GO

Nieuws

Peilgestuurde drainage met subirrigatie aangelegd

Peilgestuurde drainage met subirrigatie aangelegd

Auteur: Waverijn Anne/donderdag 11 mei 2023/Categorieën: Openluchtteelt, Water_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), PEIL, Actueel, Nieuwsbrief, Niet-leden

Op één van onze percelen in Kruishoutem startten we een experiment met peilgestuurde drainage in combinatie met subirrigatie. Dit heeft als belangrijkste voordeel dat extra water gebufferd kan worden in landbouwbodems, voornamelijk op tijdstippen dat de bodem niet verzadigd is met water.

Met subirrigatie wordt namelijk extern water aangebracht in de drainagebuizen. Door de infiltratie zal er capillaire vochtopstijging gerealiseerd worden zodat gewassen minder nood hebben aan klassieke irrigatie.

Het bodemvochtgehalte zal worden gemeten met bodemvochtsensoren. Daarnaast wordt ook via bodemvochtstalen het bodemvocht gemeten. Om een inschatting te maken van het effect van subirrigatie op de opbrengst van de teelten worden de voorkomende teelten opgevolgd. Verder wordt er een kosten/baten analyse gemaakt voor de toepassing van subirrigatie via peilgestuurde drainage. Naast de directe economische belangen voor een bedrijf wordt ook aandacht gegeven aan kansen en opportuniteiten. Voor subirrigatie wordt daarvoor een SWOT-analyse uitgewerkt. 

Op deze website is alvast meer informatie te vinden over dit project, OP-PEIL: https://www.peilgestuurdedrainage.be/

 

Meer info?

Anne Waverijn
Elise Vandewoestijne

 

Samenwerking 

VLAIO LA-traject OP-PEIL | Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen

         

 

Print

Aantal keer bekeken (410)/Commentaren (0)