X
GO

Actueel nieuws

Energieverbruik in de biologische serre

Energieverbruik in de biologische serre

Stand van zaken energie 2014

Auteur: PCG glasteam/maandag 21 juli 2014/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Energie_BIO, Projecten, Europa, North Sea Region, GREGR, Vlaamse Overheid, LNE, LNE, Thema, teelttechniek, Actueel, Niet-leden

Sinds het teeltjaar 2012 wordt het energieverbruik in de biologische serres opgevolgd voor verschillende proeven die aanliggen voor verschillende vruchtgewassen zoals tomaat (2012, 2013 en 2014), komkommer (2013) en paprika (2012 en 2014). In 2014 komt het verbruik voor de biologische tomaten (grafiek 1) op 07/07/2014 uit op 112,5 kWh/m².

 

 

Grafiek 1: energieverbruik tomaten 2014 met buisrail, groeibuis en naverwarming luchtbehandelingsunit (LBU)

Grafiek 1: energieverbruik tomaten 2014 met buisrail, groeibuis en naverwarming luchtbehandelingsunit (LBU)

Het verbruik slaat daarbij op de warmte die in de serre wordt gebruikt. Aangezien we met een warm­tepomp werken waarvan de seizoenale rendement of Coëfficiënt of Performance (COP) dit jaar tot nu toe 130 % bedraagt, komt het uiteindelijke gasverbruik uit op 87,9 kWh/m².

Klimaatsturing
De tomaten werden geplant begin februari 2014. Tijdens de eerste maand werd de temperatuur in de serre continu op 19 °C gehouden. De ventilatieramen werden tijdens deze periode bijna niet geopend aangezien de plant nog niet veel vocht produceert. De ventilatielijn lag ruim 2 °C boven de verwarmingslijn met een lichtverhoging van 4 °C.

Vanaf begin maart werd de klimaatsturing voor temperatuur en ventilatie bijgestuurd om een meer generatief gewas te bekomen en om de vochthuishouding op peil te houding. Er werd een voornacht van 16,5 °C en nanacht van 17,5 °C. ’s Ochtends voor zonsopgang werd de temperatuur naar 19,5 °C gebracht om voor de middag de temperatuur nog met 1 graad te verhogen tot 20,5 °C met een lichtverhoging van 4 °C. De ventilatielijn werd tot op 1 °C boven de verwarmingslijn gebracht.

Om het vochtgehalte in de serre onder controle te houden werd er een vochtinvloed aangebracht op de minimum ramen (vanaf 75 % RV), minimum buis (vanaf 85 % RV) en luchtbehandelingskast of LBU (onvochtigen vanaf 80 % RV). Op de LBU zat ook een stralingsinvloed waar er bij hoge instraling sneller wordt onvochtigd. Er werd verder geen vaste minimumbuis ingesteld.

Vergelijking 2013 en 2012
Indien we de vergelijking maken van het huidige energieverbruik met voorgaande jaren (grafiek 2) zien we toch een opmerkelijk verschil in energieverbruik.

Grafiek 2: Vergelijking energieverbruik tomaten 2014 met voorgaande jaren 2013 en 2012

Grafiek 2: Vergelijking energieverbruik tomaten 2014 met voorgaande jaren 2013 en 2012

Zo zien we dat het voorlopig verbruik in 2014 op minder dan de helft van het verbruik van 2012 (246 kWh/m²) uitkomt. Ook het energieverbruik in 2013 (183,5 kWh/m²) komt hoger uit dan in 2014. Het zachte voorjaar van 2014 met temperaturen die nauwelijks onder het vriespunt gingen en de bijsturen van de klimaatregeling jaar na jaar zijn wellicht de belangrijkste redenen voor het lagere energieverbruik. Ook de latere plantdatum in 2014 kan daar ook toe bijdragen. Daarnaast zien we dat de COP van de warmtepomp dit jaar gemid­deld uitkomt op 130 % terwijl dit de vorige jaren nog 140 % was. Waarschijnlijk is de lagere warmtevraag waardoor de uitgangs­temperatuur van de warmtepomp conti­nu hoger ligt, de oorzaak van het lagere rendement.

Terugverdientijd
Aan de hand van de meetresultaten van 2013 werd er een terugverdientijd (TVT) voor het systeem met grondgekoppelde gasabsorptiewarmtepompen en actieve luchtbehandeling in de serre berekend. Voor een kleinschalig bestaand bedrijf van 2 ha met tomaten komt de terugverdientijd neer op ongeveer 7 jaar. De kostprijs voor het aanpassen van een bestaande serre van 2 ha komt inclusief VLIF-steun, lening (5 %/jaar) en afschrijving op 10 jaar neer op ongeveer 1.520.000 € (zie tabel 1).

Tabel 1: Overzicht energiebesparende investeringen voor aanpassing van een bedrijf met serre van 2 ha

Tabel 1: Overzicht energiebesparende investeringen voor aanpassing van een bedrijf met serre van 2 ha

De berekening werd gemaakt op basis van een warmtevraag die voor 100 % wordt gedekt door warmtepompen. Er kan ook gekozen worden om slecht een deel van de warmtevraag in te invullen door warmtepompen en op piekmomenten de rest van de warm­te te voorzien door een (backup) gasketel.

Er kan ook gekozen worden om slecht een deel van het systeem toe te passen en sommige investeringen buiten beschouwen te laten zoals bv. het BEO-veld. Het BEO-veld heeft een vrij hoge kostprijs (bijna 500.000 €) en kan eventueel vervangen worden door een systeem die laagwaardige warmte uit de buitenlucht of een andere bron haalt. Het rendement of COP van de warmtepompen zal hierdoor wellicht dalen tijdens de (koudere) herfst- en winter­maanden. Er kan daarnaast dan ook geen extra CO2 worden gedoseerd als de warm­tebuffer vol zit. De berekening van de TVT is slechts een indicatie en zal in realiteit voor elk (bestaand) bedrijf moeten bere­kend worden rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het bedrijf.

Een uitgebreide berekening en bespreking kan je vinden in het artikel 'Evaluatie energiezuinige bioserre op het PCG' dat verschenen is in Proeftuinnieuws nummer 4 (Thema energie) van 2014 op (pag. 28 tot 31).


       

Print

Aantal keer bekeken (20785)/Commentaren (0)

Links

x