GO

Nieuws

Vacature onderzoeker bodem en techniek vrijdag 29 september 2023

Vacature onderzoeker bodem en techniek

Motivatiebrief en C.V. bereiken ons ten laatste 31 oktober 2023 bij voorkeur per e-mail via vacature@pcgroenteteelt.be

Het PCG zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een onderzoeker bodem en techniek. Motivatiebrief en C.V. bereiken ons ten laatste op 31 oktober 2023 bij voorkeur per e‐mail op vacature[at]pcgroenteteelt.be of per brief: PCG , t.a.v. B. Gobin, Directeur, Karreweg 6, 9770 Kruisem.

vrijdag 29 september 2023/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (981)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Tomaat en paprika studienamiddag IPM maandag 19 december 2022

Tomaat en paprika studienamiddag IPM

Hierbij wordt de bestrijding behandeld van verschillende plantenziekten en -plagen die frequent in deze teelten voorkomen.

Op donderdag 26 januari 2023 organiseert Proefcentrum Hoogstraten vanuit het vruchtgroenten onderzoek een studienamiddag rond ziekte en plagen (IPM). Op deze studienamiddag zal het recente IPM-onderzoek lopende bij de paprika- en tomatenteelt meegedeeld worden. Hierbij wordt de bestrijding behandeld van verschillende plantenziekten en -plagen die frequent in deze teelten voorkomen.

maandag 19 december 2022/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (4220)/Commentaren (0)/
Groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers 2022 donderdag 17 november 2022

Groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers 2022

Land- en tuinbouwers kunnen via deze actie ook gratis een nestkast aanvragen voor hun bedrijf alsook bijenvriendelijk bloemenzaad voor akkerranden. Dit zolang de voorraad strekt.

Wil je deze winter bomen of struiken aanplanten bij je land- of tuinbouwbedrijf of in de buurt van je bijenkorven? Of wil je akkerranden inzaaien met bloemenzaad? Bestel vóór 1 januari 2023 je streekeigen planten aan een voordelige prijs via de groepsaankoop plantgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen. Heb je een landbouwernummer? De voorraad is beperkt, dus wees er snel bij.

17-11-2022 11:00 - 1-1-2023 23:59/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (1422)/Commentaren (0)/
Tags:
Waarom zijn knotbomen voor jou als landbouwer en particulier vandaag nog interessant? maandag 14 november 2022

Waarom zijn knotbomen voor jou als landbouwer en particulier vandaag nog interessant?

In het kader van het demoproject ‘Landbouw investeert in landschap en klimaat’

Knoestige knotbomen zijn al eeuwenlang een vertrouwd beeld in ons cultuurlandschap. De meerwaarde van knotbomen voor het landschap, biodiversiteit en erosiebestrijding is gekend.
Op deze demo zetten we alle bestaande mogelijkheden voor steun bij aanplant en beheer van je knotbomen, houtkanten en hagen overzichtelijk op een rij. We laten je ook zien dat het hout een waardevolle grondstof is, als duurzame energiebron en als koolstofbron in de bodem. Het knotten zelf, iets wat om de 5 à 7 jaar moet gebeuren, blijft een zeer arbeidsintensieve en gevaarlijke klus. Op 24 november zie je machines aan het werk op het veld die snel en veilig knotten en de takken verhakselen tot houtsnippers.

24-11-2022 09:45 - 12:00/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (1434)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Aanleg & beheer van dammen en hagen in de strijd tegen erosie maandag 7 november 2022

Aanleg & beheer van dammen en hagen in de strijd tegen erosie

Infomoment en demo - 16 november 2022

De Vlaamse Ardennen zijn naast hun legendarische kasseistroken en hellingen ook gekend als een erosiegevoelige regio. Uit de waaier aan maatregelen focussen we tijdens dit infomoment op twee zaken: kleine landschapselementen als hagen, heggen en houtkanten en strategische geplaatste erosiedammen. In beide gevallen bekijken we niet alleen voorwaarden en subsidies voor de aanleg ervan maar staan we ook stil bij het beheer nadien (houthaksel aanvullen, beheerovereenkomsten...). Afsluiten doen we met een demo van de hagendorser van Werkers in aanneming in actie.

