin, surfactin and fengicin, or a mix of two lipopeptides on Bremia lactucae in lettuce indoor. Bremia lactucae is the agent of downy mildew in lettuce. Are these lipopeptides effective against Bremia in lettuce? Is there a side-effect of on basal rot?

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (15835)/Commentaren (0)/
Tomaat combinatieteelt vis 2012 zaterdag 15 december 2012

Tomaat combinatieteelt vis 2012

Van Aquaponics naar organoponics 2012

Integratie van plantenteelt met aquacultuur wint wereldwijd aan belang. Vorig jaar werd een aquaponics systeem teelttechnisch met succes beëindigd en in een correct wettelijk kader gecommercialiseerd. Dit jaar lag de uitdaging in de overstap naar organoponics, een combinatie teelt van vis met planten, enkel met behulp van organische productiemiddelen.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (20633)/Commentaren (0)/
Energiezuinige serre PCG 2012 zaterdag 15 december 2012

Energiezuinige serre PCG 2012

Ervaringen met de energiezuinige serres op het PCG 2012

In de bio-afdeling van het PCG werd in 2012 het energieverbruik voor bio-tomaat en bio-paprika opgevolgd in twee afdelingen van 400 m².

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (25636)/Commentaren (0)/
Aardappel teelttechniek watererosiedrempels (barbuttes) 2012 zaterdag 15 december 2012

Aardappel teelttechniek watererosiedrempels (barbuttes) 2012

Bestrijding watererosie met drempels (barbuttes) bij aardappelteelt 2012

Interregproject KaderRichtlijn Water werd op een praktijkperceel nagegaan wat de landbouwer kan doen om het bodemverlies op hellende aardappelpercelen te reduceren.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (21771)/Commentaren (0)/
Bemesting groenbedekker stikstofopname zandgrond 2011-2012 zaterdag 15 december 2012

Bemesting groenbedekker stikstofopname zandgrond 2011-2012

Effect groenbedekker op stikstofopname in zandgrond 2011-2012

Effect van een groenbedekker op stikstofopname in zandgrond. Volgende groenbedekkers werden vergeleken Italiaans raaigras, gele mosterd, facelia, bladrammenas, snijrogge en zomerhaver.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (21747)/Commentaren (0)/
Groenbedekkers: erosiebeperkende kwaliteit en preventie stikstof uitloging 2012-2013 zaterdag 15 december 2012

Groenbedekkers: erosiebeperkende kwaliteit en preventie stikstof uitloging 2012-2013

Testen van verschillende groenbedekkers en bodembewerkingen op respectievelijk N-opname en opbrengst 2012-2013

In Interregproject Proeftuin KaderRichtlijn Water werd op een praktijk/demoperceel diverse groenbedekkers (Italiaans raaigras, zomerhaver, Japanse haver, wikke, rogge, gele mosterd, bladrammenas, facelia, Fix Azote, braak) onderzocht naar hun erosiebeperkende kwaliteiten en hun kracht om N-uitloging in de bodem tegen te gaan. Naast de diverse soorten (uitbreiding demoproef 2011/2012) werden ook drie manieren van inzaai/bodembewerking getest en dit telkens op twee verschillende zaaitijdstippen.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (22089)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids Internationale Praktijkdag Prei 2012 donderdag 4 oktober 2012

Bezoekersgids Internationale Praktijkdag Prei 2012

Seminarie & proefveldbezoek en demonstratie van bemesting- en rooimachines in prei - 14.10.2012

Bezoekersgids Internationale Praktijkdag Prei 2012: Seminarie 'Ergonomie in de preiteelt', proefveldbezoek ivm rassen en gewasbescherming, demonstraties van bemesting- en rooimachines in prei.

donderdag 4 oktober 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (35528)/Commentaren (0)/
Adressengids biologische groentetelers in het grensgebied Nord-Pas de Calais/Vlaanderen/Wallonië 2010 woensdag 11 juli 2012

Adressengids biologische groentetelers in het grensgebied Nord-Pas de Calais/Vlaanderen/Wallonië 2010

Annuaire 2010 des producteurs de légumes Nord Pas-de-Calais / Flandre / Wallonie

Er werd ook een adressengids samengesteld van de biologische groentetelers in het grensgebied Vlaanderen-Wallonië-Noord-Frankrijk.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (31816)/Commentaren (0)/
Comment lutter contre les limaces en maraîchage biologique? - Fiche Vetabio 2012 woensdag 11 juli 2012

Comment lutter contre les limaces en maraîchage biologique? - Fiche Vetabio 2012

Les fiches légumes sont réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Flandres

L’étude sur les seuils de nuisibilité menée par la FREDON Nord Pas-de-Calais de 2003 à 2005 a permis d’observer que des dégâts conséquents pouvaient être observés sur certaines cultures sensibles: laitues, choux, radis, navets, fraises, épinard, radis, endive, le seuil, poireau, ail, oignon, échalote, haricot et les petit pois de conserve.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (25385)/Commentaren (0)/
Comment envisager la gestion du sol sous un aspect dynamique? - Fiche Vetabio 2012 woensdag 11 juli 2012

Comment envisager la gestion du sol sous un aspect dynamique? - Fiche Vetabio 2012

Les fiches légumes sont réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Flandres

On s’inscrit alors dans une démarche dynamique et complexe... une démarche agroécologique, basée sur l’observation de terrain en lien avec les impératifs économiques d’une ferme.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (24230)/Commentaren (0)/
Richtlijnen voor een dynamisch bodembeheer - Fiche VETABIO 2012 woensdag 11 juli 2012

Richtlijnen voor een dynamisch bodembeheer - Fiche VETABIO 2012

Factoren die de bodemactiviteit beïnvloeden

In deze brochure worden de belangrijkste factoren die de bodemactiviteit beïnvloeden beschreven. Ze biedt een overzicht hoe we met een goed bodembeheer hierop kunnen inspelen om een maximale bodemvruchtbaarheid te bekomen.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (27119)/Commentaren (0)/
L'autonomie alimentaire en élevage biologique (enkel Franstalige versie) - fiche Vetabio 2012 woensdag 11 juli 2012

L'autonomie alimentaire en élevage biologique (enkel Franstalige versie) - fiche Vetabio 2012

L’autonomie par le pâturage, par les fourrages, par les concentrés et par la ration

L’autonomie alimentaire a pour objectif d’optimiser le fonctionnement de la ferme à long terme en prenant en compte les éléments structurels et le contexte pédoclimatique qui lui sont imposés. Dans la plupart des cas, cela permet d’obtenir de meilleurs résultats économiques et une moindre dépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs. L’autoproduction apporte aussi plus de cohérence par rapport à la réglementation relative à l’agriculture biologique (lien au sol, nature et origine des aliments ...).

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (27768)/Commentaren (0)/
Tags:
Comment utiliser les voiles et filets en maraîchage biologique? - Fiche Vetabio 2012 woensdag 11 juli 2012

Comment utiliser les voiles et filets en maraîchage biologique? - Fiche Vetabio 2012

Les fiches légumes sont réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Flandres

Info pour une bonne utilisation des voiles et filets: voile non tissé, filet micro-climatique, filet anti-insectes, filet anti-pigeons pendant la saison et en hiver.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (23288)/Commentaren (0)/
Netten en afdekkingsmaterialen in de biologische groenteteelt - Fiche VETABIO 2012 woensdag 11 juli 2012

Netten en afdekkingsmaterialen in de biologische groenteteelt - Fiche VETABIO 2012

Afdekmaterialen: vliesdoek, microklimaatdoek, insectengaas en duivennet

Overzicht van de verschillende soorten netten die op de markt zijn met hun belangrijkste eigenschappen en toepassing. Tot slot wordt in de brochure ook ingegaan op het onderhoud, opbergen en bewaren van afdekmaterialen.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (27728)/Commentaren (0)/
La gestion de l'enherbement en maraîchage biologique - Fiche Vetabio 2012 woensdag 11 juli 2012

La gestion de l'enherbement en maraîchage biologique - Fiche Vetabio 2012

Les fiches légumes sont réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Flandres

L’enquête de producteurs VETABIO montre que le désherbage reste une pré-occupation importante pour beaucoup d’entre vous. Cette fiche devrait vous permettre de construire une stratégie efficace de lutte contre les adventices.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (22814)/Commentaren (0)/
Onkruidbeheersing in biologische groenteteelt - Fiche VETABIO 2012 woensdag 11 juli 2012

Onkruidbeheersing in biologische groenteteelt - Fiche VETABIO 2012

Strategieën voor onkruidbeheersing in verschillende openluchtteelten en in koepel

