X
GO

Actueel nieuws

Andijvie bemesting late teelt (groeicurve) 2013

Andijvie bemesting late teelt (groeicurve) 2013

Groeicurve van een late teelt andijvie 2013

Auteur: Crappé Sara/zondag 15 december 2013/Categorieën: Openluchtteelt, Bladgewassen, andijvie, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), EFERT 2, Thema, bemesting, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Deze proef heeft tot doel een groeicurve op te stellen van een late teelt andijvie. Door te bemesten in trappen wordt de invloed van over- of onderbemesten in de teelt nagegaan.

Er werden 4 objecten opgenomen in de proef, een onbemest object, een object waar bemest werd volgens het KNS-systeem (aangepast aan de Vlaamse situatie) en 2 objecten waar de streefwaarde voor bemesting respectievelijk 40% vermeerderd en 40% verminderd werd. Gedurende de teeltperiode werden op& verschillende tijdstippen een reeks beoordelingen uitgevoerd, waarbij onder andere de groei van het gewas, de stikstof in de bodem, de bodembedekking en wortelgroei werden opgevolgd.

Objecten en resultaten
De uitgebreide tabellen en grafieken kunnen in het bijhorend verslag geraadpleegd worden.

Bespreking
De trappen in de bemesting waren duidelijk terug te vinden in de resultaten van de bodemstalen waar het nitraatresidu in het overbemeste object significant hoger was dan in alle andere objecten. Dit kon niet gezegd worden over de biomassa, bij het einde van de teelt waren ook daar de trappen nog terug te vinden, maar er werd geen significant hogere opbrengst behaald in het overbemeste object dan in het object bemest volgens het KNS. De opbrengst aan biomassa was zelfs in het onderbemeste object niet significant lager dan in het object bemest volgens het KNS, maar ook niet lager dan in het overbemeste object.

In deze teelt zorgde een overbemesting dus vooral voor een hoger nitraatresidu. De andijvie kende duidelijk een trage groei bij het begin van de teelt, waarna deze exponentieel toenam en er vooral tijdens de laatste teeltmaand een aanzienelijke opbrengstverhoging plaatsvond.

Uit de resultaten van de stikstofanalyse van het plantmateriaal konden geen significante verschillen aangetoond worden tussen de objecten. Relatief gezien bevatten de andijvieplanten in het overbemeste object evenveel stikstof als in het onderbemeste object. Enkel het object waar geen bemesting werd toegediend, toonde bij oogst een lagere stikstofopname per krop dan de andere objecten.

Besluit
Het overbemesten van andijvie zorgt er in deze proef niet voor dat een meeropbrengst behaald wordt. Ook minder bemesten heeft geen verlies van biomassa tot gevolg. Er blijft echter wel veel stikstof achter in de bodem na oogst van de overbemeste teelt.

Ook in het object waar bemest wordt volgens het KNS blijft nog een aanzienlijke hoeveelheid stikstof achter. Enkel het object waar onderbemest werd, slaagt erin om bij oogst een lage residuele stikstofhoeveelheid in de bodem te hebben en dit te combineren met een relatief goede opbrengst.

De analyse van de stikstofinhoud van de planten toont aan dat andijvie niet aan luxeconsumptie van stikstof doet, planten in het overbemeste object bevatten per 100 gram vers materiaal niet meer stikstof dan planten uit het onderbemeste object.

Volledig rapport Andijvie bemesting late teelt (groeicurve) 2013

Samenwerking
Deze proef lag aan in het kader van het project ‘On-line monitoring en model gebaseerd adviessysteem voor 'Just-on-time' N-bemesting in vollegrondsgroenteteelt’. Dit project werd uitgevoerd met de steun van IWT.

publicatiejaar2013
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Andijvie
Print

Aantal keer bekeken (6524)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x