X
GO

Actueel nieuws

Bloemkool rassen industrie tweede vrucht 2014

Bloemkool rassen industrie tweede vrucht 2014

Rassenproef industriebloemkool tweede vrucht 2014

Auteur: Winnepeninckx Robrecht/maandag 15 december 2014/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen_OL, bloemkool_OL, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Een goed ras verzekerd de teler van een goede opbrengst en levert een kwalitatief product met harde, witte bolronde en niet te grote roosjes. Een goede veldhoudbaarheid en een duidelijk voortschrijdend oogsttraject geeft de teler de mogelijkheid om het aantal oogstbeurten te beperken.

In 2013 kwamen David (Syngenta Seeds), Giewont (Seminis) en Seoul (Nickerson Zwaan) als toppers uit de proef. Ze haalden allemaal een hoge opbrengst en leverden een uitstekende rooskwaliteit.

Vanaf 2015 zullen de meeste afnemers er op toezien dat de roosdiameter niet groter is dan 60mm. Sommigen passen een verdeelsleutel toe op de contractprijs voor de uitbetaling van het aandeel te grote rozen.

Voldoen de standaardvariëteiten nog steeds en bevestigen de nieuwe rassen de resultaten uit voorgaande proeven?

Objecten
AD 6033 (Vilmorin), Balboa (Bejo), Bejo 2936 (Bejo), Cabral (Syngenta), Clarina (Syngenta), David (Syngenta), Dexter (Rijk Zwaan), Escale (Clause), Fortaleza (Seminis), Freebell (Seminis), Giewont (Seminis), Gohan (Syngenta), Liberty (Clause), Liria (Bejo), Moby Dick (Clause), Naruto (Clause), Octopus (Clause), Raoul (Nickerson-Zwaan), Seoul (Nickerson-Zwaan), SV 5818AC (Seminis).

Resultaten
De uitgebreide resultaten van de oogst-, kool-,roos- en gewas roosbeoordelingen kunnen geraadpleegd worden in het bijhorend verslag.De vroegheid van de rassen, de kwaliteitssortering en de maatsortering worden visueel weergegeven in een grafiek.

Bespreking (In volgorde van vroegheid)
Er werd geen roodverkleuring of bacterie gevonden bij de verschillende rassen.

Bloemkool: David - Syngenta

David (Syngenta):
Vroegste variëteit in deze proef met een duidelijk, gestaag oogsttraject, een goede, gemiddelde opbrengst en een goede kwaliteitssortering.
Het gewas stond net wat minder uniform op het veld maar bleek tot het einde sterk tegen geel blad.
Vormde een witte, vaste kool en vertoonde weinig losse roosjes of mos. Bleek goed zelfdekkend.

 

 

 

 

Bloemkool: Liria - Bejo

Liria (Bejo):
Vroeg ras met een korte oogstspreiding, een hoge opbrengst en een goede kwaliteitssortering.
Was wat minder zelfdekkend en de vaste kolen bleken net iets crèmekleuriger. Weinig losse rozen zichtbaar op de kool. In de kist werden er echter wat meer opgemerkt.

 

 

 

 

 

Bloemkool: Balboa - Bejo

Balboa (Bejo):
Gaf een vroege productie met een goed, vrij kort oogsttraject en een matige kwaliteitssortering.
Stond uniform maar met een graterig en wat minder fel ontwikkeld gewas op het veld.
Vereiste weinig breekwerk maar vertoonde een beetje losse roosjes.

 

 

 

 

 

Bloemkool: Liberty - Clause

Liberty (Clause)
Vroeg ras dat eindigde een redelijke opbrengst maar een minder goede kwaliteitssortering (een hoog percentage klasse B).
Wat minder uniform gewas met een wat vlakkere bladstand.
Vormde wat crèmekleurige kolen met een graterige onderzijde en veel losse roosjes.

 

 

 

 

Bloemkool: Cabral - Syngenta

Cabral (Syngenta)
Vrij vroeg ras dat een goede, gemiddelde opbrengst gaf over een wat langer oogsttraject met iets meer oogstbeurten. Leverde een wat mindere kwaliteitssortering. Stond uniform, met een goed ontwikkeld en opgericht gewas op het veld dat weinig of geen geel blad vertoonde. Wel een vrij graterige gewasopbouw.
Bleek matig zelfdekkend en gaf een beetje lossere rozen op de onderste krans.
Gaf vrij kortgesteelde rozen met een ietsjes onregelmatiger vorm.

