X
GO

Actueel nieuws

Bloemkool rassen vroege teelt (januarizaai) verse markt 2014

Bloemkool rassen vroege teelt (januarizaai) verse markt 2014

Rassenproef bloemkool verse markt voorjaarsteelt (januarizaai) 2014

Auteur: Winnepeninckx Robrecht/maandag 15 december 2014/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen_OL, bloemkool_OL, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Voor de aanvoer op de verse markt wordt de presentatie naast de uiterlijke koolkenmerken ook beïnvloed door de koolomsluiting en de aanwezigheid van vergeeld blad onderaan de kool. Een sterk ras geeft meer zekerheid op een gezond en goed ontwikkeld gewas bij de oogst waardoor makkelijker aan bovenstaande criteria wordt voldaan.

Een ruim aanbod rassen geeft de teler de mogelijkheid om een mooie oogstspreiding te bekomen.

Na het lang koude voorjaar van 2013 werden de beste resultaten bekomen met Stabilis (Rijk Zwaan) en Cornell (Seminis). Beiden hadden toen weinig last van wegval en leverden een goede koolkwaliteit.

Het voorjaar van 2014 was niet te vergelijken met dat van 2013, Vorig jaar was het voorjaar lang en koud terwijl het voorjaar van 2014 snel warm en overwegend droog was. In de rassenproef voorjaar van 2013 was er in verschillende rassen vrij veel wegval, dit was nu niet het geval. De kwaliteit van de snelste groeiers was na het voorjaar van 2014 algemeen iets lager dan bij de latere rassen.

Abeni (Seminis), Delias (Enza), Chassiron (Chassiron), Overlord (Clause) en Faraday (Syngenta), Hermon (Seminis) en Kerdous (Seminis) leverden een goede kwaliteit maar hadden teveel last van wegval om een goed resultaat te kunnen neerzetten.

Objecten
Aerospace (Syngenta), Chassiron (Clause), Delias (Enza), Elinia (Enza), Ferrara (Nickerson-Zwaan), Hermon (Seminis), Korlanu (Syngenta), NiZ 10-411 (Nickerson-Zwaan), Overlord (Clause), Prudencia (Rijk Zwaan), Shakaris (Nickerson-Zwaan), Stabilis (Rijk Zwaan), SV5777AC (Seminis).

Resultaten
De uitgebreide tabellen met de gewas-, kool- en opbrengstbeoordelingen kunnen geraadpleegd worden in het verslag. De kwaliteitsverdeling (in volgorde van vroegheid) wordt visueel weergegeven in de bijhorende grafiek.

Bespreking (in volgorde van vroegheid)
De kwaliteit van de snelste groeiers was in deze proef algemeen iets lager dan bij de latere rassen.

De kolen waren best omsloten bij StabilisOverlordDeliasKorlanu en ShakarisPrudencia en SV 5777AC bleken minst goed ingepakt.

Bij SV 5777AcKorlanuDeliasShakaris en Overlord kwam weinig of geen geel blad voor. Terwijl StabilisFerrara en Chassiron gevoelig bleken voor de vorming van geel blad.

Stabilis, Ferrara en Chassiron bleken gevoelig voor de vorming van geel blad terwijl bij SV 5777AC, Korlanu, Delias, Shakaris en Overlord weinig of geen geel blad voorkwam.

Elinia (Enza): vroege variëteit welke makkelijk een volumineus gewas met een vlakke bladstand vormde. De kolen waren matig omsloten en de kwaliteitssortering was matig.

Prudencia (Rijk Zwaan): vormde een homogeen en bladrijk gewas. Vroege oogst met een matige kwaliteitssortering. De koolomsluiting was matig en sporadisch werd wat mos en roodverkleuring opgemerkt.

SV 5777AC (Seminis):gaf een vroege oogst en leverde een matige kwaliteit. Bleek sterk tegen geel blad maar de kolen mochten beter ingepakt zijn.

Korlanu (Syngenta): gaf een middelvroege oogst en leverde een matige kwaliteit. De kolen waren goed ingepakt door de ombladeren. Vormde niet snel geel blad.

Delias (Enza): gaf in het middelvroege segment een goede kwaliteit. Bleek goed zelfdekkend en stond opgericht op het veld zonder veel geel blad. de kolen bleken goed omsloten.

Niz 10-411 (Nickerson Zwaan): stond met een goed gewasvolume op het veld en gaf in het middelvroege segment een behoorlijk goede kwaliteit. 

Stabilis (Rijk Zwaan): leverde in het middellate segment een goede kwaliteit af. Bleek goed zelfdekkend en makkelijk te snijden met een opgerichte bladstand. Stond iets minder uniform op het veld en bleek gevoelig voor geel blad aan de onderzijde! De ronde en weinig bonkige kolen waren zeer goed  ingepakt door het omblad.

Hermon (Seminis): gaf kolen met een goede kwaliteit na een middellange groeiduur. Zeer korte oogstspreiding. Bleek wat minder zelfdekkend en vormde een beetje geel blad. 

Ferrara (Nickerson Zwaan): stond uniform op het veld met een goed gewasvolume en een vrij vlakke groei. Bleek net wat minder zelfdekkend. De kwaliteitsverdeling was in orde maar bij de beoordeling  bleken de kolen net iets minder vast en minder rond. Af en toe kwam wat roodverkleuring voor, er werden gekloven kolen genoteerd en de onderzijde bleek gevoelig voor vergeeld blad..

Aerospace (Syngenta): gaf een zeer goede kwaliteitsindeling met het hoogste percentage ‘Flandria + EA1’ in het middellate segment. Het gewas bleek voldoende ontwikkeld met een eerder vlakke bladstand en weinig geel blad.

Shakaris (Nickerson Zwaan): gaf in het middellate segment een goede kwaliteitssortering . Het opgerichte gewas vertoonde weinig of geen geel blad. De ronde en vaste kolen waren mooi ingepakt door het omblad.

Overlord (Clause): leverde het hoogste aandeel Flandria na een lange groeiduur. De vaste en ronde, witte kolen bleken goed omsloten door het omblad.

Chassiron (Clause): gaf na een vrij lange groeiduur een goede kwaliteitssortering. Er kwam iets meer geel blad voor aan de koolonderzijde.

Besluit
Delias (Enza), Overlord (Clause) en Shakaris (Nickerson Zwaan) komen zeer goed uit het voorjaar van 2014 met een goede kwaliteitsverdeling, weinig of geen geel blad en een mooi ingepakte kool.

Ook Hermon (Seminis) en Aerospace (Syngenta) leveren een goede kwaliteit en stellen niet teleur op gewaskwaliteit.

Bij Stabilis (Rijk Zwaan) en Chassiron (Clause) wordt een behoorlijke kwaliteit gehaald maar wordt wat sneller geel blad gevormd.

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.

publicatiejaar2014
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Bloemkool
Print

Aantal keer bekeken (11838)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x