X
GO

Actueel nieuws

Studiedag precisiebemesting

Studiedag precisiebemesting

In het kader van het VLAIO LA-trajecten 'Preciezer prei telen met precisielandbouw - WikiLeeks' en 'PrecisieMest'

Auteur: Bodyn Jonas/maandag 20 februari 2023/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem_en_bemesting_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), WIKI, Actueel, Niet-leden, Agenda

Datum evenement: 7-3-2023 09:30 - 16:30 Exporteer evenement

Beredeneerd bemesten is vandaag een van de grootste aandachtspunten binnen de land- en tuinbouwsector. Zowel de sterk gestegen kunstmestprijzen als de striktere bemestingsnormen illustreren duidelijk het belang van precisiebemesting. Plaatsspecifiek bemesten, waarbij op perceelsniveau de dosis wordt gevarieerd a.d.h.v. de actuele bodem- en gewascondities, kan immers de opbrengst van het gewas optimaliseren en de milieu-impact tot een minimum beperken.

De VLAIO LA-projecten ‘WikiLeeks’ en ‘PrecisieMest’ zetten de voorbije jaren dan ook volop in op dit thema. Met behulp van precisietechnologie werd binnen WikiLeeks variabel bemest met kunstmeststoffen op preipercelen. Bij PrecieMest ligt de focus daarentegen op het beredeneerder toedienen van drijfmest, rekening houdend met de variatie in mestsamenstelling en bodemcondities.

Tijdens deze studiedag worden de resultaten van verschillende jaren praktijkgericht onderzoek toegelicht, gecombineerd met demonstraties van machines die een plaatsspecifiek management mogelijk maken.

 

Programma

 • 09.30 u  Welkom met koffie/drankje
   
 • 10.00 u  Persconferentie Fedagrim betreffende de lancering en eerste info over Agribex 2023, gecombineerd met een toelichting over de resultaten van de
               economische landbouwbarometer 2022.
   
 • 10.30 u Presentatie PrecisieMest waarbij we illustreren hoe je zicht kan krijgen op de variabiliteit in productiepotentieel binnen jouw percelen en de variabiliteit in
               mestsamenstelling om drijfmest beredeneerder in te zetten in aardappelen, maïs en gras
   
 • 12.00 u Netwerkinglunch met aansluitend machinedemo’s: Met taakkaarten, opgesteld a.d.h.v. variatie in bodem- en gewascondities, wordt het mogelijk om de
              dosering van meststoffen plaatsspecifiek aan te passen binnen het perceel. Tijdens de machinedemo’s wordt geïllustreerd hoe dit precies in zijn werk gaat.
   
 • 13.45 u Gastspreker rond het thema ‘Kunstmestalternatieven in de groenteteelt’.
   
 • 14.45 u Presentatie WikiLeeks met toelichting over hoe we variatie in bodemkwaliteit en gewasontwikkeling binnen preipercelen in kaart kunnen brengen, inclusief
              vertaling van deze informatie in plaatsspecifieke bemestingsadviezen via het online platform WatchItGrow.
      
 • 16.00 u  Afsluitende drink
   

 

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via volgende link.

 

Wanneer?

7 maart 2023 van 09.30 u tot 16.30 u

 

Waar?

PCG
Karreweg 6
9770 Kruisem

 

Meer info?

Jonas Bodyn

 

In samenwerking met

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Preciezer prei telen met precisielandbouw - WikiLeeks'

  

      

In het kader van het VLAIO LA-traject 'PrecisieMest'

  

Print

Aantal keer bekeken (678)/Commentaren (0)

x
yesmovies