X
GO

Actueel nieuws

Enkele aandachtspunten voor de teelt van prei

Enkele aandachtspunten voor de teelt van prei

Actualiteiten openlucht januari 2014

Auteur: PCG openluchtteam/woensdag 15 januari 2014/Categorieën: Openluchtteelt, Prei, Thema, bemesting, gewasbescherming, plagen, ziekten, teelttechniek, Voorlichting, gezien op het veld, Actueel, Niet-leden

Prei
Niet alle winters zijn even streng. Tot op heden heeft het nog maar enkele nachten gevroren. Voor de komende periode wordt kouder weer verwacht maar echte vrieskou zit er nog niet aan te komen. Als preiteler is het heel belangrijk de weersvoorspelling – ook de lange termijn voorspellingen - op te volgen zodat je kan afdekken indien nodig.

Langdurig afdekken van prei met vliesdoek, folie of klimaatdoek kan. Proeven die vorig jaar op de Vlaamse proeftuinen aanlagen tonen aan dat langdurig afdekken van gezonde prei zeker kan en dit zonder kwaliteitsverlies. De weersomstandigheden nu zijn echter veel zachter dan vorig jaar. Op de proefcentra liggen opnieuw proeven aan die reeds voor de eerste nachtvorst afgedekt waren. De afdekking ligt er ondertussen een zestal weken op en er is tot op heden zeker nog geen kwaliteitsdaling te zien. Integendeel: op locaties waar het gehageld heeft tijdens het voorbije stormweer diende de afdekking als bescherming en is er onder het afdekkingsmateriaal geen hagelschade waar te nemen.

Papiervlekkenziekte
De druk van papiervlekkenziekte is momenteel vrij hoog. Op verschillende percelen worden papiervlekken waargenomen. Het is in deze omstandigheden belangrijk de prei goed te beschermen.

Indien het meer dan 3 weken geleden is dat er een behandeling tegen papiervlekkenziekte werd geplaatst, is het zeker aangeraden een behandeling uit te voeren. Tanos, Folio Gold, Signum en Ortiva hebben een zeer goede werking tegen papiervlekkenziekte. Let wel op, Tanos mag 3 x toegepast worden en heeft een veiligheidstermijn (VT) van 28 dagen, Folio Gold en Signum mogen 2 x toegpast worden en hebben een VT van 14 dagen. Ortiva mag 3 x toegepast worden en heeft een VT van 21 dagen.

Preimineervlieg
Op een aantal percelen wordt bij het schonen van de prei rode gangen waargenomen in het wit van de prei. In deze gangen zijn vaak kleine bruine poppen (ongeveer 3 mm) aanwezig (zie foto). Deze schade is afkomstig van de preimineervlieg (Napomyza gymnostoma).

Vorig jaar werden aantastingen van de preimineervlieg voornamelijk in Antwerpen en het oostelijk deel van Oost-Vlaanderen waargenomen. Nu worden er ook aantastingen in het oostelijk deel van West-Vlaanderen waargenomen. De preimineervlieg heeft 2 generaties per jaar. In de zomer en winter is er een periode van non-activiteit. Er zijn dan poppen aanwezig. Na de winter (tussen half maart en eind mei) ontluiken de volwassenen.

Bemesting
Aangezien er deze winter veel neerslag gevallen is en de temperatuur hoog was, is er een verhoogde kans op uitspoeling geweest en heeft de prei meer stikstof opgenomen dan in een normale winter. Vanaf 15 februari mag er opnieuw bemest worden met stikstof. Indien de omstandigheden gunstig zijn, is het aangewezen om de bemesting zo snel mogelijk uit te voeren. Om bruine schachtstrepen te voorkomen kun je best gebruik maken van kleine hoeveelheden stikstof, maximum 50 eenheden. Als de winterprei aangegeven is als voorteelt 2014 valt dit perceel onder het uitvoeringsbesluit voor bemesting in groenten. Er moet dan voor dit perceel een staal genomen worden, ofwel in de winterprei ofwel in een andere groente groep I of II als hoofd- of nateelt op dit perceel of als tweede staal op een ander perceel met groenten groep I of II. In deze omstandigheden kan best gekozen worden om het staal in een latere teelt te nemen.

Bouwvooranalyse
Het is de aangewezen periode om een bouwvooranalyse te laten uitvoeren. Dit gebeurt best om de drie jaar. Na staalname duurt het makkelijk 4 weken vooraleer het resultaat beschikbaar is. Met de bepaling van de bodemvoorraad van de verschillende elementen en het bijhorende bemestingsadvies is het veel makkelijker om de optimale meststoffen gerichter aan te kopen.

Proefresultaten
Voorjaarsbemesting winterprei (proef in opdracht van YARA)

De proef in 2013 toonde een opbrengststijging door een bijbemesting met 50 E N (KAS, tropicote, Unika Calcium) en 25 E N (Foliar Urea) (zie figuur). De bemesting werd tweemaal uitgevoerd. Eerst bij de start van het bemestingsseizoen op 18/02. Door de koude, natte weersomstandigheden in het voorjaar 2013 bleef de hergroei uit en was een tweede bemesting (opnieuw met 50 E N en 25 E N) kort voor oogst op 16/04 nog nodig voor de groei. Vloeibare bemesting in het voorjaar zorgden niet voor extra schade. In het najaar is de waslaag gevoeliger en moet hiermee opgepast worden.

Grafiek: Gemiddeld stukgewicht in gram onderzoek voorjaarsbemesting in winterprei 2012-2013

Grafiek: Gemiddeld stukgewicht in gram onderzoek voorjaarsbemesting in winterprei 2012-2013

De proef wordt dit jaar wellicht herhaald.

Print

Aantal keer bekeken (8583)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x