X
GO

Actueel nieuws

Tomaat rassen kleine types biologische teelt 2013

Tomaat rassen kleine types biologische teelt 2013

Tomatenrassen kleine types bio tunnelteelt 2013

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/zondag 15 december 2013/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, tomaat_BIO, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Vaak worden tunnelopstellingen ingezet om het seizoen te verlengen. Toch kan, voornamelijk in korte keten, de invulling van een zomerteelt met vruchtgroenten zeker ook interessant zijn. De teelt van kerstomaatjes is in deze situatie zeker aangewezen doordat het teeltseizoen net iets langer is dan van andere types tomaat in tunnel.

Aan de hand van een gerandomiseerde blokkenproef werd nagegaan welk ras het meest geschikt is om te telen in koepel. Hierbij zijn niet enkel ziekte- en koude tolerantie belangrijk; de telers wilden tevens weten of het bij bepaalde rassen mogelijk is deze aan de plant 'te bewaren' tijdens het najaar, zonder dat deze barsten.

Rassen
12-Y-06 (Nunhems), C65 (Gautier), C80 (Gautierà, Conchita (De Ruiter), Confetto (Rijk Zwaan), Delicacy, (Sakata), Delicassi (Gautier), Favorita (De Ruiter), Garincha (Enza), Lazarino (Uniseeds), McDreamy (Vitalis), Nun 09011 (Nunhems), Nun 09013 (Nunhems), Perlati (Vitalis), Sakura (Vitalis), Sassari (Rijk Zwaan), Sunstream (Vitalis), Tz 551 (Uniseeds), Vialli (Vitalis).

Resultaten
De uitgebreide beoordelings- en opbrengsttabellen kunnen in bijhorend rapport geraadpleegd worden.

Bespreking
Kerstomaten:
12-Y-06 (Nunhems): Zowel opbrengst als vruchtgewicht was iets lager dan het gemiddelde. De vruchten hadden een donkere kleur en waren niet zo stevig waardoor de houdbaarheid beperkt was.

C65 (Gautier) produceerde iets lager dan gemiddeld. Ook het vruchtgewicht lag in dezelfde lijn. De vruchten hadden een bleke kleur en een algemeen lage gebruikswaarde. De houdbaarheid van de kerstomaten was gemiddeld tot goed. Op het einde van de teelt waren er niet veel groene vruchten meer aan de plant aanwezig; de plant bleef compact maar was naar het einde van de teelt toe gevoelig voor echte meeldauw.

Conchita (De Ruiter) had een hoger vruchtgewicht dan gemiddeld. Dit reflecteerde in een algemeen hogere opbrengst dan sommige andere rassen. Door de bleke vruchtkleur en de lage brix scoorde dit ras op algemene gebruikswaarde laag. De vruchten waren goed houdbaar wanneer tijdig geoogst; wanneer deze aan de plant bleven hangen tijdens het najaar was de houdbaarheid iets minder doordat deze gingen barsten. De planten bleven behoorlijk kort, wat voordelig is voor tunnelteelt.

Favorita (De Ruiter) scoorde gemiddeld naar opbrengst. Ook het vruchtgewicht was gemiddeld. Opvallend was dat zo goed als alle vruchten afgerijpt waren naar het einde van de teelt toe. Algemeen was de vruchtkwaliteit gemiddeld, enkel de brix scoorde iets minder. Het aantal trossen aan de plant was iets lager dan gemiddeld.

Lazarino (Uniseeds) behaalde een gemiddelde opbrengst, ondanks het vruchtgewicht lager was dan gemiddeld. Er waren opvallend veel groene vruchten aanwezig op het einde van de teelt maar deze hadden de kans niet om af te rijpen door de dalende temperaturen in het najaar. De bleke vruchten waren stevig en goed houdbaar. De planten waren echter gevoelig voor echte meeldauw.

Nun 09011 (Nunhems) scoorde het best naar opbrengst voor de kerstomaten, ondanks het vruchtgewicht lager was dan gemiddeld. Ook het aandeel groene vruchten die bij het einde van de teelt nog aan de plant aanwezig waren, was groot. De bleke vruchten kregen een gemiddeld tot lage score voor wat betreft gebruikswaarde; de houdbaarheid was zeer goed.

Nun 09013 (Nunhems) had een gemiddelde opbrengst. Het vruchtgewicht was laag. De kwaliteitsparameters van de vruchten scoorden gemiddeld. De planten waren aan het einde van de teelt langer dan gemiddeld, en vertoonden tevens een vrij grote gevoeligheid voor echte meeldauw.

Perlati (Vitalis): De opbrengst was hoger, het vruchtgewicht iets lager dan gemiddeld. Het aandeel groene vruchten aan de plant aan het einde van de teelt was zeker niet verwaarloosbaar. De vruchtkwaliteit was minder goed dan vele andere rassen, zeker voor wat betreft houdbaarheid. Opmerkelijk was de vele trossen die op de planten aanwezig waren.

Sakura (Vitalis) behaalde een gemiddelde productie ondanks het iets hogere vruchtgewicht dan gemiddeld. De kwaliteit van de vruchten was gemiddeld. De plantlengte aan het einde van de teelt was beperkt, maar er was duidelijk sprake van meeldauwgevoeligheid.

