X
GO

Actueel nieuws

Boer en bodem - 5 themalessen

Boer en bodem - 5 themalessen

De bodemanalyses en de lessen worden gratis aangeboden door Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen met financiële steun van het Klimaatfonds Oost-Vlaanderen.

Streven naar een klimaatrobuuste bodem. Wat levert een gezonde bodem op? Welke groenbedekker kiezen? Welke machines kan je hiervoor inzetten?  Wat is organische koolstof? Hoe kan je het koolstofgehalte (humusgehalte) in de bodem verhogen? Hoe werkt de koolstofsimulator? Wat is het belang van bodemanalyse? Welke analyses bestaan er?

30-11-2021 14:00 - 21-12-2021 14:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1543)/Commentaren (0)/
Nieuwe proefverslagen 2020

Nieuwe proefverslagen 2020

Direct raadpleegbaar door de leden via een klik op de titel van het rapport.

vrijdag 24 september 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (5582)/Commentaren (0)/
Tags:
Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Proeven lopende in de serres en tunnels in juni 2021

Zo hebben we op het proefcentrum een eigen primeur te pakken met de hydroteelt van aubergine, waarbij we de combineerbaarheid van deze teelt nagaan met deze van omegabaars. We testen hierbij verschillende auberginerassen en ook natriumgehaltes in de voedingsoplossing.

dinsdag 6 juli 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (5778)/Commentaren (0)/
Streekeigen bomen, struiken, klimplanten en fruitbomen - Groepsaankoop

Streekeigen bomen, struiken, klimplanten en fruitbomen - Groepsaankoop

Ook gratis nestkasten en bloemenzaad te verkrijgen

Neem deel aan de groepsaankoop plantgoed voor landbouwers en imkers

Wil je deze winter bomen of struiken aanplanten bij je land- of tuinbouwbedrijf of in de buurt van je bijenkorven? Of wil je akkerranden inzaaien met bloemenzaad? Bestel vóór 15 januari 2021 je streekeigen planten aan een voordelige prijs via de groepsaankoop plantgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen. Heb je een landbouwernummer? Vraag dan ook gratis bloemenzaad en nestkasten aan. De voorraad is beperkt, dus wees er snel bij.


14-1-2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1420)/Commentaren (0)/
Tags:
Presentatie studienamiddag 'Nematoden in de groenteteelt'

Presentatie studienamiddag 'Nematoden in de groenteteelt'

Nematoden worden vaak de verborgen vijand genoemd

Tijdens dit studiemoment werden de voornaamste schadelijke nematoden voor de groenteteelt voorgesteld. Het gebruik van groenbedekkers en de impact daarvan op schadelijke nematoden werd toegelicht.

maandag 2 maart 2020/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (11471)/Commentaren (0)/
Tags: nematoden
Presentaties studieavond industriebloemkool 2020

Presentaties studieavond industriebloemkool 2020

Open Huis, Staden - maandag 10 februari 2020

Op maandag 10 februari verzamelden ruim tweehonderd geïnteresseerden in Open Huis in Staden voor een interessante avond over industriebloemkool. Naast een overzicht van het teeltseizoen 2019, een vooruitblik op 2020 en rasseninfo kwam ook de gewasbeschermingsproblematiek in bloemkool aan bod. Verder was er ook aandacht voor de mogelijkheden voor de biologische teelt van bloemkool en de rol van de Spaanse markt. De avond werd afgesloten met een uiteenzetting rond mechanisatie en automatisatie bij de teelt van bloemkool. 

vrijdag 7 februari 2020/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (14661)/Commentaren (0)/
Presentaties studienamiddag spruitkool 2020

Presentaties studienamiddag spruitkool 2020

PC De Craeye, Passendale - 17-02-2020

PC De Craeye, Passendale - 17 februari 2020

vrijdag 7 februari 2020/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (13796)/Commentaren (0)/
Hoe zet jij in op de toekomst?

Hoe zet jij in op de toekomst?

Infomarkt: Land- en tuinbouw in zijn vele facetten

Steeds vaker kiezen land- en tuinbouwers voor inkomens- en activiteitenverbreding op hun bedrijf. Het gaat niet enkel over de verkoop van hoeveproducten of het aanbieden van zorg en educatie. Ook agrarisch natuurbeheer en de productie van energie zorgen voor een bijkomend inkomen en risicospreiding.

28-1-2020 09:45 - 16:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (773)/Commentaren (0)/
Tags:
Terugblik koplopersbijeenkomst precisielandbouw

Terugblik koplopersbijeenkomst precisielandbouw

Koplopersbijeenkomst precisielandbouw op het bedrijf van Martin de Meijer in Hoek (NL)

Het bedrijf is gelegen in ingepolderd land met een grote variatie in grondsoorten, nl. van grof zand tot kleigrond. Dit vormt in hoofdzaak de drijfveer voor Martin om aan precisielandbouw te doen. Op de lichte (zand)gronden komen de vroege teelten en op de zware (klei)gronden de late teelten. Voor het opmaken van taakkaarten maakt Martin niet alleen gebruik van dronebeelden en bodemscans maar ook van historische kaarten en gegevens uit de trekker (met RTK-gps) zoals brandstofverbruik, wielslip en opbrengstmetingen. Het akkerbouwbedrijf telt ongeveer 225 ha met als belangrijkste teelten aardappelen, uien (zaai en plant), wortelen, suikerbieten, wintertarwe en bruine bonen. 

dinsdag 20 augustus 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (13099)/Commentaren (0)/
Bodemscanners in de kijker op openveldevent bodem

Bodemscanners in de kijker op openveldevent bodem

In het kader van het Interreg-V project Vlaanderen-Nederland ‘Leve(n)de bodem’

Drie machines om de bodem te scannen werden onlangs gepresenteerd op het ‘Openveldevent Bodem’ op het PCG in Kruishoutem. Met de Veris-MSP3-bodemscanner van Vantage-Agrometius is inmiddels voldoende praktijkervaring opgedaan bij het verzamelen van gegevens over de bodem. De SoilXplorer van CNH geeft vooral snel inzicht in enkele parameters en is praktijkrijp. Het multisensorplatform van de onderzoeksgroep Precision Scoring van Universiteit Gent is nog in ontwikkeling, maar verzamelt een scala aan gegevens. Alle drie de machines brengen op hun eigen manier verschillende bodemeigenschappen in kaart. Op basis daarvan kan vervolgens een actie zoals plaatsspecifiek bekalken of bemesten worden uitgevoerd.

vrijdag 9 augustus 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (12198)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Dag van de landbouw

Dag van de landbouw

PCG en PCA zetten hun deuren open voor het grote publiek

De focus van het bezoek ligt op onderzoek in de aardappelteelt en de smaak van groenten. Je kunt het nieuwe gebouw bezoeken.

