GO

Nieuws

Praktijkgids geïntegreerde bestrijding

Praktijkgids geïntegreerde bestrijding

in het kader van Interreg IV project ‘Grensoverschrijdende samenwerking rond alternatieve teeltmethodes in de groente- en aardbeienteelt’

Auteur: Tack Annelien/donderdag 18 december 2014/Categorieën: Openluchtteelt, Bladgewassen_OL, kropsla_OL, Koolgewassen_OL, koolgewassen_algemeen_OL, Peulvruchten_OL, boon_OL, erwten_OL, Prei_OL, Schermbloemigen_OL, wortel_OL, Uien_ajuin_OL, Bodem_en_bemesting_OL, Projecten, Europa, Interreg IV, EMMA, Publicaties, Actueel, Brochure, Niet-leden

In het grensoverschrijdend project werd gestreefd om een reeks technieken op punt te stellen. Enerzijds om tegemoet te komen aan de vraag naar reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (door een compilatie te maken van reeds bestaande methodes) en anderzijds om nieuwe technieken te ontwikkelen die voldoen aan de verwachtingen naar innovatie en aan talrijke onbeantwoorde vragen.

Dit project doet daarom zowel een beroep op de competenties en de complementariteit van de projectpartners, als op de ervaringen van de telers uit beide productieregio’s. Het doel is om de kennisuitwisseling en -verspreiding over de grenzen heen te verbeteren en nieuwe technieken te introduceren door het uitvoeren van onderzoek.

 

Inhoudstabel

 • Inleiding
 • Beredeneerde bemesting
 • Biodiversiteit en biologische bestrijding van plagen
 • Detectiemethoden in de groente- en aardbeienteelt
 • Groenbedekkers als gewas: zuiverende werking die gunstig is voor de volgteelten
 • Waarschuwingsmodellen voor de groenteteelt
 • Mechanische onkruidbestrijding
 • Netten en afdekkingsmaterialen
 • Preventieve maatregelen ter voorkoming van ziekten en plagen
 • Tolerante rassen in de groenteteelt: een hulpmiddel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken
 • Verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • Geïntegreerde gewasbescherming in de groente- en aardbeienteelt
 • Teeltkalender wortel
 • Teeltkalender witloof: veld
 • Teeltkalender witloof: forcerie
 • Teeltkalender ui, look, sjalot
 • Teeltkalender kool
 • Teeltkalender prei
 • Teeltkalender boon
 • Teeltkalender erwt
 • Teeltkalender sla
 • Teeltkalender aardbei vollegrond onder beschutting
 • Teeltkalender aardbei vollegrond openlucht
 • Teeltkalender aardbei substraat onder beschutting, niet verwarmd, junidrager
 • Teeltkalender aardbei substraat onder beschutting, niet verwarmd, doordrager

 

PRAKTIJKGIDS over de geïntegreerde gewasbescherming van groenten en aardbeien

 

Meer informatie:

Jade gazette 2011 nummer 13 : De Marez T. & Mestdagh I.: Bandbespuiting witloof voor de bestrijding van de wollige slawortelluis; Jade Info 13 – november 2011.

Efficiëntie van driftreducerende spuitdoppen en bandbespuiting : De Rooster L. & Goossens D.: Efficiëntie van driftreducerende spuitdoppen en bandbespuiting; Proeftuinnieuws 04 - 13/02/2009.

B​a​n​d​b​e​s​p​u​i​t​i​n​g​ ​w​a​c​h​t​ ​o​p​ ​g​e​s​c​h​i​k​t​e​ ​m​e​c​h​a​n​i​s​a​t​i​e​ : De Rooster L.: Bandbespuiting wacht op geschikte mechanisatie; Proeftuinnieuws 07 – 28/03/2008.

Bandbespuiting en doordachte middelenkeuze zorgen voor reductie : De Nies J., De Reycke L., Pluym S. & Callens D.: Bandbespuiting en doordachte middelenkeuze zorgen voor reductie;Proeftuinnieuws 03 – 1/02/2008.

 

Partenariat de | In samenwerking met

       

 

Financeurs | Financiering

     

Print

Aantal keer bekeken (40478)/Commentaren (0)

Documenten

Links

123movies