X
GO

Actueel nieuws

Kropsla bestrijding valse meeldauw (Bremia) late lente 2014

Kropsla bestrijding valse meeldauw (Bremia) late lente 2014

Validatie beslissingsondersteunend instrument en proefdraaien webapplicatie in een late lenteteelt 2014

Auteur: Anonym/maandag 15 december 2014/Categorieën: Gangbare glasteelt, Bladgewassen, kropsla, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), BREM2, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

In deze proef werd het beslissingsondersteunend instrument uitgetest in een late lenteteelt. In serre 4 zijn veldjes (plotgrootte 3.3 m²) van het gevoelig ras Flandria (Rijk Zwaan, Bl: 1-17, 21, 23) en het standaard ras Cosmopolia (Bl: 1-25,27,28,30,31) geplant in 4 parallellen. Onbehandelde veldjes werden vergeleken met veldjes behandeld volgens de kalendermethode en met veldjes behandeld volgens het beslissingsondersteunend instrument (90-85%) Hierbij wordt rekening gehouden met een drempelwaarde van 90% voor kieming tijdens de volledige dag, en 85% voor sporulatie ’s nachts. De sturing gebeurde op basis van de metingen met de klimaatbox.

Er werd gezaaid op 26/03/2014 en geplant op 16/04/2014.

In deze teelt werd op verschillende tijdstippen sporen in de serre gebracht: op 29/04/2014 en op 6/05/2014 gebeurde dit met infectiemateriaal uit de diepvries, en op 13/05/2014 met een mengsel van infectiemateriaal uit diepvries en vers infectiemateriaal verkregen via Rijk Zwaan.

De proefbehandelingen (= specifieke behandelingen met middelen tegen Bremia) werden uitgevoerd met rugsproeier onder druk met spuitboom, en op de specifieke veldjes.

Resultaten
De uitgebreide tabel met resultaten van de oogstbeoordeling kunnen terug gevonden worden in het verslag. De klimaatgegevens tijdens de teelt en behandelingstijdstippen wordt visueel weergegeven in een grafiek.

Bespreking
De kalenderbespuitingen (object 12 en object 15, standaard) werden uitgevoerd op:

  • 22/04/2014 (1ste teeltweek): Fenomenal (2.5 kg/ha)
  • 28/04/2014 (2de teeltweek): Previcur Energy (2.5 l/ha)
  • 5/05/2014: Previcur Energy (2.5 l/ha)
  • 12/05/2014 (vóór sluiten van de rijen): Proplant (1.5 l/ha)
  • 16/05/2014 (2.5 weken voor oogst): Revus (0.6 l/ha)

De behandelingen volgens het instrument (object 13 en object 16) werden uitgevoerd op:

  • 25/04/2014: Previcur Energy (2.5 l/ha)
  • 12/05/2014: Proplant (1.5 l/ha)

Door het telen met het instrument werden 3 behandelingen minder uitgevoerd.

De klimaatomstandigheden na elke kunstmatige inoculatie waren gunstig om infectie te veroorzaken (zie Figuur 1) en toch werd enkel op het einde van de teelt slechts bij 1 plant in een kantrij van een veldje een gele vlek met sporulatie waargenomen (object 13). Bij de eerste 2 inoculaties werd telkens bij het standaard schema een behandeling uitgevoerd de dag voordien, wat een verklaring kan zijn voor het niet tot uiting komen van de infecties. Nochtans, bij het onbehandeld veld, en het veld behandeld volgens het instrument werden ook geen symptomen waargenomen. Mogelijks was de kiemkracht van het gebruikte infectiemateriaal (uit de diepvries) niet voldoende. Bij de laatste inoculatie werd eveneens de dag voordien behandeld in de velden met standaard schema en behandeld volgens instrument. Net vanaf dan komen pieken voor in temperatuur tot boven 26 °C, wat de ontwikkeling van de pathogeen wellicht beperkt heeft. De kwaliteit van de verschillende objecten is niet statistisch verschillend.

Besluit
In deze proef kwamen geen symptomen van Bremia voor, waardoor geen concrete besluiten kunnen genomen worden met betrekking tot de validatie van het beslissingsondersteunend instrument. De kwaliteit van de sla tussen de verschillende objecten was niet statistisch verschillend, en bij het telen volgens het instrument werden wel 3 behandelingen uitgespaard.

Verklaring van de kwaliteitsverantwoordelijke
De kwaliteitsverantwoordelijke verklaart dat dit document werd uitgevoerd volgens de kwaliteitsborgingspunten vastgelegd in het intern kwaliteitssysteem van het PCG, conform de GEP standaarden (10SL).

Samenwerking
Dit onderzoek wordt gesteund door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek, IWT. 

Volledig verslag Validatie beslissingsondersteunend instrument en proefdraaien webapplicatie in een late lenteteelt 2014

publicatiejaar2014
afdelingGangbaar glas
Teelt of thema
  • Kropsla
Print

Aantal keer bekeken (6811)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x