Onkruidbeheersing blijft op de meeste biologische bedrijven een belangrijk aandachtspunt. In deze brochure worden een aantal strategieën voor onkruidbeheersing in verschillende teelten toegelicht. Een eerste aspect is onkruidbeheersing onder koepels wanneer deze braak liggen in de zomer. Verder worden strategieën voor een goede onkruidbeheersing in wortelen, kolen en prei toegelicht.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (27110)/Commentaren (0)/
Bestrijding van slakken in de biologische groenteteelt - Fiche VETABIO 2012 woensdag 11 juli 2012

Bestrijding van slakken in de biologische groenteteelt - Fiche VETABIO 2012

Slakkenbestrijding in de bioteelt

Deze teeltfiche geeft een beschrijving van de twee meest voorkomende naaktslakken die schade aanrichten in de landbouw. Verder kom je meer te weten over de factoren die hun ontwikkeling beïnvloeden en welke maatregelen er kunnen genomen worden om de slakkenpopulatie in te dijken.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (27564)/Commentaren (0)/
Plaagbeheersing in koolgewassen in de biologische teelt - Fiche VETABIO 2012 woensdag 11 juli 2012

Plaagbeheersing in koolgewassen in de biologische teelt - Fiche VETABIO 2012

Maatregelen voor de bestrijding van koolvlieg, rupsen, aardvlooien en bladluizen in de biologische teelt

Maden van koolvlieg en rupsen van diverse vlinders zijn de belangrijkste schadeverwekkers in de biologische koolteelt. Vermijden of beperken van schade door koolvlieg en rupsen vraagt de nodige aandacht tijdens de teelt. Andere insectenplagen zoals aardvlooien en bladluizen richten vooral in specifieke gevallen schade aan. Deze teeltfiche biedt een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten bij de plaagbeheersing in koolgewassen.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (25465)/Commentaren (0)/
Comment lutter contre les ravageurs du chou en maraîchage biologique? - Fiche Vetabio 2012 woensdag 11 juli 2012

Comment lutter contre les ravageurs du chou en maraîchage biologique? - Fiche Vetabio 2012

Les fiches légumes sont réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Flandres

Les larves de la mouche du chou et les chenilles de divers papillons provoquent les principaux dégâts d’insectes en culture biologique de chou, et peuvent être responsables d’importantes pertes économiques. Cependant, une vigilance accrue et divers moyens de lutte permettent de limiter ou éviter ces dégâts. Les altises, pucerons et aleurodes peuvent également demander une attention particulière. Vous trouverez dans cette fiche quelques points de vigilance concernant les principaux ravageurs du chou.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (22883)/Commentaren (0)/
Comment lutter contre la teigne du poireau? - Fiche Vetabio 2012 woensdag 11 juli 2012

Comment lutter contre la teigne du poireau? - Fiche Vetabio 2012

Les fiches légumes sont réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Flandres

La teigne du poireau, Acrolepiopsis assectella, également couramment dénommée 'ver du poireau'», constitue sans doute le principal ravageur préjudiciable en culture de poireaux biologiques.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (22478)/Commentaren (0)/
Hoe kunnen we de preimot bestrijden in de biologische teelt? - Fiche VETABIO 2012 woensdag 11 juli 2012

Hoe kunnen we de preimot bestrijden in de biologische teelt? - Fiche VETABIO 2012

Symptomen en maatregelen voor de bestrijding van preimot in de biologische teelt

De preimot, Acrolepiopsis assectella, is één van de belangrijkste plagen in de biologische preiteelt. Hoe kunnen we de preimot bestrijden in de biologische teelt? Symptomen en maatregelen ...

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (26185)/Commentaren (0)/
Comment produire et protéger le poireau en maraichage biologique? - Fiche Vetabio 2012 woensdag 11 juli 2012

Comment produire et protéger le poireau en maraichage biologique? - Fiche Vetabio 2012

Les fiches légumes sont réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Flandres

Les stratégies pour protéger une culture de poireau contre les maladies et ravageurs en maraichage biologique:

 

 

 

 • La rouille (Puccinia allii)
 • Le thrips du poireau, (Thrips tabaci)
 • Le mildiou (Phytophtora porri)
 • La teigne du poireau, (Acrolepiopsis assectella)
 • L’alternaria (Alternaria porri)
 • La mouche mineuse du poireau (Phytomyza gymnostoma).
woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15963)/Commentaren (0)/
Plantenopkweek en gewasbescherming in prei in de biologische teelt - Fiche VETABIO 2012 woensdag 11 juli 2012

Plantenopkweek en gewasbescherming in prei in de biologische teelt - Fiche VETABIO 2012

Opkweekmethoden, ziekten-, plaag- en onkruidbestrijding in bioprei

De opkweek van biologische preiplanten is een zeer delicate zaak. Alleen al de kostprijs van het zaaizaad maakt dat zorgzaam met het plantbed moet omgegaan worden. In deze brochure geven we een overzicht van de verschillende strategieën die mogelijk zijn voor wie zelf planten wil kweken. De onkruidbestrijding staat steeds centraal. Verder wordt in deze brochure aandacht besteed aan de meest voorkomende ziekten en plagen in prei en hoe deze kunnen worden aangepakt in de biologische teelt.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (24768)/Commentaren (0)/
Le désherbage thermique en agriculture biologique - Fiche Vetabio 2012 woensdag 11 juli 2012

Le désherbage thermique en agriculture biologique - Fiche Vetabio 2012

Les fiches légumes sont réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Flandres

Application d’un choc thermique sur les adventices entraînant l’éclatement des cellules végétales. Un test rapide, permettant de vérifier l’efficacité consiste à pincer l’adventice entre le pouce et l’index et de regarder si l’empreinte digitale s’imprime sur le limbe. Dans l’affirmative, le traitement a réussi.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (21681)/Commentaren (0)/
Thermische onkruidbestrijding in de biologische landbouw - Fiche VETABIO 2012 woensdag 11 juli 2012

Thermische onkruidbestrijding in de biologische landbouw - Fiche VETABIO 2012

Branden om kiemend onkruid te vernietigen

Thermische onkruidbestrijding of branden is een vaak toegepaste en efficiënte manier om kiemend onkruid te vernietigen. In deze brochure worden de mogelijkheden van branden uitgelegd. Daarnaast is er ook aandacht voor materiaalkeuze en de belangrijkste verdelers.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (25920)/Commentaren (0)/
Comment lutter contre le mildiou de l'oignon en maraîchage biologique? - Fiche Vetabio 2012 woensdag 11 juli 2012

Comment lutter contre le mildiou de l'oignon en maraîchage biologique? - Fiche Vetabio 2012

Les fiches légumes sont réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Flandres

 

 

 

 

 

Comment lutter contre le mildiou de l'oignon en maraîchage biologique?

 • Bien choisir sa variété
 • Prendre de vitesse la maladie
 • 'Planter sain' par la thermothérapie
 • Garder une culture aérer
 • Limiter l’azote
 • Prévenir les risques : le modèle Miloni
 • Prévenir par le cuivre.
woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (22583)/Commentaren (0)/
Bestrijding van valse meeldauw in uien in de biologische teelt - Fiche VETABIO 2012 woensdag 11 juli 2012

Bestrijding van valse meeldauw in uien in de biologische teelt - Fiche VETABIO 2012

Teeltfiche met symptomen en maatregelen tegen valse meeldauw in de biologische uienteelt

Valse meeldauw (Peronospora destructor) is de belangrijkste ziekte in de biologische uienteelt. De schimmel tast ook sjalot en bieslook aan. Deze teeltfiche geeft een overzicht van de belangrijkste symptomen en maatregelen om valse meeldauw tegen te gaan in biologische uienteelt.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (26588)/Commentaren (0)/
Voorstelling Interreg IV EMMA-project dinsdag 15 mei 2012

Voorstelling Interreg IV EMMA-project

EMMA 'Echanges transfrontaliers pour le Maraîchage et la culture de fraise, favorisant les Méthodes Alternatives' of 'Grensoverschrijdende samenwerking rond alternatieve teeltmethodes in de groente - en aardbeiteelt'

Sinds 1 januari 2012 loopt een nieuw Europees onderzoeksproject gedragen door 2 Vlaamse (PCG en Inagro) en 3 Noord-Franse (FREDON, Pôle Légumes Région Nord, Chambre d’Agriculture de Région Nord Pas-de-Calais) onderzoekspartners. 

dinsdag 15 mei 2012/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (16747)/Commentaren (0)/
Presentaties cursus klimaatregeling winter 2012 woensdag 1 februari 2012

Presentaties cursus klimaatregeling winter 2012

Georganiseerd door het PCS en het PCG in winter 2012

In januari en februari 2012 werd door het PCG en PCS een cursus klimaatregeling georganiseerd. MODULE BASIS met als thema's: Plantenfysiologie en rekenen met licht en vocht, licht en klimaatsturing. MODULE GEVORDERDE met als thema's: energiebesparing in de kas, temperatuurintegratie en kiltetolerantie, Het Nieuwe Telen, sensoren, plantsensoren en energievoorziening.

