X
GO

Actueel nieuws

Bloemkool eerste resultaten rassenproef

Bloemkool eerste resultaten rassenproef

Kort voor de start van de eerste kolen was het bijzonder warm en droog.

Kort voor de start van de eerste kolen was het bijzonder warm en droog. Niettegenstaande er beregend werd, bleek het voor de vroegste rassen in deze proef niet altijd evident om een goede kwaliteit te garanderen.
maandag 19 augustus 2019/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (4116)/Commentaren (0)/
Droogte en bijbemesting in diverse groenteteelten

Droogte en bijbemesting in diverse groenteteelten

Actualiteiten openluchtteelten juli 2017

Voor veel telers is beregenen echter niet mogelijk omwille van geen uitrusting, onvoldoende water en/of beperkingen door de overheid opgelegd. Op basis van dit advies en op basis van recente metingen en waarnemingen heeft de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen besloten om via een nieuw politiebesluit een captatieverbod vanaf 24/07/2019 in te stellen op onderstaande ecologisch kwetsbare waterlopen en meanders. 
donderdag 25 juli 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (4594)/Commentaren (0)/
Teeltwissel in komkommer

Teeltwissel in komkommer

Actualiteiten gangbare beschutte teelt april 2019

Het is vooral belangrijk extra aandacht te hebben voor infectie met Pythium in de jonge plantjes van de tweede teelt.

maandag 6 mei 2019/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (4791)/Commentaren (0)/
Je serre omschakelen naar bio? Geef een boost met compost!

Je serre omschakelen naar bio? Geef een boost met compost!

In het kader van het CCBT-project ‘OS - Omschakelen op Slimme Wijze’

Kastelers die willen omschakelen naar biologische teelt streven ernaar hun bodem in een zo kort mogelijke tijdspanne klaar te krijgen voor een robuuste teelt. Zeker voor telers die een verkorting van de omschakelingsperiode kregen en die intensief vruchtgroenten willen gaan telen, is dit een hele uitdaging. De bodem die lang onder plastiek heeft gelegen, heeft vaak een laag organische stofgehalte, weinig voedingselementen en weinig bodemleven. Een koolstoftoediening van 16 ton C/ha over de 2 jaar verspreid, kan zorgen voor een gemiddelde toename van het totaal organisch koolstofgehalte in de bodem van 0,42%.

dinsdag 30 april 2019/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (5904)/Commentaren (0)/
Plantbakbehandeling en granulaten tegen koolvlieg

Plantbakbehandeling en granulaten tegen koolvlieg

De efficiëntie van verschillende middelen tegen koolvlieg onderzocht in bloemkool

Vorig jaar lag op het PCG een proef aan om de efficiëntie van verschillende middelen tegen koolvlieg te evalueren in bloemkool. In deze proef hebben we drie plantbakbehandelingen, vijf granulaten, een combinatie van granulaat en plantbak en afdekking met Howicover (klimaatnet) getest.

maandag 29 april 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (4504)/Commentaren (0)/
Actualiteiten openluchtteelten april 2019

Actualiteiten openluchtteelten april 2019

Waakzaamheid geboden voor luizen in wortel / Stijgende koolvliegdruk / Frigoprei

Waakzaamheid geboden voor luizen in wortel: Bladluizen kunnen al vanaf een heel vroeg stadium (het kiemlobstadium) aanwezig zijn op wortelbladeren. Hun licht- tot geelgroene kleur maakt het moeilijk om ze waar te nemen ... Stijgende koolvliegdruk: Op dit moment is de druk van koolvlieg en de ei-afleg lichtjes aan het stijgen ... Frigoprei:
Voor de leverperiode van mei tot half juni wordt prei geoogst in de tweede helft van april en opgeslagen in de koelcel bij een temperatuur van net onder het vriespunt = tussen 0°C en -1°C ...

maandag 29 april 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (5273)/Commentaren (0)/
Terugblik Preihappening

Terugblik Preihappening

Inspiratie voor de toekomst. En wat nu met de prei?

Op 15 februari organiseerde PCG een preihappening voor iedereen met een hart voor prei. Na jarenlang de Internationale Praktijkdag Prei in het najaar was het tijd voor iets nieuws: een preihappening waarin de toekomst voor de preiteelt centraal stond.

dinsdag 2 april 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (3516)/Commentaren (0)/
Prei rassenproef winter, vroege en late herfstteelt 2018

Prei rassenproef winter, vroege en late herfstteelt 2018

Groeikracht en ziektetolerantie bepalen eindresultaat

Prei rassenonderzoek winterteelt: Pluston, en het nieuwe ras E65D.099 komen zeer goed uit deze proef met een goede opbrengst en een goede kwaliteit. Beide blijken sterk tegen trips en ziektes ...

dinsdag 2 april 2019/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (4175)/Commentaren (0)/
Actualiteiten openluchtteelten maart 2019

Actualiteiten openluchtteelten maart 2019

Bloemkool koolvliegbestrijding / Uien bodembewerking / Kropsla stikstofbemesting

Op sommige bedrijven zijn de eerste koolplanten al afgeleverd. Koolvlieg blijft een van de grootste belagers van diverse koolsoorten. Dit jaar zal het laatste jaar zijn dat een granulaatbehandeling met Pychlorex 5 G (5% chloorpyrifos) mogelijk zal zijn ...

dinsdag 2 april 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (4965)/Commentaren (0)/
Prei zaai- en plantschema met verschillen tussen zware en lichte grond

Prei zaai- en plantschema met verschillen tussen zware en lichte grond

Van maart tot mei wordt een groot deel van het areaal prei uitgezaaid.

