X
GO

Actueel nieuws

Toekomstig onderzoek PCG: projectvoorstellen

Toekomstig onderzoek PCG: projectvoorstellen

Onderzoeks- en demonstratieprojecten ADLO, IWT en provincie Oost-Vlaanderen

Auteur: BUYSENS SASKIA/dinsdag 21 oktober 2014/Categorieën: Projecten, Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, VLAIO (ex IWT), Thema, bemesting, gewasbescherming, plagen, ziekten, teelttechniek, Bodem, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

De laatste weken zijn de onderzoekers van het PCG druk bezig met projecten schrijven. Immers in het najaar vallen veel deadlines om onderzoeks- en demonstratieprojecten in te dienen.

De oproep van de Vlaamse Overheid (departement Landbouw en Visserij) voor demonstratieprojecten rond duurzame landbouw is ondertussen voorbij. Hierin nam PCG deel aan 8 projectvoorstellen rond de thema's:

 • Rendabiliteit in land- en tuinbouw (rendabiliteit verbeteren door inzicht in de kostenstructuur in open lucht of door optimale teeltkeuze onder bescherming).
 • Bodemvruchtbaarheid (implementatie van kennis over verhogen bodemvruchtbaarheid en niet kerende bodembewerking toepasbaar maken in de groenteteelt).
 • Biologische gewasbescherming (hoe Cladosporium bestrijden in biologische teelt van tomaten, monitoring voor een efficiënte biologische bestrijding.
 • Toepassen van geïntegreerde technieken en biologische bestrijdingsmiddelen in een gangbare vollegrondsgroenteteelt en het Bremia model introduceren in de praktijk).

Ook de oproep van de Vlaamse Overheid (departement Landbouw en Visserij) voor onderzoeksprojecten in biologische landbouw is verstreken. Hier participeert PCG in 1 project ingediend rond de stikstof werking van maaimeststoffen.

Maar ook de komende maand blijft het druk: Binnen de oproep LA trajecten van IWT zullen er projectvoorstellen ingediend worden over:

 • Geïntegreerde aanpak van aaltjes, in vollegrond en in glas.
 • Geïntegreerde aanpak van preimineervlieg en van ziekten in prei.
 • Verdere ontwikkeling van bacteriofagen ter bestrijding van bacterieziekten in prei en kolen.
 • Nitraatuitspoeling verminderen via aanpak van drainage.
 • Energie optimaal en beredeneerd inzetten in serreteelten.

Ook het programma plattelandsontwikkeling 2014-2020 van de provincie Oost-Vlaanderen biedt kansen, deadline 14 november. Hier willen we voorstellen uitwerken rond:

 • De begeleiding van moes- en volkstuiniers.
 • De begeleiding van telers uit de streek.
 • De mogelijkheden van eetbare sierteeltgewassen.
 • Het uitwerken van korte ketens met supermarkten en/of grootkeukens.
Print

Aantal keer bekeken (12365)/Commentaren (0)

Links

x