16-11-2022 13:30 - 16:00/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (1083)/Commentaren (0)/
Studienamiddag wortelknobbelaaltjes in de bioteelt vrijdag 7 oktober 2022

Studienamiddag wortelknobbelaaltjes in de bioteelt

In het kader van het VLAIO-LA traject HBC.2017.0828 ‘Beheersing van Meloidogyne in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas’.

Op woensdag 26 oktober 2022 nodigen PCG en ILVO jullie uit op de studienamiddag (wortelknobbel)aaltjes. Met als thema's: Wat zijn nematoden? / Welke nematoden zijn schadelijk met focus op wortelknobbelnematoden? / Hoe kunnen we nematoden beheersen? Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht vóór 24 oktober via het inschrijvingsformulier.

26-10-2022 14:00 - 15:30/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (3346)/Commentaren (0)/
Tags: nematoden
Vragenlijst komkommerbontvirus (CGMMV) en Cucurbit Aphid-borne Yellows Virus (CABYV) dinsdag 4 oktober 2022

Vragenlijst komkommerbontvirus (CGMMV) en Cucurbit Aphid-borne Yellows Virus (CABYV)

In het kader van het LA-traject 'Integrale aanpak van komkommerbontvirus (Cucumber green mottle mosaic virus of CGMMV)'

In deze enquête polsen we naar jullie ervaringen met het komkommerbontvirus (CGMMV) en Cucurbit Aphid-borne Yellows Virus (CABYV). De informatie over CGMMV die hier uit voortkomt zal worden gebruikt worden om de projectaanvraag (InPaKt: Integrale aanpak van komkommerbontvirus) te ondersteunen en de nood vanuit de sector te benadrukken.

dinsdag 4 oktober 2022/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (6438)/Commentaren (0)/
Demomoment Biodiverse landbouw donderdag 16 juni 2022

Demomoment Biodiverse landbouw

In het kader van het demoproject 'Landbouw investeert in landschap en klimaat'

Door maatregelen toe te passen zoals de aanleg van bloemrijke akkerranden bouwen landbouwers mee aan een duurzaam agrarisch landschap. Heb je interesse in de aanleg van een bloemrijke akkerrand? Wil je de akker-natuur een duwtje in de rug geven? Zoek je een manier om jouw grasland om te vormen tot een kruidenrijk grasland? Benieuwd naar de voederkwaliteit van dergelijk grasland? Op deze en andere vragen wordt tijdens dit demomoment een antwoord geformuleerd.

29-6-2022 09:30 - 12:30/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (1632)/Commentaren (0)/
Wild én water sparen in het Meetjesland! donderdag 16 juni 2022

Wild én water sparen in het Meetjesland!

In het kader van het demoproject 'Landbouw investeert in landschap en klimaat'

Tijdens deze demo informeren we jullie op een praktische manier rond 2 actuele thema’s: Wild sparen door toepassing van een wildredder en wildreddende maaitechnieken en Water sparen door plaatsing van slimme stuw(en) en peilgestuurde drainage. In beide gevallen leggen we de maatregelen uit aan de hand van praktische voorbeelden en geven we mee welke subsidies je kan aanvragen (zoals de niet-productieve investeringen ofwel NPI’s en de mogelijke beheersovereenkomsten in het kader van het Faunaplan).

21-6-2022 14:00/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (928)/Commentaren (0)/
Tags: water
Infomarkt land- en tuinbouw in zijn vele facetten woensdag 18 mei 2022

Infomarkt land- en tuinbouw in zijn vele facetten

Hoe zet jij in op de toekomst? Landbouwverbreding

Steeds vaker kiezen land- en tuinbouwers voor inkomens- en activiteitenverbreding op hun bedrijf. Het gaat niet enkel over de verkoop van hoeveproducten of het aanbieden van zorg en educatie. Ook agrarisch natuurbeheer en klimaatmaatregelen zorgen voor een bijkomend inkomen of een onkostenbesparing op termijn. Heb je een specifieke vraag? Bezoek de infostandenmarkt.