Van maart tot mei wordt een groot deel van het areaal prei uitgezaaid. Tegenwoordig worden de meeste planten gekocht bij een plantenkweker. Zeker telers die op een zwaardere grond telen, geven meestal de voorkeur aan de aankoop van preiplanten ipv zelf op te kweken. In maart wordt de herfstprei gezaaid, in april de winterprei.

dinsdag 2 april 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (4119)/Commentaren (0)/
Aanpassingen MRL’s en erkenningen van middelen sinds december

Aanpassingen MRL’s en erkenningen van middelen sinds december

Actualiteiten teelten onder beschutting januari 2019

Sinds december zijn een aantal aanpassingen aan MRL’s (Maximale Residu Limiet) en erkenningen van verschillende actieve stoffen doorgevoerd. Enkele van deze aanpassingen hebben invloed op middelen die gebruikt worden in beschutte teelten. Het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn, zodat je bijvoorbeeld middelen in stock kan opgebruiken voor de opbruiktermijn verloopt. Hieronder vindt u een samenvatting van de veranderingen en de zaken waar je als teler rekening mee moet houden.

donderdag 31 januari 2019/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (2238)/Commentaren (0)/
Tags:
Houders fytolicentie mogen bijscholing niet vergeten

Houders fytolicentie mogen bijscholing niet vergeten

De eerste licenties verlopen al in september 2019

De meest voorkomende licentie is de P2-licentie voor professionele gebruikers, zoals land- en tuinbouwers. In België gaat het om 63.200 mensen of bijna 45.000 in Vlaanderen. De Vlaamse landbouwadministratie waarschuwt de licentiehouders evenwel om tijdig de bijscholingen te volgen die nodig zijn voor de verlenging van hun licentie. Vandaag heeft slechts 8% onder hen alle nodige vormingen al gevolgd, terwijl de eerste licenties al in september 2019 verlopen.

zondag 16 september 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (3447)/Commentaren (0)/
Wie wordt honderdste gebruiker van webapplicatie residuarme teelt en wint een groentekorf?

Wie wordt honderdste gebruiker van webapplicatie residuarme teelt en wint een groentekorf?

In het kader van het VLAIO LA-traject'Teeltspecifieke webapplicatie ter ondersteuning van residu-arm telen van groenten'

Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zorgt de overheid voor een wettelijk kader zodat alles perfect in orde is voor de voedselveiligheid. Toch stellen we vast dat sommige afzetmarkten bovenwettelijke eisen afdwingen, waardoor telers nood hebben aan informatie voor het telen van een meer residuarm product. Om hen daarbij te helpen, ontwikkelden Inagro, PCG, PSKW en UGent een webapplicatie voor sla, komkommer en prei. 1 Jaar na de lancering vieren we straks onze honderdste gebruiker. 

vrijdag 20 april 2018/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (6341)/Commentaren (0)/
120 dagen toelatingen VERIMARK - BENEVIA - CHALLENGE

120 dagen toelatingen VERIMARK - BENEVIA - CHALLENGE

Actualiteiten openluchtteelten april 2018

In welke teelten kunnen de middelen VERIMARK 20 SC (cyantraniliprole), BENEVIA en CHALLENGE toegepast worden?

donderdag 19 april 2018/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (6542)/Commentaren (0)/
Fertigatie in courgette

Fertigatie in courgette

In het kader van het Horizon 2020-project 'FERTINNOWA - Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops'

Momenteel is het wachten tot het droog genoeg is om plastiek te trekken voor de zomerteelt van courgettes.  Bij het trekken van de plastiek wordt vaak de vraag gesteld of het leggen van een T tape of andere soort druppeldarm interessant kan zijn. 

donderdag 19 april 2018/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (3685)/Commentaren (0)/
Koolvlieg en voorjaarswerkzaamheden

Koolvlieg en voorjaarswerkzaamheden

Actualiteiten openluchtteelten april 2018

Op dit moment is de druk van koolvlieg niet echt groot. Toch laat je jonge planten best niet te lang onbeschermd op je bedrijf staan ... De voorbije week zijn er al heel wat planten afgeleverd, waaronder veel kolen. Jonge bloemkool- en broccoliplantjes zijn gevoelig voor valse meeldauw ... Aangezien het voorjaar vrij koud en nat was, zit er op de meeste percelen nog steeds weinig stikstof in de grond. 

donderdag 19 april 2018/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (5142)/Commentaren (0)/
Nieuwsbrief PCG april 2018

Nieuwsbrief PCG april 2018

Actualiteiten april 2018

 

 

 

 • Openluchtteelt actueel
  • Koolvlieg 
  • 120 dagen toelatingen
  • Fertigatie in courgette
  • Voorjaarswerkzaamheden
  • Stikstofanalyse
 •  Teelten onder beschutting projecten
  • Wie wordt honderdste gebruiker van webapplicatie residuarme teelt en wint een groentekorf?
  • Hoe verkrijg je als glastuinbouwer een winwin-situatie met een viskwekerij?
 • Innovatie projecten
  • Ken je knolletjes: resultaten consumentenenquête
donderdag 19 april 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1717)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG maart 2018

Nieuwsbrief PCG maart 2018

Actualiteiten maart 2018

 

 

 

 • Openluchtteelt actueel
  • Prei afdekking 
  • Koolgewassen
 • Openluchtteelt proeven
  • GOMEROS: Resultaten erosieproeven 2017
 • Openluchtteelt projecten
  • Wil je advies bij beregening?
 • Teelten onder beschutting actueel
  • Bodemontsmetting in de glasteelt in 2018: Welke opties blijven over?
 •  Teelten onder beschutting projecten
  • Stikstofwerking van maaimeststoffen
 • Innovatie projecten
  • CropExplore: Exploratie van alternatieve grondstoffen voor toepassing in de voedingssector​
 • Aankondigingen
  • Oproep voor jobstudenten
  • Nieuwe brochure ‘Koolstofopbouw in biologische teelten’

 

donderdag 22 maart 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1541)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG februari 2018

Nieuwsbrief PCG februari 2018

Actualiteiten februari 2018

 

 

 