 

 

 

 

Bloemkool: Moby Dick - Clause

Moby Dick (Clause)
Vrij vroeg ras dat een hoge opbrengst gaf. De kwaliteitssortering was minder goed dan het gemiddelde in deze proef. De oogstsnelheid vlakte op het einde redelijk af.
Vormde een uniform en goed ontwikkeld gewas met een opgerichte bladstand. Bleek matig zelfdekkend.
Leverde wat bonkige, onregelmatig gevormde kolen met redelijk wat mos en wat holle stammen.

 

 

 

 

Bloemkool: Fortaleza - Seminis

Fortaleza (Seminis)
Middelvroege variëteit dat een goede gemiddelde opbrengst haalde met een hoog aandeel A-kwaliteit en geen b-kwaliteit. Iets afnemende oogstsnelheid naar het einde van de oogst toe.
Vormde een vrij uniform gewas met een redelijke bladmassa en een goede zelfdekbaarheid.
Vertoonde weinig of geen mos en de ronde kolen waren goed gesloten onderaan. Gaf wel wat meer breekwerk om de toproos uit elkaar te halen. Gaf mooie rozen in de box: bolrond en weinig losse.

 

 

 

 

Bloemkool: SV 5818AC - Seminis

SV 5818AC (Seminis):
Variëteit met een productie aan het begin van het middellate segment. Haalde een hoge opbrengst welke licht hoger was dan het gemiddelde met een goede opbrengst A-kwaliteit en weinig of geen B.
Vormde een uniform en goed ontwikkeld gewas met een opgerichte bladstand maar een graterige opbouw.
De vaste kolen hadden een goed gesloten onderzijde en gaven weinig losse rozen.

 

 

 

 

Bloemkool: AD 6033 - Idris - Vilmorin

AD 6033 - Idris (Vilmorin)
Middellaat ras met een snel oogstverloop, een goede opbrengst en een gemiddelde kwaliteitssortering, spijtig van een klein deel B-kwaliteit.
Het uniforme gewas vormde genoeg blad en stond opgericht bij de oogst. Het gewas bleek echter vrij graterig, was vrij breekbaar en de onderste bladeren vergeeld vrij snel.
Vormde crèmekleurige, vrij vaste kolen met redelijk wat losse roosjes op de onderste krans.

 

 

 

 

Bloemkool: Octopus - Clause

Octopus (Clause):
Middellaat ras met een snel oogstverloop, een goede gemiddelde opbrengst en een gemiddelde kwaliteitssortering.
Het gewas groeide uniform uit en vormde genoeg blad dat niet snel vergeelde. Bleek bij de oogst onderaan wat graterig opgebouwd.
Vormde zeer witte en zeer vaste, wat korrelige kolen die weinig of geen losse roosjes vormden. Jammer van het voorkomen van mos en sporadisch werd wat paarsverkleuring waargenomen.

 

 

 

 

Bloemkool: Dexter - Rijk-Zwaan

Dexter (Rijk Zwaan):
Gaf een redelijke opbrengst met een goede kwaliteitssortering tijdens een iets langer oogsttraject in het middellate segment.
Gaf een redelijk uniform en goed ontwikkeld gewas met een graterige opbouw en een wat mindere zelfdekbaarheid.
Vormde witte, matig vaste kolen met sporadisch toch wat losse rozen op de onderste krans.

 

 

 

 

Bloemkool: Bejo 2936 - Bejo

Bejo 2936 (Bejo)
Gaf een hoge opbrengst en kende een snel oogstverloop. Haalde een hoger dan gemiddelde opbrengst A-kwaliteit maar leverde terzelfdertijd ook rond de 10% B-kwaliteit aan.
Stond uniform op het veld met een sterk ontwikkeld en opgericht gewas dat niet snel geel blad vormde.
Leverde vaste maar crèmekleurige kolen welke sterk bleken tegen mos en redelijk weinig losse roosjes vormden. De koolonderzijde was vrij goed gesloten.
De roossteeltjes neigen wat langer te zijn. De roossortering was vrij grof.

 

 

 

 

Bloemkool: Escale - Clause

Escale (Clause)
Gaf als middellaat ras een matige opbrengst en een lagere kwaliteitssortering dan het gemiddelde.
Stond nochtans met een zeer uniform en goed ontwikkeld, redelijk opgericht gewas op het veld. Het gewas neigt om een beetje graterig te worden onderaan, ook de kool was onderaan niet mooi gesloten.
De kolen waren wit en vast. De rooskwaliteit was niet denderend.