woensdag 1 februari 2012/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (28577)/Commentaren (0)/

Valorisatie grensoverschrijdende ervaringskennis in de biologische landbouw

Project met de steun van Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen - Looptijd: 01/09/2007 - 31/01/2012

Het project beoogt dan ook de uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderzoekers en telers uit Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen en in dit in volgende sectoren: akkerbouw en voedergewassen, groenten in open lucht en groenten in plastic tunnels.

dinsdag 31 januari 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (916)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf ajuin: Eddy Van Vinckt in Aalter - Ferme pilote onions : Eddy Van Vinckt à Aalter (PCG) zaterdag 31 december 2011

Pilootbedrijf ajuin: Eddy Van Vinckt in Aalter - Ferme pilote onions : Eddy Van Vinckt à Aalter (PCG)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (16541)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf: Gebroeders Dobbels in Meulebeke - Ferme pilote : Les frères Dobbels à Meulebeke (PCG) zaterdag 31 december 2011

Pilootbedrijf: Gebroeders Dobbels in Meulebeke - Ferme pilote : Les frères Dobbels à Meulebeke (PCG)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (16388)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf kolen: Stan Deneudt in Dranouter - Ferme pilote choux fleur: Stan Deneudt à Dranouter (WPIG) zaterdag 31 december 2011

Pilootbedrijf kolen: Stan Deneudt in Dranouter - Ferme pilote choux fleur: Stan Deneudt à Dranouter (WPIG)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (18275)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf witloof: Marnick De Visschere in Ardooie - Ferme pilote racine d'endives Marnick De Visschere à Ardooie (WPIG) zaterdag 31 december 2011

Pilootbedrijf witloof: Marnick De Visschere in Ardooie - Ferme pilote racine d'endives Marnick De Visschere à Ardooie (WPIG)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (20104)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf witloof : le GAEC de la Fontaine in Tilques - Ferme pilote endives et chou-fleur: le GAEC de la Fontaine à Tilques (APEF) zaterdag 31 december 2011

Pilootbedrijf witloof : le GAEC de la Fontaine in Tilques - Ferme pilote endives et chou-fleur: le GAEC de la Fontaine à Tilques (APEF)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (18237)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf witloof: Stefaan Gheeraert in Poperinge - Ferme pilote endives: Stefaan Gheeraert à Poperinge (WPIG) zaterdag 31 december 2011

Pilootbedrijf witloof: Stefaan Gheeraert in Poperinge - Ferme pilote endives: Stefaan Gheeraert à Poperinge (WPIG)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (16923)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf prei: Daniel Vandale uit Météren - Ferme pilote poireau : Daniel Vandale à Météren (PLRN) zaterdag 31 december 2011

Pilootbedrijf prei: Daniel Vandale uit Météren - Ferme pilote poireau : Daniel Vandale à Météren (PLRN)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (14231)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf bloemkool: Patrick De Vos in Zwalm (PCG) - Ferme pilote choux fleur : Patrick De Vos à Zwalm (PCG) zaterdag 31 december 2011

Pilootbedrijf bloemkool: Patrick De Vos in Zwalm (PCG) - Ferme pilote choux fleur : Patrick De Vos à Zwalm (PCG)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (18900)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf ajuin : Le Gaec Gruson te Cuvillers (PLRN) - Ferme pilote oignons : Le Gaec Gruson à Cuvillers (PLRN) zaterdag 31 december 2011

Pilootbedrijf ajuin : Le Gaec Gruson te Cuvillers (PLRN) - Ferme pilote oignons : Le Gaec Gruson à Cuvillers (PLRN)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, ... Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (16335)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf savooikool: E. Billaud in Herlies (PLRN / FREDON) - Ferme pilote chou pommé : E. Billaud à Herlies (Pas-de-Calais) zaterdag 31 december 2011

Pilootbedrijf savooikool: E. Billaud in Herlies (PLRN / FREDON) - Ferme pilote chou pommé : E. Billaud à Herlies (Pas-de-Calais)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (19000)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf witloof: de GAEC de l’Abbaye bij Hubert en Gérard Debaene te Démicourt - Ferme pilote endives : le GAEC de l’Abbaye - Hubert et Gérard DEBAENE à Démicourt zaterdag 31 december 2011

Pilootbedrijf witloof: de GAEC de l’Abbaye bij Hubert en Gérard Debaene te Démicourt - Ferme pilote endives : le GAEC de l’Abbaye - Hubert et Gérard DEBAENE à Démicourt

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (9009)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf witloof: de GAEC de l’Abbaye bij Hubert en Gerard Debaene te Démicourt - Ferme pilote endives : le GAEC de l’Abbaye - Hubert et Gerard DEBAENE à Démicourt zaterdag 31 december 2011

Pilootbedrijf witloof: de GAEC de l’Abbaye bij Hubert en Gerard Debaene te Démicourt - Ferme pilote endives : le GAEC de l’Abbaye - Hubert et Gerard DEBAENE à Démicourt

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme. In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (9578)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf prei: J.M. Cornille in Frelinghien (FREDON) - Ferme pilote poireau : J.M. CORNILLE à FRELINGHIEN (Nord) zaterdag 31 december 2011

Pilootbedrijf prei: J.M. Cornille in Frelinghien (FREDON) - Ferme pilote poireau : J.M. CORNILLE à FRELINGHIEN (Nord)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (12818)/Commentaren (0)/

Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa

Project met de steun van Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen - Looptijd: 01/01/2008 - 31/12/2011

Naast de proeven uitgevoerd op de proefcentra zelf, worden ook een aantal telers opgevolgd. De activiteiten concentreren zich rondom 16 pilootbedrijven: 12 voor de groenteteelt (6 in België, en 6 in Noord-Frankrijk) en 4 voor de witloofteelt (2 aan beide zijden van de grens). Op deze bedrijven staan geïntegreerde teeltmethodes centraal. Besparing op vlak van bemesting, gewasbescherming en water vormen de thema's tijdens de demonstraties naar andere telers uit de regio. Op elk bedrijf zal een terreinbezoek georganiseerd worden.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (1183)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf prei: Bernard Vervenne in Menen - Ferme pilote poireau : Bernard Vervenne à Menin (WPIG) zaterdag 31 december 2011

Pilootbedrijf prei: Bernard Vervenne in Menen - Ferme pilote poireau : Bernard Vervenne à Menin (WPIG)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (13435)/Commentaren (0)/
Chinese kool gewasbescherming mineervlieg 2011 donderdag 15 december 2011

Chinese kool gewasbescherming mineervlieg 2011

Bestrijding mineervlieg in Chinese kool 2011

Deze proef werd aangelegd om de efficiëntie na te gaan van verschillende middelen en toepassingstechnieken ter bestrijding van mineervlieg in Chinese kool.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (15842)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming lipopetiden tegen papiervlekken (Phytopthora) in prei 2011 donderdag 15 december 2011

Prei gewasbescherming lipopetiden tegen papiervlekken (Phytopthora) in prei 2011

Efficacy of lipopetides on Phytophthora porri in leek (Allium porrum / ALLPO) 2011

This trial was set up to evaluate the efficacy of the lipopeptides mycosubtilin and surfactin, both produced by Bacillus subtilis, on Phytophthora porri in leek (Allium porrum / ALLPO). Phytophthora porri is the agent of white tip disease in leek. White tip disease is one of the major diseases of leek, causing yield and quality losses in cold and humid conditions.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (10368)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming Fusarium 2011 donderdag 15 december 2011

Prei gewasbescherming Fusarium 2011

Efficiëntie van diverse (proef)middelen ter bestrijding van Fusarium in prei 2011

This trial was set up to evaluate the efficacy of Prestop (Gliocladium catenulatum  J1446), Trianum p (Trichoderma harzianum T-22), Topsin M 70 WG (thiofanaat-methyl) and Signum (boscalid + pyraclostrobin) in leek (Allium porrum / ALLPO) against Fusarium culmorum.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (13342)/Commentaren (0)/
Prei bemesting stikstof late herfst 2011 donderdag 15 december 2011

Prei bemesting stikstof late herfst 2011

Stikstofbemesting prei late herfstteelt 2011

Preibemesting in late herfstteelt onderzoek met de meststoffen ammoniumnitraat 27-0-0, ammoniumnitraat -30% 27-0-0 + HumifirstEntec 26-0-0, Novatec N max 24-5-5, Novatec Solub 21-0-0, ammoniumsulfaat, Multigro 40-0-0, Multigro 26-0-13 en Field Cote 27-0-10, Sulfammo 30-0-0, Urean 39-0-0, ammoniumsulfaat (Hydro) 8-0-0, N-xt Fertilizer 20-5-1 + N-xt FertiVital, Multigro 40-0-0, Field Cote 41-0-0 od deze al dan niet aan de normen van het nitraatresidu te voldoen.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (10848)/Commentaren (0)/
Kenniscentrum Water: inleiding 2011 donderdag 15 december 2011

Kenniscentrum Water: inleiding 2011

Inleiding KRW

Om de krachten te bundelen inzake watermanagement en afvalwaterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven en de opgebouwde kennis nog beter ten dienste te stellen van de sector werd begin 2002 het Kenniscentrum Water opgericht met de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (18721)/Commentaren (0)/
Tomaat bemesting en substraatsoorten 2011 donderdag 15 december 2011

Tomaat bemesting en substraatsoorten 2011

Telen met organische meststoffen op organisch substraat: een makkie of toch niet zo evident?