16-6-2022 09:45 - 16:00/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (3706)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Smart aquaponics slotevent - final event dinsdag 17 mei 2022

Smart aquaponics slotevent - final event

Welkom op vrijdag 10 juni in Gembloux - Rejoignez-nous le vendredi 10 juin 2022 à Gembloux.

Aquaponics is een teeltmethode die aquacultuur combineert met hydrocultuur in één systeem. In Frankrijk en België staat de ontwikkeling nog voor verschillende uitdagingen dewelke innovatie behoeven. Neem deel aan het slotevent van het "SMART AQUAPONICS" project.
L'aquaponie est l'association de la culture de légumes et de l'élevage de poissons dans un même système. En France et en Belgique, le développement de ce concept fait face à de nombreux défis, nécessitant l'innovation. Assistez à la restitution du projet "AQUAPONICS".

10-6-2022 10:00 - 16:00/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (1824)/Commentaren (0)/
Niet-productieve investeringen in theorie en praktijk met demonstratie slimme stuw maandag 7 maart 2022

Niet-productieve investeringen in theorie en praktijk met demonstratie slimme stuw

In het kader van het demoproject Departement Landbouw & Visserij ‘Landbouw investeert in landschap en klimaat’

Landbouwers kunnen sinds kort beroep doen op de vernieuwde subsidies bij het departement Landbouw en Visserij. Bij de zogenaamde niet-productieve investeringen (NPI) van het VLIF worden heel wat maatregelen gesubsidieerd. Dit gaat onder andere over maatregelen rond biodiversiteit (bv. wildredders en nestkasten), landschap (bv. aanplant van kleine landschapselementen), erosie (aanleg van dammen), waterbeheer (bv. spaarbekkens, stuwen, peilgestuurde drainage), bodem en landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen. Dit infomoment geeft je een overzicht en toont via een demo hoe een concrete aanvraag via het e-loket loopt. We zoomen daarna in op de maatregelen rond water en meer concreet op de mogelijkheden voor het aanleggen van stuwen en peilgestuurde drainage in functie van waterberging op perceelsniveau.

11-3-2022 13:30 - 15:45/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (816)/Commentaren (0)/
Groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers 2021 donderdag 16 december 2021

Groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwers en imkers 2021

Land- en tuinbouwers kunnen via deze actie ook gratis een nestkast aanvragen voor hun bedrijf alsook bijenvriendelijk bloemenzaad voor akkerranden. Dit zolang de voorraad strekt.

Wil je deze winter bomen of struiken aanplanten bij je land- of tuinbouwbedrijf of in de buurt van je bijenkorven? Of wil je akkerranden inzaaien met bloemenzaad? Bestel vóór 5 januari 2022 je streekeigen planten aan een voordelige prijs via de groepsaankoop plantgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen. Heb je een landbouwernummer? De voorraad is beperkt, dus wees er snel bij.

16-12-2021 15:00 - 4-1-2022 23:59/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (1194)/Commentaren (0)/
Tags:
Enquête hergebruik van stikstof, fosfor en kalium dinsdag 14 december 2021

Enquête hergebruik van stikstof, fosfor en kalium

ReNu2Farm Capitalisation Enquête Tuinbouwsector (NL)

Het ReNu2Farm-project is opgericht om de hergebruikspercentages van stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) in de primaire voedselproductieketen in Noordwest-Europa (NWE) te verhogen. Na de goedkeuring van de ReNu2Farm Capitalisation, zal het project gebruik van herwonnen meststoffen in nieuwe markten stimuleren om zodoende het gebruik van herwonnen meststoffen in van kunstmest in Noordwest-Europa te verminderen.

dinsdag 14 december 2021/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (10608)/Commentaren (0)/
Feestelijke uitreiking Wetenschappelijke Prijs Sander Vercamer dinsdag 2 november 2021

Feestelijke uitreiking Wetenschappelijke Prijs Sander Vercamer

Deze prijs wordt tweejaarlijks ingericht door de drie Oost-Vlaamse Praktijkcentra: PCS, PCA en PCG.

