X
GO

Actueel nieuws

Onderstam komkommer aan elkaar gewaagd

Onderstam komkommer aan elkaar gewaagd

Onderstammenonderzoek biokomkommer eerste en tweede teelt 2013

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/dinsdag 18 november 2014/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, komkommer_BIO, Projecten, CCBT, Bio tot bord, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Door de eerder beperkte rotatie in verwarmde kas en het intensief teeltsysteem, hebben heel wat telers te kampen met wortelknobbelaaltjes. De meest geteelde en rendabele gewassen in verwarmde kas zijn immers tomaat, komkommer, paprika en eventueel aubergine. Op elk van deze gewassen kunnen de nematoden zich of voortplanten, of in leven blijven. Het blijft een zoektocht naar de best beschikbare onderstam bij komkommer.

Om die reden werden 2 onderstamproeven aangelegd, één in het voorjaar en één in het najaar. Ook bij een bioteler werden dezelfde onderstammen aangelegd zodat hun gedrag ook bij een andere bodemsoort en infectiedruk kan opgevolgd worden.

De selectie van de onderstammen gebeurde in de eerste plaats aan de hand van de keuze door de telers, ook het aanbod van de zaadhuizen werd opgevraagd en ten slotte werd nog rekening gehouden met eerder uitgevoerde onderstamproeven in Duitsland.

Er werden zowel in het voorjaar als in het najaar dezelfde 6 onderstammen opgenomen in proef. Het ras geënt op deze onderstammen was Carambole (Rijk Zwaan) in een eerste teelt en Toploader (Rijk Zwaan) tijdens de tweede teelt. De proeven lagen telkens aan in 4 herhalingen.

De voorjaarsteelt werd gezaaid op 13 december 2012, waarna geplant werd op 1 februari 2014 op een dichtheid van 2,78 planten/m². De oogst startte op 13 maart 2013. Voor de tweede teelt werd er gezaaid op 10 juni 2013, waarna op een zelfde dichtheid kon geplant worden op 17 juli. Bij deze tweede teelt startte de oogst op 1 augustus.

Tabel: Productiegegevens en vruchtbeoordeling eerste en tweede teelt komkommer 2013

Tabel: Productiegegevens en vruchtbeoordeling eerste en tweede teelt komkommer 2013

Tabel: Wortelbeoordelingen PCG najaarsteelt 2013

Tabel: Wortelbeoordelingen PCG najaarsteelt 2013

*De wortelknobbelindex geeft de graad van aantasting door wortelknobbelaaltjes aan. Hierin zit zowel de hoeveelheid, als de grootte van de knobbels vervat. De score gaat van 0 (= geen knobbels) tot 10 (= alle wortels hebben knobbels, er is nauwelijks een wortelstelsel en de plant is dood). Een score van 0-3 zal de groei van de plant niet sterk beïnvloeden, maar hogere scores kunnen een forse opbrengstreductie veroorzaken.

Besluit
De onderstammen zijn aan elkaar gewaagd. In productie, vrucht-, en gewasbeoordeling zijn er in deze proeven weinig verschillen op te merken. Voor wat betreft de wortels werd rekening gehouden met 3 wortelbeoordelingen op verschillende tijdstippen en/of verschillende locaties. Hierbij komt naar voor dat Gigant (Agro Tip) het gevoeligst blijkt voor wortelknobbelaaltjes, terwijl RS3535 (Uniseeds) beter uit de proef komt dan gemiddeld. Flexifort (Vitalis) blijkt dan weer net iets gevoeliger te zijn voor kurkwortel.

Binnen de biologische komkommerteelt is men nog steeds op zoek naar de optimale onderstam. Voor de veredelaars is het echter geen makkelijke opgave om door veredeling van de onderstammen de bodemproblematieken uit te schakelen en toch goed te matchen met de ent.

Het aanbod van onderstammen binnen de biokomkommerteelt wijzigt dan ook niet zo snel. Om die reden staat er voor 2015 op PCG eerder een rassenproef op het programma. Nieuwkomer onderstammen komkommer kunnen echter meegenomen in het proefplan als er nog plaats is in de proefkas.

Samenwerking
Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaamse overheid, Dept. Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.

Provincie Oost-Vlaanderen

Deze proef gebeurde in samenwerking met het Coördinatiecentrum Biologische Teelt (CCBT).

CCBT

Print

Aantal keer bekeken (22800)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x