Biologisch opgekweekte tomatenplanten van het ras Capricia, geënt op Maxifort, werden aangeplant op verschillende substraten om hun potentie als organisch teeltsubstraat te onderzoeken. Onderzoek met kokos, mengsel veen-kokos-compost (30%), mengsel biogrond-compost (30%), mengsel biogrond-hennep (30%), Growbag (80%turf, 20% kokos), vlassubstraat, kokos gebufferd.

donderdag 15 december 2011/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (11961)/Commentaren (0)/
Vis consumentenonderzoek 2011 donderdag 15 december 2011

Vis consumentenonderzoek 2011

Consumentenonderzoek vis 2011

Eind juni 2011 werd een tweede consumentenonderzoek georganiseerd met potentiële vissoorten voor aquacultuur in Vlaanderen en Zeeland waaraan een veertigtal consumenten deelnamen.

donderdag 15 december 2011/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (20518)/Commentaren (0)/
Tags: innovatie
Groenbedekking stikstofopname en nitraatuitspoeling 2011 donderdag 15 december 2011

Groenbedekking stikstofopname en nitraatuitspoeling 2011

Proeftuin Kaderrichtlijn Water: effect groenbedekking op stikstofopname en nitraatuitspoeling - demoproef 1 - 2011

Na de oogst van tarwe werden op een demoveld in stroomgebied van de Plankbeek te Kruishoutem (Wannegem-Lede) groenbedekkers ingezaaid. Zes verschillende groenbedekkers (Italiaans raaigras, gele mosterd, Facelia, bladrammenas, snijrogge en zomerhaver) werden machinaal ingezaaid op 1 september 2011 op een praktijkperceel.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (12829)/Commentaren (0)/
Groenbedekking effect stikstofopname en nitraatuitspoeling 2011 donderdag 15 december 2011

Groenbedekking effect stikstofopname en nitraatuitspoeling 2011

Proeftuin Kaderrichtlijn Water: effect groenbedekking op stikstofopname en nitraatuitspoeling - demoproef 2 - 2011

De inzaai van groenbedekkers (Italiaans raaigras, gele mosterd, Facelia, bladrammenas, snijrogge, zomerhaver) in het najaar (vb. na de oogst van tarwe) beschermt de bodem tegen watererosie op erosiegevoelige percelen en voorkomt nitraatuitspoeling in het najaar en de winter.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (19016)/Commentaren (0)/
Wortel erosiebestrijding drempels 2011 donderdag 15 december 2011

Wortel erosiebestrijding drempels 2011

Watererosie met erosiedrempels bij wortelen 2011

Industriewortelen onderzoek met erosiedrempels tussen de ruggen om de praktijkwaarde naar de bestrijding van watererosie te beoordelen.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (15279)/Commentaren (0)/
Jade info nummer 14 december 2011 donderdag 15 december 2011

Jade info nummer 14 december 2011

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Einde van het project Jade 2 en zijn nieuwsbrief Jade info
 • Bestrijding van papiervlekkenziekte in prei
 • Bestrijding wollige slawortelluis op witloof dankzij natuurlijke vijanden
 • Tripsbestrijding in prei: Invloed van de toegepaste hoeveelheid spuitoplossing en de vochttoestand van het gewas
donderdag 15 december 2011/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (23070)/Commentaren (0)/
Metingen energie van start dinsdag 15 november 2011

Metingen energie van start

PCG participeert in Europees project rondom energie in glastuinbouw

Vorig jaar werd in de bioserre geïnvesteerd in een energiezuinige kas. Het betreft een maximaal geïsoleerde kas, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van laag waardige warmte. Een gasabsorptiewarmtepomp samen met een boorgat energie opslag staat in voor de warmte productie en opslag.

dinsdag 15 november 2011/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (22606)/Commentaren (0)/
Jade Info nummer 13 november 2011 dinsdag 15 november 2011

Jade Info nummer 13 november 2011

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Vergelijking van verschillende strategieën voor de bestrijding van roest in prei, met het gebruik van een risicomodel
 • Nut van groenbedekkers in de strijd tegen bodemdegradatie
 • Bandbespuiting witloof voor de bestrijding van de wollige slawortelluis
dinsdag 15 november 2011/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (22827)/Commentaren (0)/
Jade Info nummer 12 juli 2011 vrijdag 15 juli 2011

Jade Info nummer 12 juli 2011

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Bieden biologische middelen hulp in de strijd tegen Fusarium bij prei?
 • De impact van teeltmethoden op de ontwikkelingsdynamiek van bladluizen in sla
vrijdag 15 juli 2011/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (22376)/Commentaren (0)/
Jade Info nummer 11 april 2011 vrijdag 15 april 2011

Jade Info nummer 11 april 2011

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Gevoeligheid van witloofrassen t.a.v. Alternaria en roest
 • Voorstelling van het pilootbedrijf van de heer Cornille in Frelinghien (Frankrijk)
vrijdag 15 april 2011/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (22348)/Commentaren (0)/
Jade info nummer 10 maart 2011 dinsdag 15 maart 2011

Jade info nummer 10 maart 2011

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Onderzoek naar alternatieve methoden voor de chemische onkruidbestrijding op het pilootbedrijf witloof 'GAEC de l’Abbaye'
 • Combineer alternatieve afschrikmiddelen met de bijzondere bejaging van houtduif
 • Voorstelling van het pilootbedrijf van Etienne Billaud te Herlies (Frankrijk)
dinsdag 15 maart 2011/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (22869)/Commentaren (0)/
Transit Groenteteelt vrijdag 4 maart 2011

Transit Groenteteelt

Film over het Interreg IV project Jade II "Jardin de l''Europe" of "Vlaanderen en Nord-Pas de Calais, Groentetuin van Europa" - 04.03.2011

Film over het Interreg IV project Jade II "Jardin de l'Europe" of "Groentetuin van Europa" is een samenwerking van 6 proefcentra uit Vlaanderen en Nord-Pas de Calais ivm duurzame teelten.

vrijdag 4 maart 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (16859)/Commentaren (0)/
Vetabio info nummer 07 - februari 2011 dinsdag 15 februari 2011

Vetabio info nummer 07 - februari 2011

Nieuwsbrief in het kader van Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’ (Valorisatie grensover schrijdende ervaring en kennis in de biologische landbouw)

 

 

Inhoudstabel

 • Acties in het kader van het luik 'GROENTETEELT':
  • Bedrijfsbezoek aan het bedrijf Delsalme
  • Verslag proefveldbezoek op 13 september 2010 aan het proefcentrum 'Pôle Légumes' (PLRN) in Frankrijk
  • Demonstratie handzaaimachines
 • Acties in het kader van het luik 'VEEHOUDERIJ':
  • Welk ras veldbonen zaaien dit voorjaar?
dinsdag 15 februari 2011/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15206)/Commentaren (0)/
Vetabio info n° 7 - février 2011 version française dinsdag 15 februari 2011

Vetabio info n° 7 - février 2011 version française

Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’

 

Table des matières

 • Bilan des actions organisees dans le cadre du volet 'fourrages'
  • Quelles variétés de féverole implanter ce printemps?
 • Bilan des actions organisees dans le cadre du volet 'légumes'
  • Visite des parcelles d’essai du Pôle Legumes et d’une amap
  • Journée portes ouvertes au PCBT (Centre d’essai en agriculture biologique)
  • Visite de la ferme Delsamme
  • Echanges d’expériences
dinsdag 15 februari 2011/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15150)/Commentaren (0)/
Combinatie tomaat-visteelt verder verkend woensdag 29 december 2010

Combinatie tomaat-visteelt verder verkend

in het kader van het Interreg IVa-project 'Duurzame Aquacultuur in de Grensregio Vlaanderen-Nederland' (AQUA-VLAN)

Na de succesvolle verkennende demonstratie van de combinatie van de teelten van tomaat en tilapia – een tropische zoetwatervis – van vorig jaar gaat het PCG na de vele positieve reacties ook dit jaar verder in op dit innovatieve onderzoek. Veel tuinders namen contact op met het PCG om meer te weten te komen over de mogelijke voordelen van deze ongewone combinatie. Overigens, niet alleen tuinders zien brood in deze combinatie. Mais Automatisering gelooft ook in de duoteelt. In opdracht van Mais test het PCG dit jaar een opstelling op haar praktijkrijpheid.

