GO

Nieuws

Groenbedekking stikstofopname en nitraatuitspoeling 2011

Groenbedekking stikstofopname en nitraatuitspoeling 2011

Proeftuin Kaderrichtlijn Water: effect groenbedekking op stikstofopname en nitraatuitspoeling - demoproef 1 - 2011

Auteur: PCG team/donderdag 15 december 2011/Categorieën: Openluchtteelt, Andere_gewassen_OL, groenbedekkers_OL, Projecten, Europa, Interreg IV, Vlaanderen-Nederland, KRW, Proefverslag, Niet-leden

De inzaai van groenbedekkers in het najaar (vb. na de oogst van tarwe) beschermt de bodem tegen watererosie op erosiegevoelige percelen en voorkomt nitraatuitspoeling in het najaar en de winter.

 

 

De groenbedekkers 

  • Italiaans raaigras
  • Gele mosterd
  • Facelia
  • Bladrammenas
  • Snijrogge
  • Zomerhaver

zorgden voor een significante verlaging van de hoeveelheid minerale stikstof (nitraatresidu tot 90 cm) in het najaar 2011. In het blanco-object werd eind november 80 kg nitraatstikstof per ha tot 90 cm diepte gemeten, terwijl dit bij alle groenbedekkers lager dan 20 kg/ha was. De drogestofproductie was na zaai begin september het best bij bladrammenas en Italiaans raaigras, maar het minst goed bij zomerhaver en gele mosterd.

 

Lees het volledig rapport Proeftuin Kaderrichtlijn Water effect groenbedekking op stikstofopname en nitraatuitspoeling - demoproef 1 - 2011

 

In samenwerking met

     

 

Met de steun van

          

publicatiejaar2011
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Groenbedekkers / bemesting
  • Water
Print

Aantal keer bekeken (12508)/Commentaren (0)

Documenten

Links

123movies