15-9-2019 10:00 - 18:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2725)/Commentaren (0)/
Tags:
Smartbiocontrol zoekt naar alternatieven voor een klassieke chemische gewasbestrijding

Smartbiocontrol zoekt naar alternatieven voor een klassieke chemische gewasbestrijding

In het kader van het BioProtect-project: Biologische gewasbescherming in de praktijk: optimalisatie van de efficiëntie in het veld van (nieuwe) biologische gewasbeschermingsmiddelen

Op dinsdag 4 juni 2019 ging het vierde Smartbiocontrol symposium door op het PCG. Smartbiocontrol is een Europees project dat streeft naar een geïntegreerde en innoverende aanpak voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe biocontrole producten. Het Smartbiocontrol project is een grensoverschrijdende samenwerking, het onderzoek gebeurt in de grensregio Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. In het project wordt naar oplossingen gezocht om een duurzame gewasbescherming uit te voeren.

woensdag 17 juli 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (14675)/Commentaren (0)/
Slotstudiedag GOMEROS Oost-Vlaanderen

Slotstudiedag GOMEROS Oost-Vlaanderen

In het kader van het LA-traject 'De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie'

GOMEROS draait rond de actieve betrokkenheid van landbouwers bij het meedenken en het experimenteren in praktijkproeven. Het optimaliseren van het teeltsysteem en de praktische uitvoering van de maatregelen op het bedrijf staan hierbij centraal. Benieuwd naar de oplossingen en nieuwe teelttechnieken die ontwikkeld worden voor groenten en maïs op erosiegevoelige percelen? Kom dan zeker eens langs!  Slotstudiedag GOMEROS Oost-Vlaanderen - donderdag 29 augustus 2019 
29-8-2019 13:30 - 16:30/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2492)/Commentaren (0)/
Slotstudiedag GOMEROS West-Vlaanderen

Slotstudiedag GOMEROS West-Vlaanderen

In het kader van het LA-traject 'De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie'

GOMEROS draait rond de actieve betrokkenheid van landbouwers bij het meedenken en het experimenteren in praktijkproeven. Het optimaliseren van het teeltsysteem en de praktische uitvoering van de maatregelen op het bedrijf staan hierbij centraal. Benieuwd naar de oplossingen en nieuwe teelttechnieken die ontwikkeld worden voor groenten en maïs op erosiegevoelige percelen? Kom dan zeker eens langs! Slotstudiedag GOMEROS West-Vlaanderen  - dinsdag 27 augustus 2019

 

27-8-2019 13:30 - 16:30/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2562)/Commentaren (0)/
Technische dag en bezoek van de experimentele boomgaard

Technische dag en bezoek van de experimentele boomgaard

In het kader van Europese onderzoeksprojecten: BioProtect en ZERO-PH(F)YTO F&L

Op dinsdag 25 juni 2019 vanaf  13h30, wordt in  Loos-en-Gohelle, een technische dag en een bezoek van de experimentele boomgaard, georganiseerd door la FREDON Nord Pas-de-Calais, Frankrijk
donderdag 20 juni 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (10440)/Commentaren (0)/
Bodemproeven in zaaiui, prei, wortelen en bloemkool

Bodemproeven in zaaiui, prei, wortelen en bloemkool

In het kader van het Interreg-V project Vlaanderen-Nederland ‘Leve(n)de bodem’

In 2019 liggen op het PCG vier demoproeven aan in het kader van ‘Leve(n)de Bodem’: zaaiui in combinatie met zomergerst, prei late herfst voorafgegaan door een voorjaarsgroenbedekker, uitmijningsproef fosfor met wortelen als hoofdteelt en het toepassen van bokashi in bloemkool tweede vrucht (nog aan te leggen).

dinsdag 18 juni 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (13397)/Commentaren (0)/
Wat is de kwaliteit van de bodem op jouw perceel?

Wat is de kwaliteit van de bodem op jouw perceel?

Jouw bodemkwaliteit in een oogopslag, dankzij de BodemIDee - Bekijk de filmpjes en leer je bodem beter kennen.

Wat is de kwaliteit van de bodem op jouw perceel? Bodemanalyses helpen je als ondernemer al een eind op weg. Maar er is meer dan de nutriëntenstatus alleen. Fysische bodemfactoren - zoals bodemdichtheid, waterdoorlaatbaarheid en stabiliteit van de aggregaten - bepalen de draagkracht van de bodem. Daarnaast zorgt een gezond bodemleven ervoor dat je perceel weerbaarder is tegen ziekten en plagen. De BodemIDee is hét werkinstrument binnen het Interreg-project Leve(n)de Bodem. Leer je bodem beter kennen aan de hand van de bijhorende filmpjes.


vrijdag 14 juni 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (13968)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Slotevent Leve(n)de Bodem - Boeren met bodemverstand

Slotevent Leve(n)de Bodem - Boeren met bodemverstand

Bodembewust boeren - Donderdag 5 september 2019 van 10u30 - 15u30

De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Land- en tuinbouwers stellen zich dan ook de vraag hoe ze de algemene toestand van hun bodem kunnen inschatten. Het Interreg-project Leve(n)de Bodem zocht en vond een antwoord. Op 5 september organiseren we een slotbijeenkomst. We blikken terug op de hoogtepunten van het project en kijken hoe we in de toekomst kunnen blijven werken aan een betere bodemkwaliteit.  Bekijk het programma.

5-9-2019 10:30 - 15:30/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (3310)/Commentaren (0)/
Gomeros-project: resultaten erosieproeven 2018 en vooruitblik 2019

Gomeros-project: resultaten erosieproeven 2018 en vooruitblik 2019

In het kader van het LA-traject 'De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie'

In 2018 werden door PCG 3 veldproeven met savooikool, ui en wortel aangelegd in de Vlaamse Ardennen. Verder lichten we al een tipje van de sluier op van de veldproeven die werden of zullen worden aangelegd in dit voorjaar. Hoe deed niet-kerende bodembewerking het onder deze omstandigheden? Wat is de invloed van schoffelen? Waren aanpassingen aan de plantmachine voldoende om erosie te voorkomen bij intense regen vlak na planten?
vrijdag 24 mei 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (9952)/Commentaren (0)/
Tags: erosie
Ondernemersgroep composteren en fermenteren

Ondernemersgroep composteren en fermenteren

In het kader van Interreg project ‘Leve(n)de bodem’ - Derde bijeenkomst op donderdag 4 juli 2019

Tijdens de derde bijeenkomst wordt een bezoek gebracht aan het biologisch melkveebedrijf van Cerpentier – De Cock in Stekene. Het bedrijf heeft ongeveer 75 ha landbouwgrond in gebruik en is sinds september 2017 volledig omgeschakeld naar bio. Onkruidbestrijding gebeurt mechanisch en naast het toepassen van dierlijke mest wordt gras-klaver ingezaaid om stikstof in de bodem te brengen. Daarnaast werd gestart met het composteren van stalmest samen met gehakseld hout en rietkragen van de verschillende sloten rond het bedrijf. Tijdens dit bedrijfsbezoek zal de omschakeling naar een biologisch melkveebedrijf uitvoerig aanbod komen en wordt het ‘boerderijcomposteren’ onder de loep genomen.

4-7-2019 10:00 - 12:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2056)/Commentaren (0)/
Tags:
Openveldevent ‘Leve(n)de bodem’ 2019

Openveldevent ‘Leve(n)de bodem’ 2019

In het kader van het Interreg-V project Vlaanderen-Nederland ‘Leve(n)de bodem’

Het in kaart brengen van de zuurtegraad, organisch stofgehalte en/of elektrische geleidbaarheid bieden een goede basis voor landbouwers die met precisielandbouw aan de slag willen gaan. Tijdens het proefveldbezoek worden de bodemsensoren Veris en SoilXplorer alsook enkele sensoren van Universiteit Gent gedemonstreerd en de resultaten van een bodemscan toegelicht. Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan de aangelegde proeven rond bewust omgaan met nutriënten in de bodem en het toepassen van mulch in enkele groenteteelten.

20-6-2019 10:00 - 12:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2684)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Koplopersbijeenkomst precisielandbouw

Koplopersbijeenkomst precisielandbouw

In het kader van het Interreg-V project Vlaanderen-Nederland ‘Leve(n)de bodem’

Deze koplopersbijeenkomst in het kader van Interreg-project ‘Levend(e) Bodem’ gaat door op het landbouwbedrijf van Martin de Meijer in Hoek (Nederland). Hij is 1 van de 16 deelnemers aan het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw en gaat concreet aan de slag met toepassingen van precisielandbouw. Martin past variabel gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen toe op zijn bedrijf op basis van taakkaarten. In de nabije toekomst wil hij ook van start gaan met plaatsspecifiek bestrijden van aaltjes.

