X
GO

Actueel nieuws

Eindrapport: Bemestings- en smaakonderzoek in bio trostomaat 2011

Eindrapport: Bemestings- en smaakonderzoek in bio trostomaat 2011

Demo: aard bemesting in biologische teelt trostomaat 2011

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/zaterdag 31 december 2011/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, tomaat_BIO, Projecten, CCBT, demo bem. tomaat, Thema, bemesting, Voorlichting, projectinfo, Niet-leden

Bemestingsonderzoek
De sector, bio beschutte teelt, stelt zich de vraag of er enigszins verschillen zijn bij verschillende aard en niveau bemesting. Dit zowel naar productie, groeikracht, vruchtkwaliteit en smaak. Op dit ogenblik wordt de bemesting voornamelijk uitgevoerd op basis van bodemanalyses, toch zet de trend zich meer en meer naar bemesting aan de hand van bladsapanalyses zodat tijdig gereageerd kan worden bij tekort en beter gedoseerd kan worden waardoor uitspoeling gereduceerd wordt. Om op al deze vragen een antwoord te bieden aan de tuinders bio beschutte teelt werd een demoproef, teelt bio trostomaat, aangelegd worden in twee kleinere afdelingen.

Een afdeling werd volledig plantaardig bemest, de andere afdeling werd volledig dierlijk bemest. Elk van de twee afdelingen werd opgedeeld in twee zodat telkens twee verschillende soorten bijbemesting konden beproefd worden.

Na deze eenjarige bemestingsproef kan besloten worden dat bijbemesten met soja zowel naar kostprijs als opbrengst het meest interessant is. Er wordt een hoger aantal vruchten/m² behaald en per kg totale stikstof kost deze meststof slechts 3,77€. Moutkiemen scoort op beide vlakken het slechtst.

Bijbemesten met bloedmeel of kippenmestkorrels is zowel naar opbrengst als kostprijs gemiddeld. Toch is er nog een groot verschil in prijsklasse tussen deze twee; kippenmestkorrels zijn dubbel zo duur per kg stikstof.

Daarbij komend is deze laatstgenoemde meststof minder interessant nu in MAP4 de maximale fosfaatnormen teruggeschroefd werden. Tal van factoren werken in op het complex proces dat start met meststoffentoediening, omzetting in de bodem, opname van de plant en behalen van productie. De stengeldiameter, lengtegroei en het vruchtgewicht zijn nagenoeg onafhankelijk van het type bijbemesting. De lichtsom heeft echter wel effect op de twee laatstgenoemden.

Het gehalte stikstof (en kalium) in het bladsap kent in grote lijnen een analoog verloop voor de vier types bijbemesting. Het stikstofniveau in de bodem kent een grotere spreiding afhankelijk van type bijbemesting.

Het bijbemesten met kippenmestkorrels kent de grootste periodieke stikstof-schommelingen in voornamelijk bodem, en in beperktere mate in het bladsap. De verhouding tussen stikstof in bodem en bladsap vertoont een onevenredige trend.

Verhoudingsgewijs is tijdens het eerste deel van de teelt het stikstofniveau in het bladsap hoger dan in de bodem met gemiddeld een keerpunt de tweede helft van juni waarbij het stikstofniveau in de bodem de bovenhand neemt.

Consumentenonderzoek
Eind augustus 2011 werd een consumententest uitgevoerd om de invloed van bemesting, dierlijk en/of plantaardig, op de sensorische eigenschappen van de tomaten in een biologische teelt na te gaan. Vierenzestig consumenten beoordeelden hoe lekker de tomaten waren en hoe zij de zoetheid, de zuurheid, de stevigheid en de schil van deze vruchten ervaarden.

Bemesting heeft niet zo’n grote invloed op de sensorische eigenschappen van biotrostomaten. Ongeacht het gehanteerde bemestingsregime (standaard, alleen plantaardig met bijbemesting op basis van sojaschroot of moutkiemen of alleen dierlijk met bijbemesting op basis van bloedmeel of gedroogde kippenmest), zijn de trostomaten van het ras Capricia heel lekker, wat te weinig zoet en hebben ze een iets te taaie schil.

Wel is de groep proevers die de vruchten heel lekker vinden iets groter voor de tomaten die uitsluitend dierlijk bemest zijn. De zuurheid en ook de stevigheid verschillen wel wat in functie van de bemesting.

Zo zijn standaard bemeste tomaten minder zuur dan plantaardig bemeste tomaten met bijbemesting op basis van sojaschroot en steviger dan plantaardig bemeste tomaten met bijbemesting op basis van moutkiemen. Het opgelostestofgehalte van de tomaten als maat voor zoetheid van de vruchten is nagenoeg hetzelfde voor alle objecten.

Volledig rapport Eindrapport Demo aard bemesting in biologische teelt trostomaat 2011

Print

Aantal keer bekeken (9247)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x