X
GO

Actueel nieuws

Veldsla teelttechniek bio tunnel 2011

Veldsla teelttechniek bio tunnel 2011

Teelttechnische proef veldsla in koepel 2011

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/donderdag 15 december 2011/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Bladgewassen_BIO, veldsla_BIO, Projecten, CCBT, Onk. koepel, Thema, gewasbescherming, onkruiden, teelttechniek, Voorlichting, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

Uit enquêtes die bij biotuinders werden afgenomen blijkt onkruidbeheersing een item waar vooralsnog onderzoek voor nodig is. Tijdens de zomermaanden liggen vele koepels enkele maanden leeg omdat de meeste teelten op dat ogenblik in open lucht beschikbaar zijn. Toch is het belangrijk om op dat ogenblik de onkruiddruk te beheersen en het bodemleven te stimuleren.

Tijdens de zomermaanden werden daarom 2 koepels opgedeeld in verschillende objecten:

 • Maneganzen
 • Kippen
 • Zaaien van Japanse haver
 • Vals zaaibed
 • Antiworteldoek die al dan niet periodiek opengelegd werd.

In het volggewas veldsla werden tevens verschillende teeltmethodes gehanteerd:

 • Planten
 • Zaaien
 • Zaaien op een laagje potgrond.

In de volgteelt werden de onderstaande items geregisteerd:

 • Onkruiddruk
 • Opkomst
 • Opbrengst
 • Kostprijs
 • Arbeidsuren (onkruidvrij houden).

Voordelen van Japanse haver zijn de lage kostprijs (althans op korte termijn) en het werken aan bodemstructuur en bodemleven; nadelen zijn dan weer de aandacht voor wieden mocht dit nodig zijn, en het minder makkelijk ondergewerkt krijgen van de gewasresten.

Het starten met een onkruidvrije koepel voor een najaarsteelt kan bereikt worden door maneganzen (mos buiten beschouwing gelaten) en antiworteldoek. Een onkruidgevoelige teelt wordt, indien enigszins mogelijk, het best uitgeplant. Uiteraard neemt dit voordeel af met afnemende onkruiddruk in de koepel.

Zaai in potgrond heeft een hoog kostenplaatje en bijkomend nadeel van aarderesten bij oogst.

Ter plaatse zaai zal enkel rendabel zijn in kassen waar jaar rond quasi geen onkruid aanwezig is.

Teelttechnische proef veldsla 2011

publicatiejaar2011
afdelingBiologisch glas
Teelt of thema
 • Veldsla
Print

Aantal keer bekeken (8510)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x