6-6-2019 10:00 - 12:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1537)/Commentaren (0)/
Terugblik Preihappening

Terugblik Preihappening

Inspiratie voor de toekomst. En wat nu met de prei?

Op 15 februari organiseerde PCG een preihappening voor iedereen met een hart voor prei. Na jarenlang de Internationale Praktijkdag Prei in het najaar was het tijd voor iets nieuws: een preihappening waarin de toekomst voor de preiteelt centraal stond.

dinsdag 2 april 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (7489)/Commentaren (0)/
Presentatie erosieproeven groenten en aardappelen 2018

Presentatie erosieproeven groenten en aardappelen 2018

De resultaten van de veldproeven van 2018, uitgevoerd door Triple C en Gomeros

Binnen het Triple C project werd dinsdag 5 maart een erosieklas georganiseerd, naar analogie met de erosieklassen van het inmiddels afgeronde Leader project Boeren op een helling. De landbouwers zijn al druk bezig met werkzaamheden waardoor de opkomst wat lager lag dan voorgaande jaren. Maar de aanwezige landbouwers luisterden met interesse naar de uiteenzettingen van het PCG en het ILVO.

dinsdag 12 maart 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (12461)/Commentaren (0)/
Resultaten proeven zaaiui en wortelen 2018 binnen ‘Leve(n)de bodem’

Resultaten proeven zaaiui en wortelen 2018 binnen ‘Leve(n)de bodem’

Proeven rond het toepassen van mulch bij zaaiui en het gebruik van bokashi als meststof bij wortelen

In 2018 werden drie demoproeven aangelegd in kader van het Interreg project ‘Leve(n)de bodem’.
In dit artikel blikken we terug op de belangrijkste resultaten bij de proeven rond het toepassen van mulch bij zaaiui en het gebruik van Bokashi als meststof bij wortelen.

donderdag 7 maart 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (15918)/Commentaren (0)/
Erosieklas Vlaamse Ardennen

Erosieklas Vlaamse Ardennen

U kan kiezen om deel te nemen aan de namiddagsessie (15u30 - 18u00) of de avondsessie (19u30 - 22u00)

Wij nodigen u van harte uit op de Erosieklas Vlaamse Ardennen. De erosieproeven 2018, aangelegd in het kader van de projecten Gomeros en Triple C, worden beknopt toegelicht. 
Tijdens deze uiteenzetting heeft u tevens de mogelijkheid om uw eigen ervaringen met het toepassen van de Randvoorwaarden Erosie op uw bedrijf toe te lichten.

5-3-2019 15:00 - 22:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2083)/Commentaren (0)/
Tags: erosie
Terugblik demo groenbedekkers 2018

Terugblik demo groenbedekkers 2018

In het kader van het Interreg-V project Vlaanderen-Nederland ‘Leve(n)de bodem’

Half november vond op het PCG een proefveldbezoek openlucht in prei, kool en bataat plaats. Tijdens dit proefveldbezoek werd tevens de demo groenbedekkers toegelicht welke kadert binnen het Interreg project ‘Leve(n)de bodem’. Hieronder worden de voorlopige resultaten van deze demo kort besproken.

donderdag 3 januari 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (8190)/Commentaren (0)/
Biologische gewasbescherming in gangbare teelten?

Biologische gewasbescherming in gangbare teelten?

Deze enquête kadert binnen het InterregV-project “BIOPROTECT”

Deze enquête kadert binnen het InterregV*-project “BIOPROTECT” dat als doel heeft de efficiëntie in het veld van (nieuwe) biologische gewasbeschermingsmiddelen te optimaliseren en zo een betrouwbaar alternatief aan te reiken voor de klassieke chemische middelen aan land- en tuinbouwers uit de grensoverschrijdende regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. 

dinsdag 18 december 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (7329)/Commentaren (0)/
Demomoment erosiebestrijdingsmaatregelen

Demomoment erosiebestrijdingsmaatregelen

In het kader van het project Triple C: Climate resilience - Catchment based - Community based

In het kader van het project Triple C  werden een aantal proefvelden aangelegd waar verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen werden uitgetest. Benieuwd wat dit opleverde? 
17-10-2018 14:00 - 16:30/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1420)/Commentaren (0)/
Terugblik Opendag bodem 31.08.2018

Terugblik Opendag bodem 31.08.2018

In het kader van Het Interreg V Vlaanderen-Nederland project ‘Leve(n)de bodem’ - 31.08.2019

Eind augustus vond op PCG een ‘Opendag bodem’ plaats georganiseerd i.k.v. Interreg project ‘Leve(n)de bodem’. Tijdens dit evenement werd lopend en recent afgerond onderzoek op het PCG rond bewust omgaan met koolstof en nutriënten in de bodem aan het grote publiek gecommuniceerd. Via een uiteenzetting rond boslandbouw werd ook aandacht geschonken aan de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer. De belangrijkste bevindingen van de opendag zetten we even op een rijtje.

vrijdag 5 oktober 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (9625)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Houders fytolicentie mogen bijscholing niet vergeten

Houders fytolicentie mogen bijscholing niet vergeten

De eerste licenties verlopen al in september 2019

De meest voorkomende licentie is de P2-licentie voor professionele gebruikers, zoals land- en tuinbouwers. In België gaat het om 63.200 mensen of bijna 45.000 in Vlaanderen. De Vlaamse landbouwadministratie waarschuwt de licentiehouders evenwel om tijdig de bijscholingen te volgen die nodig zijn voor de verlenging van hun licentie. Vandaag heeft slechts 8% onder hen alle nodige vormingen al gevolgd, terwijl de eerste licenties al in september 2019 verlopen.

zondag 16 september 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (6373)/Commentaren (0)/
Presentaties Opendag bodem 31.08.2018

Presentaties Opendag bodem 31.08.2018

In het kader van Interreg V Vlaanderen-Nederland project 'Leve(n)de Bodem'

PCG organiseerde op 31 augustus 2018 een opendag bodem i.k.v. Interreg project ‘Leve(n)de bodem’. Op die dag wordt het lopende en recent afgeronde onderzoek op PCG rond bewust omgaan met koolstof en nutriënten in de bodem gepresenteerd met aansluitend een bezoek aan de proefvelden.

donderdag 13 september 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (12576)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Bezoekersgids Opendag bodem 31.08.2018

Bezoekersgids Opendag bodem 31.08.2018

In het kader van Interreg V Vlaanderen-Nederland project 'Leve(n)de Bodem'

PCG organiseerde op 31 augustus 2018 een opendag bodem i.k.v. Interreg project ‘Leve(n)de bodem’. Op die dag wordt het lopende en recent afgeronde onderzoek op PCG rond bewust omgaan met koolstof en nutriënten in de bodem gepresenteerd met aansluitend een bezoek aan de proefvelden.
donderdag 13 september 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (13870)/Commentaren (0)/
Terugblik tweede bijeenkomst ondernemersgroep composteren en fermenteren

Terugblik tweede bijeenkomst ondernemersgroep composteren en fermenteren

In het kader van het Interreg V-project Vlaanderen-Nederland 'Leve(n)de Bodem'

Tijdens het eerste luik van deze bijeenkomst lichtte Jarinda Viaene het potentieel van boerderijcomposteren toe. Het tweede luik gaf aan de landbouwers de mogelijkheid de reststromen op hun bedrijf en in nabije omgeving te identificeren en de seizoenale beschikbaarheid ervan te bepalen.

maandag 9 juli 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (11911)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2018

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2018

Serres bio beschutte teelten PCG - 21.06.2018

Op 21 juni 2018 kwamen de biotelers met beschutte teelten samen om de biologische gewasbeschermingsmiddelen tegen bladluis in paprika en het gebruik van bladmeststoffen in de biologische komkommerteelt te bekijken. Tevens werd een korte inleiding gegeven over het GreenResilient project. Een overzicht van deze bioproeven zijn terug te vinden in de bezoekersgids.

maandag 25 juni 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (13648)/Commentaren (0)/
Uitnodiging: Ondernemersgroep composteren en fermenteren - Tweede bijeenkomst

Uitnodiging: Ondernemersgroep composteren en fermenteren - Tweede bijeenkomst

In het kader van het Interreg-project Interreg Leve(n)de bodem - Donderdag 28.06.2018

In het najaar van 2017 vond de eerste bijeenkomst van de ondernemersgroep composteren en fermenteren plaats tijdens de gelijknamige studienamiddag ingericht door PCGJarinda Viaene zal ons die namiddag bijstaan. In 2016 rondde zij als ILVO onderzoeker haar doctoraat af rond de valorisatie van organisch-biologische reststromen uit de primaire sector met focus op composteringUiteraard zijn ook andere geïnteresseerde landbouwers welkom!

