X
GO

Actueel nieuws

Proefplanning kruidenteelt voor komend seizoen

Proefplanning kruidenteelt voor komend seizoen

Kruidenonderzoek in gangbaar en biologisch open lucht en serreteelt

Auteur: PCG openluchtteam/donderdag 20 maart 2014/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Bladgewassen_BIO, rucola_BIO, Kruiden, basilicum_KR, peterselie_KR, Andere_kruiden_KR, munt_KR, Innovaties, eetbare_bloemen_INNO, Thema, bemesting, gewasbescherming, onkruiden, plagen, ziekten, rassen, teelttechniek, Actueel, Niet-leden

De eerste kruidenproeven zijn al enkele weken geleden opgestart op het PCG. Ook dit jaar zal op verschillende topics ingezet worden: niet alleen rassen, maar ook gewasbescherming, diversiteit en bemesting worden mee opgenomen in de proefplanning. De proefplanning werd ingevuld op basis van de vragen die binnen de sector leefden.

 

 

Gangbaar open lucht


Basilicum: Bij de industrieteelt van basilicum zorgt aantasting door valse meeldauw dikwijls voor een aanzienlijke opbrengstreductie. Kiezen voor een ras dat minder gevoelig is voor de ziekte kan vaak het verschil maken. Om de minst gevoelige rassen te selecteren zullen verschillende rassen getest worden op hun gevoeligheid voor valse meeldauw.

Krulpeterselie: De teelt van peterselie is één van de belangrijkste teelten in de kruidenteelt voor industrie. Aan de hand van een rassenproef zullen verschillende rassen met elkaar vergeleken worden op vlak van gebruikswaarde. Parameters zoals uniformiteit, gezondheid, kleur en opbrengst worden nauwgezet opgevolgd. Ook gevoeligheid van deze rassen voor ziektes zoals valse en echte meeldauw zal nagegaan worden in deze proef.

Basilicum: Op dit ogenblik zijn er geen herbiciden erkend voor de onkruidbestrijding in basilicum. De gewasveiligheid en efficiëntie van een aantal herbiciden die in de screeningsproef van 2012 als veilig naar voorkwamen zal verder getest worden in een GEP-proef.

Rucola: Ook voor de onkruidbestrijding in rucola zijn op dit ogenblik geen herbiciden erkend. Een GEP-proef zal aangelegd worden waarin verschillende herbiciden, toegepast aan lage dosis, getest zullen worden op gewasveiligheid en efficiëntie.

 

Biologisch open lucht


Munt: Bij het telen van munt is teelttechniek niet onbelangrijk. Hoe zorg je ervoor dat de teelt onkruidvrij blijft en tevens niet teveel woekert? Hoe houd je je gewas jong en op welke manier kan de oogst efficiënt gebeuren?

Krulpeterselie: Echte meeldauw blijft een probleemziekte in de teelt van krulpeterselie. De verschillende rassen hebben al een behoorlijke resistentie, maar toch is dit vaak onvoldoende om de garantie voor een zekere teelt te waarborgen. De vraag stelt zich welke biologische gewasbeschermingsmiddelen voorhanden zijn, en of er mogelijkheden bestaan om erkenningen uit te breiden.

 

Serreteelten


Biologische potgrondproef: Het is niet evident voldoende mineralisatie en beschikbare stikstof te voorzien voor biokruiden in pot. Er zijn verschillende biologische potgrondmengsels op de markt die tevens organische meststoffen bevatten. Aan de hand van een proef worden deze verschillende mengsels uitgetest. De proef werd opgezet in de teelt van rozemarijn (lange teelt); twee weken geleden werd de eerste zaaiing basilicum (korte teelt) uitgevoerd. Bedoeling is dat de teler een zo optimaal mogelijk product bekomt, met zo weinig mogelijk extra ingrepen.

Basilicum: Verschillende types basilicum worden aan de hand van een proef met elkaar vergeleken; per type werden telkens twee rassen opgenomen in de proef. Deze proef gaat door op het mobiele gotensysteem. Er wordt gezaaid in universele potgrond die geschikt is voor kruiden. De bijbemesting verloopt zoals gangbaar.

Eetbare bloemen en andere speciale teelten: Aan de hand van een demoproef zal worden nagegaan welke andere alternatieve teelten biologisch kunnen geteeld worden in pot. Is het mogelijk eetbare bloemen te vermarkten op die manier? Hebben bepaalde minder gekende gewassen potentieel bij bv. restauranthouders? Tal van vragen waar we binnenkort hopelijk een antwoord op kunnen bieden.

Proefplanning kruidenteelt voor komend seizoen

Print

Aantal keer bekeken (14484)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x