 

 

 

 

Bloemkool: Clarina - Syngenta

Clarina (Syngenta)
De oogst begon vrij vroeg maar werd ook vrij lang gerokken. 
De opbrengst en de kwaliteit waren duidelijk lager dan gemiddeld.
Het gewas stond wel uniform bij de oogst maar kon nooit tot een goede ontwikkeling komen, het gewasvolume was dus te beperkt en bovendien vrij graterig.
Leverde een zeer vaste, witte kool maar na versnijden werden vrij veel losse roosjes waargenomen.

 

 

 

 

Bloemkool: Freebell - Seminis

Freebell (Seminis)
Gaf in het latere segment een hoge opbrengst met een zeer goede kwaliteitssortering. De oogst vorderde in wat trager in het begin maar eindigde vrij snel.
Vormde een uniform gewas met een beperkte ontwikkeling dat bovendien zeer graterig stond. Bleek wel nog goed zelfdekkend.
Gaf een witte, vaste en bolronde kool met een sterk gesloten onderzijde.
Leverde weinig losse roosjes.

 

 

 

Seoul (Nickerson-Zwaan)
Laat ras dat, niettegenstaande het hoge percentage wegval, een goede gemiddelde opbrengst haalde en een iets betere kwaliteit dan het gemiddelde kon aanleveren.
Het gewas stond uniform op het veld met een goed ontwikkelde maar licht graterige bladmassa. Bleek goed zelfdekkend.
Leverde een witte, vaste kool zonder mos en zonder al te veel losse roosjes. Er was redelijk wat breekwerk aan de toproos.

 

Bloemkool: Gohan - Syngenta

Gohan (Syngenta)
Ras dat in het late segment een goede gemiddelde opbrengst haalde en een goede kwaliteit kon aanleveren. We noteerden tot 10% uitval. Een klein percentage kolen gaf een wat lagere kwaliteit.
Het uniforme gewas vormde een goed volume, was goed gesloten onderaan en bleek goed zelfdekkend. 
Leverde vrij vaste en vrij witte kolen met weinig losse roosjes. Er was vrij veel breekwerk voor de toprozen uit elkaar te halen.

 

 

 

Raoul (Nickerson-Zwaan)
Zeer late variëteit met de hoogste opbrengst in deze proef maar een wat mindere kwaliteit.
Stond bij de oogst op het veld met een uniform en goed ontwikkeld, opgericht maar wat graterig gewas. Bleek iets minder goed zelfdekkend.
Het grootste deel van de kolen was wit en zeer vast kolen. Terzelfdertijd werd ook een deel minder kwalitatieve kolen gesneden.
De roosjes waren kortgesteeld en er werden weinig losse roosjes waargenomen in de kist.

Giewont (Seminis):
Zeer laat ras dat best wat vroeger wordt geplant.
Gaf een hoge opbrengst en de beste kwaliteitsverdeling in deze proef.
Vormde een uniform, niet te riant en vrij goed opgericht maar tevens graterig gewas dat goed zelfdekkend was.
De vaste kolen waren wit, bolrond en hadden een sterk gesloten onderzijde.
Ook de rooskwaliteit was uitstekend: weinig of geen losse roosjes, bolrond, kortgesteeld en een goed kwaliteit na bewaring.

Naruto (Clause)
Ras dat zeer veel groeidagen nodig heft en best vroeg genoeg wordt geplant.
Niet alle kolen konden geoogst worden. Mede hierdoor was de opbrengst lager. Tevens was de rooskwaliteit niet goed door de aanwezigheid van teveel mos.
Het gewas stond uniform op het veld en vormde een zeer volumineus en opgerichte bladmassa maar was tevens vrij graterig en sleet naar de oogst toe zeer snel.

Besluit
Giewont heeft de beste resultaten neergezet voor de najaarsaanvoer in 2014 van industriebloemkool. Dit ras combineerde een hoge opbrengst met een zeer goede kwaliteitssortering. Hou rekening met de extra groeidagen.

David en Liria deden het eveneens goed en hebben weinig groeidagen nodig.

Bij de rassen met een middellange groeiduur komen vooral Fortaleza en SV 5818 Ac goed naar voor. Ook Dexter en B 2936 deden het vrij goed in deze periode.

FreebelSeoulGohan en ook Raoul zijn rassen die net wat meer groeidagen nodig hebben en geven allen goede resultaten.

Volledig verslag Bloemkool rassen tweede vrucht 2014

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.

 

publicatiejaar2014
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Bloemkool
Print

Aantal keer bekeken (12560)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x