28-6-2018 13:30 - 16:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1189)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
Terugblik infomoment vernietiging groenbedekkers demoveld Lierde

Terugblik infomoment vernietiging groenbedekkers demoveld Lierde

In het kader van het Leader-project 'Boeren op een helling'

Op het infomoment “Groenbedekkers vernietigen en niet-kerende bodembewerking” op 15 maart op het bedrijf van de familie Vindevoghel in Lierde in het kader van het Leader-project “Boeren op een Helling” deelde onafhankelijk landbouwadviseur Stefan Muijtjens zijn inzichten over groenbedekkers en niet-kerende bodembewerking. Hij heeft hiermee een jarenlange ervaring.

maandag 4 juni 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (10759)/Commentaren (0)/
Opendag Bodem

Opendag Bodem

In het kader van het Interreg V-project Vlaanderen-Nederland 'Leve(n)de Bodem'

PCG organiseert op 31 augustus 2018 een opendag bodem i.k.v. Interreg project ‘Leve(n)de bodem’. Op die dag wordt het lopende en recent afgeronde onderzoek op PCG rond bewust omgaan met koolstof en nutriënten in de bodem gepresenteerd met aansluitend een bezoek aan de proefvelden.

31-8-2018 08:30/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1634)/Commentaren (0)/
Resultaten erosieproeven in erwten en zaai-ui 2017

Resultaten erosieproeven in erwten en zaai-ui 2017

In het kader van het VLAIO LA-traject 'De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie' - GOMEROS

Begin mei 2017 werd een veldproef met erwten aangelegd in de Vlaamse Ardennen. Net zoals in 2016 werd een diepe niet-kerende bodembewerking (NKB) vergeleken met ploegen en werd geëxperimenteerd met een ruwer zaaibed. Half april 2017 werd een proef met zaaiui aangelegd in de Vlaamse Ardennen, waarbij opnieuw NKB en ploegen werden vergeleken en gevarieerd werd in ruwheid van het zaaibed. 

woensdag 21 maart 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (12133)/Commentaren (0)/
Oproep voor jobstudenten

Oproep voor jobstudenten

Het is een ideale gelegenheid om het praktijkonderzoek te leren kennen.

Jaarlijks kunnen studenten zich bij het PCG aanbieden om een vakantiejob uit te oefenen.
maandag 19 maart 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1090)/Commentaren (0)/
Tags:
Presentaties studieavond erosieklassen 2018

Presentaties studieavond erosieklassen 2018

21.02.2018 Oudenaarde - 27.02.2018 Ophasselt

In dit artikel vind je de presentaties van de Erosieklassen 2018 te Oudenaarde (21 februari 2018) en te Ophasselt (27 februari 2018). De erosieklassen werden georganiseerd i.k.v. Leaderproject Boeren op een helling door PCG in samenwerking met ABC Eco², Steunpunt Erosie, PCA, Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond.

maandag 5 maart 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (11344)/Commentaren (0)/
Machinedemo vernietiging groenbedekkers en toelichting diepwoelers

Machinedemo vernietiging groenbedekkers en toelichting diepwoelers

15 maart 2018 om 13.30u in Lierde

Wil je weten welke machines kunnen toegepast worden voor vernietiging van groenbedekkers? Waar op letten bij toepassing van diepe, niet-kerende bodembewerking? Kom dan zeker naar de machinedemo ingericht door Leaderproject Boeren op een helling.

 

15-3-2018 13:30 - 17:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1417)/Commentaren (0)/
Webinar organische koolstof en bodemleven

Webinar organische koolstof en bodemleven

In het kader van Interreg V-project Leve(n)de Bodem - donderdag 08.02.2018

Als akkerbouwer of tuinder werk je dagelijks met de bodem. Een bodem in goede conditie werkt ook voor jou! Omdat we door de klimaatverandering te maken krijgen met extremere seizoenen, wordt een bodem in goede conditie belangrijker dan ooit. Tijdens een interactief webinar, te volgen vanaf je eigen computer, krijg je tips van Annemie Elsen van de Bodemkundige Dienst van België vzw (Vlaanderen) en Gera van Os van Aeres Hogeschool (Nederland) om beter zorg te dragen voor je bodem.

8-2-2018 12:45 - 13:45/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1026)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Zaaipapier voor de teelt van biologische veldsla in koepel: een haalbare kaart?

Zaaipapier voor de teelt van biologische veldsla in koepel: een haalbare kaart?

Demoproef met vier diverse afdekkingsmaterialen: compost, potgrond, zand en zonder afdekking.

Met deze demonstratieproef wilden we nagaan of zaaipapier nuttig kan zijn in de teelt van biologische veldsla in koepel. Aangezien het zaad bij het gebruik van zaaipapier best afgedekt wordt, hebben we eveneens nagegaan welk afdekmateriaal het meest geschikt is. Er werden vier afdekmaterialen opgenomen in de proef: compost, potgrond, zand en zonder afdekking

vrijdag 26 januari 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (6836)/Commentaren (0)/
Groepsaankoop kniebeschermers en anti-vermoeidheidsmatten

Groepsaankoop kniebeschermers en anti-vermoeidheidsmatten

Anti-vermoeidheidsmatten: matten zowel bruikbaar in droge werkomgeving als in natte en vuile werkomgeving.

De Fento kniebeschermers werden getest en goedgekeurd op de proefcentra. Er werden twee matten geselecteerd voor de groepsaankoop die beide ingezet kunnen worden in een natte en vuile omgeving. De anti-vermoeidheidsmatten werden uitgebreid getest en goedgekeurd door de proefcentra. De eerste mat (Notrax skystep) heeft een vaste afmeting van 90*120 cm en een kiezelstructuur. De tweede mat (Notrax cushion ease solid) heeft een kiezelstructuur en bestaat uit tegels van 91*91 cm die aan elkaar bevestigd kunnen worden om zo een grotere mat samen te stellen. 

19-1-2018 - 15-2-2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1827)/Commentaren (0)/
Tags: ergonomie
De beste wensen voor 2018

De beste wensen voor 2018

Fijne jaarwisseling, een voorspoedig en gelukkig 2018!