 • Agenda
  • Erosieklassen 2018
   • Studieavond Oudenaarde: Woensdag 21 februari 2018 - 20u00
   • Studieavond Ophasselt: Dinsdag 27 februari 2018 - 20u45
  • Machinedemo vernietiging groenbedekkers & toelichting diepwoelers: Donderdag 15 maart 2018 - 13u30
 • Openluchtteelt actueel
  • Nieuwe erkenning voor onkruidbestrijding in uien 
  • Prei: vroege prei - industrieprei - trips
 • Teelten onder beschutting actueel
  • Inzetten van nuttigen bij de start van een nieuwe teelt
 •  Innovatie proeven
  • Rassenproef yacon: gaan opbrengst en smaak hand in hand?
 • Consumentenonderzoek korte keten Waasland
 • Aankondigingen
  • Studieavond industriebloemkool: Maandag 19 februari 2018 - 19u45
  • Studieavond spruitkool: Maandag 26 februari 2018 - 13u30-16u30
  • Studieavond prei: Dinsdag 6 maart 2018 - 19u45
vrijdag 16 februari 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1715)/Commentaren (0)/
Tags:
Prei rassenvergelijking late herfstteelt

Prei rassenvergelijking late herfstteelt

Actualiteiten openlucht december 2017

Deze proef werd geplant op 29 juni en gerooid op 22 november 2017. Door de aanhoudende droogte werd de groei geremd en was de tripsaantasting moeilijk onder controle te houden.

zondag 31 december 2017/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (2589)/Commentaren (0)/
Try out teelt van verse look

Try out teelt van verse look

Op het PCG zijn wij dit najaar gestart met het testen van de mogelijkheden voor deze teelt.

Verse look wordt geplant tussen eind oktober en december en wordt geoogst tussen april en juni. PCG heeft een beperkte oppervlakte geplant op de zandgrond van het PCG en de zwaardere grond in Oudenaarde (Tivoli, Sint-Bernardustechnicum). De look is net aan het opkomen.

zaterdag 30 december 2017/Auteur: DE REYCKE LUC/Aantal keer bekeken (2551)/Commentaren (0)/
Wijzigingen in de wetgeving vanaf 1 januari 2018

Wijzigingen in de wetgeving vanaf 1 januari 2018

Aanvraag nieuwe fosfaatklasse / Nieuwe regels mestsamenstelling / Mestbank controleert teeltvrije zone langs waterlopen

Hieronder kan je drie nieuwigheden terugvinden, reeds bekend gemaakt door de VLM, die van start gaan vanaf 01/01/2018:

 • Nieuwe werkwijze voor aanvraag nieuwe fosfaatklasse
 • Nieuwe regels voor bepalen mestsamenstelling
 • Mestbank controleert vanaf 2018 teeltvrije zone van 1 meter langs de waterlopen 
zaterdag 30 december 2017/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (3608)/Commentaren (0)/
Onderzoek naar teeltoptimalisatie van micro-algen gaat onverminderd verder

Onderzoek naar teeltoptimalisatie van micro-algen gaat onverminderd verder

In het kader van het Interreg V-project Vlaanderen-Nederland 'De Blauwe Keten'

Het PCG zet in op verdere teeltoptimalisatie om te komen tot een rendabel model voor glastuinbouwbedrijven die aan de slag willen gaan met de innovatieve teelt van micro-algen.

zaterdag 30 december 2017/Auteur: Van Havermaet Robin/Aantal keer bekeken (4497)/Commentaren (0)/
Tags: innovatie
Nieuwe doorstart voor biologisch zaaizaad in België

Nieuwe doorstart voor biologisch zaaizaad in België

De databank www.OrganicXseeds.be geldt als officiële referentie in België.

Biologisch zaaizaad is een belangrijk thema in de biologische teelt. De Europese en Belgische wetgeving stuurt al langer aan op een verplicht gebruik. In veel gevallen is ontheffing voor niet chemisch behandeld zaaizaad echter nog de regel. De databank www.OrganicXseeds.be geldt als officiële referentie in België

zaterdag 30 december 2017/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (2046)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Nieuwsbrief PCG december 2017

Nieuwsbrief PCG december 2017

Actualiteiten december 2017

 

 

 

 • Openluchtteelt actueel
  • Prei late herfstteelt
  • Try out teelt van verse look
 • Openluchtteelt projecten
  • Laat je drainagewater gratis analyseren op fosforinhoud!
  • Wijzigingen in de wetgeving vanaf 01/01/2018
 • Teelten onder beschutting projecten
  • Groepsaankoop geënte planten
  • Samen sterker: aankoop haspels en clipsen vruchtgroenten
 • Teelten onder beschutting Organicxseeds 
  • Nieuwe doorstart voor biologisch zaaizaad in België
 •  Innovatie proeven
  • Bataat gedijt in Vlaamse grond
 • Innovatie projecten
  • Terugblik: ‘Demo verpakkingstoestellen voor kruiden, eetbare bloemen en kleine groenten’ 
  • Onderzoek naar teeltoptimalisatie van micro-algen gaat onverminderd verder
 • Aankondigingen nieuwe projecten
  • Ontwikkeling van weerbare systemen voor de biologische beschutte teelt

vrijdag 22 december 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1348)/Commentaren (0)/
Tags:
Tomaten en omegabaars: beste vrienden in een aquaponic systeem

Tomaten en omegabaars: beste vrienden in een aquaponic systeem

In het kader van het MIP-project STOKSTROOM: ‘Sluiting van de water en nutriëntenstromen in het Stokstrorm aquapak’

Het PCG werkte de voorbije twee jaren mee in het MIP-project STOKSTROOM, waarin onderzoek gedaan werd naar alle aspecten van een aquaponicsysteem met omegabaars en tomaat. Dit project werd opgestart samen met onder andere viskwekerij Aqua4C en tomatenbedrijf Tomato Masters, die in 2018 een aquaponicsysteem willen opstarten. Omdat het om een pioniersproject gaat, was onderzoek noodzakelijk om optimale resultaten voor beide teelten te verzekeren.

dinsdag 28 november 2017/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (7098)/Commentaren (0)/
De oogst van de bloemkool tweede vrucht is ondertussen afgelopen

De oogst van de bloemkool tweede vrucht is ondertussen afgelopen

Actualiteiten november 2017

De warme en droge groeimaanden lieten zich ook tijdens de oogst goed voelen. Er stond veelal een goed ontwikkeld gewas op het veld, wat zorgde voor veel verdamping en een grote waterbehoefte. Tal van percelen dienden beregend te worden om een goede kwaliteit te garanderen. De oogst viel net iets later dan voorzien en rond half oktober ging het snoeihard. In de rassenproef van het PCG, aangelegd te Aarsele, hadden enkele rassen last van droge roosjes bij de oogst.