Sassari (Rijk Zwaan) had een lage tot gemiddelde productie. Het vruchtgewicht was dan weer hoger dan gemiddeld. De vruchten waren aan het einde van de teelt hoofdzakelijk afgerijpt, er bleef slechts een klein aandeel groene vruchten hangen. De vruchtkwaliteit was gemiddeld, enkel de brix was opmerkelijk laag. De planten bleven doorheen de teelt kort. 

Mini pruim en san marzano tomaten:
C80 (Gautier): Door het lage vruchtgewicht, was de productie eveneens laag. Er was een behoorlijk percentage van de vruchten die niet tot klasse 1 behoorden. Ook de gevoeligheid voor barsten, wanneer de vruchten aan de plant bleven hangen, was duidelijk hoger dan het gemiddelde. Wanneer de kerstomaten tijdig geoogst werden, waren deze wel goed houdbaar.

Confetto (Rijk Zwaan) scoorde voor vele paramaters gerelateerd aan productie en vruchtgewicht gemiddeld. De stevigheid en de algemene gebruikswaarde van de vruchten was opmerkelijk beter dan gemiddeld. De plant was minder meeldauwgevoelig dan gemiddeld.

Delicacy (Sakata) behaalde een hogere productie dan gemiddeld door zijn iets hogere vruchtgewicht. De kwaliteitsparameters voor de vruchten waren algemeen gemiddeld tot goed. Aan het einde van de teelt waren de planten langer dan gemiddeld, maar wel minder meeldauwgevoelig dan gemiddeld.

Delicassi (Gautier) bracht iets minder op dan gemiddeld, ondanks zijn gemiddelde vruchtgewicht. De stevige vruchten waren goed houdbaar, ook wanneer deze aan de plant bleven hangen tijdens het najaar.

Garincha (Enza) scoorde lager dan de gemiddelde opbrengst. Ook het vruchtgewicht lag iets lager. De houdbaarheid van de geoogste vruchten met hoge brix was opvallend goed. Overige parameters scoorden gemiddeld.

McDreamy (Vitalis) behaalde de hoogste opbrengst van alle rassen opgenomen in de proef. Ook zijn vruchtgewicht en het aandeel klasse 1 vruchten was duidelijk hoger dan het gemiddelde. De vruchtkwaliteit was over de ganse lijn goed tot gemiddeld. Enkel de plantparameters (plantlengte en echte meeldauw) scoorden minder positief.

Sunstream (Vitalis) scoorde gemiddeld tot hoog voor wat betreft opbrengst. Ook het vruchtgewicht lag duidelijk hoger. Wanneer de oogstklare vruchten in het najaar aan de plant bleven hangen, was er een opmerkelijke gevoeligheid voor barsten op te merken. De vruchtkwaliteit was goed, enkel na lange bewaring was de houdbaarheid iets minder.

Tz 551 (Uniseeds): De productie van dit ras was laag, ondanks het gemiddelde vruchtgewicht. Ook het aandeel vruchten dat niet behoorde tot klasse 1 was opmerkelijk hoger dan de andere rassen. De oogstklare vruchten die aan de plant bleven hangen tijdens het najaar, waren extreem gevoelig voor barsten. De vruchtkwaliteit was dan weer zeer goed; de brix was het hoogst van alle rassen opgenomen in de proef. Er was opmerkelijk weinig echte meeldauw aanwezig op dit ras.

Vialli (Vitalis) behaalde een eerder lage opbrengst door het lage vruchtgewicht. Het aandeel vruchten dat niet tot klasse 1 behoorde was niet verwaarloosbaar. Ook bij dit ras was de gevoeligheid voor barsten van de vruchten duidelijk aanwezig. De kwaliteit van de vruchten was goed. Overige parameters scoorden gemiddeld.

Besluit
Kleine types tomaat
kunnen zeker een waardevolle invulling zijn in koepel, zeker wanneer de focus van afzet korte keten is. De hoofdproblemen waarmee de teelt te kampen heeft, is echte meeldauw. Ook valse meeldauw kan voorkomen naar het einde van de teelt toe, maar in deze proef was de druk eerder laag.

De vruchten oogstklaar aan de plant laten hangen kan, maar rassenkeuze is dan uiterst belangrijk. Voor de teler zal de keuze van het ras grotendeels afhangen van welk type tomaat hij wenst en welke sortering er gewenst is.

Voor de kerstomaten komen Conchita (De Ruiter), eerder hoog vruchtgewicht, en Nun 09011 (Nunhems), gemiddeld vruchtgewicht, goed uit de proef. Wanneer de opbrengst primeert, wordt echter vaak een beetje ingeboet in vruchtkleur.

Bij de types pruimtomaat en San Marzano springt McDreamy (Vitalis) als geschikt ras uit de proef, onder andere door zijn hoge opbrengst. Het vruchtgewicht is echter ook hoog van dit ras.

Delicacy (Sakata) scoort hier eveneens goed, zeker wanneer ook de echte meeldauwgevoeligheid mee in rekening wordt gebracht.

De rassen Garincha (Enza) en Tz 551 (Uniseeds) zijn enkel aan te raden als er naar smaak geteeld wordt, want de opbrengst en het aandeel klasse 1 is eerder beperkt.

Volledig rapport Rassenproef kleine types tomaat bio tunnelteelt 2013

Samenwerking
Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaamse overheid, Dep. Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 

publicatiejaar2013
afdelingBiologisch glas
Teelt of thema
  • Tomaat
Print

Aantal keer bekeken (12596)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x