De winnaar in 2021 is Siel Desmet, die een innovatieve methode, de zogenoemde RI technologie, op punt stelde om compacte sierplanten te ontwikkelen. Siel maakte gebruik van een natuurlijk proces om planten compacter te laten groeien. Door gebruik te maken van de sluwe infectiestrategie van een bacterie om plantencellen binnen te dringen,  kon Siel de groeiwijze van verschillende planten wijzigen. Dankzij deze nieuwe technologie hoeven planten in de toekomst minder geremd te worden tijdens de opkweek, bv door toepassing van chemische groeiremmers.

dinsdag 2 november 2021/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (2261)/Commentaren (0)/
Tags:
SMART AQUAPONICS praktijkbezoek zondag 19 september 2021

SMART AQUAPONICS praktijkbezoek

Woensdag 22 september 2021 van 14u tot 17u

Kom naar Kruisem en maak kennis met de Smart Aquaponics applicaties: om zelf je gedroomde aquaponicsinstallatie te ontwerpen, de opbrengst van je aquaponicsinstallatie te voorspellen, je aquaponicsinstallatie vanop afstand te monitoren. We laten je aan de slag gaan met een smartphone, we stellen je SAM (= Smart Aquaponics Model) voor en je brengt een bezoek aan de smart aquaponicsinstallatie van PCG en het aquacultuurbedrijf Aqua4C.

22-9-2021 14:00 - 17:00/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (1081)/Commentaren (0)/
Tags: innovatie

Duurzame Aquacultuur in de Grensregio Vlaanderen-Nederland

Project met de steun van Interreg V Vlaanderen-Nederland - Looptijd: 01/10/2016 - 30/09/2019

Het huidige project speelt in op een aantal technische/economische uitdagingen en nieuwe evoluties in de aquacultuursector. Zo ontstaan er grote business-opportuniteiten door de transitie van traditionele naar geïntegreerde aquacultuur die momenteel plaats vindt.

maandag 30 september 2019/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (961)/Commentaren (0)/
Wat verlangen consumenten van aardappelen? donderdag 16 mei 2019

Wat verlangen consumenten van aardappelen?

Bent u geïnteresseerd om mee te werken aan een groepsgesprek over de kwaliteit en de verpakking van aardappelen?

Koopt u regelmatig aardappelen recht van de boerderij? Bent u geïnteresseerd om mee te werken aan een groepsgesprek over de kwaliteit en de verpakking van aardappelen? Kan u zich ongeveer 2 à 2,5 uur vrijmaken op woensdag 5 juni (19u30) om met andere mensen constructief van gedachten te wisselen over aardappelen?

donderdag 16 mei 2019/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (15811)/Commentaren (0)/
Tags: afzet

REFRAME - Towards a Regional Food Frame

Project met de steun van Interreg V Overseas: North Sea Region - Looptijd 03/01/2016-30/04/2019

dinsdag 30 april 2019/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (783)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Beleef, ontdek en proef in de Week van de Korte Keten woensdag 17 april 2019

Beleef, ontdek en proef in de Week van de Korte Keten

Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument

Ontdek de korte keten in Vlaanderen tijdens de Week van de Korte Keten van 4 tot 12 mei 2019. Talrijke organisaties en producenten plaatsen lokale hoeve- en streekproducten in de schijnwerpers, ook in Oost-Vlaanderen.

woensdag 17 april 2019/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (3260)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Droogtemaatregelen in Oost-Vlaanderen! vrijdag 3 augustus 2018

Droogtemaatregelen in Oost-Vlaanderen!

