X
GO

Actueel nieuws

Kropsla opstellen afbraakcurve late herfst 2013

Kropsla opstellen afbraakcurve late herfst 2013

Opstellen afbraakcurve in late herfstteelt kropsla 2013

Auteur: Anonym/zondag 15 december 2013/Categorieën: Gangbare glasteelt, kropsla, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), RESID, Thema, gewasbescherming, plagen, ziekten, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Deze proef werd uitgevoerd in het kader van het IWT-project 110786 'Teeltspecifieke webapplicatie ter ondersteuning van residuarm telen van groenten'. Binnen dit project wordt getracht een predictief adviesmodel te ontwikkelen dat als hulpmiddel gebruikt kan worden om residuarme groenten te telen. Zo wordt getracht de vraag 'Hoe kunnen producenten voldoen aan de nieuwe residunormen om hun marktaandeel te behouden' te beantwoorden.

In de late herfstteelt van 2013 werden data verzameld van 12 actieve stoffen (afkomstig van 10 verschillende gewasbeschermingsmiddelen).

Het labo voor fytofarmacie binnen de vakgroep gewasbescherming van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent) zal deze data bundelen met de data verzameld door de andere proefcentra en verder verwerken.

Het ras Brighton (Enza) werd gezaaid in een 5 cm perspot op 25/09/2013. Planten gebeurde op 16/10/2013 in serre 3 van het PCG. Switch (fludioxonil en cyprodinil), Signum (boscalid en pyraclostrobin) en Fenomenal werden toegepast op 23/10/2013 (dit is 7 dagen na plant). Rovral WG (iprodione), Teldor (fenhexamid), Revus (mandipropamid), Movento (spirotetramat), Tracer (spinosad) en Calypso (thiacloprid) werden behandeld op 28/10/2013 (dit is 12 dagen na plant). Pomarsol WG (thiram) werd behandeld op 29/10/2013 (dit is 13 dagen na plant). De plotoppervlakte was 15.75 m².

Gedurende de teelt werden verschillende stalen genomen om te analyseren op residuen (analysemethode GCMSMS en LMS5 bij Fytolab en CS2 bij Universiteit Gent). Dit moet toelaten afbraakcurven van de gewasbeschermingsmiddelen in de plant, onder verschillende klimatologische omstandigheden, op te stellen. Oogsten gebeurde op 20/01/2014.

Op het einde van de teelt lag zoals verwacht voor alle actieve stoffen het teruggevonden residu onder de MRL.

Enkel thiacloprid (Calypso) was op het einde van de teelt niet meer in het gewas terug te vinden. Ook geven de analyses voor CS2 (thiram, Pomarsol WG) na 43 dagen enkel nog meetresultaten lager dan 0,01 mg/kg, wat in principe niet meetelt als residu bij residu arme teelt. De andere actieve stoffen blijven aanwezig in erg lage waarden.

Voor alle actieve stoffen geldt dat er een gelijkmatig afbraakverloop is.

Tijdens een herfstteelt breken de actieve stoffen minder snel af dan tijdens een lente- of zomerteelt.

Volledig rapport Opstellen afbraakcurve in late herfstteelt kropsla

publicatiejaar2013
afdelingGangbaar glas
Teelt of thema
  • Kropsla
Print

Aantal keer bekeken (2973)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x