woensdag 29 december 2010/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (21012)/Commentaren (0)/
Aquacultuur consumentenonderzoek vis 2010 woensdag 15 december 2010

Aquacultuur consumentenonderzoek vis 2010

Consumentenonderzoek vis 2010

Op 11 en 12 februari 2010 proefden een zestigtal consumenten van diverse leeftijden een aantal potentiële vissoorten voor aquacultuur in Vlaanderen en Zeeland in het kader van het Interreg IV programma voor de grensregio Vlaanderen - Nederland met als titel 'Aqua-Vlan duurzame aquacultuur in de Grensregio Vlaanderen-Nederland'.

woensdag 15 december 2010/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (17823)/Commentaren (0)/
Tags:
Vis consumentenonderzoek vis 2010 woensdag 15 december 2010

Vis consumentenonderzoek vis 2010

in het kader van het Interreg IVa-project 'Duurzame Aquacultuur in de Grensregio Vlaanderen-Nederland' (AQUA-VLAN)

Op 11 en 12 februari 2010 proefden een zestigtal consumenten van diverse leeftijden een aantal potentiële vissoorten voor aquacultuur in Vlaanderen en Zeeland in het kader van het Interreg IV programma voor de grensregio Vlaanderen - Nederland met als titel Aqua-Vlan (duurzame aquacultuur in de Grensregio Vlaanderen-Nederland).

woensdag 15 december 2010/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (24300)/Commentaren (0)/
Groenten bemesting tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en novatec solub 14-48 2010 woensdag 15 december 2010

Groenten bemesting tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en novatec solub 14-48 2010

Gebruik van tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en novatec solub 14-48 in diverse teelten 2010

In 2010 werd opnieuw een proef aangelegd met startfosfaten in diverse teelten (andijvie, groene selder, knolvenkel, Chinese kool en courgette). Dit maal werd gekozen om de meststoffen tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en Novatec Solub 14-48 te vergelijken.

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (7956)/Commentaren (0)/
Knolselder gewasbescherming (wortelvlieg) 2010 woensdag 15 december 2010

Knolselder gewasbescherming (wortelvlieg) 2010

Bestrijding van wortelvlieg (Psila rosae) in knolselder (Apium graveolens var. rapaceum) 2010

Deze proef werd aangelegd om de efficiëntie van diverse insecticiden tegen wortelvlieg (Psila rosea / PSILRO)  in knolselder (Apium graveolens var. rapaceum) na te gaan.

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (13204)/Commentaren (0)/
Prei bemesting bladvoeding 2010 woensdag 15 december 2010

Prei bemesting bladvoeding 2010

Bladvoeding in prei 2010

In 2009 werd reeds een proef opgezet met bladvoeding in prei. Uit die proef blijkt dat er bij de oogst geen significante verschillen opgemerkt worden tussen de diverse behandelingen en het onbehandelde object. Het gebruik van bladvoeding in prei werd op het PCG in 2010 opnieuw onderzocht op uitdrukkelijke vraag van de sector. Het gebruik van bladvoeding in prei wordt door veel tuinders uitgevoerd om een garantie te hebben van een goede opbrengst en kwaliteit bij de oogst.

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (11661)/Commentaren (0)/
Rode biet rassen en teelttechniek: ter plaatse zaaien of planten bio 2010 woensdag 15 december 2010

Rode biet rassen en teelttechniek: ter plaatse zaaien of planten bio 2010

Rassenproef rode biet met de vergelijking ter plaatse zaaien of planten in de biologische teelt 2010

Rode biet rassenproef en vergelijking tussen ter plaatse zaaien of uitplanten met Alvro Mono (Vitalis), Boro (Bejo), Jannis (Bingenheimer), Pablo (Bejo), Robuscka (Bingenheimer), Wodan (Bejo).

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (18189)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming biologische fungiciden Fusarium - 2 2010 woensdag 15 december 2010

Prei gewasbescherming biologische fungiciden Fusarium - 2 2010

Screening biologische fungiciden tegen Fusarium spp in prei (demonstratieproef in Meulebeke) 2010

Op twee locaties in de regio Meulebeke – Dentergem, waar van oudsher prei geteeld wordt en gezien het grondgebonden karakter van Fusarium spp. problemen met Fusariumaantasting groot kunnen zijn, werden demonstratieproeven aangelegd om de werking van Prestop, Trianum-p en een aantal proefmiddelen te evalueren. In dit rapport wordt enkel de demonstratieproef in Meulebeke besproken. Onderzoek met Onbehandeld, Topsin M 70 WG, Prestop, Trianum-p, PM 10/004, PM 10/005, PM 10/006, PM 10/007.

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (5490)/Commentaren (0)/
Prei bemesting traagwerkende meststoffen 2010 woensdag 15 december 2010

Prei bemesting traagwerkende meststoffen 2010

Toepassing van traagwerkende meststoffen in prei 2010

In deze proef werden de traagwerkende stikstofmeststoffen (object 4-13) vergeleken met een object dat geen stikstofbemesting kreeg (object 1), een object dat ammoniumnitraat kreeg met bijbemesting (object 2) en een object dat ammoniumnitraat kreeg met Humifrist en bijbemesting (object 3). Bij de objecten waar een enkelvoudige stikstofmeststof werd toegediend (object 1-9), werd ook ammoniumpolyfosfaat toegediend.

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (4436)/Commentaren (0)/
Savooikool gewasbescherming luizen 2010 woensdag 15 december 2010

Savooikool gewasbescherming luizen 2010

Luizenbestrijding in savooikool 2010

Deze proef werd aangelegd om de efficiëntie van diverse insecticiden en combinaties ervan in functie van luisbestrijding na te gaan. De proef werd aangelegd op een proefveld te Kruishoutem als een gerandomiseerde blokken, in 4 parallellen. Er kan geen besluit gevormd worden aangezien er geen geldige resultaten zijn wegens een gebrek aan luisaantasting in deze proef.

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (10572)/Commentaren (0)/
Bloemkool bemesting werking van stikstofmeststoffen 2010 woensdag 15 december 2010

Bloemkool bemesting werking van stikstofmeststoffen 2010

Werking van diverse N-meststoffen in bloemkool 2010

Het doel van deze proef was diverse N-meststoffen met hun specifieke toepassingstechniek testen. Er werd gebruik gemaakt van enkelvoudige of samengestelde stikstofmeststoffen: Tripelsuperfosfaat, Ammoniumnitraat, Urean, Novatec Solub, Field Cote, Novatec Premium, Sulfammo, Fertibut, Flex Fertilizer, Humifirst.

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (4749)/Commentaren (0)/
Bloemkool gewasbescherming koolvlieg 2010 woensdag 15 december 2010

Bloemkool gewasbescherming koolvlieg 2010

Bestrijding van koolvlieg in bloemkool 2010

Onderzoek om de werking na te gaan van diverse insecticiden (Mundial, Tracer, Dursban, PM 10/001, PM 10/002, Perfekthion 400 EC, PM 10/003) op koolvlieg (Delia radicum / HYLERA) in bloemkool (Brassica oleracea var. botrytis / BRSOB).

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (5037)/Commentaren (0)/
Kropsla en ijsbergsla bemesting werking stikstofmeststoffen 2010 woensdag 15 december 2010

Kropsla en ijsbergsla bemesting werking stikstofmeststoffen 2010

Werking van diverse N-meststoffen in kropsla en ijsbergsla 2010

Het doel van deze proef was diverse N-meststoffen met hun specifieke toepassingstechniek testen. Er werd gebruik gemaakt van enkelvoudige of samengestelde N-meststoffen. Per bed werden er 2 rijen kropsla en 2 rijen ijsbergsla geplant. Deze werden afzonderlijk beoordeeld en geoogst.