Op 02.08-2018 heeft de gouverneur aanvullende maatregelen uitgevaardigd.

Op 02.08.2018 was er overleg rond de droogte in Oost-Vlaanderen en daar is beslist om, in analogie met West-Vlaanderen, de uren aan te passen waartussen er mag beregend worden. Dit was nu toegestaan tussen 20u en 8u maar zal aangepast worden naar 18u en 10u. Met leidingwater zal het onmogelijk blijven om te beregenen. Deze aanpassing van de uren zal ook gelden voor sportterreinen en moestuinen.

vrijdag 3 augustus 2018/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (10711)/Commentaren (0)/

Korte keten Meetjesland

Project met de steun van LEADER: Plattelandsgebied Meetjesland, Leie en Schelde - Looptijd 01/01/2016-30/06/2018

Voor het LEADER project ‘Korte keten Meetjesland’ zal PCG samenwerken met Natuurpunt en partners Meetjesland (coördinator), Voedselteams en Linx+ om de korte keten productie en consumptie te stimuleren, de ideeën aan de basis ervan te verspreiden en ondertussen een samenwerkingsverband uit te bouwen om de toekomst van de korte keten in het Meetjesland beter vorm te kunnen geven. Hierbij spelen we maximaal in op de vraag om de band tussen consument en producent te versterken en om een eerlijke vergoeding te realiseren voor gezonde, lokale voeding.

zaterdag 30 juni 2018/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (886)/Commentaren (0)/
Tags: afzet

Korte keten Waasland, een duurzame samenwerking

Project met de steun van LEADER: Plattelandsgebied Meetjesland, Leie en Schelde - Vlaamse Ardennen - Grensregio Waasland - Looptijd 01/01/2016 - 30/06/2018

Het project wil hoeve- en streekproducenten in de grensregio Waasland ondersteunen door het organiseren van samenwerking, welke verankerd wordt in een op te richten samenwerkingsverband. Er zal op basis van een consumentenonderzoek (B2B & B2C) onderzocht worden of en welke logistieke oplossing kan bijdragen aan een gemeenschappelijke vermarkting en communicatie.

zaterdag 30 juni 2018/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (881)/Commentaren (0)/
Tags: afzet

FA COST action FA1305: The EU Aquaponics Hub - Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU

Project met de steun van COST (European Cooperation in Science and Technology) - Looptijd: 14/04/2014 – 13/04/2018

Europese werkgroep rond de integratie van Aquacultuur en plantenteelt. Het centrale doel van die werkgroep is het karakteriseren van de belangrijkste struikelblokken die de implementatie van aquaponics in de EU tegenhouden. Daarbij wordt zowel gekeken naar hindernissen op wettelijk vlak op verschillende overheidsniveaus als naar hiaten in de kennis omtrent dit onderwerp. In de volgende stap zal het consortium een plan ontwerpen om die struikelblokken weg te werken via wetenschappelijk onderzoek en kennistransfer.

vrijdag 13 april 2018/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (393)/Commentaren (0)/
Tags: innovatie
Leerlingen brengen bezoek aan het PCG tijdens de smaakklassen maandag 29 mei 2017

Leerlingen brengen bezoek aan het PCG tijdens de smaakklassen

Kinderen uit het 5de en het 6de leerjaar tijdens hun smaakklasse - 12.05.2017

In de PlattelandsPret van maandag 15 mei volgen we kinderen uit het 5de en het 6de leerjaar tijdens hun smaakklasse.

maandag 29 mei 2017/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (12160)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
40 jaar PCG, een proefcentrum in beweging dinsdag 16 mei 2017

40 jaar PCG, een proefcentrum in beweging

Van vzw Tuinbouwwerkgroep Zuid-Vlaanderen naar Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw, kortweg PCG vzw