30-12-2017 - 6-1-2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2493)/Commentaren (0)/
Tags:
Terugblik demo groenbedekkers 2017

Terugblik demo groenbedekkers 2017

In het kader van ‘Boeren op een helling’ – Leaderproject in de Vlaamse Ardennen - 31 oktober 2017 - Lierde

Groenbedekkers zijn op veel landbouwbedrijven verplicht maar tegelijk nuttig en noodzakelijk. Er is een ruime keuze voorhanden, wat gedemonstreerd werd op de demo groenbedekkers in Lierde eind oktober 2017 in kader van het Leader project Boeren op een helling. Houd bij het kiezen van de juiste groenbedekker niet alleen rekening met het zaaitijdstip, de vorstgevoeligheid en de organische stofproductie, maar ook met stikstofopname, teeltrotatie en prijs.

dinsdag 28 november 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (10111)/Commentaren (0)/
Oproep voor toeleveringsbedrijven & Inspiratieplatform bodemvriendelijke innovaties

Oproep voor toeleveringsbedrijven & Inspiratieplatform bodemvriendelijke innovaties

Agribex Brussel - vrijdag 08.12.2017

In het kader van Agribex organiseert Interreg Leve(n)de Bodem een inspiratieplatform voor bodemvriendelijke innovaties. Wij geven bedrijven de kans om hun nieuwigheid rond dit thema voor te stellen in een korte pitch. Naast haalbaarheid en toepasbaarheid, vragen we hen om ook aandacht te hebben voor de bedrijfseconomische kant van hun innovatie: Is het wel/al betaalbaar? Op welke manier wegen de kosten op tegen de baten? Als toehoorder krijg je een overzicht van vernieuwende technieken. Je kan bovendien mee aangeven welke techniek je in het kader van het Interreg-project gedemonstreerd wenst te zien op een agrarisch praktijkcentrum, proefboerderij  of op het perceel van een landbouwbedrijf in je buurt.

8-12-2017 10:00 - 12:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1338)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Bezoekersgids proefveldbezoek demo groenbedekkers 2017

Bezoekersgids proefveldbezoek demo groenbedekkers 2017

In het kader van ‘Boeren op een helling’ – Leaderproject in de Vlaamse Ardennen - 31 oktober 2017 Lierde

Op 31 oktober 2017 werd een proefveldbezoek georganiseerd in Lierde waarbij de verschillende eigenschappen van de groenbedekkermengsels werden toegelicht: bewortelingsdiepte, bodembedekkingsgraad, stikstofopname, vorstgevoeligheid, aanvoer organische koolstof, aaltjesresistentie en kostprijs zaaigoed.

woensdag 8 november 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (13231)/Commentaren (0)/
Neem deel aan de enquête rond ‘nieuwe groenten’

Neem deel aan de enquête rond ‘nieuwe groenten’

en win een groentemand

Staat u open voor het gebruik van nieuwe groenten? Dit willen we graag te weten komen aan de hand van een enquête in kader van het project ‘Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten!’ dat loopt binnen het Leader gebied Vlaamse Ardennen. Met deze enquête wil het PCG de kennis van en interesse in nieuwe gewassen bij particuliere en professionele gebruikers in kaart brengen.

maandag 23 oktober 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (7355)/Commentaren (0)/
Bezoek demoveld groenbedekkers

Bezoek demoveld groenbedekkers

In het kader van ‘Boeren op een helling’ – Leaderproject in de Vlaamse Ardennen - 31 oktober 2017 om 13u30, Lierde

Op 31 oktober 2017 wordt een proefveldbezoek georganiseerd in Lierde waarbij de verschillende eigenschappen van de groenbedekkermengsels zullen worden toegelicht: bewortelingsdiepte, bodembedekkingsgraad, stikstofopname, vorstgevoeligheid, aanvoer organische koolstof, aaltjesresistentie en kostprijs zaaigoed.

31-10-2017 13:30 - 16:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (6899)/Commentaren (0)/
Folder Leve(n)de Bodem

Folder Leve(n)de Bodem

In het kader van Interreg V Vlaanderen-Nederland project 'Leve(n)de Bodem'

In de landbouw nam de productie per hectare in de laatste decennia enorm toe. Dat grote succes kent echter een keerzijde: het intensieve gebruik van de landbouwbodem zorgde voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit. Door het gebruik van zware machines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen ... zijn we in een neerwaartse spiraal beland, waarbij de bufferende werking van de bodem verloren gaat. Om het tij te keren is een transitie in denken en doen van landbouwondernemers noodzakelijk en moet er ook nagedacht worden over hoe de bescherming van de bodem kan gewaardeerd worden. Het Interreg-project 'Leve(n)de Bodem' bestaat uit drie belangrijke pijlers: begeleiding door kennispendelaars, leren van elkaar in ondernemersgroepen en demonstraties van nieuwe technieken. 

zondag 1 oktober 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (5465)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Boeren op een helling – aanleg demo groenbedekkers

Boeren op een helling – aanleg demo groenbedekkers

Het moment om na te denken over de keuze van een geschikte groenbedekker.

Verschillende gewassen zijn reeds geoogst of worden binnenkort geoogst. Het is dan ook het moment om na te denken over de keuze van een geschikte groenbedekker. Op rode en paarse percelen is het inzaaien van een groenbedekker verplicht in het kader van de randvoorwaarden erosie (basispakket), maar ook binnen vergroening spelen groenbedekkers, en dan meer specifiek mengsels geschikt als ecologisch aandachtsgebied (EAG), een belangrijke rol.

woensdag 20 september 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (7350)/Commentaren (0)/
Tags:
Boeren op een helling – aanleg demo groenbedekkers

Boeren op een helling – aanleg demo groenbedekkers

10 specifieke mengsels geschikt als ecologisch aandachtsgebied (EAG) werden geselecteerd en ingezaaid op een tarwestoppel

Door PCG en PCA werd op 14 augustus 2017 in kader van het Leader project ‘Boeren op een helling’ een demonstratieproef groenbedekkers aangelegd op een perceel in Lierde om verschillende groenbedekkermengsels met elkaar te vergelijken. Er werden daartoe 10 EAG-mengsels geselecteerd en ingezaaid op een tarwestoppel die voorafgaand werd bemest met runderdrijfmest. De zaai gebeurde in combinatie met een diepgronder en rotoreg in één werkgang.

maandag 4 september 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (9903)/Commentaren (0)/
Smartbiocontrol als innovatief alternatief voor chemische gewasbescherming

Smartbiocontrol als innovatief alternatief voor chemische gewasbescherming

Interregproject verenigen 26 teams zich uit de grensregio Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Het PCG (Proefcentrum voor de Groenteteelt) uit Kruishoutem en partners presenteerden begin deze week het Interreg V-project ‘Smartbiocontrol’. Dit grensoverschrijdend project moet zorgen voor een innovatief alternatief voor de chemische gewasbescherming.

dinsdag 30 mei 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (13316)/Commentaren (0)/
Erosie bestrijden in groenten en maïs

Erosie bestrijden in groenten en maïs

Project Gomeros bouwt verder op de overtuigende resultaten van het 1 ste jaar

De meeste gewassen zijn gezaaid, maar om te kiemen en te groeien kunnen ze wel nog wat regen gebruiken. Maar wat als die regen in de vorm van hevige plensbuien komt? Zijn jouw percelen daartegen bestand; heb je de erosiebestrijdende technieken al goed in de vingers? Hoe zorg je ervoor dat water, bodem, voedingsstoffen en fytoproducten niet gaan afstromen?

dinsdag 30 mei 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (10775)/Commentaren (0)/
Tags: erosie
Officiële start van het Interreg project Leve(n)de Bodem

Officiële start van het Interreg project Leve(n)de Bodem

Samen werken aan een betere bodemkwaliteit

Op 28 maart vond onder een stralende lentezon de officiële aftrap plaats van het Interreg-project ‘Leve(n)de Bodem’ op het Proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Samen werken aan een betere bodemkwaliteit, daarvoor staat dit project. Kennispartners uit Vlaanderen en Nederland gaan samen met jou aan de slag op de bodem.

dinsdag 2 mei 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (8887)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Alternatieve afzetmarkten voor hoeveproducten, iets voor jou?

Alternatieve afzetmarkten voor hoeveproducten, iets voor jou?

Maak kennis met nieuwe afzetkanalen - dinsdag 18.04.2017 en 02.05.17 PCS Destelbergen

Als land- en tuinbouwer is het belangrijk een goed zicht te hebben op de afzetkanalen van jouw producten. De Provincie Oost-Vlaanderen biedt Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers tijdens twee vormingsnamiddagen een klare kijk op alternatieve afzetmarkten.