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (5345)/Commentaren (0)/
Jade info nummer 09 november 2010 maandag 15 november 2010

Jade info nummer 09 november 2010

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Bemesting in bloemkool
 • Gevleugelde plagen in kolen: opmars en toename van 4 schadeverwekkers
 • Bescherming van witloofwortelen na rooi
 • Uitnodiging 'Demonstratienamiddag groenbedekkers' - Dinsdag 9 november 2010 van 13.30 tot 16 uur
maandag 15 november 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (22576)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids Demonstratienamiddag groenbedekkers 2010 dinsdag 9 november 2010

Bezoekersgids Demonstratienamiddag groenbedekkers 2010

Troeven en de beperkingen van diverse groenbedekkers - 09.11.2010

Landbouwers kunnen degradatieprocessen tegengaan door het inzaaien van groenbedekkers na de oogst van de hoofdteelt. Hierdoor is de bodem tijdens de winter bedekt, waardoor hij beschermd wordt tegen de nadelige invloed van de weersomstandigheden. Naast deze beschermende functie hebben groenbedekkers nog heel wat andere voordelen, zowel voor de landbouwer, als voor het milieu (verhoging van het organische stofgehalte, vasthouden van nutriënten, beperken van stikstofverliezen tijdens de winter, verbeteren van de bodemstructuur, ...)

dinsdag 9 november 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (29697)/Commentaren (0)/
Internationale Praktijkdag Prei in beeld 2010 zondag 24 oktober 2010

Internationale Praktijkdag Prei in beeld 2010

Film gemaakt door J. Stallen over de demo preirooiers in Kruishoutem - 24.10.2010

Demonstratie's van de preirooiers in beeld gebracht door Joost Stallen tijdens de Internationale Praktijkdag Prei 2010.

zondag 24 oktober 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (19141)/Commentaren (0)/
Jade info numéro 9 octobre 2010 vrijdag 15 oktober 2010

Jade info numéro 9 octobre 2010

Le projet JADE2 est réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France/Wallonie/Flandre

 

 

 

 

Table des matières

 • Fertilisation du chou-fleur
 • Attaques 'aérienne' sur choux : montée en puissance de quatre menaces
  • La mouche du chou (Delia radicum)
  • Pegohylemyia ou Batanophila fugax
  • L'areurode (Aleurodes proletella)
  • Le thrips (Thrips tabaci)
vrijdag 15 oktober 2010/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (21341)/Commentaren (0)/
Vetabio info nummer 06 - Oktober 2010 vrijdag 15 oktober 2010

Vetabio info nummer 06 - Oktober 2010

Nieuwsbrief in het kader van Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’ (Valorisatie grensover schrijdende ervaring en kennis in de biologische landbouw)

 

 

Inhoudstabel

 • Verslag van de acties in het kader van het luik “VEEHOUDERIJ”:
  • Resultaten van de proeven 2010: wintergranen en eiwitgewassen in zuivere teelt of in mengteelt.
  • Samenvatting van de rassenproef biologische baktarwe en triticale.
vrijdag 15 oktober 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (16099)/Commentaren (0)/
Vetabio info n° 6 - octobre 2010 version française vrijdag 15 oktober 2010

Vetabio info n° 6 - octobre 2010 version française

Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’

 

Table des matières

 • Bilan des actions organisees dans le cadre du volet 'fourrages'
  • Résultats des essais 2010 : céréales et protéagineux d’hiver, en culture pure et en association
  • Synthèse des résultats des essais variétaux en blé tendre et triticales biologiques
vrijdag 15 oktober 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (16968)/Commentaren (0)/
Jade info numéro 8 septembre 2010 woensdag 15 september 2010

Jade info numéro 8 septembre 2010

Le projet JADE2 est réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France/Wallonie/Flandre

 

 

 

 

 

Table des matières

 • Techniques de pulvérisations pour lutter contre les pucerons sur chou de Bruxelles
 • Tolérances variétales des choux
 • Nouvelles avancées sur la cécidomyie du chou-fleur en France
woensdag 15 september 2010/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (17832)/Commentaren (0)/
Jade info nummer 08 september 2010 woensdag 15 september 2010

Jade info nummer 08 september 2010

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Diverse spuittechnieken ter bestrijding van bladluizen in spruitkool
 • Ziektegevoeligheid koolrassen
  • Rasgevoeligheid voor trips - Thrips tabaci - bij witte kool
  • Rasgevoeligheid voor zwartnervigheid - Xanthomonas compestris - bij bloemkool
 • Recente ontwikkeling in de bestrijding van de koolgalmug in de Franse bloemkoolpercelen
woensdag 15 september 2010/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (22461)/Commentaren (0)/
Jade info numéro 7 juin 2010 dinsdag 15 juni 2010

Jade info numéro 7 juin 2010

Le projet JADE2 est réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France/Wallonie/Flandre

 

 

 

 

 

Table des matières

 • Intérêt des semences pré-germées
 • Désherbage des oignons de semis
 • Gestion raisonnée des apports d’azote en cultures de légumes : Situation en France et en Belgique
 • Visite de la ferme pilote endive : le GAEC de l’Abbaye
dinsdag 15 juni 2010/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (21323)/Commentaren (0)/
Jade info nummer 07 juni 2010 dinsdag 15 juni 2010

Jade info nummer 07 juni 2010

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Belang van voorgekiemde zaden
 • Onkruidbestrijding bij zaaiuien in Frankrijk
 • Beredeneerde stikstofbemesting in de groenteteelt
 • Bezoek aan het pilootbedrijf voor witloof: de GAEC de l’Abbaye
dinsdag 15 juni 2010/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (22407)/Commentaren (0)/
Vetabio info n° 5 - mai 2010 version française zaterdag 15 mei 2010

Vetabio info n° 5 - mai 2010 version française

Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’

 

Table des matières

 • Bilan des actions organisées dans le cadre du volet «Fourrages»
  • Quel mélange prairial resiste aux attaques des limaces ?
  • Prairies multi-especes : tour d’horizon des varietes
 • Bilan des actions organisees dans le cadre du volet «Légume»
  • Diagnostic de sol : Une approche de terrain pour repondre à des questions de terrain
  • Essais variétaux de celeris 2009 1. En plein champ
  • Essais variétaux de celeri vert bio: 2. Variétés tardives sous abri
  • Produits de protection en cultures de fruits et de legumes bio : Symposium de 2 jours a Lille
  • Portes ouvertes chez Philippe et Nathalie Tronet
  • Les rendez-vous Tech & Bio des éléveurs de l’Ouest
  • Portes ouvertes centre de recherche d’agriculture biologique (PCBT)
  • Visite de ferme le 15 juin chez David Houilliez en Nord-Pas de Calais
  • Sur les trois versants, programme de visites des éssais proteagineux d’hiver et de printemps en association ou en culture pure
zaterdag 15 mei 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (17688)/Commentaren (0)/
Vetabio info nummer 05 - Mei 2010 zaterdag 15 mei 2010

Vetabio info nummer 05 - Mei 2010

Nieuwsbrief in het kader van Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’ (Valorisatie grensover schrijdende ervaring en kennis in de biologische landbouw)

 

 

Inhoudstabel

 • Verslag van de acties in het kader van het luik 'VEEHOUDERIJ':
  • Welke grasmengsels kunnen slakkenvraat weerstaan?
  • Complexe grasmengesels: overzicht van grassoorten en vlinderbloemigen
 • Verslag van de acties in het kader van het luik 'GROENTETEELT':
  • Bodemanalyse: een benadering met het oog voor concrete problemen
  • De bodem, een gestructureerd en levend milieu
  • Rassenproef groene bio selder 2009: welk ras is het meest geschikt in het najaar onder koepel?
  • Gewasbeschermingsmiddelen in de biologische groente- en fruitteelt: tweedaags symposium Rijsel
 • Agenda:
  • Les rendez-vous tech & bio des éleveurs de l'Ouest op het biologisch proefbedrijf van Thorigné d’Anjou op 23 en 24 juni.
  • Opendeurdag van het biologisch proefbedrijf (PCBT): 30 juni, Ieperseweg 87, Beitem
  • Opendeurdag bij Philippe en Nathalie Tronet: 9 juni om 14h in Northkerque
  • Bedrijfsbezoek op 15 juni bij David Houlliez en Nord Pas-De-Calais
  • In de drie gebieden staan proefveldbezoeken aan de eiwitrijke zomer- en winter gewassen in zuivere- of mengteelt gepland:
   - Op 2 juli in Wallonië, rue du Blondeau 25 in Waha en rue de l’Agriculture, 301 in Ath.
   - Op 6 juli in Vlaanderen, Zomerweg in Alveringem en in Frankrijk, à rue de Féchain, 59252 Marcq-en-Ostrevent.
zaterdag 15 mei 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (17394)/Commentaren (0)/
Vetabio info nummer 04 – maart 2010 maandag 15 maart 2010

Vetabio info nummer 04 – maart 2010

Nieuwsbrief in het kader van Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’ (Valorisatie grensover schrijdende ervaring en kennis in de biologische landbouw)

 

 

Inhoudstabel

 • Verslag van de acties in het kader van het luik “VEEHOUDERIJ”:
  • Voederautonomie: Welke oplossingen bestaan er voor biologische melkveehouders?
  • Vlotte teelt veldboon biedt kansenvoor eigen eitwitteelt
  • Veldbonen telen in het voorjaar: enkele sleutelbedgrippen
  • Combinatie van graan en erwten in voorjaarsteelt: enkele sleutelbedgrippen
 • Verslag van de acties in het kader van het luik “GROENTETEELT”:
  • Bioteelten onder beschutting: Rassenproeven in bladgewassen: voorjaars- en najaarsteelt
  • Continu aanbod bio prei
  • Teeltfiche: Thermische onkruidbestrijding in de biologische landbouw
 • Agenda:
  • Grasland, de basis voor autonome voederwinning: Bezoek aan een melkveebedrijf in omschakeling in Lens (Henegouwen) : maandag 3 mei om 13u
  • Studieavond: PCG – De Wassende Maan: Woensdag 5 mei 2010 - 17 u tot 21 u
maandag 15 maart 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (16633)/Commentaren (0)/
Vetabio info n° 4 - mars 2010 version française maandag 15 maart 2010