In 1977, nu 40 jaar geleden, kreeg PCG, toen nog de vzw Tuinbouwwerkgroep Zuid-Vlaanderen, een erkenning als proefcentrum. Een goed moment om even stil te staan bij hoe het allemaal begon en wat er ondertussen allemaal veranderd is.

dinsdag 16 mei 2017/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (5194)/Commentaren (0)/
Tags:

FA COST Action FA1204: Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions

Project met de steun van COST (European Cooperation in Science and Technology) - Looptijd: 01/10/2012 - 30/9/2016

Door de beperkte beschikbaarheid aan land en watervoorraden worden groenten (en dan vooral komkommerachtigen en planten van de nachtschadefamilie) in weinig ideale omstandigheden geteeld (monoculturen). Via entingen op onderstammen wordt gepoogd problemen die gepaard gaan met monocultuur waaronder ziekten, opbrengstverliezen, … te vermijden. Binnen deze samenwerking wordt kennis van enten, onderstammen, entmethodes, … uitgewisseld. Hierin participeren 19 landen. Voor de bioteelt binnen het PCG is onderzoek naar onderstammen en de bijhorende ziekteweerbaarheid al jaren een belangrijk thema.

vrijdag 30 september 2016/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (605)/Commentaren (0)/

FA COST Action FA1105: Towards a sustainable and productive EU organic greenhouse horticulture

Project met de steun van COST (European Cooperation in Science and Technology) - Looptijd: 19/04/2012 – 19/08/2016

Deze COST-actie staat in voor samenwerking in verband met duurzaamheid binnen de context biologische beschutte teelten. Hierin participeren 26 landen en er wordt gewerkt rondom de thema’s uitgangsmateriaal, bodemvruchtbaarheid, bodemweerbaarheid, watermanagement, plantengezondheid, energie, duurzaamheid en standaarden, wetgeving. Het PCG is werkgroepleider voor de werkgroep energie.

vrijdag 19 augustus 2016/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (654)/Commentaren (0)/
Diversificatie van het witloofaanbod 'Witboek' maandag 25 juli 2016

Diversificatie van het witloofaanbod 'Witboek'

In het kader van het IWT-project 'Diversificatie in het witloofaanbod'

De praktische doelstelling van dit project was de diversificatie van het aanbod van het witloofassortiment met betrekking tot verschillende toepassingen die toegevoegde waarde creëren. Hiervoor werd gestart met een fenotypering met betrekking tot morfologie en inhoudsstoffen vanuit het brede bestaande witloofassortiment (zowel hybriden als traditionele telerselecties).

De wetenschappelijke doelstelling was het verwerven van een betere kennis van de inhoudsstoffen van witloof, hoe deze variëren tussen oude telerselecties en hybriden en in functie van teeltomstandigheden.

In dit Witboek worden de belangrijkste resultaten van dit project en nieuwe innovatiemogelijkheden voor witloof besproken, en noden tot verder onderzoek geïdentificeerd.

maandag 25 juli 2016/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (18764)/Commentaren (0)/
PCG zet in op ketenontwikkeling donderdag 14 januari 2016

PCG zet in op ketenontwikkeling

Smaak- en consumentenonderzoek in het kader van de Leader projecten 'Korte keten' Meetjes- & Waasland en het Interreg Noordzee regio project 'REFRAME'

In de komende jaren wil PCG meer aandacht besteden aan ketenontwikkeling en afzetstrategieën voor groenten. Daarom zal PCG en meer bepaald de kenniseenheid smaak- en consumentenonderzoek zijn medewerking verlenen aan 3 pas opgestarte projecten.

donderdag 14 januari 2016/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (25019)/Commentaren (0)/
Tags: afzet

GREENGROWING: reduced energy use in the NSR horticultural greenhouse industry

Project met de steun van Interreg IVb North Sea Region - Looptijd: 01/10/2011 - 30/06/2015