dinsdag 28 november 2017/Auteur: Winnepeninckx Robrecht/Aantal keer bekeken (2255)/Commentaren (0)/
Nieuwsbrief PCG november 2017

Nieuwsbrief PCG november 2017

Actualiteiten november 2017

 

 

 

 • Agenda
  • Studiedag composteren en fermenteren - Woensdag 29.11.2017
 • Openluchtteelt actueel
  • Terugblik op demo groenbedekkers
  • Terugblik workshop irrigatiematerialen voor kleinschalige tuinbouwbedrijven
 • Openluchtteelt proeven
  • De oogst van de bloemkool tweede vrucht is ondertussen afgelopen
  • PCG op demo spruitkool in Wakken
 • Teelten onder beschutting actueel
  • In schoonheid eindigen is sterk starten
 • Teelten onder beschutting proeven
  • Groenbemesters ter beheersing van wortelknobbelaaltjes in verwarmde kas
 • Teelten onder beschutting projecten
  • Energie-advies & begeleiding op maat
   Samenaankoop biologische potgrond
 • Innovatie projecten
  • Tomaten en omegabaars: beste vrienden in een aquaponicsysteem
 • Aankondigingen
  • Agribex - vrijdag 8 december 2017
   - Inspiratieplatform: Bodemvriendelijke innovaties
   - Oproep voor toeleveringsbedrijven: stel uw bodemvriendelijke
     innovatie voor op het inspiratieplatform van interreg leve(n)de bodem
dinsdag 21 november 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1454)/Commentaren (0)/
Tags:
In de aanval tegen Cladosporium met resistente rassen

In de aanval tegen Cladosporium met resistente rassen

Als teler is het uiteraard vanzelfsprekend om een ras binnen het juiste segment van sortering te kiezen, naargelang de afzet verlangt.

Enkele jaren geleden kwamen de eerste “terug” resistente rassen op de markt. In deze proef uit 2016 werd nagegaan of er ondertussen al meer resistente rassen ontwikkeld werden bij de verschillende zaadhuizen. En welk ras dan een goed compromis vormt tussen opbrengst, resistentie en kwaliteit.

dinsdag 31 oktober 2017/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (2811)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
De oogst van de tweede vrucht bloemkool is volop lopende

De oogst van de tweede vrucht bloemkool is volop lopende

Op veel velden zijn er meerdere oogstbeurten nodig aangezien de uniformiteit momenteel niet erg goed is.

De koolkwaliteit is meestal goed maar er komen regelmatig gebarsten kolen voor. Ook zwartpoten komen meer voor dan anders, waarschijnlijk een gevolg van de warme en droge omstandigheden bij de start van de teelt. 

vrijdag 27 oktober 2017/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (1659)/Commentaren (0)/
Neem voldoende bodemstalen!

Neem voldoende bodemstalen!

Ook in 2017 geldt er in de groenteteelt de verplichting om bodemanalyses te laten uitvoeren in groenten uit groep I en II!

Op uw Mestbankloket werd recent een overzicht van de door u reeds genomen stalen gepubliceerd. Hierop kan u ook zien hoeveel stalen u dient te nemen en of u dus al in orde bent of niet.

vrijdag 27 oktober 2017/Auteur: Van Steenkiste Jana/Aantal keer bekeken (2434)/Commentaren (0)/
Nieuwsbrief PCG oktober 2017

Nieuwsbrief PCG oktober 2017

Actualiteiten oktober 2017

 

 

 

 • Agenda
  • Bezoek demoveld groenbedekkers - Dinsdag 31.10.2017
  • Irrigatie op kleinschalige bedrijven - Donderdag 02.11.2017
  • Demo verpakkingstoestellen voor kruiden, eetbare bloemen, kleine groenten - Dinsdag 07.11.2017
  • Demonamiddag spruitkool - Zaterdag 11.11.2017
  • Studiedag composteren en fermenteren - Woensdag 29.11.2017
 • Openluchtteelt actueel
  • Bloemkool
  • Slakkenbestrijding
  • Prei: trips, preimineervlieg, roest, papiervlekken, vetvlekkenziekte
  • Neem voldoende bodemstalen!
 • Openluchtteelt proeven
  • PCG op Werktuigendagen
 • Teelten onder beschutting actueel
  • Energiezuinig belichten in hydrosla
 • Teelten onder beschutting projecten
  • Cladosporium
  • In de aanval tegen Cladosporium met resistente rassen
 • Innovatie projecten
  • Proefveldbezoek innovatieve teelten
  • Netwerkmoment rond eetbare bloemen trekt veel geïnteresseerden

 • Aankondigingen
  • Workshop Fertinnowa en veldbezoeken
  • Nieuwe personeelsleden
  • Lidmaatschap PCG 2018
donderdag 19 oktober 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2263)/Commentaren (0)/
Tags:
Fusarium in sla: Vlaamse en Nederlandse onderzoekers wisselen info uit

Fusarium in sla: Vlaamse en Nederlandse onderzoekers wisselen info uit

Chemische bodemontsmetting is onvoldoende werkzaam en na de ontsmetting kan Fusarium de grond heel snel opnieuw koloniseren.

Deze zomer kwamen Nederlandse en Vlaamse onderzoekers samen om kennis uit te wisselen vanwege de aanhoudende problemen met Fusarium in sla. De onderzoekers van UGent, PSKW, Inagro, PCG, LTO Glaskracht, Wageningen University en Research, Botany, Proeftuin Zwaagdijk en Groen Agro Control informeerden elkaar over de stand van zaken van de diverse onderzoeken en bespraken mogelijke vervolgstappen om te komen tot meer concrete oplossingen voor de praktijk.

donderdag 21 september 2017/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (5082)/Commentaren (0)/
Nieuwsbrief PCG september 2017

Nieuwsbrief PCG september 2017

Actualiteiten september 2017

 

 

 

