X
GO

Actueel nieuws

Kropsla raamregeling en gewasbescherming

Kropsla raamregeling en gewasbescherming

Glas actualiteiten maart 2014

Auteur: Crappé Sara/woensdag 19 maart 2014/Categorieën: Gangbare glasteelt, Bladgewassen, kropsla, Thema, gewasbescherming, ziekten, Voorlichting, gezien op het veld, Niet-leden

De laatste weken zijn de dagen opmerkelijk langer en zonniger aan het worden en ook de temperatuur is gevoelig aan het stijgen. Door het klimaat in de serre automatisch te sturen met behulp van de straling, kan een regeling op maat van de plant bekomen worden. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de ingestelde lichtgrenzen.

Raamregeling
De laatste weken zijn de dagen opmerkelijk langer en zonniger aan het worden en ook de temperatuur is gevoelig aan het stijgen. Door het klimaat in de serre automatisch te sturen met behulp van de straling, kan een regeling op maat van de plant bekomen worden.

Het is echter belangrijk om rekening te houden met de ingestelde lichtgrenzen. Wanneer deze lichtgrenzen nog aangepast zijn aan het winterklimaat, kunnen deze best herzien worden. Het lichteffect mag beginnen bij een straling gelijk aan die rond 10 uur op een zonnige dag en eindigen bij een straling gemeten op een zonnige dag rond 11 uur.

Ook de snelheid van de regeling moet aangepast worden. Tijdens de wintermaanden mag de stookregeling snel reageren en de luchting eerder traag. Naar de zomer toe is dit net beter omgekeerd. Dit kan via aanpassing van de P-band, een kleine P-band betekent een snelle reactie, soms is echter een aparte instelling voorzien om dit aan te passen. Met behulp van onderstaande grafiek wordt het principe van de P-band uitgelegd.

In het voorbeeld (Figuur 1) wordt de ventilatietemperatuur op 10°C ingesteld, bij een hogere temperatuur zal dus gelucht worden door het openen van de ramen. De snelheid van het openen van de ramen wordt ingesteld met de P-band.

Aan de luwzijde van de serre wordt een P-band van bijvoorbeeld 3°C ingesteld, terwijl die aan de windzijde 5°C bedraagt. Hierdoor gaan de ramen aan de windzijde trager opengaan dan aan de luwzijde.

Een P-band van 3°C betekent dat wanneer de temperatuur in de serre stijgt van 10°C (ventilatietemperatuur) naar 13°C, de ramen volledig gaan openen. De raamstand evolueert dus geleidelijk binnen een temperatuurstraject van 3°C van volledig gesloten bij 10°C tot volledig open bij 13°C. Bij een temperatuur lager dan 10°C of hoger dan 13°C zijn de ramen aan de luwzijde respectievelijk volledig gesloten en volledig geopend.

De ramen aan de windzijde openen slechts volledig bij een temperatuurstijging van 5°C startend vanaf de ventilatietemperatuur. Concreet betekent dit dat deze ramen trager opengaan dan aan de luwzijde.

Wanneer de ramen aan de luwzijde volledig geopend zijn bij 13°C, zijn de ramen aan de windzijde slechts voor 60% geopend. Bij een temperatuur hoger dan 15°C zijn de ramen aan de windzijde permanent geopend, terwijl ze bij een temperatuur onder de 10°C helemaal gesloten blijven.

Het is ook mogelijk om een maximum raamstand in te stellen, dit zorgt ervoor dat de ramen niet verder openen dan de ingestelde waarde. Het instellen van een maximum raamstand, verandert niets aan de snelheid waarmee de ramen openen, dit zorgt er enkel voor dat de ramen niet verder opengaan dan de ingestelde maximum raamstand.

In dit voorbeeld betekent dit voor de ramen aan de windzijde dat een maximum raamstand bereikt wordt bij een temperatuur van 14°C, bij een verdere stijging van de temperatuur gaan de ramen niet verder meer openen. Het is ook mogelijk om voor de luw- en windzijde een verschillende maximum raamstand in te stellen, die ligt bij de luwzijde vaak hoger dan bij de windzijde, om de figuur overzichtelijk te houden werd dit in dit voorbeeld niet gedaan.

Grafiek: Raamregeling via P-band in kropsla

Grafiek: Raamregeling via P-band in kropsla

Gewasbescherming
Door de langere dagen en de fellere zon, gaat het gewas veel sneller groeien. In het najaar kwam een plantdatum van half oktober overeen met een oogstdatum rond half januari. Nu zal een plantdatum van 1 maart geoogst worden rond eind april. De teeltduur is dus ruim een maand korter. Dit heeft zijn gevolgen voor de gewasbescherming. De bespuitingen zullen vroeger in de teelt moeten uitgevoerd worden in het kader van residubewaking. Door de snellere groei zal de plant veel minder vatbaar zijn voor ziektes. Het aantal gewasbeschermingsmiddelen kan dus ook wat beperkt worden.

Meer info?
Sara Crappé

Print

Aantal keer bekeken (5708)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x