18-4-2017 13:30 - 17:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1086)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Zaaibedbereiding en niet-kerende bodembewerking bij erwt en ajuin

Zaaibedbereiding en niet-kerende bodembewerking bij erwt en ajuin

In het kader van het VLAIO LA-traject GOMEROS (GrOenten en Maïs op EROSiegevoelige percelen)

In 2016 legde PCG in het kader het VLAIO LA-traject GOMEROS (GrOenten en Maïs op EROSiegevoelige percelen) proeven aan met erwten te Zottegem en zaai-ui te Oudenaarde. In beide proeven werd het effect van ploegen vergeleken met niet-kerende bodembewerking en werd geëxperimenteerd met de zaaibedbereiding.

donderdag 16 maart 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (18757)/Commentaren (0)/
Samen zorgen voor de kwaliteit van onze bodem

Samen zorgen voor de kwaliteit van onze bodem

Officiële aftrap Interreg-project Leve(n)de Bodem - Dinsdag 28.03.2017

Het grensoverschrijdende Interreg-project ‘Leve(n)de Bodem’ wil agrarische ondernemers ondersteunen in de aandacht voor een optimale bodemkwaliteit. Het project zet kennispendelaars in voor de individuele begeleiding op perceelsniveau en faciliteert de werking van ondernemersgroepen rond het thema bodem. Daarnaast creëert het project ook een platform voor demonstraties van de nieuwste ontwikkelingen in bodemmechanisatie, met aandacht voor de bodem. Welkom op de aftrap van het Interreg-project Leve(n)de Bodem, waar enkele nieuwe ontwikkelingen centraal staan.


28-3-2017 13:30 - 15:30/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2060)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Studienamiddag Brandveiligheid in serres

Studienamiddag Brandveiligheid in serres

Hoe de specifieke typeoplossing toegepast worden binnen uw bedrijf?

Voor serrebedrijven is een specifieke typeoplossing uitgewerkt die de doorlooptijd van de afwijkingsaanvraag sterk verkort en vereenvoudigt. Hoe deze typeoplossing toegepast kan worden, kom je te weten op deze studiedag op maandag 6 maart 2017 in het Auditorium De Schelde (PAC Zuid) in Gent.

6-3-2017 12:30 - 16:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1981)/Commentaren (0)/
Tags:
Presentaties studiedag IPM: eerst info dan fyto!

Presentaties studiedag IPM: eerst info dan fyto!

Agriflanders in de Flanders Expo te Gent - vrijdag 13.01.2017

Op vrijdag 13 januari organiseerden PCG en PCA, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, een studievoormiddag 'IPM: eerst info, dan fyto' waarin alle aspecten van een duurzame, verantwoorde en beredeneerde gewasbescherming aan bod kwamen.

maandag 16 januari 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (14489)/Commentaren (0)/
Erosieklassen 2017 - Boeren op een helling - Maarkedal

Erosieklassen 2017 - Boeren op een helling - Maarkedal

Toelichting en debatmoment Schooltje te Maarkedal - Maandag 30.01.2017

In kader van het Leaderproject ‘Boeren op een helling’ organiseren we opnieuw twee erosieklassen. Nieuw dit jaar is dat we samenwerken met het GOMEROS-project. Naast de toelichting van de geldende erosiewetgeving zullen ook de proefveldresultaten uit het GOMEROS-project aan bod komen. Na deze uiteenzettingen houden we een debatmoment aan de hand van een aantal opgelegde vragen.

30-1-2017 20:00 - 23:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1834)/Commentaren (0)/
Tags: erosie
Erosieklassen 2017 - Boeren op een helling - Lierde

Erosieklassen 2017 - Boeren op een helling - Lierde

Toelichting en debatmoment C.C. De Lier te Lierde - Dinsdag 24.01.2017

In kader van het Leaderproject ‘Boeren op een helling’ organiseren we opnieuw twee erosieklassen. Nieuw dit jaar is dat we samenwerken met het GOMEROS-project. Naast de toelichting van de geldende erosiewetgeving zullen ook de proefveldresultaten uit het GOMEROS-project aan bod komen. Na deze uiteenzettingen houden we een debatmoment aan de hand van een aantal opgelegde vragen.

24-1-2017 20:00 - 23:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1459)/Commentaren (0)/
Tags: erosie
Het PCG wenst U een fijne jaarwisseling, een gezond, inspirerend en innoverend 2017!

Het PCG wenst U een fijne jaarwisseling, een gezond, inspirerend en innoverend 2017!

Op naar een prachtig jaar met nieuwe initiatieven en een vruchtbare samenwerking!

dinsdag 27 december 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (4058)/Commentaren (0)/
Tags:
Studievoormiddag IPM: eerst info dan fyto!

Studievoormiddag IPM: eerst info dan fyto!

Agriflanders in de Flanders Expo te Gent - vrijdag 13.01.2017

Er wordt zowel gebruik gemaakt van preventieve maatregelen als biologische of chemische bestrijdingsmethodes. Via Vegaplan Standaard of Eurep-GAP wordt nagegaan of elke teler de 3 basisprincipes van IPM (preventie, waarnemingen en bestrijding) naleeft. Op vrijdag 13 januari organiseren PCA en PCG, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, een studievoormiddag “IPM: eerst info, dan fyto” waarin alle aspecten van een duurzame, verantwoorde en beredeneerde gewasbescherming aan bod komen.

13-1-2017 09:15 - 12:40/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1775)/Commentaren (0)/
Terugblik op ... Dag van de Landbouw 2016

Terugblik op ... Dag van de Landbouw 2016

Open dag van het PCG voor het brede publiek - zondag 18.09.2016

Op 18 september 2016 stelde het PCG tijdens de Dag van de Landbouw zijn deuren open voor het brede publiek. Meer dan 1500 bezoekers volgden de interactieve rondleiding met verschillende stopplaatsen en kwamen zo meer te weten over de werking van het proefcentrum. 

donderdag 20 oktober 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (5382)/Commentaren (0)/
Tags:
Mathias Willemijns met de grootste pompoen ter wereld

Mathias Willemijns met de grootste pompoen ter wereld

Mathias Willemijns is Europees kampioen en Wereldrecordhouder met een reuzepompoen van 1190 kilo

Op het Europees kampioenschap reuzepompoenen telen in het Duitse Ludwigsburg heeft Mathias Willemijns, verantwoordelijke technieker voor de glasteelt bij het PCG, het wereldrecord gevestigd met een pompoen die maar liefst 1.190,5 kilogram weegt.

Hij verpulvert daarmee het vorig record met bijna 150 kilogram. Mathias haalde het van zeventien andere pompoentelers uit zeven verschillende landen.

Proficiat Mathias!

donderdag 20 oktober 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (10493)/Commentaren (0)/
Tags:
Bezoekersgids Dag van de Landbouw - open dag 2016

Bezoekersgids Dag van de Landbouw - open dag 2016

Open dag van het PCG voor het brede publiek - zondag 18.09.2016

De Dag van de Landbouw werd georganiseerd in samenwerking met de Boerenbond en de Landelijke Gilden. 2-jaarlijks zet het PCG op de 3de zondag van september zijn deuren open voor iedereen die kennis wil maken met de hedendaagse Vlaamse tuinbouw.

dinsdag 20 september 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (13828)/Commentaren (0)/
Internationale Praktijkdag Prei - PCG Kruishoutem België

Internationale Praktijkdag Prei - PCG Kruishoutem België

Internationale Praktijkdag Prei met als thema 'Boer zoekt consument' vanaf 10u30 - zondag 09.10.2016

Deze Internationale Praktijkdag Prei met als thema 'Boer zoekt consument' is er niet enkel voor telers maar voor iedereen die betrokken is bij de teelt en afzet van prei. Met een hapje en een drankje kunnen preitelers informatie verzamelen en bijpraten over alle aspecten van de teelt. Leren van elkaar, dat is de boodschap!