Energiekosten maken tot 25 % van de omzet uit van een glastuinbouwbedrijf. Energie-efficiëntie, kostenreductie en productiviteitsverbetering dringen zich op. Het project zorgt voor disseminatie van kennis, technologie en eco-innovatie naar KMO's en aanverwante industrieën. Het project beoogt reductie van het energieverbruik met ten minste 10 % en bijgevolg een vermindering van de CO2 emissie. Technieken zoals een verbeterde klimaatsturing, telen in gesloten kassen, meerlagen teelt, tolerantere teelten in combinatie met ICT zullen in dit kader geëvalueerd worden samen met betrokken KMO's.

dinsdag 30 juni 2015/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (938)/Commentaren (0)/
Innovatie op het PCG: Yacononderzoek maandag 24 november 2014

Innovatie op het PCG: Yacononderzoek

Op 1 september 2014 startte het Yacomix project op het PCG gefinancierd door het GroenteInnovatiefonds (GIF) Limburg.

Binnen dit project wil PCG zijn kennis over de teelt van yacon verruimen en ook een beter zicht krijgen op de marktwaarde van dit product. Een analytisch sensorisch panel zal samengesteld en getraind worden om de sensorische eigenschappen van yacon te beschrijven. Daarnaast zal kwalitatief en kwantitatief consumentenonderzoek gebeuren om enerzijds te peilen naar de verwachtingen en perceptie van consumenten over yacon.

maandag 24 november 2014/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (18142)/Commentaren (0)/
Tags:
IPM in beschermde teelten over de grenzen heen dinsdag 21 oktober 2014

IPM in beschermde teelten over de grenzen heen

IOBC (Integrated control in protected crops) in Gent op 16.09.2014

Op 16 september verzamelden onderzoekers uit meer dan 22 landen en Vlaamse telers, vertegenwoordigers van toelevering en overheid zich op het PCS voor de studiedag 'IPM in beschermde teelten over de grenzen heen' om te zien en leren hoe geïntegreerde gewasbescherming toegepast wordt in de rest van de wereld.

dinsdag 21 oktober 2014/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (21037)/Commentaren (0)/

Duurzame Aquacultuur in de Grensregio Vlaanderen-Nederland (AQUA-VLAN)

Project met de steun van Interreg IVa Vlaanderen - Nederland - Looptijd: 01/01/2010 - 28/02/2014

Overtuigd van de mogelijke synergiën startte PCG in 2007 in kader van een proefproject van de provincie Oost-Vlaanderen een verkennende studie met een proefopstelling om na te gaan in hoeverre tomaten én vis in één kas konden worden geteeld. Uit dit project leerden we dat de combinatie visteelt en tomatenteelt mogelijk was. Behoudens enkele eenvoudig te verhelpen calamiteiten slaagden we er in oogstbare vis te telen. Het PCG volgde daarbij de waterkwaliteit zowel voor tomaat als voor de visteelt op. In de geleverde installatie werden diverse parameters opgevolgd. Aan de hand van deze metingen werd het prototype aangepast.

vrijdag 28 februari 2014/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (645)/Commentaren (0)/
Persmap 'Duurzame aquateelt in de Grensregio Vlaanderen - Nederland' donderdag 11 februari 2010

Persmap 'Duurzame aquateelt in de Grensregio Vlaanderen - Nederland'

Persmoment 11 februari 2010 in het kader van het project Interreg IVa 'AquaVlan' - 11.02.2010

Op 02 februari 2010 werd het project AquaVlan 'Duurzame aquateelt in de Grensregio Vlaanderen - Nederland'  aan de pers voorgesteld.

donderdag 11 februari 2010/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (14313)/Commentaren (0)/
Combinatieteelt vis en tomaat op Radio 2 donderdag 11 februari 2010

Combinatieteelt vis en tomaat op Radio 2

Radio 2 Oost-Vlaanderen Avondpost 17u10 - 11.02.2010

De visteelt en het smaakonderzoek van tilapia komen aan bod tijdens dit interview.

donderdag 11 februari 2010/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (15320)/Commentaren (0)/
Tags: innovatie
RSS
123movies