 • Agenda
  • Netwerkmoment eetbare bloemen - Vrijdag 22.09.2017
  • PCG op de Werktuigendagen - Zater- en zondag 23 & 24.09.2017
 • Openluchtteelt actueel
  • Prei: Trips & preimineervlieg
 • Openluchtteelt proeven
  • Veel interesse op het proefveldbezoek uien
 • Openluchtteelt projecten
  • Boeren op een helling – aanleg demo groenbedekkers
 • Teelten onder beschutting actueel
  • Tomatengalmijt
  • Fusarium in sla - Vlaamse en Nederlandse onderzoekers wisselen informatie uit
  • Nieuwe data fytolicentie Ps
 • Teelten onder beschutting proeven
  • Fortamino sterke bio onderstam tomaat
  • Buitenteelt tomaat: nog toekomst voor professionele teelt?
 • Teelten onder beschutting projecten
  • De sprong naar bio… meer kopzorgen, maar meer voldoening
 • Aankondigingen
  • Festival Lokaal Meetjesland - Zaterdag 23.09.2017
  • Vacature medewerker glasgroenteteelt (m/v)
donderdag 14 september 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1968)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG juli 2017

Nieuwsbrief PCG juli 2017

Actualiteiten juli 2017

 

 

 

 • Agenda
  • Proefveldbezoek groenten en aardappelen, thema gewasbescherming - Dinsdag 18.07.2017
  • Proefveldbezoek innovatieve teelten - Donderdag 14.09.2017
  • Bedrijfsbezoek Vitaetom - Vrijdag 28.07.2017
  • Proefveldbezoek ui - Vrijdag 01.09.2017
 • Openluchtteelt actueel
  • Wortel en pastinaak: 120-dagenregeling voor Movento 100 SC in wortel en pastinaak
  • Uien: Tripsen waargenomen in uien
  • Gezocht: proefvelden en vragen rond composteren en fermenteren
 • Teelten onder beschutting actueel
  • Ramen sluiten bij stormweer: Serreconstructie sterker met gesloten ramen
 • Teelten onder beschutting proeven
  • Paksoi: Bopak hoeft niet te wijken voor de standaard Joi Choi
 • Teelten onder beschutting projecten
  • Stand van zaken project Mycospaerella
 • Innovatie actueel
  • “Het groene goud” Spirulina
 • Innovatie projecten
  • Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen
 • Waterportaal
  • Beregenen van openluchtgroenten
vrijdag 7 juli 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2599)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG juni 2017

Nieuwsbrief PCG juni 2017

Actualiteiten juni 2017

 

 

 

 • Agenda
  • Bedrijfsbezoek Vitaetom - vrijdag 08.07.2017
  • Proefveldbezoek groenten en aardappelen, thema gewasbescherming - dinsdag 18.07.2017
 • Openluchtteelt actueel
  • Bloemkool
  • Prei: zaaibed - productieveld
 • Openluchtteelt projecten
  • Aaltjes beheersen met groenbedekkers?!
  • Oproep gewasstalen databank Apropeau-project
 • Teelten onder beschutting actueel
  • Nieuw bremia fysio benoemd
 • Innovatie projecten
  • Bedrijfsbezoeken eetbare bloemen: een kijkje over de grens
 • Smartbiocontrol
  • Een innovatieve aanpak voor de Belgische en Franse landbouwers
 • Vacature
  • Voltijds administratief medewerker (m/v)
donderdag 15 juni 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (3050)/Commentaren (0)/
Tags:
Het goud van de Andes: maak kennis met talrijke wortel- en knolgewassen

Het goud van de Andes: maak kennis met talrijke wortel- en knolgewassen

Demoveldjes innovatieve teelten bataat en yacon

Op 1 januari 2017 is het Leader-project ‘Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten!’ aangevat in het Leader-gebied Vlaamse Ardennen. Binnen dit project willen we telers laten kennismaken met nieuwe, nog ongekende soorten die potentieel bieden voor onze regio. We moeten nu eenmaal mee evolueren met onze tijd en vernieuwing en innovatie zijn hierbij cruciaal.

zaterdag 3 juni 2017/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (8263)/Commentaren (0)/
Tags:
Bataat gedijt in Vlaamse grond

Bataat gedijt in Vlaamse grond

Actualiteiten innovatie december 2017

In navolging van een eerste geslaagde test vorig jaar op het PCG teelden we afgelopen seizoen opnieuw met succes bataat. Met enkele verkennende proeven hoopten we onze kennis over deze nieuwe teelt te verruimen. De eerste resultaten van een teelttechnische proef en een rassenproef zijn ondertussen gekend en komen in dit artikel aan bod.

woensdag 4 januari 2017/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (1655)/Commentaren (0)/
Nieuwsbrief PCG januari 2016

Nieuwsbrief PCG januari 2016

Actualiteiten januari 2016

 

 

 

 • Aankondigingen groepsaankopen
  • Groepsaankopen Anti-vermoeidheidsmatten en kniebeschermers
  • Groepsaankoop grondboren
 • Agenda aankondigingen
  • Workshop: bouw je eigen biofilter!
  • Studiemiddag uien
 • Openluchtteelten actueel
  • Bloemkool teeltplanning
  • Bladrot en bemesting in prei
  • Bouwvooranalyses
 • Openluchtteelt projecten
  • Te hoog nitraatresidu? Laat je begeleiden door CVBB in 2016!
 • Teelten onder beschutting projecten
  • Oplossingen voor organische stofopbouw in bio
 • Innovaties projecten
  • Interreg Vlaanderen-Nederland project 'De Blauwe Keten'
 • Consumentenonderzoek projecten
  • PCG zet in op ketenontwikkeling
 • Aankondigingen
  • Studieavond prei - dinsdag 19 januari 2016 - Sint-Eloois-Winkel
  • Arbeidsveiligheid op mijn bedrijf - woensdag 20 januari 2016 - PCG
vrijdag 15 januari 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2886)/Commentaren (0)/
Tags:
Zoete aardappel of bataat

Zoete aardappel of bataat

Demonstratieproject rond duurzame ontwikkeling in de tuinbouw, gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen

In het kader van een voorbeeldproject rond duurzame ontwikkeling in de sector land- en tuinbouw, gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen, zal in 2016 het potentieel van de teelt van bataat voor onze streek onderzocht worden.

donderdag 7 januari 2016/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (16753)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Nieuwsbrief PCG december 2015

Nieuwsbrief PCG december 2015

Actualiteiten december 2015

 

 

 

 • Openluchtteelten actueel
  • Prei:
      - Pseudomonas rot
      - Papiervlekkenziekte
      - Vorst en afdekking
  • Savooikool
 • Teelten onder beschutting actueel
  • Teeltkalender als handvat voor teeltplanning
 • Teelten onder beschutting proeven
  • Waardevolle biorassen beschikbaar voor vroege teelt komkommer
 • Innovaties projecten
  • Teelt van bataat: potentieel voor onze regio?
 • Aankondiging
  • Samenaankoop biologische potgrond
 • CCBT viert vijfjarig bestaan
donderdag 17 december 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (3406)/Commentaren (0)/
Tags:
Yacon: smaak van de consument!?

Yacon: smaak van de consument!?

Consumentenonderzoek in kader van het Yacomix project.

In kader van het Yacomix project, gefinancierd door het GroenteInnovatiefonds (GIF) Limburg en vzw Boterakker, werd dit jaar kwalitatief en kwantitatief consumentenonderzoek uitgevoerd op het PCG om enerzijds te peilen naar de verwachtingen en perceptie van consumenten over yacon en anderzijds in kaart te brengen wat de consumenten effectief vinden van het product op gebied van uiterlijk, geur, smaak, textuur… De voornaamste bevindingen worden in dit artikel meegegeven.

maandag 16 november 2015/Auteur: Annelien Tack, Jana Van Steenkiste en Saskia Buysens/Aantal keer bekeken (16303)/Commentaren (0)/
Tags: versmarkt
Wortelknobbelaaltje, meer dan een kwaaltje!

Wortelknobbelaaltje, meer dan een kwaaltje!

Het PCG zal de meest relevante middelen uittesten om na te gaan wat het effect is op de Meloidogyne.

Biologisch telen doe je in de grond. Dat is een uitgangspunt van de biologische glastuinbouw. Daarom besteden biologische glastuinders veel aandacht aan de bodem; zowel aan bodemvruchtbaarheid als aan bodemgezondheid. Maar het is niet altijd evident om die bodem optimaal te houden ...

maandag 12 oktober 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (14815)/Commentaren (0)/
Info en advies rond energiebesparing

Info en advies rond energiebesparing

Project Enerpedia 2.0: informatie en advies rond energiebesparing in land- en tuinbouw

Het project Enerpedia 2.0 is de opvolger van het project EnergieBewust Boeren dat eind 2012 afliep. Binnen het project werken 12 verschillende praktijkcentra, onderzoeksinstellingen ILVO en Thomas More en Innovatiesteunpunt samen rond het thema energie(besparing) binnen de land- en tuinbouwsector.

woensdag 25 februari 2015/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (9527)/Commentaren (0)/
Tags:
Highlights onderzoek openluchtgroenten

Highlights onderzoek openluchtgroenten

Actualiteiten proeven openlucht februari 2015

In de wintermaanden maken de onderzoekers van het PCG de proefplanning op voor 2015 op basis van de vragen en de noden van de sector. Op deze vragen worden antwoorden geformuleerd door doelgericht onderzoek uit te voeren. In dit artikel worden enkele belangrijke onderzoeksthema’s weergegeven waar komend jaar focus op zal gelegd worden.

woensdag 25 februari 2015/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (17190)/Commentaren (0)/
Micro-algen, het groene goud voor de glasteelt?

Micro-algen, het groene goud voor de glasteelt?

Voorbeeldproject i.v.m. duurzame ontwikkeling in de glastuinbouw met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen

Woorden als ‘duurzaam’, ‘biomassa’ en ‘biobased economy’ zijn anno 2014 niet meer weg te denken. Kan de teelt van micro-algen hierin een rol spelen? En in welke mate kan deze teelt potentieel bieden voor de Vlaamse land- en tuinbouw? Micro-algen kunnen in een zeer breed spectrum van toepassingen ingezet worden, gaande van veevoeder tot chemicaliën of biobrandstoffen.

maandag 2 februari 2015/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (12662)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG januari 2015

Nieuwsbrief PCG januari 2015

Actualiteiten januari 2015


 

 

 • Nieuwjaarswensen
 • Agenda aankondigingen: Proefveldbezoek prei - Vrijdag 27.02.2015
 • Openlucht actueel:
  • Prei gewasbescherming & bemesting
  • CVBB in 2015
 • Proeven openlucht:
  • Voorjaarsbemesting in winterprei
  • Rassenproef prei late herfst
 • Projecten openlucht: Aankondiging goedgekeurde ADLO-demoprojecten
  • Openluchtgroenteteelt: verhogen van de rendabiliteit door inzicht in kostenstructuur
  • Oplossingen voor bodemvruchtbaarheid en nutriëntenverlies op basis van risicoanalyse op groentebedrijven
  • Evaluatie van de mogelijkheden en demonstratie van nuttige erosiebestrijding in fijnzadige teelten en andere groenten
 • Teelten onder beschutting proeven:
  • Aan te raden rassen kropsla late lente
  • Highlights biologisch onderzoek 2015:PCG focust zich op serre- en koepelteelten en zet in op diversificatie
 • Projecten onder beschutting: Aankondiging goedgekeurde ADLO-demoprojecten
  • Monitoring in de glastuinbouw: Het basis– instrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding
  • BIOROOTS
 • Innovaties actueel: Aquacultuur
 • Nieuwe medewerker PCG: Mathias Willemijns

donderdag 22 januari 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (4891)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG december 2014

Nieuwsbrief PCG december 2014

Actualiteiten december 2014

 

 

 

 • ​Openlucht actueel:
  • Gewasbescherming
  • Afdekken tegen vorst
  • Planning 2015
  • Slakkenbestrijding
 • ​Stand van zaken proeven openlucht:
  • Prei rassenproef late herfst
 • ​Teelten onder beschutting actueel:
  • Redung-project: Onderzoek naar het verzoutend effect van meststoffen
 • Innovatie actueel:
  • Aquacultuur: Evoluties in de markt
 • Agenda aankondigingen:
  • Themadag 'Richting 2020: een duurzaam perspectief voor de glastuinbouwsector'
woensdag 17 december 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (4640)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG november 2014

Nieuwsbrief PCG november 2014

Actualiteiten november 2014

 

 

 

 • Agenda aankondigingen:
  • Rassen en bemesting in prei op 28 november 2014
  • Studieavond ziekten & plagen op 15 december 2014
 • Innovatie op het PCG: Yacononderzoek
 • ​Openlucht actueel:
  • Spruitkool
  • Prei
  • Preimineervlieg
  • Bladvlo in prei?
  • Lidmaatschap 2015
 • ​Stand van zaken proeven openlucht:
  • Rasgevoeligheid voor trips bij witte kool
  • Bijbemesting in prei
  • Bloemkool rassenproef tweede vrucht
 • ​Glasteelten actueel:
  • Wat nu gezaaid?
  • Gieten of niet gieten?
 • Samenaankoop biologische potgrond
 • Proeven biologische teelten: Onderstammen komkommer aan elkaar gewaagd
 • Toploader haalt de top
 • Biologisch plantgoed: logistiek, diversiteit en kwaliteit
vrijdag 28 november 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (5762)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG oktober 2014

Nieuwsbrief PCG oktober 2014

Actualiteiten oktober 2014

 

 

 

 • Agenda aankondigingen:
  • Proefveldbezoek in het kader van IPM op 30 oktober 2014
 • Nitraatresiducampagne 2014
 • Lidmaatschap 2015
 • ​Openlucht actueel:
  • Xanthomonas campestris pv. campestris in kool
  • Ziekten in prei
  • Preimineervlieg
  • Bladvlo in prei?
  • ​Lidmaatschap 2015
 • ​Stand van zaken openlucht:
  • Bloemkool industrie rassenproef tweede vrucht
  • Tripsbestrijding in prei: zoektocht naar alternatieve middelen
  • Proef okselverbranding in prei levert opnieuw zelfde resultaat
  • Proef bijbemesting in prei haalt gemiddeld nitraatresidu van 84 kg NO3-N/ha
 • Doorgroei in prei
 • Internationale Praktijkdag Prei​
 • Actueel glasteelten:
  • Goede staalname vereist
  • Watergifte glassla
 • Proeven biologische teelten: Onderstammen tomaat zijn aan elkaar gewaagd
 • Geslaagde netwerkdag 'Techniek in de bio tuinbouw'
 • Opendeurdag PCG
 • IPM in beschermde teelten over de grenzen heen
 • Toekomstig onderzoek
maandag 27 oktober 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (8259)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG september 2014

Nieuwsbrief PCG september 2014

Actualiteiten september 2014

 

 

  • Agenda aankondigingen:
   • IPM in beschermde teelten over de grenzen heen
   • Opendeurdag PCG
   • Praktijkdag Prei
   • Op verkenning in de sector!
  • ​Openlucht actueel:
   • Prei
    • Bijbemesting
    • Trips
    • Preimineervlieg
    • Roest
    • Papiervlekkenziekte
    • Bacterie
   • Bemesting en residu
  • Praktijkdag prei zondag 12 oktober 2014
  • Stand van zaken kruiden:
   • Gangbare teelt: rassen- en gewasbeschermingproeven
   • Biologische teelt
  • Bezoek Monie en Landelijke Uiendag
  • Glas actueel: springstaarten
  • Wat bij stroomuitval in de glastuinbouw?
  • Hoe sterk verschillen opbrengst en kwaliteit? Is smaak afhankelijk van teelt?
   Rassenproef losse tomaat biologische teelt 2013
  • Een kruidig kijkje bij de Noorderburen
  • Bezoek demotuin delicatessegroenten
donderdag 18 september 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (3747)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG juli 2014

Nieuwsbrief PCG juli 2014

Actualiteiten juli 2014

 

 

 

 • Agenda aankondigingen:
  • Proefveldbezoek: proefresultaten rassenproef en herbicideproef veldsla  - dinsdag 29.07.2014 om 17u00
  • Demotuin delicatessegroenten: proefveldbezoek en smaakonderzoek - dinsdag 12.08.2014 van 15u00 tot 17u00
  • Netwerkdag: 'Techniek in de bio tuinbouw, klein en professioneel!" - dinsdag 09.09.2014 van 10u00 tot 19u00
  • Opendeurdah bij het PCG - zondag 21.09.2014 van 13u00 tot 18u00
 • Openlucht actueel:
  • Ziekten en plagen in volle grond
   • Uienbrand in zaaibed prei
   • Preimineervlieg in prei
   • Wortelknobbelaaltjes
  • Bodemherbiciden prei
 • Stand van zaken energie 2014
 • Nieuwe fytobak op het PCG
 • OPROEP NAAR TUNNELTELERS:
  • Delen tunneltechnieken met de sector
  • Deelname innovatieprijs
 • Samenaankoop biologische potgrond
 • Glasteelten actueel:
  • Proefveldbezoek zomerveldsla
  • Grondontsmetting
  • Tuinkersproef na bodemontsmetting
 • Soorten basilicum op de goten
woensdag 16 juli 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (3688)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG juni 2014

Nieuwsbrief PCG juni 2014

Actualiteiten juni 2014 

 • Agenda:
  • Proefveldbezoek bio-beschutte teelten: maandag 07.07.2014
  • Bedrijfsbezoeken kruiden- en alternatieve teelten: woensdag 23.07.2014
  • Techniek in de bio tuinbouw, klein en professioneel!: dinsdag 09.09.2014
  • Telersontmoeting rond IPM in beschermde teelten: dinsdag 16.09.2014
 • Praktijkdag Prei: zondag 12.10.2014
 • Openlucht actualiteiten:
  • Hagelschade
  • Prei - Koolgewassen
  • Broccoli rassenproef voorjaar
  • Prei zaaibedden
 • BEMESTING IN PREI: Traagwerkende meststoffen in prei (proef 2013)
 • Glasteeltactualiteiten:
  • Spaarzaam gebruik van Altacor met oog op resistentiemangement
 • Kruidendrank 'ANGELIEK': Door verenigde krachten werd 'Angeliek' geboren
 • donderdag 26 juni 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (3042)/Commentaren (0)/
  Tags:
  Nieuwsbrief PCG mei 2014

  Nieuwsbrief PCG mei 2014

  Actualiteiten mei 2014

   

   


  • Agenda:
   • Studiedag: Resultaten demonstratieprojecten duurzame bemesting - ILVO (Melle) - dinsdag 03/06/2014 om 9u15
   • Studiemoment: Telersontmoeting rond IPM in beschermde teelten - Gent - dinsdag 16/09/2014
   • Netwerkdag: Techniek in de bio tuinbouw, klein en professioneel! - De Wassende Maan (Astene-Deinze) - dinsdag 09/09/2014
   • Studiemoment, proefveldbezoeken, demonstraties en beurs: Internationale Praktijkdag Prei - PCG (Kruishoutem) - zondag 12/10/2014
  • PCG innoveert niet alleen qua uiterlijk maar ook inhoudelijk
  • Openlucht actueel:
   • Bestrijding bladluizen in spruitkool
   • Preimineervlieg, wees waakzaam!
   • De proeftuinen, waaronder PCG, investeren in MAP 5
   • Goedgekeurd IWT project rond fosfor
   • Nieuwe proefveldspuit
  • Groenbedekkers: Integrale aanpak op het landbouwbedrijf (GrintALL-proef)
  • Bio-potgrond: welke is het meest geschikt voor jouw teelt?
  • Speciallekes op de goten:
   • Soorten basilicum
   • Eetbare bloemen
  • Glasteelten actueel
  • Najaarsteelt komkommer: belang van beste ras

  maandag 26 mei 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (3004)/Commentaren (0)/
  Tags:
  Nieuwsbrief PCG april 2014

  Nieuwsbrief PCG april 2014

  Actualiteiten

   

   

   

  • Agenda:
   • Proefveldbezoek PCG: Kruiden in pot - Donderdag 24 april 2014
  • Openlucht actueel:
   • Prei: enkele tips voor een goede frigobewaring
   • Insecten komen eraan: wortel- en koolvlieg, preimineervlieg
  • Proefveldinfo open lucht
   • Oogstresten: inwerken of afbllijven?
   • Activ’n N-process Sulfammo 30 levert goede opbrengst en kwaliteit in prei
  • Kerstomaat waardige invulling in tunnel, zeker bij korte keten
  • Hoe tomatenplanten zich verdedigen tegen stengelinfecties door Botrytis
  • Glasteelt actueel
   • Bremia
   • Rassenproef kropsla zomer
  • Nieuwe adviesregeling sinds 1 april van start
  vrijdag 18 april 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2007)/Commentaren (0)/
  Tags:
  Nieuwsbrief PCG maart 2014

  Nieuwsbrief PCG maart 2014

  Actualiteiten

   

   

  • Agenda: Studieavond actualiteiten openlucht groenten 2014 - Woensdag 19 maart 2014 
  • Start demonstratieproject over vermijden van puntvervuilingen
  • Openlucht actueel:
  • Rassenkeuze winterteelt prei
  • Schot in prei Gewasbescherming
  • Fosfaatbemesting zomerprei
  • Nieuwe erkenning in uien
  • Glasteelt actueel: raamregeling
  • Fijner afstemmen van bemesting bij biopaprika 
  • Proefplanning kruidenteelt voor komend seizoen: gangbaar en bio open lucht / serreteelten
  woensdag 19 maart 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2600)/Commentaren (0)/
  Tags:
  Nieuwsbrief PCG februari 2014

  Nieuwsbrief PCG februari 2014

  Actualiteiten

   

   

  • Agenda:
   • Studieavond actualiteiten openlucht groenten 2014: Woensdag 19 maart 2014
   • Bio, bodem en bemesting: Woensdag 19 februari 2014
  • ADLO project ‘Ergonomie in de tuinbouw’
  • Adviesdienst bemesting 'CVBB' Openlucht actueel
  • Glasteelt actueel
  • Energiezuinig ontvochtigen in het voorjaar
  • Nieuwe medewerkers stellen zich voor
  • Bacteriofagen, een nieuw wapen in de strijd tegen Pseudomonas op prei en Xanthomonas op kool?
  zaterdag 15 februari 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2279)/Commentaren (0)/
  Tags:
  Nieuwsbrief PCG januari 2014

  Nieuwsbrief PCG januari 2014

  Actualiteiten

   

   

  • Agenda:
   • Proefveldbezoek prei: vrijdag 7 februari 2014 om 15u00
   • Internationale Praktijkdag Prei: zondag 12 oktober 2014
  • Residu in prei
  • Openluchteelt actueel
  • Glasteelt stand van zaken
  • Onderzoeksprogramma 2014 bio beschutte teelten
  • Highlights onderzoek PCG 2014
  woensdag 15 januari 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2351)/Commentaren (0)/
  Tags:
  Nieuwsbrief PCG december 2013

  Nieuwsbrief PCG december 2013

  Actualiteiten december 2013

   

   

  • Nieuw percolatieveld op het PCG 
  • Openlucht actueel december 2013 
  • Zaaizaadbehandeling ook in koolgewassen doeltreffend 
  • Nieuwigheden op landelijke Uiendag 2013 
  • Lancering nieuwe biopesticiden door Belgische en Franse onderzoekers 
  • Glasteelt: stand van zaken december 2013
  zondag 15 december 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (3509)/Commentaren (0)/
  Nieuwsbrief PCG november 2013

  Nieuwsbrief PCG november 2013

  Actualiteiten november 2013 PCG

   

   

  • Agenda:
  • Openlucht actueel:
   • Prei
   • Spruit- en savooikool
  • Glasteelt: stand van zaken:
   • Kropsla: Bremia - Rhizoctonia - Residu
   • Effectiviteit van biofungiciden
  • 2e Internationaal symposium voor biologische beschutte AVIGNON 
  • Tijd voor iets tropisch nieuws? 
  • Verslag workshop & studiedag ‘Energiezuinige glastuinbouw in Europa’
  vrijdag 15 november 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (5418)/Commentaren (0)/
  Tags:
  RSS