9-10-2016 10:30 - 18:30/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (7140)/Commentaren (0)/
Vrijwillige medewerker PCG Elke Devos

Vrijwillige medewerker PCG Elke Devos

Elke kwam via de Groep Ubuntu-Maatwerk op het PCG terecht.

Sinds april 2012 komt Elke op dinsdagnamiddag voor het PCG werken. Elke kwam via de Groep Ubuntu-Maatwerk op het PCG terecht. Deze vzw biedt ondersteuning aan personen die geen betaalde job kunnen uitvoeren omwille van een persoons- of maatschappijgebonden beperking. Begeleid Werken biedt deze mensen de kans om te gaan werken in een gewone arbeidsomgeving, op vrijwillige basis.

woensdag 15 juni 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2831)/Commentaren (0)/
Tags:
Bijbemesten is basisbemesting verlagen

Bijbemesten is basisbemesting verlagen

Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

Zoals een ouder zijn baby meerdere voedingen per dag geeft, zo kan ook de landbouwer zijn gewassen kleine hoeveelheden meststoffen toedienen gespreid in de tijd. Hoe langer de groeiperiode van een teelt, hoe beter hij geschikt is om bij te bemesten. In de tuinbouw zowel als bij akkerbouw- en voedergewassen en op weiland wordt bemesting in fracties toegediend. Fractioneer de bemesting waar mogelijk en neem stikstofstalen op het juiste tijdstip. Niet alleen je gewassen maar ook je portemonnee en de waterkwaliteit zullen je dankbaar zijn.

vrijdag 20 mei 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (23052)/Commentaren (0)/
Wat vang je aan met een stikstofstaal?

Wat vang je aan met een stikstofstaal?

Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

'Alweer stalen nemen' zal je ongetwijfeld denken. Naast de stalen voor fosfor, de stalen voor GLOBALGAP, de eventuele opvolgstalen voor nitraatresidu, zijn er ook nog de verplichte stalen voor stikstofbemesting in de tuinbouw. Bedenk wel dat die stikstofstalen veruit de belangrijkste zijn om de stikstofvoorraad in je bodem goed te kunnen opvolgen. Bovendien is het stikstofstaal nog steeds het beste instrument dat je in handen hebt om de reststikstof zo laag mogelijk te houden. En hoe minder reststikstof, hoe minder nitraat er naar de MAPmeetpunten stroomt. Maar wat kunnen die stikstofstalen voor jou concreet betekenen?

dinsdag 3 mei 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (24525)/Commentaren (0)/
Gissen is missen maar meten is weten!

Gissen is missen maar meten is weten!

Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

Bemesten zoals het hoort begint bij kennis van de uitgangssituatie, de basisbodemvruchtbaarheid van elk perceel afzonderlijk, de behoeften aan voedingselementen voor de verschillende teelten en daarnaast de inhoud en de bemestende waarde van de gebruikte mestsoorten en minerale meststoffen.

vrijdag 22 april 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (25467)/Commentaren (0)/
Mest hoort thuis op het land, niet in het water

Mest hoort thuis op het land, niet in het water

Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

Het is evident dat mest thuishoort op het land en niet in het water. En toch gebeurt het regelmatig dat dierlijke meststoffen op hellende percelen ongewild afstromen naar een waterloop of dat korrels of vloeibare kunstmest (minerale meststoffen) in de beek terechtkomen. Soms wordt het stagnerende regenwater via een geul actief afgeleid naar de gracht of waterloop. Als die nog afwatert na de eerste bemestingsbeurt, stroomt het sterk aangerijkte water rechtstreeks in de beek. Dat moet vermeden worden. In dit artikel krijgt u een aantal praktische tips die u bij de bemesting kunt toepassen.

donderdag 21 april 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (25851)/Commentaren (0)/
Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

Onder het motto ‘zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw’

Onder het motto 'zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw'

donderdag 14 april 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (24597)/Commentaren (0)/
Voordracht MAP 5 in de tuinbouw

Voordracht MAP 5 in de tuinbouw

Presentatie voordracht Wase Tuinders - donderdag 28.01.2016

Map 5 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. In deze voordracht werd toegelicht hoe MAP 5 praktisch kan toegepast worden in de tuinbouw.

donderdag 28 januari 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (18314)/Commentaren (0)/
Te hoog nitraatresidu op sommige percelen?

Te hoog nitraatresidu op sommige percelen?

Laat je begeleiden door CVBB in 2016!

Bemestingsadviezen, het optimaliseren van de bemesting op perceels- en bedrijfsniveau, wetgeving, berekeningen omtrent normen en adviezen, gebruik van compost en effluent, bodemkwaliteit op punt houden, fosforstatus van de percelen, … Laat je begeleiden door CVBB in 2016!

maandag 11 januari 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (16651)/Commentaren (0)/
Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

Ook in het nieuwe jaar weer samen ondernemen, wederzijds respect, vertrouwen en waarderen.

donderdag 17 december 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2468)/Commentaren (0)/
Tags:
ZIE ZE WERKEN: land- en tuinbouw in beweging

ZIE ZE WERKEN: land- en tuinbouw in beweging

32ste editie van de WERKTUIGENDAGEN te Oudenaarde - zaterdag 26 en zondag 27.09.2015

Alle PCG leden kunnen een gratis toegangsticket krijgen voor de Werktuigendagen.

De 32ste editie van de Werktuigendagen is een niet te missen evenement met 200 exposanten en 70.000 bezoekers voor iedereen die affiniteit heeft met land - en tuinbouw. Het PCG staat in voor de aanleg en het onderhoud van de groentevelden voor demonstratie van oogstmachines in prei, gele en groene selder, knolvenkel, busselwortelen en koolgewassen en de aanleg van demovelden met verschillende groenteteelten voor de zaadhuizen. Tevens helpt het PCG mee aan de organisatie van het luik "tuinbouw" voor de Werktuigendagen.

26-9-2015 - 28-9-2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (8242)/Commentaren (0)/
Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk!

Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk!

Innovatiegids met alle facetten van belichting in de glastuinbouw

Het Proefcentrum voor Sierteelt lanceert de innovatiegids 'Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk!'. Deze gids is een aanrader voor elke sierteler die de belichting op zijn bedrijf wenst te optimaliseren om zo de plantkwaliteit en rendabiliteit  te verhogen. Alle facetten van belichting in de glastuinbouw komen erin aan bod, gaande van lichtkwaliteit, plantreacties en lichtproductie tot het correct uitvoeren van een lichtmeting en het investeren en onderhouden van een belichtingsinstallatie.

dinsdag 16 juni 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (20552)/Commentaren (0)/
Bio-Logistiek Plant-Goed diverse mogelijkheden

Bio-Logistiek Plant-Goed diverse mogelijkheden

Op zoek naar oplossingen voor logistieke en andere knelpunten bij het vinden van bioplantgoed.

Als afsluiter van het project kortlopende project 'Bioplantgoed: logistiek, diversiteit en kwaliteit' zetten we de mogelijkheden voor de aankoop van bioplantgoed nog even op een rijtje. 

woensdag 27 mei 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (47595)/Commentaren (0)/
Tags:
ZOOM! EUROPA - de Dag van Europa

ZOOM! EUROPA - de Dag van Europa

Op zondag 3 mei 2015 organiseert het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en haar partners ZOOM!

Op zondag 3 mei organiseert het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en haar partners ZOOM! Europa, een publieksevenement naar aanleiding van de Dag van Europa. ZOOM! Europa zet Europese projecten in de kijker en toont de impact van Europese steun in je buurt.