Vetabio info n° 4 - mars 2010 version française

Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’

 

 

Table des matières

 • Bilan des actions organisées dans le cadre du volet «Fourrages»
  • L’autonomie alimentaire : Quelles solutions dans les élévages laitiers biologiques?
  • Feverole de printemps : Quelle variété choisir en bio?
  • La culture de la féverole de printemps : Les points clés
  • Les associations céréales pois de printemps : Points cléfs de la culture
 • Bilan des actions organisees dans le cadre du volet «Légume»
  • Cultures bio sous abri : Essais variétaux en laitues: la culture au printemps et à l’arrière-saison
  • Offre continue de poireaux bio
  • Fiche téchnique le déshérbage thermique en agriculture biologique
 • Agenda
  • Le paturäge, base de l’autonomie : Visite d’une ferme innovante dans le Hainaut
  • Soirée d’étude pour producteurs bio sous abri : PCG – de Wassende Maan
maandag 15 maart 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (16521)/Commentaren (0)/
Tilapia en tomaat maandag 1 maart 2010

Tilapia en tomaat

Tilapia in combinatie met de teelt van tomaat. Boerenstebuiten tv - 01.03.2010

Neen, dit is geen recept, maar een reportage over een innoverend proefproject, dat nagaat of de kweek van de Tilapiavis kan gecombineerd worden met tomatenteelt of omgekeerd. Leveren tomatentelers in de toekomst ook lekkere tilapiafilet? Kijken is de boodschap.

maandag 1 maart 2010/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (16239)/Commentaren (0)/
Jade info numéro 6 février 2010 maandag 15 februari 2010

Jade info numéro 6 février 2010

Le projet JADE2 est réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France/Wallonie/Flandre

 

 

 

 

 

Table des matières

 • Optimiser la protection du poireau: ou en est-on de part et d’autre de la frontière; quelles sont les perspectives d’évolution?
 • Buses anti-dérive en poireau
 • Tolérances variétales en poireau
 • Invitation Journées Européennes
  Produits de protection en plantes bio : Usages, réglèmentations et perspectives européennes
maandag 15 februari 2010/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (21362)/Commentaren (0)/
Jade info nummer 06 februari 2010 maandag 15 februari 2010

Jade info nummer 06 februari 2010

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Optimalisatie van de gewasbescherming in de preiteelt op vandaag en in de toekomst
 • Driftreducerende doppen een must!
 • Rasgevoeligheden prei: zomer-, herfst- en winterteelt
 • Uitnodiging Europees symposium 'Gewasbeschermingsmiddelen in biologische groente- en fruitteelt: gebruik, regelgeving en perspectieven in Europa' - 10 & 11 maart 2010 te Rijsel (Lille)
maandag 15 februari 2010/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (22066)/Commentaren (0)/
Scheldemondfonds: RAS en regels donderdag 11 februari 2010

Scheldemondfonds: RAS en regels

Intensieve aquacultuur in gesloten recirculatie aquacultuursystemen (RAS)

Binnen het Scheldemondgebied (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland) beginnen meer en meer bedrijven geïnteresseerd te raken in aquacultuur, met name intensieve aquacultuur in gesloten recirculatie aquacultuursystemen (RAS). 

donderdag 11 februari 2010/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (16973)/Commentaren (0)/
Tags:
Persmap 'Duurzame aquateelt in de Grensregio Vlaanderen - Nederland' donderdag 11 februari 2010

Persmap 'Duurzame aquateelt in de Grensregio Vlaanderen - Nederland'

Persmoment 11 februari 2010 in het kader van het project Interreg IVa 'AquaVlan' - 11.02.2010

Op 02 februari 2010 werd het project AquaVlan 'Duurzame aquateelt in de Grensregio Vlaanderen - Nederland'  aan de pers voorgesteld.

donderdag 11 februari 2010/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (14629)/Commentaren (0)/
Combinatieteelt vis en tomaat op Radio 2 donderdag 11 februari 2010

Combinatieteelt vis en tomaat op Radio 2

Radio 2 Oost-Vlaanderen Avondpost 17u10 - 11.02.2010

De visteelt en het smaakonderzoek van tilapia komen aan bod tijdens dit interview.

donderdag 11 februari 2010/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (15640)/Commentaren (0)/
Tags: innovatie
Bladgewassen bemesting fosfor bij start 2009 dinsdag 15 december 2009

Bladgewassen bemesting fosfor bij start 2009

Diverse bladgewassen fosforbemesting bij start 2009

In 2008 werden goede resultaten bekomen met de toepassing van ammoniumpolyfosfaat (APP) in blad- en krulandijvie. Het nut van gebruik van APP in een vroege preiteelt is reeds langer gekend. Voor verscheidene andere teelten blijft de vraag of het gebruik van ammoniumpolyfosfaat ook opbrengstverhogend of kwaliteitverbeterend kan werken. In 2009 werden proeven opgezet in blad- en krulandijvie, radicchio, peterselie, suikerbrood en kropsla

dinsdag 15 december 2009/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (6378)/Commentaren (0)/
Groene eikenbladsla gewasbescherming luizen 2009 dinsdag 15 december 2009

Groene eikenbladsla gewasbescherming luizen 2009

Luisbestrijding in groene eikenbladsla openluchtteelt 2009

Luizen bezorgen slatelers af en toe kopzorgen. Wanneer er luizen te zien zijn op de sla, is het al te laat. Ook dode luizen worden in sla niet getolereerd. Een aantal luisbestrijdingsmiddelen werden getest binnen de slateelt. Een toepassing bij zaai werd vergeleken met een plantbakbehandeling en toepassingen op het veld ... 

dinsdag 15 december 2009/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (3998)/Commentaren (0)/
Jade info nummer 05 december 2009 dinsdag 15 december 2009

Jade info nummer 05 december 2009

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Septoria bij selder
 • Uitnodiging bezoek aan pilootbedrijf witloof: le GAEC de la Fontaine
 • Ammoniumpolyfosfaat (APP) als startmeststof in prei en andijvie
dinsdag 15 december 2009/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (22571)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming spuitdoppen trips en ziekten 2009 dinsdag 15 december 2009

Prei gewasbescherming spuitdoppen trips en ziekten 2009

Spuittechniek in prei: biologische efficiëntie van driftreducerende doppen ter bestrijding van trips en ziekten 2009

In deze proef wordt nagegaan of driftreducerende doppen een zelfde biologische efficiëntie geven als klassieke doppen voor de bestrijding van ziekten en plagen.

dinsdag 15 december 2009/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (18676)/Commentaren (0)/
Jade info numéro 5 novembre 2009 zondag 15 november 2009

Jade info numéro 5 novembre 2009

Le projet JADE2 est réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France/Wallonie/Flandre

 

 

 

 

 

Table des matières

 • La septoriose du céleri
 • Invitation visite d’une ferme pilote endive: le GAEC de la Fontaine chez la famille WAVRANT, Rue de la fontaine à Tilques près de St Omer dans le Pas de Calais (France).
 • Poly Ammonium Phosphate (PAP) comme engrais de démarrage.
zondag 15 november 2009/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (21954)/Commentaren (0)/
Vetabio info nummer 03 - november 2009 zondag 15 november 2009

Vetabio info nummer 03 - november 2009

Nieuwsbrief in het kader van Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’ (Valorisatie grensover schrijdende ervaring en kennis in de biologische landbouw)

 

 

Inhoudstabel

 • Verslag van de acties in het kader van het luik 'Ruwvoederteelt / Veehouderij':
  • Bezoek aan La Ferme du Warapot
  • Bezoek aan het proefbedrijf Thorigné d'Anjou - thema: grasmengsels met vlinderbloemigen
  • Proef tijdelijke maaiweide met verschillende grasmengsels: eerste resultaten van proefveld in Frankrijk
 • Verslag van de acties in het kader van het luik 'Groenteteelt':
  • Bedrijfsbezoek bij M. Béthiencourt
  • Bedrijfsbezoek A Coup de Pouce
  • Beheersing van rupsen in najaarsteelt kool
 • Agenda
zondag 15 november 2009/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (17344)/Commentaren (0)/
Vetabio info n° 3 novembre 2009 version française zondag 15 november 2009

Vetabio info n° 3 novembre 2009 version française

Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’

 

 

Table des matières

 • Bilan des actions organisées dans le cadre du volet «Fourrages»
  • Viste de la ferme Warapot (Troisvaux Nord-Pas de Calais
  • Viste d'une ferme expérimentale en Anjoi (France) sur la thématique des prairies multi-espèces
  • Essai  transfrontaller prairie  multi-espèces de fauche: premiers  résultats du versant français
 • Bilan des actions organisees dans le cadre du volet «Légume»
  • Visite de la ferme de M. Béthencourt (Campigneulles Les Grandes- Nord-Pas-de-Calais)
  • Visite de l'asbl à Coup de Pousses à Sart-Bernard
  • Agenda
   • Journée technique en Flandre
   • Formation élevage bio
zondag 15 november 2009/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (17184)/Commentaren (0)/
Jade info nummer 04 september 2009 dinsdag 15 september 2009

Jade info nummer 04 september 2009

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Rijen- en bandbemesting bij bloemkool en prei
 • Demonstratie van geautomatiseerde schoffelmachines
  • Robocrop van Garford, verdeeld door Agrilead
  • Précicam van Carré
  • Een multi-gestuurde schoffelmachine van Agronomic
  • Précizo van JM cabinet conseil
 • Bezoek pilootbedrijf witloof van Stefaan Gheeraert en Chantal Lemahieu te Poperinge - POVLT
 • Proefveldbezoek OL PCG 8 oktober 2009
dinsdag 15 september 2009/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (24435)/Commentaren (0)/
Jade info numéro 4 septembre 2009 dinsdag 15 september 2009

Jade info numéro 4 septembre 2009

Le projet JADE2 est réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France/Wallonie/Flandre

 

 

 

 

 

 

Table des matières

 • La fertilisation en ligne et en bande
 • Démonstration dynamique de systèmes de binage autoguidé
dinsdag 15 september 2009/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (24158)/Commentaren (0)/
Vetabio info nummer 02 - juni 2009 maandag 15 juni 2009

Vetabio info nummer 02 - juni 2009

Nieuwsbrief in het kader van Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’ (Valorisatie grensover schrijdende ervaring en kennis in de biologische landbouw)

 

 

Inhoudstabel

 • Biologische groenteteelt in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk: een korte stand van zaken
 • Bedrijfsbezoeken veeteelt en akkerbouw:
  • Vrijdag 19 juni 2009 van 9u30 tot 16u15 : Bezoek aan ‘la Ferme du Warapot’
  • Dinsdag 30 juni 2009 om 13u30: Bedrijfsbezoek biologische akkerbouw bij François Desruelles
  • Woensdag 7 oktober van 9u30 tot 16u00 : Bedrijfsbezoek Lamboray (Wallonië)
 • Bedrijfsbezoeken groenteteelt:
  • Maandag 29 juni 2009 om 18u: Bedrijfsbezoek bij M. Béthencourt
  • Woensdag 24 juni 2009 van 17u30 tot 21u : Open Velddag – PCBT
  • Juli 2009 : Bedrijfsbezoek Vlaanderen
  • Dinsdag 18 augustus 2009 om 18u00: Bedrijfsbezoek aan 'A Coup de Pousses SCRL FS'
 • 100% biovoeder: eigen voedervoorziening in de biologische melkveehouderij
maandag 15 juni 2009/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15674)/Commentaren (0)/
Vetabio info n° 2 juin 2009 maandag 15 juni 2009

Vetabio info n° 2 juin 2009

Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’

 

 

Table des matières

 • Enquête chez les producteurs maraîchers Bio : premiers résultats
 • Autonomie alimentaire des élevages bovins laitiers : 100% bio qu’est ce que ça change ?
 • Programme des visites organisées dan le cadre du volet  'Fourrages'
 • Programme des visites organisées dan le cadre du volet  'Maraichage''
maandag 15 juni 2009/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (18083)/Commentaren (0)/
Vetabio info nummer 01 - april 2009 woensdag 15 april 2009

Vetabio info nummer 01 - april 2009

Nieuwsbrief in het kader van Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’ (Valorisatie grensover schrijdende ervaring en kennis in de biologische landbouw)

 

 

Inhoudstabel

 • Negen partners voor een grensoverschrijdend project: voorstelling partners:
  • Gabnor
  • Fredon
  • CRA-W
  • PCBT
  • PCG
  • Chambre d'Agriculture Pas-de-Calais
  • Pôle Légumes
  • CEB
  • Carah
 • Naar eigen eiwitvoorziening voor 100 % bio melk
woensdag 15 april 2009/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (16366)/Commentaren (0)/
Vetabio info n° 1 - avril 2009 woensdag 15 april 2009

Vetabio info n° 1 - avril 2009

Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’

 

 

Table des matières

 • NEUF PARTENAIRES POUR UN NOUVEAU PROJET TRANSFRONTALIER
 • De la ferme à l’Europe, vers plus d’autonomie en protéines végétales pour un lait 100% BIO !
woensdag 15 april 2009/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (17275)/Commentaren (0)/
Jade info numéro 3 mars 2009 zondag 15 maart 2009

Jade info numéro 3 mars 2009

Le projet JADE2 est réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France/Wallonie/Flandre

 

 

 

 

 

 

 

Table des matières

 • La problématique des pigeons en choux
 • Tolérances variétales des choux et du poireau
 • Présentation fermes pilotes PLRN
 • Le besoin en azote au champ des variétés d’endive
zondag 15 maart 2009/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (25237)/Commentaren (0)/
Jade info nummer 03 maart 2009 zondag 15 maart 2009

Jade info nummer 03 maart 2009

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Houtduiven veroorzaken veel schade in koolgewassen
 • Ziektegevoeligheid kool- en preirassen
  • Rasgevoeligheid voor trips (Thrips tabaci) bij witte kool
  • Rasgevoeligheid voor zwartnervigheid (Xanthomonas campestris) bij bloemkool
  • Rasgevoeligheid voor roest (Puccinia allii) bij prei
  • Rasgevoeligheid voor papiervlekkenziekte (Phytophthora porri) bij prei
 • Voorstelling pilootbedrijven PLRN: Gaec Gruson in Cuvillers en Daniel Vandale uit Météren
 • Stikstofbehoefte op het veld van witloofrassen
zondag 15 maart 2009/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (27472)/Commentaren (0)/
Jade info nummer 02 december 2008 maandag 15 december 2008

Jade info nummer 02 december 2008

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Geïntegreerde bescherming tegen de koolvlieg
 • Geïntegreerde bestrijding van Sclerotinia in witloof
maandag 15 december 2008/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (25078)/Commentaren (0)/
Jade info numéro 2 décembre 2008 maandag 15 december 2008

Jade info numéro 2 décembre 2008

Le projet JADE2 est réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France/Wallonie/Flandre

 

 

 

 

 

Table des matières

 • Protection intégrée contre la mouche du chou:
  • Eléments de biologie
  • Techniques de suivi du ravageur
  • Protection insecticide utilisable contre la mouche du chou
  • Stratégies de protection utilisables contre la mouche du chou
  • Essais de méthodes alternatives
 • Protection intégrée contre le sclérotinia de l’endive:
  • Présentation succincte du pathogène
  • Cycle biologique et symptômes sur endive
  • Eléments de lutte: Prophylaxie de base / Lutte chimique / Lutte biologique
  • En pratique
maandag 15 december 2008/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (25006)/Commentaren (0)/
Jade info nummer 01 oktober 2008 woensdag 15 oktober 2008

Jade info nummer 01 oktober 2008

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

In het kader van een interregionaal Europees programma Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: Jardin de l’Europe (JADE 2), groentetuin van Europa, werken 6 onderzoekscentra uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk samen aan de ontwikkeling van een grensoverschrijdende geïntegreerde groenteproductie, namelijk PCG, Inagro, FREDON, APEF, PLRN en CRA.

woensdag 15 oktober 2008/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (25743)/Commentaren (0)/
Jade info numéro 1 octobre 2008 woensdag 15 oktober 2008

Jade info numéro 1 octobre 2008

Le projet JADE2 est réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France/Wallonie/Flandre

Pendant la durée du projet, 14 bulletins 'JADE infos' ont publiés et distribués à tous les membres des partenaires. Les bulletins d'information a été aussi publiés sur les sites web de chaque opérateur. Ces bulletins techniques sensibilisent les producteurs à la production intégrée et contribuent à la connaissance des techniques alternatives.

woensdag 15 oktober 2008/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (25757)/Commentaren (0)/
Bloemenranden als middel om nuttigen te behouden ter bestrijding van plagen in groentegewassen woensdag 7 november 2007

Bloemenranden als middel om nuttigen te behouden ter bestrijding van plagen in groentegewassen

In het kader van het Interreg IV-project Jade

In de groenteteelt lijkt de bloemenrand, indien correct toegepast, ervoor te zorgen dat de luizenpopulatie onder controle kan worden gehouden, zonder behandelingen met insecticiden. Het perceel moet intussen wel regelmatig geobseerveerd worden om eventueel met een insecticide te behandelen indien de nuttigen nog niet geïnstalleerd zijn of nog niet voldoende aanwezig zijn om voldeoende te werken.

woensdag 7 november 2007/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (31828)/Commentaren (0)/
RSS