X
GO

Actueel nieuws

Goedgekeurde ADLO-projecten beschutte teelt

Goedgekeurde ADLO-projecten beschutte teelt

Projecten onder beschutting actualiteiten januari 2015

Auteur: PCG team/vrijdag 16 januari 2015/Categorieën: Algemeen, Gangbare_glasteelt, Vruchtgroenten_GG, komkommer_GG, paprika_GG, tomaat_GG, Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, komkommer_BIO, paprika_BIO, tomaat_BIO, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, BIOR, MOVR, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Monitoring in de glastuinbouw: Het basis–instrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding

De glastuinbouw is één van de koplopers op het gebied van de toepassing van IPM. Zowel in de vruchtgroenteteelt als in de sierteelt werken veel telers al jaren met biologische gewasbescherming door het inzetten van nuttige insecten. Die technieken hebben hun praktijkwaarde doorheen de jaren ruimschoots bewezen. Toch is het af en toe nodig om bij te sturen, zodat de plagen niet uit de hand zouden lopen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het uitzetten van extra natuurlijke vijanden, het bijvoederen ervan of het (lokaal) toepassen van selectieve gewasbeschermingsmiddelen. Om dergelijke bijsturingen efficiënt en tijdig te kunnen uitvoeren, is een goed monitoringsysteem nodig voor zowel de plaaginsecten als de natuurlijke vijanden.

Het hoofddoel van dit project is de telers  verschillende monitoringsystemen en de voordelen die ze bieden te leren kennen. Via tellingen op vangplaten en in het gewas kan de populatieontwikkeling van de plaag- en nuttige insecten doorheen de serre nauwgezet opgevolgd worden. Door de resultaten van de verschillende tellingen weer te geven op een plattegrond van de serre, bekomen telers een goed beeld van waar lokale ingrepen nodig zijn. Veel plagen komen immers (eerst) in haarden voor. Zowel de telmethoden als het handig en visueel weergeven via een automatisch rekenblad ('grid chart') zullen in dit project gedemonstreerd worden.

BIOROOTS

BIOROOTS staat voor BIOlogische gewasbeschermingsstrategieën demonstreren onder Reële Omstandigheden Op vraag van de biologische Tuinbouw Sector. Binnen de biologische tuinbouw kampt iedere deelsector met een aantal ziekten of plagen, die telers moeilijk onder controle krijgen. Dit project wil biologische telers ondersteunen bij een beredeneerde aanpak van die prioritaire probleemplagen/ziekten, met respect voor de principes van de biologische landbouw. PCG zal in BIOROOTS het deel voor de biologische beschutte teelten uitvoeren. In dat deel wordt gefocust op Cladosporium (Fulvia fulva) in de tomatenteelt.

Om biotelers bij te staan in een beredeneerde bestrijding van die ziekte, wordt in dit project gewerkt op de volgende vlakken. Ten eerste, wordt ingezet op preventie van de ziekte door klimaatsturing, hygiëne en sanitatie. Daarnaast zal een monitoringsysteem worden uitgewerkt, zodat telers inzicht krijgen in het voorkomen van Cladosporium in hun gewas. Vanuit de praktijkcentra zal daar ook een waarschuwingsdienst voor worden opgestart. Als laatste wordt er gekeken naar de beredeneerde inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen tegen deze ziekte.

Print

Aantal keer bekeken (15542)/Commentaren (0)

Links

x