3-5-2015 14:00 - 19:00/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (7301)/Commentaren (0)/
Tags:
Highlights onderzoek Innovatie

Highlights onderzoek Innovatie

Actualiteiten proeven innovatie februari 2015

In de wintermaanden maken de onderzoekers van het PCG de proefplanning op voor 2015 op basis van de vragen en de noden van de sector. Op deze vragen worden antwoorden geformuleerd door doelgericht onderzoek uit te voeren. In dit artikel worden enkele belangrijke onderzoeksthema’s i.v.m. binnen innovatie weergegeven waar komend jaar focus op zal gelegd worden.

woensdag 25 februari 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (24460)/Commentaren (0)/
Tags:
Presentaties studiedag 'Management van oogstresten in de groenteteelt'

Presentaties studiedag 'Management van oogstresten in de groenteteelt'

In het kader van het ADLO-project 'Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het Actieprogramma'

Oogstresten van landbouwgewassen vormen een cruciale schakel voor het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid. In landbouwecosystemen blijft bij de oogst in veel gevallen meer bovengrondse biomassa achter op het veld dan dat er verwijderd wordt in het geoogste product. Hierbij moet ook nog de ondergrondse biomassa aan oogstresten gevoegd worden die per definitie op het veld achterblijft en die in een aantal gevallen aanzienlijk kan zijn. Naast een belangrijke rol in opbouw/behoud van organische stof, bevatten oogstresten ook een aanzienlijke hoeveelheid nutriënten.

dinsdag 17 februari 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (11266)/Commentaren (0)/
Goedgekeurde ADLO-projecten beschutte teelt

Goedgekeurde ADLO-projecten beschutte teelt

Projecten onder beschutting actualiteiten januari 2015

De glastuinbouw is één van de koplopers op het gebied van de toepassing van IPM. Zowel in de vruchtgroenteteelt als in de sierteelt werken veel telers al jaren met biologische gewasbescherming door het inzetten van nuttige insecten. Die technieken hebben hun praktijkwaarde doorheen de jaren ruimschoots bewezen. Toch is het af en toe nodig om bij te sturen.

vrijdag 16 januari 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (18196)/Commentaren (0)/
Tags:
Bioplantgoed: logistiek, diversiteit en kwaliteit

Bioplantgoed: logistiek, diversiteit en kwaliteit

In het kader voor een betere toegang tot kwalitatief plantgoed voor de Vlaamse biologische groentetelers.

Naar aanleiding van enkele vragen tijdens de 'Biobedrijfsnetwerken Groententeelt' starten PCG en Inagro, in opdracht van 'Bio zoekt Keten', een kortlopend project omtrent bioplantgoed. PCG en Inagro willen hiermee bijdragen aan een betere toegang tot kwalitatief plantgoed voor de Vlaamse biologische groentetelers. Het project loopt van november 2014 tem maart 2015.

maandag 24 november 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (24328)/Commentaren (0)/
Tags:
Bezoekers volgden de interactieve rondleiding

Bezoekers volgden de interactieve rondleiding

PCG stelde zijn deuren open voor het brede publiek op 21 september 2014

Op 21 september 2014 stelde het PCG zijn deuren open voor het brede publiek. Heel wat bezoekers volgden de interactieve rondleiding met verschillende stopplaatsen en kwamen zo meer te weten over de werking van het proefcentrum.

dinsdag 21 oktober 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (12785)/Commentaren (0)/
Tags:
Bezoekersgids opendeurdag PCG

Bezoekersgids opendeurdag PCG

Werking PCG in de kijker tijdens open dag - 21.09.2014

Op de open dag van 21 september 2014 was er een interactieve rondleiding voorzien die de werking van het proefcentrum in de kijker zette. Daarbij kwamen volgende thema's aan bod: delicatessegroenten en kruiden, smaaksessies, aquacultuur geïntegreerd binnen groenteteelt, energiezuinige serres met gasabsorptiewarmtepomp en energieopslag. Die dag was het ook Dag Van de Landbouw, verschillende land- en tuinbouwbedrijven werkten hieraan mee. Dit was de ideale gelegenheid om een aantal bezoeken te combineren?!

zaterdag 20 september 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (8956)/Commentaren (0)/
Opendeurdag PCG met interactieve rondleiding

Opendeurdag PCG met interactieve rondleiding

PCG zet z'n deuren open voor het brede publiek - zondag 21.09.2014 van 14u00 tot 18u00

Op deze open dag is er een interactieve rondleiding voorzien die de werking van het proefcentrum zal verduidelijken.

20-9-2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (5225)/Commentaren (0)/
Tags:
Veldgids: nuttige insecten & roofmijten - ontwikkeling & kenmerken

Veldgids: nuttige insecten & roofmijten - ontwikkeling & kenmerken

Praktische gids samengesteld HoGent en PCS, uitgegeven door de Provincie Oost-Vlaanderen - 15.08.2014

De gids bevat ook talrijke tips en weetjes over nuttige insecten/roofmijten en argumenten om te kiezen voor selectieve middelen die de nuttigen sparen. Er is gekozen voor de meest voorkomende soorten groepen van nuttigen. De veldgids is samengesteld door HoGent en het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en uitgegeven door de Provincie Oost-Vlaanderen.

vrijdag 15 augustus 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (10734)/Commentaren (0)/
Bezoek aan Landelijke Uiendag en Monie (Nl)

Bezoek aan Landelijke Uiendag en Monie (Nl)

Proefboerderij Rusthoeve te Colijnsplaat en sorteer- en verpakstation Monie in Nederland - donderdag 28.08.2014 van 8u30 tot 17u30

Proefcentrum Kruishoutem (PCG / PCA) legt op deze dag een bus in om samen met telers, voorlichters, … (nog 12 plaatsen beschikbaar) deze interessante activiteit te bezoeken en samen van gedachten te wisselen over het onderzoek in uien.

27-8-2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (3347)/Commentaren (0)/
Tags:
IOBC Ghent 2014

IOBC Ghent 2014

Integrated control in protected crops

Sept. 14-18th 2014 - NH Ghent Belfort - Belgium

13-9-2014 - 19-9-2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1984)/Commentaren (0)/
Adviesdienst bemesting CVBB

Adviesdienst bemesting CVBB

Laat je begeleiden door de adviesdienst bemesting van het CVBB

Dit jaar kunnen alle land- en tuinbouwers terug beroep doen op de CVBB-begeleidingspakketten.

zaterdag 15 februari 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (10739)/Commentaren (0)/
Onderzoek PCG 2014

Onderzoek PCG 2014

Highlights onderzoek PCG 2014

Terwijl de verslagen van 2013 afgewerkt worden, zijn reeds tal van ideeën verder uitgewerkt binnen het proefcentrum. Ook in 2014 is het PCG-team van plan het beste van zichzelf te geven. Enkele belangrijke thema's waar komend jaar focus op zal gelegd worden.

woensdag 15 januari 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (10166)/Commentaren (0)/
Innovatieve technieken voor een duurzaam nutriëntenbeheer

Innovatieve technieken voor een duurzaam nutriëntenbeheer

Samenvatting van de Benchmarkt studie in 4 stappen

Samenvatting van de Benchmarkt studie in 4 stappen:

 

  • Innovatieve bemestingstechnieken voor een betere waterkwaliteit
  • Europese vergelijking van nutriëntenwetgeving in de tuinbouw
  • Internationale conferentie Nutrihort reikt innovatieve technieken voor een duurzaam nutriëntenbeheer aan
  • Rapporten

dinsdag 31 december 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (13243)/Commentaren (0)/
Nieuwe medewerker stelt zich voor

Nieuwe medewerker stelt zich voor

Nieuwe medewerker openluchtteelten: Mieke Vanderstraeten

Mieke Vanderstraeten zal de proefveldwerking als assistent voor de openluchtteelten bijstaan.

dinsdag 15 mei 2012/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (5606)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS